Nüfus Davaları Ve Nüfus İşlemleri

Nüfus Davaları Ve Nüfus İşlemleri

  
Basım Tarihi : 2009-02
Sayfa Sayısı : 1252
Basım Yeri : Ankara
Stok Kodu : 9789750209024
Baskı: 2

125,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 125 puan kazanacaksınız)
   125
"Yeni 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Yasasına Göre Düzenlenen

Açıklamalı - İçtihatlı

NÜFUS DAVALARI VE NÜFUS İŞLEMLERİHasan ÖZKAN, Kifayet ATAÇ- Hukuk Ve Ceza Mahkemelerinde Nüfus Davaları

- Yaş Düzeltilmesi Davaları

- Ad Ve Soyadı, Cinsiyet Düzeltilmesi Davaları

- Mükerrer Nüfus Kayıt İptali Davaları

- Evlat Edinme Davaları

- Boşanma Ve Evliliğin Butlan Davaları

- Yabancı Mahkeme Kararlarının Tenfizi Ve Tanınması

- Doğum, Ölüm, Evlenme Ve Boşanma Olaylarının Nüfusa İşlenmesi

- Türk Soylu Yabancılar Ve Vatandaşlık İşlemleri

- Evlenme Başvurusu

- Adres Kayıt Sistemi

- Uluslararası Nüfus İşlemleri

- Tüm Nüfus Davaları, Dilekçe Örnekleri

- Yargıtay Kararları, Genelgeler

- Yasalar, Sözleşmeler, Yönetmelikler Ve YönergelerİÇİNDEKİLERBirinci Kitap

NÜFUS DAVALARINÜFUS DAVALARI 45

Tanımı 45

1. KAMUSAL NÜFUS DAVALARI 46

2. KİŞİSEL NÜFUS DAVALARI 47

A. Nüfus Davalarında Yetkili Mahkeme 48

B. Nüfus Davalarında Görevli Mahkeme 48

C. Nüfus Davalarında Davacı 48

D. Nüfus Davalarına Aile Bireylerinin Katılımı 49

E. Nüfus Davalarında Davalı 49

F. Nüfus Davalarının Açılma Koşulları 50

1. Kamusal Nüfus Davalarının Açılma Koşulları 50

2. Kişisel Nüfus Davalarının Açılma Koşulları 51

G. Nüfus Davalarında Göz önünde Tutulacak Hususlar 51

1. Kamusal Nüfus Davalarında Göz Önünde Tutulacak Hususlar 52

a. Kamusal Nüfus Davalarının Ceza Mahkemelerinde Görülmesi Sırasında Gözönünde Tutulacak Hususlar 53

b. Kamusal Nüfus Davalarının Hukuk Mahkemelerinde Görülmesi Sırasında Gözönünde Tutulacak Hususlar 54

2. Kişisel Nüfus Davalarında Göz Önünde Tutulacak Hususlar 55

H. Nüfus Davalarında Yasa Yolları 59

1. Nüfus Davalarına Ait Kararlardaki Maddi Hataların Düzeltilmesi 59

2. Nüfus Davalarına Ait Kararların Tavzihi 59

3. Nüfus Davalarına Ait Kanıtlara İstinaf Başvurusu 60

4. Nüfus Davalarına Ait Kararların Temyizi 63

a. Aile veya Asliye Hukuk Mahkemesinden Verilmiş Kişisel Nüfus Davası Kararlarının Temyizi 64

b. Kamusal Nüfus Davalarına Ait Kararların Temyizi 64

5. Nüfus Davalarına Ait Yargıtay Kararlarının Düzeltilmesi (Tashih-i Karar) 65

6. Nüfus Davalarına Ait Yargılamanın Yenilenmesi (İade-i Muhakeme) 66

7. Nüfus Davalarına Ait Kararların Yazılı Emir Yolu ile Temyizi 67

I. Nüfus Davalarında Dava Açma Süresi 68

İ. Nüfus Davalarında Yargılama Masrafları 69

J. Nüfus Davalarında Yargılama Usulleri 70

K. Nüfus Davalarına Ait Kararların Gazete ile İlân Edilmesi 72

L. Nüfus Davalarına Ait Kararların Kesinleşmesi 73

M. Nüfus Davalarına Ait Mahkeme Kararlarının Yerine Getirilmesi (İcrası) 73

N. Yasa Yararına (Yazılı Emir Yoluyla) Temyiz Olunacak Nüfus Davalarına Ait Kesinleşen Kararların Yerine Getirilmesi 74

DİLEKÇE ÖRNEKLERİ 74

(İade-i Muhakeme İstemine Ait Dilekçe Örneği) 74

(Tavzih Dilekçesi Örneği) 75

(İstinaf Başvurusu Dilekçesi Örneği) 75

(Temyiz Dilekçesi Örneği) 76

GÖRÜŞLER 76

Adalet Bakanlığının 4.2.2002 Tarih ve B.03.0.KGM.00.00.01-224 Sayılı TMK Hakkındaki İçişleri Bakanlığına Gönderdiği Görüşü 76

İÇTİHATLAR 78

Yargıtay Özel Daire Kararları 78

NÜFUS DAVALARININ TÜRLERİ 85

1. AD DEĞİŞTİRİLMESİ VEYA DÜZELTİLMESİ DAVASI 85

A. Davacı 86

B. Davalı 86

C. Görevli Mahkeme 86

D. Yetkili Mahkeme 86

E. Dava Açma Koşulları 87

F. Göz Önünde Tutulacak Hususlar 87

G. Mahkemece Türk Dil Kurumuna Başvurulması 88

H. Dava Açma Süresi 89

I. Ad Değiştirilmesi veya Düzeltilmesi Kararlarının İlan Edilmesi 89

İ. Kararların Kesinleşmesi Yerine Getirilmesi (İcrası) 89

J. Ad Değiştirme ve Düzeltme Kararlarının Etkisi 90

DİLEKÇE ÖRNEKLERİ 90

(Adın Değiştirilmesi Dava Dilekçesi Örneği) 90

(Ad Düzeltilmesi Davasında Mahkemece Düzenlenen Tensip Kararı Örneği) 91

(Ad Düzeltilmesi Davasında Adli Sicile Yazılacak Tezkere Örneği) 91

(Ad Düzeltilmesi Davasında Emniyet Müdürlüğüne Yazılacak Tezkere Örneği) 91

(Ad Düzeltilmesi, Davasında Nüfus İdaresine Yazılacak Tezkere Örneği) 92

İÇTİHATLAR 92

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 92

Yargıtay Özel Daire Kararları 97

2. SOYADI DEĞİŞTİRİLMESİ VEYA DÜZELTİLMESİ (TASHİHİ) DAVASI 104

A. Görevli ve Yetkili Mahkeme 104

B. Nüfus İdaresince Soyadının Düzeltilmesi İşlemi 104

C. Davacı 105

D. Davalı 105

E. Soyadı Değiştirilmesi veya Düzeltilmesi Davasına Aile Bireylerinin Katılımı 105

F. Dava Açma Koşulları 106

1. Kişisel Soyadı Değiştirilmesi veya Düzeltilmesi Davalarının Açılma Koşulları 106

G. Yanlış Yazılım (Tescil) Nedeni ile Soyadı Değiştirilmesi veya Düzeltilmesi Davalarının Açılma Koşulları 107

1. Kamusal Soyadı Değiştirilmesi veya Düzeltilmesi Davalarının Açılma Koşulları 108

2. Yargılama Usulü 108

H. Kamusal veya Kişisel Soyadı Değiştirilmesi veya Düzeltilmesi Yapıldıktan Sonra Yeni Bir Düzeltme Davası Açılması 110

İ. Edinilmesi Yasak Olan Soyadları 110

J. Mahkemece Türk Dil Kurumuna Baş Vurulması 110

K. Kararların İlân Edilmesi 111

L. Kararlarının Kesinleştirilmesi 111

M. Kararlarının Yerine Getirilmesi (İcrası) 112

N. Kararların Kapsam ve İçeriği 112

O. Kararların Etkisi 112

Ö. Boşanan Kadının Soyadı Düzeltilmesi Davası 113

P. Evli Kadının Soyadı Değiştirilmesi veya Düzeltilmesi Davası 113

R. Evlat Edinilenin (Evlatlığın) Soyadı Değiştirilmesi veya Düzeltilmesi Davası 114

S. Ana ve Babanın Velayeti Altındaki Çocuğun Soyadı Değiştirilmesi veya Düzeltilmesi 115

DİLEKÇE ÖRNEKLERİ 115

(Haklı Nedenlerle Soyadı Düzeltilmesi Dava Dilekçesi Örneği) 115

(Boşandığı Eşin Soyadını Kullanma İzin Dilekçesi Örneği) 115

(Nüfus Hizmetleri Yasasının 36. Maddesi Uyarınca Yanlış Yazılış Nedeniyle Soyadı Düzeltilmesi Davası Dilekçe Örneği) 116

