Ceza Hukuku Uygulamaları

Ceza Hukuku Uygulamaları

  
Basım Tarihi : 2012-03
Sayfa Sayısı : 332
Basım Yeri : İstanbul
Stok Kodu : 9786053776888
Baskı: 3

CEZA HUKUKU UYGULAMALARIProf. Dr. Nur CENTEL, Prof. Dr. Hamide ZAFER, Doç. Dr. Özlem YENERER Çakmutİ Ç İ N D E K İ L E R

K ıs a l tm al a r ...............................................................................XXVII

G ir i ş ........................................................................................................ 3

BİRİNCİ BÖLÜM

CEZA HUKUKUNDA KARAR İNCELEMESİ

I. Karar İnceleme Yöntemi ....................................................... 7

1. Karara konu olan maddi olayın belirlenmesi.................... 8

2. Karardaki hukuki problemin belirlenmesi........................ 8

3. Sorunun çözümüne yardımcı olacak hukuk

kaynakları................................................................................ 9

a. Genel hükümlere ilişkin kitaplar............................. 9

b. Özel hükümlere ilişkin kitaplar ............................. 11

4. Kararı çözen merciler ve görüşleri..................................12

5. Kişisel görüşün gerekçeli olarak açıklanması.................13

II. Örnek Karar ve Çözümü........................................................14

1. Örnek karar...........................................................................14

2. Örnek karar çözümü............................................................16

a. Karara konu maddi olayın belirlenmesi.......................16

b. Karardaki hukuki problemin belirlenmesi ..................16

c. Sorunun çözümünde kullanılabilecek hukuk

kaynakları..........................................................................16

d. Karar çözümüne katılan merciler ve görüşleri .........17

e. Kişisel görüşün gerekçeli olarak açıklanması ............18XIV Centel/Zafer/Çakmut, Ceza Hukuku UygulamalarıIII .Kararlar .....................................................................................20

1. Anayasa Mahkemesi Kararları..........................................20

Karar No.1.............................................................................20

Karar No.2 ...........................................................................24

Karar No.3 ............................................................................34

2. Yargıtay Kararları................................................................36

Karar No.1 ............................................................................36

Karar No.2 ...........................................................................37

Karar No.3 ............................................................................42

Karar No.4 ............................................................................43

Karar No.5 ............................................................................44

Karar No.6 ............................................................................47

Karar No.7 ............................................................................47

Karar No.8 ............................................................................49

Karar No.9 .............................................................................51

Karar No.10 .........................................................................52

Karar No.11 ...........................................................................53

Karar No.12 ..........................................................................55

Karar No.13 ..........................................................................55

Karar No.14 .........................................................................57

Karar No.15 .........................................................................58

Karar No.16 ..........................................................................60

Karar No.17 ...........................................................................61

Karar No.18 ..........................................................................63

Karar No.19 ..........................................................................63

Karar No.20..........................................................................64

Karar No.21 ..........................................................................65

Karar No.22..........................................................................66

Karar No.23..........................................................................66

Karar No.24..........................................................................67

Karar No.25..........................................................................68

Karar No.26..........................................................................69

Karar No.27...........................................................................71Centel/Zafer/Çakmut, Ceza Hukuku Uygulamaları XVKarar No.28 ........................................................................72

Karar No.29..........................................................................72

Karar No.30..........................................................................74

Karar No.31 ..........................................................................74

Karar No.32..........................................................................75

Karar No.33..........................................................................76

Karar No.34..........................................................................77

Karar No.35..........................................................................78

Karar No.36..........................................................................78

Karar No.47..........................................................................79

Karar No.38..........................................................................79

Karar No.39..........................................................................80

Karar No.40...........................................................................81

Karar No.41 ...........................................................................81

Karar No.42..........................................................................82

Karar No.43..........................................................................83

Karar No.44..........................................................................84

Karar No.45..........................................................................84

Karar No.46..........................................................................85

Karar No.47..........................................................................86

Karar No.48..........................................................................87

Karar No.49..........................................................................87

Karar No.50..........................................................................88

Karar No.51 ..........................................................................89

Karar No.52...........................................................................91

Karar No.53..........................................................................92

Karar No.54..........................................................................94

Karar No.55..........................................................................94

Karar No.56..........................................................................95

Karar No.57..........................................................................96

Karar No.58..........................................................................97

Karar No.59..........................................................................98

Karar No.60..........................................................................99

Karar No.61 ........................................................................ 100

Karar No.62........................................................................ 100XVI Centel/Zafer/Çakmut, Ceza Hukuku UygulamalarıKarar No.63.........................................................................101

Karar No.64........................................................................ 102

Karar No.65........................................................................ 103

Karar No.66........................................................................ 103

Karar No.67........................................................................ 104

İKİNCİ BÖLÜM

CEZA HUKUKUNDA OLAY ÇÖZÜMÜ

I. Olay Çözüm Yöntemi ............................................................ 109

II. Olay Çözüm Yönteminin Açıklanması ..............................110

1. Suçların tespit edilmesi ...................................................110

2. Suçlara etki eden hallerin ve hukuka uygunluk

hallerinin gösterilmesi...................................................... 111

3. İştirak durumunun incelenmesi....................................... 111

4. Teşebbüs derecesinde kalmış suçların belirlenmesi .113

5. Suçların içtimaı hallerinin açıklanması..........................113

6. Faillerin sorumluluklarının belirlenmesi........................115

III. Örnek Olaylar ve Çözümleri............................................116

Örnek Olay 1 .......................................................................116