(Nüfus Hizmetleri Yasasının 36. Maddesi Uyarınca Ana ve Baba Soyadlarının Düzeltilmesi Dava Dilekçesi Örneği) 116

(Soyadı Düzeltilmesi veya Değiştirilmesi Davasında Tensip Kararı Örneği) 117

İÇTİHATLAR 117

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 117

Yargıtay Özel Daire Kararları 119

3. AD VE SOYADI DEĞİŞTİRİLMESİNE VEYA DÜZELTİLMESİNE İTİRAZ DAVASI 125

A. Görevli ve Yetkili Mahkeme 126

B. Davacı 126

C. Davalı 126

D. Dava Açma Koşulları 127

E. Dava Açma Süresi 127

F. Göz Önünde Tutulacak Hususlar 127

G. İtiraz Davalarının Duruşmalarına C. Savcısı ve Nüfus Müdürünün İştirakleri 128

H. İtiraz Davasının Kabulü Kararlarının Yerine Getirilmesi (İcrası) ve Etkisi 128

DİLEKÇE ÖRNEKLERİ 129

(Dava Dilekçesi Örnekleri) 129

İÇTİHATLAR 130

Yargıtay Özel Daire Kararı 130

4. YAŞ (DOĞUM GÜNÜ) DÜZELTİLMESİ DAVALARI 130

A. Kamusal Yaş Düzeltilmesi Davaları 130

B. Kişisel Yaş Düzeltilmesi Davaları 131

1. Görevli Mahkeme 131

2. Yetkili Mahkeme 131

3. Davada Taraflar 131

4. Yargılama Usulü 132

5. Yaş Düzeltme Yapılamayacak Durumlar 133

6. Yaş Düzeltme Davalarında İspat Yolları 135

a. Yaşın Küçültülmesi Hali 136

b. Yaşın Büyütülmesi Hali 136

c. Resmi Hastane veya Doğum Evinde Doğmuş Olunması Hali 136

d. Yaş Düzeltilmesi İstenenin Nüfus Kaydında, Düzeltilmesi İstenilen Yaşta Kardeşinin Bulunması Hali 136

e. Genel Nüfus Yazımı ile Nüfusa Yazılanların Yaşlarının Düzeltilmesi 137

f. Ölen Kardeşinin Nüfus Cüzdanını Kullandığı İddiası ile Yaş Düzeltilmesi Davası 137

7. Ceza Mahkemelerinde Yaş Düzeltilmesi 137

8. Kararların Kesinleştirilmesi 138

9. Kararlarının Yerine Getirilmesi (İcrası) 138

10. Yaş Düzeltilmesi Kararlarının Etkisi 138

a. Askerlik Çağı Yönünden 139

b. Emeklilik Çağı Yönünden 139

c. Öğrenme ve Öğretime Başlama Yönünden 140

d. Bir İş ve Sanata Girme Yönünden 141

e. Evlenme Çağı Yönünden 141

f. Cezai Ehliyet Yönünden 141

g. Bir Dernek veya Kulübe Üye Olunmada 141

h. Seçme ve Seçilme Hakkı Yönünden 141

ı. Vatandaşlık Yasası Yönünden 141

i. Evlat Edinme ve Evlatlık Olma Yönünden 142

DİLEKÇE ÖRNEKLERİ 142

(Dava Dilekçesi Örneği) 142

(Yaşının Düzeltilmesi İstenenin Hastaneye Sevk Yazısı Örneği) 142

(Yaş Düzeltilmesi Davasında Nüfus İdaresine Yazılacak Tezkere Örneği) 143

(Kamusal Yaş Düzeltilmesi Davası Davaname Örneği) 143

(Kamusal Yaş Düzeltilmesi Davasında Sağlık Kurulu Raporu İçin Yazılacak Tezkere Örneği) 144

GENELGELER 144

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Genelgeleri 144

DÜŞÜNCELER 144

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Düşüncesi 144

İÇTİHATLAR 145

Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları 145

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 145

Yargıtay Özel Daire Kararları 146

5. DOĞUM YERİ DÜZELTİLMESİ DAVALARI 164

A. Doğum Yerinin Düzeltilmesinin İstenemeyeceği Durum 164

B. Doğum Yerinin Düzeltilmesi Kararlarının Yerine Getirilmesi (İcrası) ve Etkisi 165

DİLEKÇE ÖRNEĞİ 165

(Doğum Yeri Düzeltilmesi Davası Dilekçesi Örneği) 165

İÇTİHATLAR 165

Yargıtay Özel Daire Kararları 165

6. CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİNE İZİN VERİLMESİ DAVASI 166

A. Cinsiyet Değişikliğine İzin Verilmesi Koşulları 167

B. Cinsiyet Değişikliğine İzin İsteyebilecekler 167

C. Cinsiyet Değişikliğine İzin Verilmesi Başvuru Dilekçesinin Kapsamı 167

1. Cinsiyet Değişikliğine İzin Verilmede Görevli ve Yetkili Mahkeme 168

2. İzin İsteklerinin Mahkemece İncelenmesi 168

3. İzin Verilmesi Kararlarının İçeriği 169

4. İzin İsteklerinde Yargılama Giderleri 169

5. İzin Verilmesi Kararlarının Yasa Yolları 169

6. İzin Verilmesi Kararlarının Etkileri 170

7. İzin Verilmesi Başvurusunda Süre 170

DİLEKÇE ÖRNEĞİ 170

(Cinsiyet Değişikliğine İzin Verilmesi Dava Dilekçesi Örneği) 170

7. NÜFUS KAYDINDAKİ CİNSİYETİN DÜZELTİLMESİ VEYA DEĞİŞTİRİLMESİ DAVALARI 171

A. TMY’nin 40. Maddesi Gereğince Cinsiyet Değişikliğine İzin Verilmesi Kararına Göre Açılacak Kişisel Cinsiyet Düzeltilmesini Davası 172

B. NHY’nin 36. Maddesine Göre Açılacak Kayıttaki Cinsiyetin Düzeltilmesi Davası 172

C. Davalarda Göz Önünde Tutulacak Hususlar 172

D. Cinsiyet Düzeltme veya Değişikliği Kararlarının Kesinleşmesi 174

E. Cinsiyet Düzeltme veya Değişikliği Kararlarının Nüfus İdaresine Gönderilmesi ve Uygulanması 174

F. Cinsiyet Düzeltilmesi Kararlarının Etkisi 174

DİLEKÇE ÖRNEKLERİ 175

(Cinsiyet Ad ve Soyadı Değiştirilmesi Dava Dilekçesi Örneği) 175

(NHY 36. Maddesine Göre Cinsiyet Kaydının Düzeltilmesi Davası Dilekçesi Örneği) 175

İÇTİHATLAR 176

Yargıtay Özel Daire Kararları 176

8. KİŞİNİN ANA VEYA BABA ADININ DÜZELTİLMESİ VEYA DEĞİŞTİRİLMESİ DAVALARI 177

A. Nüfus Kaydında Yanlış Yazılan Baba veya Ana Adının Düzeltilmesi Davaları 177

B. Nüfus Kaydında Yazılı Ana ve Baba Adlarının Gerçek Ana ve Baba Olarak Değiştirilmesi veya Düzeltilmesi Davaları 177

1. Yargılama Usulleri ve Uygulanacak Kurallar 178

C. Miras Hukuku İlgilendiren Ana veya Baba Adlarının Değiştirilmesi veya Düzeltilmesi Davaları 178

D. Nüfus Kaydında Yazılı Ana veya Babanın Soyadlarının Düzeltilmesi Davaları 179

1. Kararların Etkisi 179

DİLEKÇE ÖRNEKLERİ 180

(Ana ve Baba Adının Düzeltilmesi Davası Dilekçesi Örneği) 180

(Ana veya Baba Adının Gerçek Ana ve Baba Olarak Düzeltilmesi Davası Dilekçesi Örneği) 180

(Miras Hukukunu İlgilendiren Ana veya Baba Adlarının Düzeltilmesi Davası Dilekçesi Örneği) 181

(Yanlış Yazılan Ana Adının Düzeltilmesi Dava Dilekçesi Örneği) 181

İÇTİHATLAR 182

Yargıtay Özel Daire Kararları 182

9. NÜFUS KAYDINDAKİ MEDENİ HAL KAYDININ DÜZELTİLMESİ DAVALARI 184

A. Medeni Hal Kaydının Düzeltilmesi Davası Açılamayacak Genel Dava Yolu ile Çözümlenecek Hususlar 185

DİLEKÇE ÖRNEĞİ 186

(Medeni Hal Kaydının Düzeltilmesi Davası Dilekçesi Örneği) 186

10. NÜFUS KAYDINDAKİ DİN KAYDININ KALDIRILMASI DAVALARI 186

11. MEZHEP KAYDININ DÜZELTİLMESİ DAVALARI 187

DİLEKÇE ÖRNEĞİ 187

(Türk Vatandaşı Gayrimüslimlerin Mezhep Kaydının Düzeltilmesi Davası Dilekçe Örneği) 187

İÇTİHATLAR 188

Yargıtay Özel Daire Kararları 188

12. NÜFUS KAYITLARININ İPTALİ (SİLİNMESİ) DAVALARI 188

A. Aynı Soydan Olmadığı Gerekçesi ile Açılan Nüfus Kaydın İptali Davası 188

B. Hukuken Geçerli Olmayan Bir Belgeye Dayanarak Yapılan Kaydın İptali Davası 188

C. Mükerrer Nüfus Kayıtlarının İptali (Silinmesi) Davaları 189

1. Görevli Yetkili Mahkeme 189

2. Davacı 189

3. Davalı 189

4. Dava Açma Süresi 190

5. Dava Açma Koşulları 190

6. Gözönünde Tutulacak Hususlar 190

7. Mükerrer Nüfus Kaydının İptali (Silinmesi) Kararının Uygulanması ve Etkisi 191

DİLEKÇE ÖRNEKLERİ 191

(Nüfusa Yanlışlıkla Yazılan Kaydın İptali ile Terkini Davası Dilekçesi Örneği) 192

(Mükerrer Kaydın İptali Davası Dilekçesi Örneği) 192

(Nüfus Kayıt İptali Davası “Davaname” Dilekçesi (Muhtes Kaydın Terkini) Örneği) 193

İÇTİHATLAR 193

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 193

Yargıtay Özel Daire Kararları 194

13. NÜFUSTA YAZILI ÖLÜM KAYDININ DÜZELTİLMESİ VEYA KALDIRILMASI (SAĞLIĞIN İSPATI) DAVASI 198

A. Sağlığın Düzeltilmesi Kararlarının Yerine Getirilmesi (İcrası) ve Etkisi 198

14. NÜFUSTA SAĞ YAZISININ ÖLÜ OLARAK DÜZELTİLMESİ (ÖLÜMÜN TESPİTİ) DAVALARI 199

A. Görevli ve Yetkili Mahkeme 199

B. Davacı 199

C. Davalı 199

D. Dava Açma Koşulları 200

E. Davanın İçeriği 200

F. Gözönünde Tutulacak Hususlar 200

G. Ölümün Tespiti Kararlarının Etkisi 201

H. Şehitliğin Tespiti Davasında Gözönünde Tutulacak Hususlar 201

DİLEKÇE ÖRNEKLERİ 201

(Ölümün Tespiti Dilekçe Örneği) 201

(Şehitliğin Tespiti Dilekçesi Örneği) 202

(Sağlığın Tespiti Davası Dilekçe Örneği) 202

İÇTİHATLAR 203

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 203

Yargıtay Özel Daire Kararları 203

15. GAİPLİK KARARI VERİLMESİ DAVALARI 205

A. Görevli Mahkeme 205

B. Yetkili Mahkeme 205

C. Davacı 206

D. Davalı 206

E. Gaiplik Kararı Verilmesi Koşulları 206

F. Yargılama Usulü 206

G. Gaiplik Durumunda Evliliğin Sona Erdiğinin İspatı 207

H. Gaiplik Kararı Verilmesinin Hazinece İstenmesi 208

I. Gaiplik Kararının Gaibin Mirası Yönünden Etkisi 208

İ. Gaibe Düşen Miras Payı Kendilerine Bırakılacak Olanların İstemi 208

J. Gaibin Hem Mirasıbırakan Hem de Mirasçı Olması Hali 208

K. Gaiplik Kararı Verilmesi İsteminin Düşmesi 208

L. Gaiplik Kararının Etkisi ve Uygulanması 209

DİLEKÇE ÖRNEĞİ 209

İÇTİHATLAR 210

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 210

Yargıtay Özel Daire Kararları 210

16. EVLİLİĞİN MUTLAK BUTLAN DAVASI 211

A. Görevli ve Yetkili Mahkeme 212

B. Davacı 212

C. Davalı 213

D. Dava Açma Koşulları 213

E. Yargılama Usulü 213

F. Dava Açma Süresi 214

G. Mutlak Butlan Kararının Etkisi 214

H. Evlenmenin Butlanını Mirasçıların Dava Hakkı 214

DİLEKÇE ÖRNEKLERİ 215

(Davaname Örneği) 215

İÇTİHATLAR 216

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları 216

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 216

Yargıtay Özel Daire Kararları 216

17. EVLİLİĞİN NİSBİ BUTLAN (FESHİ, İPTALİ) DAVASI 217

A. Görevli ve Yetkili Mahkeme 218

B. Davacı 218

C. Davalı 218

D. Dava Açma Koşulları 219

E. Yargılama Usulü ve Göz Önünde Tutulacak Hususlar 219

F. Evliliğin Nispi Butlan Sebebi ile İptalini Gerektirmeyen Hususlar 220

G. Evliliğin Nisbi Butlanı Kararının Etkisi 220

H. Dava Açma Süresi 220

DİLEKÇE ÖRNEĞİ 221

İÇTİHATLAR 221

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları 221

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 221

Yargıtay Özel Daire Kararları 221

18. GAİPLİK NEDENİYLE EVLİLİĞİN FESHİ DAVASI 224

A. Görevli ve Yetkili Mahkeme 224

B. Davacı 225

C. Davalı 225

D. Dava Açma Koşulları 225

E. Gözönünde Tutulacak Hususlar 225

F. Evliliğin Feshi Kararının Uygulanması ve Etkisi 226

DİLEKÇE ÖRNEĞİ 226

İÇTİHATLAR 226

Yargıtay Özel Daire Kararları 226

19. SOYBAĞININ KURULMASI 226

A. Soybağının Reddi Davası 227

1. Davacı 227

2. Davalı 228

3. Görevli ve Yetkili Mahkeme 228

4. Dava Açma Koşulları 228

5. Dava Açma Süresi 229

6. Soybağının Reddi Davasının İspatı 229

7. Sonradan Evlenmede Çocuğun Durumu 231

8. Soybağının Reddi Kararının Etkisi 231

B. Soybağının Kurulmasına İtiraz Davası 231

1. Görevli Mahkeme 232

2. Yetkili Mahkeme 232

3. Davacı 232

4. Davalı 232

5. Dava Açma Koşulları 232

6. Dava Açma Süresi 232

7. Yargılama Usulü ve Gözönünde Tutulacak Hususlar 233

8. İtiraz Davasının Kabulü Kararlarının Etkisi 233

DİLEKÇE ÖRNEKLERİ 234

(İtiraz Dilekçesi Örneği) 234

(Soybağının Reddi Dava Dilekçesi Örneği) 235

(18 Yaşını Dolduran kişinin Soybağının Reddi Dava Dilekçesi Örneği) 235

İÇTİHATLAR 236

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 236

Yargıtay Özel Daire Kararları 236

20. ÇOCUĞU TANIMA İŞLEMLERİ 240

A. Tanımanın Nüfus İdaresine Bildirimi 240

B. Tanımanın Nüfus Kaydına Geçirilmesi İsteminin Reddi 241

21. TANIMANIN İPTALİ DAVASI 242

A. Görevli ve Yetkili Mahkeme 242

B. Davacı 242

C. Davalı 242

D. Dava Açma Koşulları 243

E. Davanın İspat Yolları 243

F. Dava Açma Süresi 244

G. Tanımanın İptali Kararının Etkisi 245

DİLEKÇE ÖRNEKLERİ 245

(Davaname Örneği) 246

(MY 298. Tanımanın İptali Dava Dilekçesi Örneği) 246

İÇTİHATLAR 247

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 247

22. BABALIK DAVASI 247

A. Görevli ve Yetkili Mahkeme 248

B. Davacı 248

C. Davalı 248

D. Dava Açma Koşulları 248

E. Yargılama Usulü ve Göz Önünde Tutulacak Hususlar 249

F. Dava Açma Süresi 250

G. Kararların Kesinleşmesi 251

H. Babalığa Hükmedilmesinin Etkisi 251

DİLEKÇE ÖRNEKLERİ 251

İÇTİHATLAR 252

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurul Kararı 252

Yargıtay Özel Daire Kararları 252

23. EVLAT EDİNME DAVASI 261

A. Görevli Mahkeme 262

B. Yetkili Mahkeme 262

C. Davacı 262

D. Davalı 262

E. Evlat Edinme Koşulları 263

F. Gözönünde Tutulacak Hususlar 263

G. Ana ve Babanın Evlat Edinilmede İzni 264

H. Ana ve Babanın (Rızasının) İzninin Aranmaması Hali 265

I. Küçüğün Evlat Edinilmesine İzin Kararının Kapsamı 265

İ. Ergin ve Kısıtlıların Evlat Edinilmesi 265

J. Evlat Edinme Kararının Yerine Getirilmesi 266

K. Evlat Edinme Kararının Etkisi 266

L. Evlatlık İşlemlerinde Aracılık (Kurum ve Kuruluşlar) 266

DİLEKÇE ÖRNEKLERİ 267

24. EVLATLIK İLİŞKİSİNİN KALDIRILMASI DAVASI 268

A. Görevli Mahkeme 268

B. Yetkili Mahkeme 268

C. Davacı 269

D. Davalı 269

E. Dava Açma Koşulları 269

F. Dava Açma Süresi 270

G. Yargılama Usulü 270

H. Kararların Kesinleşmesi Uygulanması ve Etkileri 271

DİLEKÇE ÖRNEKLERİ 271

İÇTİHATLAR 272

Yargıtay Özel Daire Kararları 272

25. BOŞANMA DAVALARI 289

A. Görevli ve Yetkili Mahkeme 290

B. Davacı 290

C. Davalı 290

D. Dava Açma Koşulları 290

E. Boşanma Davalarında Geçici Önlemler (Tedbirler) 291

F. Yargılama Usulü ve Gözönünde Tutulacak Hususlar 291

G. Boşanma Kararının Uygulanması 294

H. Boşanan Kadının Kişisel Durumu 294

I. Boşanan Eşlerin Miras Hakları 294

İ. Boşanmada Çocuklar Yönünden Eşlerin (Ana ve Baba) Hakları 295

J. Boşanmadan Sonra Açılacak Nafaka ve Tazminat Davalarında Yetkili Mahkeme ve Zamanaşımı 295

26. BOŞANMA DAVALARININ TÜRLERİ 295

A. Zina Nedeniyle Boşanma Davası 296

1. Dava Açma Koşulları 296

2. Göz Önünde Tutulacak Hususlar 296

3. Dava Açma Süresi 297

B. Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma Davası 297

1. Dava Açma Koşulları 297

2. Gözönünde Tutulacak Hususlar 298

3. Dava Açma Süresi 298

C. Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedenine Dayalı Boşanma Davası 298

1. Dava Açma Koşulları 299

2. Gözönünde Tutulacak Hususlar 299

3. Dava Açma Süresi 300

D. Terk Nedeniyle Boşanma Davası 300

1. Boşanma Davası Açılmadan Önce Terk Eden Eşe Yapılacak İhtar 300

2. Dava Açma Koşulları 300

3. Gözönünde Tutulacak Hususlar 301

4. Dava Açma Süresi 302

E. Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davası 302

1. Dava Açma Koşulları 302

2. Gözönünde Tutulacak Hususlar 302

3. Dava Açma Süresi 303

F. Evlilik Birliğinin Sarsılması Nedeniyle Boşanma Davası 303

1. Dava Açma Koşulları 303

2. Gözönünde Tutulacak Hususlar 303

3. Dava Açma Süresi 304

G. Anlaşmalı Boşanma Davaları 304

1. Dava Açma Koşulları 305

2. Gözönünde Tutulacak Hususlar 305

3. Dava Açma Süresi 306

H. Reddedilen Boşanma Davasının Ret Kararının Kesinleşmesinden İtibaren 3 Yıl Geçtikten Sonra Açılacak Boşanma Davası 306

1. Dava Açma Koşulları 306

2. Gözönünde Tutulacak Hususlar 307

3. Dava Açma Süresi 307

4. Boşanmanın İptalinde Yapılacak İşlem 307

DİLEKÇE ÖRNEKLERİ 308

(Zina Nedeniyle Boşanma Davası Dilekçesi) 308

(Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma Davası Dilekçesi) 309

(Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle Boşanma Davası Dilekçesi) 310

(Terk Nedeniyle İhtar Kararı Verilmesi İstemi Dilekçesi) 311

(Terk Nedeniyle Boşanma Davası Dilekçesi) 312

(Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davası Dilekçesi) 313

(Evlilik Birliğinin Sarsılması Nedeniyle Boşanma Davası Dilekçesi) 314

(Anlaşmalı Boşanma Davası Dilekçesi) 315

(Anlaşmalı Boşanmada Protokol Örneği) 315

(Reddedilen Boşanma Davasının Kesinleşmesinden İtibaren 3 Yıl Geçtikten Sonra Açılan Boşanma Davası Dilekçesi) 316

İÇTİHATLAR 316

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 316

Yargıtay Özel Daire Kararları 332

27. EVLENMEYE İZİN KARARI 363

A. Görevli Mahkeme 363

B. Davacı 364

C. Davalı 364

D. Dava Açma Koşulları 364

E. Göz Önünde Tutulacak Hususlar 364

F. Evlenmeye İzin Kararının Etkileri 365

G. Evlendirme Memuru ve Görevi 365

DİLEKÇE ÖRNEĞİ 365

(Evlenmeye İzin Dava Dilekçesi Örneği) 365

İÇTİHATLAR 366

Yargıtay Özel Daire Kararları 366

28. EVLİLİĞİ SONA EREN KADININ BEKLEME SÜRESİNİN KALDIRILMASI DAVASI 367

A. Görevli Mahkeme 368

B. Yetkili Mahkeme 368

C. Davacı 368

D. Davalı 368

E. Dava Açma Koşulları 368

F. Dava Açma Süresi 368

G. Göz Önünde Tutulacak Hususlar 368

DİLEKÇE ÖRNEKLERİ 369

(Kadının Bekleme Süresinin Kaldırılması Dava Dilekçesi Örneği) 369

İÇTİHATLAR 369

Yargıtay Özel Daire Kararları 369

29. EVLENDİRME MEMURLUĞUNUN RED KARARINA İTİRAZ DAVASI 370

Yurt Dışında Yapılan Evlendirmeler 370

Evlenmekle Türk Vatandaşlığını Kazananların Tescili 371

A. Görevli Mahkeme 371

B. Yetkili Mahkeme 371

C. Davacı 371

D. Davalı 371

E. Dava Açma Koşulları 372

F. Göz Önünde Tutulacak Hususlar 372

G. İtiraz Süresi 373

DİLEKÇE ÖRNEĞİ 373

(Red Kararına İtiraz Dilekçesi Örneği) 373

30. YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNİN NÜFUS DAVALARINA AİT KARARLARININ TENFİZİ 373

A. Görevli ve Yetkili Mahkeme 374

B. Tenfiz Kararının İstemi ve İsteyecek Kişiler 374

C. Tenfiz Koşulları 375

Dilekçeye Eklenecek Belgeler 376

D. Tenfizde Usul 376

Verilecek Karar 377

E. Gözönünde Tutulacak Hususlar 377

F.Yerine Getirme ve Temyiz Yolu 379

DİLEKÇE ÖRNEĞİ 379

(Yabancı Ülke Mahkeme Kararının Tenfizi Davası Dilekçesi Örneği) 379

İÇTİHATLAR 380

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 380

Yargıtay Özel Daire Kararları 384

31. YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNİN NÜFUS DAVALARINA AİT KARARLARIN TANINMASI 389

Tanıma 389

Kesin Hüküm ve Kesin Delil Etkisi 389

A. Usul ve Uygulama 390

B. Tanımanın Koşulları 390

C. Tanımada Aranmayacak Koşullar 391

D. Göz Önünde Tutulacak Hususlar 391

E. Tanıma Kararının Etkisi 393

F. Yabancı Ülke Mahkemesinin Nüfus Davaları ile İlgili Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Arasındaki Fark 393

G. Yabancı Hukukun Uygulanması 393

DİLEKÇE ÖRNEĞİ 394

(Yabancı Ülke Mahkeme Kararlarının Tanınması Dava Dilekçesi Örneği) 394

İÇTİHATLAR 395

Yargıtay Özel Daire Kararları 395İkinci Kitap

NÜFUS İŞLEMLERİI. NÜFUS İŞLEMLERİ 401

1. TANIMI 401

2. NÜFUS SAYIMLARI 401

A. Nüfus Sayımlarının Tarihçesi 402

B. Nüfus Sayımında Görevli Kuruluş 403

3. NÜFUS HİZMETLERİ 403

Nüfus Olayı 403

A. Nüfus Hizmetlerinin Yapılmasında Gözönünde Tutulacak Hususlar 404

B. Mernis Projesi 404

1. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası Verilmesi 405

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası Kullanımı 406

2. Adres Kayıt Sistemi 406

a. Adres Bildirim Yükümlülüğü 407

b. Cezai İşlemler 408

c. Kimlik Paylaşım Sistemi 408

C. Nüfus Af Yasaları 409

1. Af Yasalarının Kabul Gün ve Sayıları Listesi 409

4. NÜFUS TEŞKİLATI 409

Gemi Kaptanlarının Nüfus Olayları ile İlgili Görevleri 410

A. Nüfus Teşkilatının Tarihçesi 411

5. SOYADI FİHRİSTLERİ 412

6. NÜFUS KÜTÜKLERİ 413

A. Nüfus Kayıtlarının Gizliliği 413

B. Resmi İşlemlerde Esas Alınması 414

1. Aile Kütükleri 414

a. Özellikleri 414

b. Kapsamı 415

c. Atık ve İşlemden Kaldırılmış Aile Kütükleri 415

d. Atık ve Eski Kütüklerin Özellikleri 416

e. Aile Kütüklerinin Tutulmasına İlişkin Esaslar 416

2. Özel Kütükler 417

a. Özellikleri 417

b. Çeşitleri 417

ba. Doğum Kütüğü 418

bb. Ölüm Kütüğü 418

bc. Evlenme Kütüğü 418

bd. Boşanma Kütüğü 418

be. Kayıt Düzeltmeleri Kütüğü 418

bf. Diğer Kişisel Durum Değişiklikleri Kütüğü 418

3. Mikrofilmler Özel Kütüğü 418

4. Vatandaşlık Durum Düzgün Olmayanlar Kütüğü 419

5. Yabancılar Nüfus Kütüğü 419

6. Konsolosluklar Kütüğü 419

7. Dava Takip Dosyası 420

8. Evlenme Kütük Sıra Numarası Takip Defteri 420

9. Diğer Özel Kütükler Kapsamına Giren Dosyalar 420

7. NÜFUS KAYITLARI 420

A. Nüfus Kayıt Örneklerinin Verilmesi 421

1. Tanımı 421

2. Nüfus Kayıt Örneği İsteme ve Alma Yetkisi Bulunanlar 421

3. Nüfus Kayıt Örneğinin Verilememesi Durumu 422

4. Yabancı Ülkelerde Kullanılacak Kayıt Örneklerinin Verilmesi 422

B. Nüfus Kayıtları Hakkında Bilgi Verilmesi 423

1. Tanımı 423

a. İstem Olmadan Bilgi Verilecek Yerler 423

b. İsteme Bağlı Bilgi Verilecekler 424

c. Sisteme Bağlı Bilgi Alabilecekler 424

8. NÜFUS İŞLEMLERİNDE ORTAK UYGULAMALAR 425

A. Resmi Vekilin Yetkisi 425

B. Nüfus Olaylarının Beyanlarında İmzaların Alınması 425

C. Ailelerin Birleştirme İşlemleri 426

D. Sürelerin Hesaplanması 426

E. Tescil Tarihi 427

F. Değişen İdari Birim Adları 427

G. Osmanlıca Yazılı Kayıtlar 427

H.Dayanak Belgelerinin Kaydı, Çoğaltılması ve Dayanak Belgesine Ekli Belgeler 428

İ. Elektronik İmza 428

J. Geri Alma İşlemi 428

K. Kapalı Nüfus Kayıtları 428

L. Afet veya İletişim Sağlanamaması Durumunda Nüfus Hizmetleri 429

KONU İLE İLGİLİ GENELGELER 430

1. Başbakanlığın 21 Mayıs 2008 Günlü 26882 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 2008/8 Sayılı Genelgesi 430

2. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün 30.04.2008 Günlü Duyurusu 431

3. İçişleri Bakanlığının (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü) 27.02.2008 Tarih ve 2008/02 sayılı “UAVT, Numaralama ve Levhalama” Hakkındaki Genelgesi 432

4. İçişleri Bakanlığının (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü) 10.12.2007 Tarih ve 2007/17 Sayılı “Adres Standardı” Hakkındaki Genelgesi 433

5. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün 11.09.2007 Tarih ve 2007/15 Sayılı “Yerleşim Yeri Adresi” Hakkındaki Genelgesi 434

6. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün 05.07.2007 Tarih ve 2007/16 Sayılı “Kapalı Nüfus Kayıtları” Hakkındaki Genelgesi 435

7. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün 05.07.2007 Tarih ve 2007/9 Sayılı “K.K.T.C. Vatandaşlarına Yabancılara Mahsus Kimlik Numaraları Verilmesi” Hakkındaki Genelgesi 436

8. İçişleri Bakanlığının (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü) 27.11.2006 Tarih ve 2006/18 Sayılı “Kimlik Paylaşım Sistemi” Hakkındaki Genelgesi 438

9. Başbakanlığın 21.10.2006 Günlü 26326 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 2006/33 Sayılı Genelgesi 439

10. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün 08.12.2005 tarih 2005/28 sayılı “Arşiv Çalışmaları Hakkındaki Genelgesi” 440

11. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün 21.11.2004 Tarih ve 2004/16 Sayılı “Nüfus Kayıt Örneği Talep Formu” Hakkındaki Genelgesi 444

12. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün 03.09.2004 Tarih ve 2004/11 Sayılı “Göçmenlerin Talepleri” Hakkındaki Genelgesi 446

13. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün 11.05.2004 Tarih ve 2004/6 Sayılı “Bilgi Edinme Hakkı” Hakkındaki Genelgesi 448

14. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün 12.03.2003 Tarih ve 2003/11 Sayılı “T.C. Kimlik No Verilmesi” Hakkındaki Genelgesi 449

KONU İLE İLGİLİ ÖRNEKLER 453

II. DOĞUM OLAYLARI 455

1. DOĞUM OLAYLARININ HUKUKİ YÖNÜ 455

A. Soybağı 455

Soybağına İlişkin Esaslar 455

B. Çocukların Vatandaşlığının Belirlenmesine İlişkin Esaslar 456

1. Türk Babadan Olan Çocuklar 456

a. Evlilik İçinde 456

b. Evlilik Dışında Türk Babadan ve Yabancı Anadan Doğan Çocuk 456

2. Türk Anadan Doğan Çocuklar 457

3. Türk Baba (veya Anadan) Yabancı Uyruklu Eşinden Doğan Çocukların Ergin Olması 457

4. Yabancı Ana ve Babadan Türkiye’de Doğan Çocuklar 457

a. Çocuğun Türk Vatandaşı Olabilmesi Hali 457

b. Çocuğun Türk Vatandaşı Olamaması Hali 458

2. DOĞUM OLAYININ BİLDİRİM ZORUNLULUĞU VE SÜRESİ 458

A. Bildirmekle Yükümlü Bulunanlar 458

1. Evlilik İçi Doğum 458

2. Evlilik Dışı Doğum 458

3. Bulunmuş Çocuk ve Zihinsel Özürlü Kişiler 459

4. Başkalarının Yanında Barınan veya Bakım Kurumlarında Bulunan Çocuklar 459

5. Saklı Nüfus 459

3. ÇOCUĞUN ADI 459

4. DOĞUM OLAYLARININ BİLDİRİM ŞEKLİ VE TUTANAKLARIN DÜZENLENMESİ 460

A. Sözlü Olarak Bildirim 460

B. Posta ile Bildirim 460

C. Doğum Tutanaklarının Tutulmasına İlişkin Esaslar 461

5. YURT DIŞINDAKİ DOĞUM OLAYLARININ BİLDİRİM ŞEKLİ 462

A. Yurt Dışında Bildirim 462

1. Türk Konsolosluğuna Sözlü Bildirimde Sunulacak Belgeler 462

B. Doğumların Türkiye’de Bildirilmesi 463

6. DOĞUM OLAYLARININ AİLE KÜTÜKLERİNE TESCİLİ 464

A. Engelsiz (Tescili Zorunlu) Doğumlar 464

B. Aile Kütüğüne Soruşturma Sonrası Tescil Edilecek Doğumlar 464

C. Aile Kütüklerine Tescil Edilmeyecek Doğumlar 465

D. Ana ve Babası Sonradan Evlenen Çocuk (Evlilik) ile Soybağının Kurulması 466

E. Altı Yaşından Küçük Çocukların Tescili 466

F. Altı Yaşından Büyük, 18 Yaşından Küçük Çocukların Bildirimi ve Tescili 467

G. 18 yaşından Büyüklerin Tescili (Saklı Nüfus) Hukuki Tanımı 467

1. Başvuruda Gerekli Belgeler 468

2. İzlenecek Yol 468

a. Muhtarlıkça Yapılacak İşlem 468

b. Nüfus İdaresinde Yapılacak İşlem 468

c. Güvenlik Makamlarınca Yapılacak İşlemler 470

d. Saklı Nüfusun Aile Kütüklerine İşlenmesi 470

da. Belgelerin Yeterli Görülmesi Hali 470

db. Belgelerin Yeterli Görülmemesi Hali 471

H. Bulunmuş Çocuk ve Zihinsel Özürlü Kişilerin Bildirimi ve Tescili 472

İ. Başkalarının Yanında Barınan veya Bakım Kurumlarında Bulunan Çocuklar 472

J. Aile Kütüğüne Tescil Edilmeden Ölen Çocuklar 473

K. Ölü Doğmuş Çocuklar 473

KONU İLE İLGİLİ GENELGELER 474

1. İçişleri Bakanlığının (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün) 15.05.2006 tarih 2006/10 sayılı “Nüfus Kütüğüne Kaydedilmemiş Çocuklar) Hakkındaki Genelgesi 474

KONU İLE İLGİLİ ÖRNEKLER 474

III. NÜFUS YAZIMINDA KAYIT DIŞI KALANLAR 483

1. TANIMI 483

2. BAŞVURULACAK MAKAMLAR 483

3. İSTENİLEN BELGELER 483

KONU İLE İLGİLİ ÖRNEK 487

IV. EVLENME OLAYLARI 489

Tanımı 489

1. EVLENME KOŞULLARI 489

A. Evlenme Ehliyetinin Koşulları 489

B. Evlenme Engelleri 490

2. EVLENDİRME İŞLEMLERİNDE YETKİ VE SORUMLULUK 491

A. Denetleme Yetkisi 492

B. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri 492

C. İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları 492

D. İlçe Nüfus Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları 492

E. Evlendirme Memurlarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları 492

F. Evlendirme Memurluğu Görev ve Yetkisinin Verilmesinde Usul 493

G. Yurt Dışında Türk Konsolosluklarının Görevleri 493

H. Evlenmede Yetki Sınırı 493

3. EVLENME İŞLEMLERİNDE KULLANILACAK BELGELER VE BUNLARIN DEVİR TESLİMİ 494

A. Belgeler 494

1. Formlar 494

2. Defterler 494

B. Devir ve Teslim 495

4. EVLENME BAŞVURUSU 496

A. Başvuru Makamı 496

B. Başvuru Şekli 496

C. Gerekli Belgeler 496

D. Başvurunun İncelenmesi 499

E. Evlenme İzin Belgesi 499

F. Evlenmenin Reddi 499

G. Evlenmeye İtiraz 499

5. EVLENME TÖRENİ 500

A. Evlenmede Biçim (Şekil) 500

B. Evlenme Töreninde Tanıklar 501

6. EVLENMEDE KADINLARA TANINAN HAKLAR 501

A. Yabancı Uyruklu Erkekle Evlenen Türk Kadınına Tanınan Haklar 501

B. Türk Vatandaşı Erkekle Evlenen Yabancı Uyruklu Kadınlara Tanınan Haklar 502

C. Türk Vatandaşı Erkekle Evlenen Vatansız Kadınlara Tanınan Haklar 502

D. Uyrukluk Durumuna Bakılmaksızın Tanınan Haklar 502

7. EVLENMENİN NÜFUS İDARESİNE, İLGİLİ KURUMLARA BİLDİRİLMESİ VE DİĞER İŞLEMLER 503

A. Nüfus İdaresine Bildirim 503

B. Evlendirme Memurluğunca Evlenmenin İlgili Kurumlara Bildirilmesi ve İlgililere Belge Verilmesi 503

8. VATANSIZ VE VATANDAŞLIK DURUMU DÜZGÜN OLMAYANLARIN VE GÖÇMENLERİN TÜRKİYE’DE EVLENMESİ 504

A. Vatansız Olanlar 504

B. Vatandaşlık Durumu Düzgün Olmayanlar 504

C. Göçmenler 504

9. YABANCI UYRUKLULARIN TÜRKİYE’DE EVLENMESİ 504

A. Yabancıların Evlenme Ehliyet Belgelerini Alma Esasları 505

B. Ortak Uygulamalar 505

1. İki Yabancının Aynı Devlet Vatandaşı Olması ve Türkiye’de Evlenmesi 506

2. İki Yabancının Ayrı Devlet Vatandaşı Olması ve Türkiye’de Evlenmesi 506

3. Biri Yabancı Diğerinin Türk Vatandaşı Olması ve Türkiye’de Evlenmesi 506

4. Biri Yabancı Diğerinin Türk Vatandaşı Olup, Aynı Zamanda Çok Uyruklu Olması ve Türkiye’de Evlenmesi 506

10. YURT DIŞINDA EVLENME VE YAPILAN EVLENMELERİN TÜRKİYE’DE BİLDİRİLMESİ 507

A. Evlenmenin Türk Konsolosluğunda Yapılması Hali 507

B. Yabancı Makamlar Önünde Evlenmek İstenmesi Hali 507

1. Türk Konsolosluğunda Bildirim 508

2. Türkiye’de Bildirim 508

11. EVLENMENİN AİLE KÜTÜKLERİNE İŞLENMESİ 509

A. Kütüklere İşlemede İzlenecek Yol 509

1. Evlenen Kişilerin İkisinin de Türk Vatandaşı Olması Hali 509

2. Bir Türk’le Yabancı Uyruklu Kadının Evlenmesi Hali 510

3. Bir Türk’le Yabancı Uyruklu Erkeğin Evlenmesi 510

a. Evlenen Kadının Türk Vatandaşlığından Çıkmak İstemesi 510

b. Evlenen Kadının Türk Vatandaşlığından Çıkmak İstememesi 510

4. Biri Yabancı Diğerinin Türk Vatandaşı Olup Aynı Zamanda Çok Uyruklu Olması Hali 511

B. Yurt Dışında Yapılan Evlenmelerin Aile Kütüklerine İşlenmesi 512

12. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA BİLDİRİLECEK EVLENMELER 512

13. MAL REJİMİ 512

KONU İLE İLGİLİ GENELGELER 513

1. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün 11.09.2007 tarih ve 2007/14 sayılı “Evlendirme Memurlarına Adres Bildirimi” Hakkındaki Genelgesi 513

2. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün 08.08.2007 tarih ve 2007/12 sayılı “Evlendirme İzin Belgesi” Hakkındaki Genelgesi 514

3. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün 23.05.2006 tarih ve 2006/11 sayılı “Evlenme Yetkisi” Hakkındaki Genelgesi 514

4. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün 16.11.2005 tarih ve 2005/23 sayılı “Evlenme Törenindeki Tanık Sayısı” Hakkındaki Genelgesi 515

5. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün 22.08.2005 tarih ve 2005/14 sayılı “Evlenme Belgeleri” Hakkındaki Genelgesi 515

6. Evlenme Akdi Konuşma Metni 516

7. Sağlık Bakanlığının, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 18.03.2002 Tarih ve B100TSH0110004-4134 Sayılı Sağlık Kuruluşlarına Gönderdiği “Evlilik Öncesi Sağlık Raporu” Hakkındaki Genelgesi 517

KONU İLE İLGİLİ ÖRNEKLER 518

V. İDARECE KAYIT DÜZELTME VE TAMAMLAMA 529

1. MADDİ HATALARIN DÜZELTİLMESİNDE USUL VE ESASLAR 529

2. İDARECE KAYIT DÜZELTME VE TAMAMLAMA İŞLEMLERİNİN YAPILMASI 530

A.Din Bilgisine İlişkin Talepler 530

B. Soyadı Farklılıkları 530

C. Tarihlerde Düzeltme ve Tamamlama 531

D. Değişen İdari Birim Adları 531

KONU İLE İLGİLİ GENELGELER 532

Rumi ve Hicri Tarihlerin Miladi Tarihe Çevrilmesine İlişkin Açıklama 532

Doğum Tarihi Üzerinde Dikkat Edilecek Hususlar 533

KONU İLE İLGİLİ ÖRNEK 535

VI. NÜFUS OLAYLARINA (DAVALARINA) İLİŞKİN KARARLAR VE BU KARARLARIN NÜFUS İDARESİNE GÖNDERİLMESİ VE NÜFUS İDARESİNCE TESCİLİ 537

1. MAHKEME YAZI İŞLERİ MÜDÜRLERİNİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ 537

2. NÜFUS DAVA TÜRLERİNDEKİ KARARLARIN AİLE KÜTÜKLERİNE İŞLENMESİ 537

A. Ortak İşlemler 537

1. Yanlışlıkla Kesinleşen Mahkeme Kararlarının İşlenmesi 538

B. Ad, Soyadı, Baba Adı, Ana Adı, Yaş ve Doğum Yeri, Cinsiyet, Medeni Halin Düzeltilmesi veya Değiştirilmesi, Olaylarının Aile Kütüklerine İşlenmesi 539

C. Nüfus Kaydının ve Mükerrer Kaydın Silinmesi Olayları ve Aile Kütüklerine İşlenmesi 540

1. Nüfus Kaydının Silinmesinde Yetkili Makamlar 540

2. İdarece Kaydın ve Mükerrer Kaydın Silinmesi Kararının Alınması 541

3. Kararlarda Göz Önünde Tutulacak Hususlar 541

4. Kararların İşlenmesi 541

a. Tek Dayanak Belgesi ve Birden Fazla Nüfus Kaydının Tesis Edilmiş Bulunması 542

b. Bir Kişiyi İki Ayrı Dayanak Belgesi ile Birden Fazla Kayıt Tesis Edilmiş Bulunması 542

c. Dayanak Belgelerinden Birisinin Belgeye, Diğerinin Beyana Dayalı Olarak Düzenlenmiş Bulunması 543

ç. Dayanak Belgelerinin Her İkisinin de Beyana Dayalı Olarak Düzenlenmiş Bulunması 543

d. Doğum Tutanağı Haricinde Özel Kanunlara Dayanılarak Düzenlenen Formlara Göre Birden Fazla Kayıt Tesis Edilmiş Bulunması 544

e. Kanun Yolu ve Yetkili Makam Kararı ile Farklı İki Dayanak Belgesiyle Tescil Edilenlerin Bulunması 544

D. Babalığa Hüküm Kararlarının Aile Kütüklerine İşlenmesi 545

1. Çocuk Daha Önce Ana Yanına Kayıt Edilmiş İse 545

2. Çocuk Daha Önce Ana Yanına Kayıt Edilmemiş İse 545

3. Çocuğun Ana veya Babası Yabancı Uyruklu ve Çocuk 18 Yaşından Büyük İse 545

E. Soybağının Reddi Kararlarının Nüfus Aile Kütüklerine İşlenmesi 546

1. Çocuk Daha Önce Baba Yanına Kayıt Edilmiş İse 546

2. Çocuğun Anasının Yabancı Uyruklu Olması Hali 546

3. Çocuğun Anasının Türk, Babasının Yabancı Uyruklu Olması Hali 547

F. Tanıma Senedinin ve Tanımanın Reddi Kararının Nüfus Aile Kütüklerine İşlenmesi 547

1. Tanıma 547

2. Tanımanın Bildirimi 548

3. Tanımanın Aile Kütüklerine İşlenmesine İlişkin Esaslar 548

a. Çocuk Daha Önce Nüfus Kütüklerine Kayıt Edilmemiş İse 548

b. Çocuk Daha Önce Aile Kütüklerine Kayıt Edilmiş İse 548

c. Tanınan Evli Kadın İse 549

ç. Tanınan Evli Erkek İse 549

d. Tanıyan Baba Yabancı Uyruklu İse 549

e. Tanınan Kişinin Ergin Olması Hali 549

f. Tanınan Çocuk Yabancı Uyruklu Kadından Dünyaya Gelmiş İse 550

g. 743 Sayılı TMY’sına Göre Yapılan Tanıma Senetlerinin Geçerliliği 550

4. Tanımanın (İptali) Reddi kararlarının Nüfus Aile Kütüklerine İşlenmesi 550

a. Bildirim Şekli 550

b. Tanımanın İptali (Reddi) Kararlarının Aile Kütüklerine İşlenmesine İlişkin Esaslar 550

ba. Tanıması İptal Edilen Kişi; (Tanıyan) Babasının Hanesinde Kayıtlı İse 550

bb. Tanınması İptal Edilen Kişi, Anasının Bekarlık Hanesinde Kayıtlı İse 551

bc. Tanınması İptal Edilen Kişinin Anası Yabancı Uyruklu İse 551

bca) Babanın kaydında olması 551

bcb) Çocuğun babanın kayıtlı bulunduğu idari birimin sonuna ana soyadı ile kayıtlı olması 551

bd. Tanınması İptal Edilen Kişinin Babası Yabancı Uyruklu İse 551

be. Türk babadan ve Aile Kütüklerine Tescil Edilmiş (Saklı Nüfus) Kadından Doğan Çocuğun Tanınması İptal Edilmiş İse 552

bf. Tanınması İptal Edilen Kişi Evli Kadın İse 552

bg. Tanınması İptal Edilen Kişi Evli Erkek İse 552

G. Evlat Edinme ve Evlat Edinmenin Reddi Kararlarının Nüfus Aile Kütüklerine İşlenmesi 552

1. Evlat Edinme Kararlarının Nüfus Aile Kütüklerine İşlenmesi 553

a. Evlat Edinilenin Soyadına İlişkin Esaslar 553

b. İşlemler 553

ba. Evlatlığın Küçük Olması Hali 554

bb. Evlatlığın Ergin Olması Hali 555

bc. Evlatlığın Yabancı Uyruklu Olması Hali 555

bd. Evlat Edinenin Yabancı Uyruklu Olması Hali 556

be. 743 Sayılı TMY’sına Göre Yapılan Evlat Edinme Senetlerinin Aile Kütüğüne İşlenmesi 556

bf. Yurt Dışında Yapılan Evlat Edinmeler 556

c. Evlat Edinmenin Sonuçları 557

2. Evlat Edinmenin Reddi (İptali) Kararlarının Nüfus Aile Kütüklerine İşlenmesi 557

a. İşlemler 557

aa. Evlatlık, Evlat Edinenin Kaydına Alınmış İse Evlat Edinmenin Reddi Kararlarının Kayıtlara İşlenmesi 558

ab. Evlatlığın Evli Kadın Olması Durumunda Evlat Edinmenin Reddi Kararlarının Kayıtlara İşlenmesi 558

ac. Evlatlığın Yabancı Uyruklu Olması Durumunda Evlat Edinmenin Reddi Kararlarının Kayıtlara İşlenmesi 558

ad. Evlatlığın Türk Evlat Edinenin Yabancı Uyruklu Olması Durumunda Evlat Edinmenin Reddi Kararlarının Kayıtlara İşlenmesi 558

b. Evlat Edinmenin Reddinin Sonuçları 559

H. Evliliğin Feshi, İptali ve Butlanı Kararlarının Nüfus Kayıtlarına İşlenmesi 559

1. Kocası ile Türk Vatandaşlığına Alınan ya da Türk Vatandaşı ile Evlenmesi Nedeni ile Türk Vatandaşlığını Kazanan Kadının Evliliğinin Feshi, İptali ve Butlanı Halinde Durumu 559

I. Boşanma Kararları ve Boşanmanın İptali Kararlarının Nüfus Aile Kütüklerine İşlenmesi 560

1. Boşanan Kadının Soyadı ve Döneceği Hane 561

a. Erkek Çok Vatandaşlığa Sahip, Kadın Türk Vatandaşı İse 563

b. Erkek Çok Vatandaşlığa Sahip, Kadın Yabancı Uyruklu İse 563

c. Kadın Çok Vatandaşlığa Sahip, Erkek Türk Vatandaşı İse 563

ç. Kadın Çok Vatandaşlığa Sahip, Erkek Yabancı Uyruklu İse 563

2. Boşanması İptal Edilen Kadının Döneceği Yer ve Alacağı Soyadı 564

İ. Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizinin Aile Kütüklerine İşlenmesi 564

J. Ölümün Tespiti, Gaiplik Kararları, Gaipliğin Feshi ve Ölüm Kaydının Kaldırılması Kararlarının Nüfus Aile Kütüklerine İşlenmesi 564

KONU İLE İLGİLİ GENELGELER 565

1. İçişleri Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün 02.08.2007 tarih ve 2007/10 sayılı “Yetki Devrinin İptali” hakkındaki genelgesi 565

KONU İLE İLGİLİ ÖRNEKLER 566

VII. ÖLÜM OLAYLARI 575

1. ÖLÜM OLAYLARININ BİLDİRME ZORUNLULUĞU VE BİLDİRMEDE SÜRE 575

1. Bildirme Zorunluluğu Bulunanlar 575

2. ÖLÜM TUTANAKLARININ DÜZENLENMESİ VE AİLE KÜTÜKLERİNE İŞLENMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 576

A. Köylerdeki Ölümler 579

B. Sağlık Kuruluşu Bulunan Yerlerdeki Ölümler 579

C. Hastane, Klinik, Tıp Merkezi, Sağlık Kurumları’nda Meydana Gelen Ölümler 579

D. Ceza ve Tutukevi, Yatılı Okul, Fabrika ve Benzeri Diğer Kamu Kuruluşlarında Meydana Gelen Ölümler 579

E. Vapur, Tren, Uçak Gibi Genel Taşıt Araçlarında Meydana Gelen Ölüm Olayları 580

F. Deprem, Sel Gibi Doğal Afetlerde, Hava, Deniz, Kara ve Demir Yollarında veya Maden Ocaklarında Meydana Gelen Kazalar Sonucu Yada Benzeri Nedenlerle Toplu Ölümler Olması Halindeki Ölümler 580

G. Asker Kişilerin Ölümleri 581

3. ÖLÜM TUTANAKLARININ NÜFUS İDARESİNCE TUTULMASI 582

4. NÜFUSTA KAYITLI OLMAYANLARIN ÖLÜMÜ 583

5. ÖLEN KARDEŞİNİN NÜFUS KAYDINI KULLANDIĞININ İDDİASI 584

6. YURT DIŞINDAKİ TÜRK VATANDAŞLARININ ÖLÜMLERİ 584

A. Yurt Dışında Bildirim 585

B. Türkiye’de Bildirim 585

1. Türkiye’de Bildirimde Gerekli Belgeler 585

C. Yabancı Makamlarca Doğrudan Gönderilen Ölüm Bildirimleri 586

7. TÜRK VATANDAŞI İLE EVLİ OLAN YABANCILARIN ÖLÜMÜ 586

8. TÜRKİYE’DE YABANCILARIN ÖLÜMÜ 586

9. ÖLÜM KARİNESİ 587

Ölüm Kaydının Kaldırılması 588

KONU İLE İLGİLİ GENELGE 589

1. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün 18.09.2008 tarih ve 2008/8 sayılı “Ölüm Araştırması” Hakkındaki Genelgesi 589

2. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün 09.02.2005 tarih ve 2005/2 sayılı ""130 Yaş ve Üstü Ölümler” Hakkındaki Genelgesi 590

KONU İLE İLGİLİ ÖRNEKLER 591

VIII. VASİYETNAME BİLDİRİMİ VE İPTALİ 597

1. TANIMI 597

2. DÜZENLENMESİ 597

3. NÜFUS İDARESİNCE YAPILACAK İŞLEMLER 597

KONU İLE İLGİLİ ÖRNEKLER 599

IX. SOSYAL GÜVENLİK VE YEŞİLKART BİLDİRİMLERİ 601

1. SOSYAL GÜVENLİK BİLDİRİMLERİ 601

2. YEŞİL KART BİLDİRİMLERİ 601

3. ORTAK İŞLEMLER 601

KONU İLE İLGİLİ ÖRNEKLER 602

X. BOŞANAMAMA KARARLARI 603

Tanımı 603

KONU İLE İLGİLİ GENELGELER 604

1. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün 14.02.2006 tarih ve 2006/3 sayılı ""Boşanamama Kararlarının Takibi” Hakkındaki Genelgesi 604

XI. TÜRK VATANDAŞLIĞI YASASI İŞLEMLERİ 605

Tanımı 605

1. ORTAK İŞLEMLER 605

2. VATANDAŞLIK BAŞVURU İNCELEME KOMİSYONU 605

3. TÜRK VATANDAŞLIĞINA İLİŞKİN KARARLARIN ALINMASI 606

A. Türk Vatandaşlığının Kazanılması 606

1. Yasa Yolu ile Türk Vatandaşlığının Kazanılması İşlemleri 607

2. Yetkili Makam Kararı ile Türk Vatandaşlığına Alınma İşlemleri 608

a. Genel Olarak Türk Vatandaşlığına Alınmada Aranılan Koşullar 609

b. Ayrıcalıklı (İstisnai) Olarak Türk Vatandaşlığına Alınmada Aranılan Koşullar 609

c. Yeniden Türk Vatandaşlığına Alınmanın Koşulları 610

d. Yabancının İkameti ve İkamet Teskeresinin Alınması 610

da. Oturma İzin Belgesi (İkamet Tezkeresi) Almak İçin Gerekli Belgeler 611

e. Yetkili Makam Kararı ile Türk Vatandaşlığına Alınmada Usul 611

ea. Başvuruda İstenilen Belgeler 611

eb. Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünce Yapılacak İşlemler 612

ec. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce yapılacak İşlemler 613

ed. Başvuru Dosyasının Bakanlar Kuruluna Gönderilmesi 614

3. Seçme Hakkı ile Kazanma 614

a. Seçme Hakkı ile Kazanmada Başvuru Süreleri 614

4. Türk Vatandaşlığının Kazanılmasının Sonuçları 615

B. Türk Vatandaşlığının Kaybedilmesi İşlemleri 616

1. Yasa Yolu ile Türk Vatandaşlığının Kaybedilmesi 617

2. Yetkili Makam Kararı ile Türk Vatandaşlığının Kayıp İşlemleri 618

a. Türk Vatandaşlığını Kaybetme Koşulları ve İşlemleri 618

b. Başvuruda Gerekli Belgeler 618

c. Başvuru Makamında Yapılacak İşlemler 619

ca. Çıkma Belgesi 619

cb. İzin Belgesi 619

d. Türk Vatandaşlığının İptali Koşulları ve İşlemleri 620

e. Türk Vatandaşlığını Kaybettirme Koşulları ve İşlemleri 620

f. Türk Vatandaşlığından Çıkarma Koşulları ve İşlemleri 621

3. Seçme Hakkı ile Türk Vatandaşlığının Kaybı Koşulları ve İşlemleri 622

4. 5203 Sayılı Yasayla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge 623

5. Türk Vatandaşlığının Kaybının Sonuçları 624

4. TÜRK VATANDAŞLIĞININ İSPATI VE YARGI YOLU 626

A. Türk Vatandaşlığının İspat Şekli 626

B. Yargı Yolu 626

1. Danıştay Yolu 627

2. Danıştay Dışı Yargı Organları 627

5. VATANDAŞLIĞA İLİŞKİN KARARLARIN AİLE KÜTÜKLERİNE İŞLENMESİ 627

A. Evlenme ile Türk Vatandaşlığını Kazananların Tescili 627

B. Seçme Hakkını Kullanarak Türk Vatandaşlığını Kazananların Tescili 628

C. Göçmen Olarak veya Yetkili Makam Kararı ile Türk Vatandaşlığına Alınanların Tescili 628

D. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vatandaşlarından Türk Vatandaşlığını Kazananlarının Tescili 630

E. Yeniden Türk Vatandaşlığına Alınanların Tescili 630

F. Türk Vatandaşlığının Kaybı Çıkma ve Çıkarılma Kararlarının Tescili 631

G. Evlenme ile Türk Vatandaşlığını Kaybedenlerin Tescili 631

KONULARLA İLGİLİ GENELGE 633

1. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün 28.03.2007 tarih ve 2007/02 sayılı “Çıkma ve Çıkma İzin Belgeleri Hk.” Hakkındaki Genelgesi 633

2. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün 14.11.2005 tarih ve 2005/21 sayılı “Belge Düzenlenmesi” Hakkındaki Genelgesi 634

3. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün 27.10.2004 tarih ve 2004/15 sayılı “5203 Sayılı Kanun” Hakkındaki Genelgesi 635

4. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün 29.09.2004 tarih ve 2004/12 Sayılı “Çıkma İzni İşlemleri ve Kayıt Kapama Hakkında” Genelgesi 638

5. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün 12.07.2004 tarih ve 2004/8 sayılı “Vatandaşlık Başvuruları” Hakkındaki Genelgesi 641

6. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün 30.06.2003 tarih ve 2003/28 sayılı “K.K.T.C. Vatandaşlarının Türk Vatandaşlığına Alınması” Hakkındaki Genelgesi 649

İçtihatlar 650

KONU İLE İLGİLİ ÖRNEKLER 651

XII. ÇOK UYRUKLULUK 667

1. BAŞVURU USULÜ 667

Bildirim 667

2. NÜFUS İDARESİNCE YAPILACAK İŞLEMLER 668

3. ÇOK UYRUKLU KİŞİLERİN KİŞİSEL HAL DEĞİŞİKLİKLERİNİN TESCİLİ 669

A. Evlenme Olaylarının İşlenmesi 669

B. Diğer Kişisel Hal Olaylarının İşlenmesi 669

KONU İLE İLGİLİ ÖRNEKLER 670

XIII. TÜRK SOYLU YABANCILARLA, TÜRKİYE’DE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS İŞLEMLERİ 673

1. TÜRK SOYLU YABANCILARA AİT NÜFUS İŞLEMLERİ 673

A. Başvuruda İstenilen Belgeler 673

B. Nüfus İdaresinde Yapılacak İşlemler 673

C. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde Yapılacak İşlemler 674

1. Yabancılara Mahsus Kimlik Belgesinin Hukuki Değeri 674

2. TÜRKİYE’DE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI 674

A. Kayıtların Özellikleri 675

1.Maddi Hataların Düzeltilmesi 675

2.Yerleşim Yeri Adres Bildirimleri 675

B. Yabancılara Kimlik Numarası Verilmesi 675

C. Kayıt Örneği ve Bilgi Verilmesi 676

D. Nüfus Olaylarının Bildirimi 676

1.Nüfus Olaylarının Bildiriminde Kullanılacak Belgeler 676

2.Nüfus Olaylarının Kayıtlara İşlenmesi 676

a. Doğum 677

b. Evlenme 677

c. Boşanma 677

d. Evliliğin Feshi veya İptali 677

e. Evlat Edinme 677

f. Ölüm 678

g. Gaiplik 678

E. Olay Formu 678

3. KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ VATANDAŞLARINA YABANCILARA MAHSUS KİMLİK NUMARALARI VERİLMESİ 678

KONU İLE İLGİLİ GENELGELER 679

1. İçişleri Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün 05.7.2007 tarih ve 2007/9 sayılı “K.K.T.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
2 62,50    125,00   
3 41,67    125,00   
4 31,25    125,00   
5 26,25    131,25   
6 22,08    132,50   
7 19,11    133,75   
8 16,88    135,00   
9 15,14    136,25   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit tutarı Genel Toplam
62,50    125,00   
41,67    125,00   
31,25    125,00   
25,00    125,00   
20,83    125,00   
19,11    133,75   
16,88    135,00   
15,14    136,25   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit tutarı Genel Toplam
62,50    125,00   
41,67    125,00   
31,25    125,00   
26,25    131,25   
22,08    132,50   
19,11    133,75   
16,88    135,00   
15,14    136,25   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit tutarı Genel Toplam
62,50    125,00   
41,67    125,00   
31,25    125,00   
25,00    125,00   
20,83    125,00   
19,11    133,75   
16,88    135,00   
15,14    136,25   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
2 62,50    125,00   
3 41,67    125,00   
4 31,25    125,00   
5 26,25    131,25   
6 22,08    132,50   
7 19,11    133,75   
8 16,88    135,00   
9 15,14    136,25   
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.