Örnek Olay 1’in çözümü..................................................118

1. Olaydaki failler-mağdurlar ve suçların tespiti ...118

2. Olaydaki suçlara etki eden haller ve hukuka

uygunluk halleri...........................................................119

3. Olaydaki iştirak durumu...........................................119

4. Olaydaki teşebbüs derecesinde kalmış suçlar... 120

5. Olaydaki suçların içtimaı......................................... 120

6. Olaydaki faillerin sorumlulukları ........................... 120

Örnek Olay 2....................................................................... 122

Örnek Olay 2’nin çözümü .............................................. 123

1. Olaydaki failler-mağdurlar ve suçların tespiti .. 123

2. Olaydaki suçlara etki eden haller ve hukuka

uygunluk halleri.......................................................... 123Centel/Zafer/Çakmut, Ceza Hukuku UygulamalarıXVII

Örnek Olay 3....................................................................... 124

Örnek Olay 3’ün çözümü ............................................... 124

1. Olaydaki failler-mağdurlar ve suçların tespiti .. 124

2. Olaydaki suçlara etki eden haller ve hukuka

uygunluk halleri.......................................................... 125

Örnek Olay 4....................................................................... 125

Örnek Olay 4’ün çözümü ............................................... 126

1. Olaydaki failler-mağdurlar ve suçların tespiti .. 126

2. Olaydaki suçlara etki eden haller ve hukuka

uygunluk halleri.......................................................... 126

3. Olaydaki iştirak durumu.......................................... 127

Örnek Olay 5....................................................................... 127

Örnek Olay 5’in çözümü ................................................ 128

1. Olaydaki failler-mağdurlar ve suçların tespiti .. 128

2. Olaydaki suçlara etki eden haller ve hukuka

uygunluk halleri.......................................................... 128

Örnek Olay 6....................................................................... 129

Örnek Olay 6’nın çözümü .............................................. 130

1. Olaydaki failler-mağdurlar ve suçların tespiti .. 130

2. Olaydaki suçlara etki eden haller ve hukuka

uygunluk halleri.......................................................... 130

Örnek Olay 7........................................................................131

Örnek Olay 7’nin çözümü .............................................. 132

1. Olaydaki failler-mağdurlar ve suçların tespiti .. 132

2. Olaydaki suçlara etki eden haller ve hukuka

uygunluk halleri.......................................................... 133

Örnek Olay 8....................................................................... 134

Örnek Olay 8’nin çözümü .............................................. 135

1. Olaydaki failler-mağdurlar ve suçların tespiti .. 135

2. Olaydaki suçlara etki eden haller ve hukuka

uygunluk halleri.......................................................... 135

Örnek Olay 9....................................................................... 136XVIII Centel/Zafer/Çakmut, Ceza Hukuku UygulamalarıÖrnek Olay 9’un çözümü ............................................... 137

1. Olaydaki failler-mağdurlar ve suçların tespiti .. 137

2. Olaydaki suçlara etki eden haller ve hukuka

uygunluk halleri.......................................................... 138

3. Olaydaki iştirak durumu.......................................... 139

Örnek Olay 10 .................................................................... 139

Örnek Olay 10’un çözümü.............................................. 140

1. Olaydaki failler-mağdurlar ve suçların tespiti .. 140

2. Olaydaki suçlara etki eden haller ve hukuka

uygunluk halleri.......................................................... 140

3. Olaydaki iştirak durumu...........................................141

4. Olaydaki suçların içtimaı..........................................141

Örnek Olay 11 .....................................................................141

Örnek Olay 11’in çözümü ............................................... 143

1. Olaydaki failler-mağdurlar ve suçların tespiti .. 143

2. Olaydaki suçlara etki eden haller ve hukuka

uygunluk halleri.......................................................... 143

3. Olaydaki iştirak durumu.......................................... 144

4. Olaydaki teşebbüs derecesinde kalmış suçlar... 144

5. Olaydaki suçların içtimaı......................................... 145

6. Olaydaki faillerin sorumlulukları ........................... 145

Örnek Olay 12 .................................................................... 146

Örnek Olay 12’nin çözümü............................................. 148

1. Olaydaki failler-mağdurlar ve suçların tespiti .. 148

2. Olaydaki suçlara etki eden haller ve hukuka

uygunluk halleri.......................................................... 148

3. Olaydaki iştirak durumu.......................................... 149

4. Olaydaki teşebbüs derecesinde kalmış suçlar... 149

5. Olaydaki suçların içtimaı......................................... 150

6. Olaydaki faillerin sorumlulukları ........................... 150

Örnek Olay 13 .....................................................................151

Örnek Olay 13’ün çözümü.............................................. 153

1. Olaydaki failler-mağdurlar ve suçların tespiti .. 153Centel/Zafer/Çakmut, Ceza Hukuku Uygulamaları XIX2. Olaydaki suçlara etki eden haller ve hukuka

uygunluk halleri.......................................................... 153

3. Olaydaki iştirak durumu.......................................... 154

4. Olaydaki teşebbüs derecesinde kalmış suçlar... 155

5. Olaydaki suçların içtimaı......................................... 155

6. Olaydaki faillerin sorumlulukları ........................... 155

Örnek Olay 14 .................................................................... 156

Örnek Olay 14’ün çözümü.............................................. 158

1. Olaydaki failler-mağdurlar ve suçların tespiti .. 158

2. Olaydaki suçlara etki eden haller ve hukuka

uygunluk halleri.......................................................... 159

3. Olaydaki iştirak durumu.......................................... 160

4. Olaydaki teşebbüs derecesinde kalmış suçlar....161

5. Olaydaki suçların içtimaı..........................................161

6. Olaydaki faillerin sorumlulukları ............................161

Örnek Olay 15 .................................................................... 162

Örnek Olay 15’in çözümü............................................... 164

1. Olaydaki failler-mağdurlar ve suçların tespiti .. 164

2. Olaydaki suçlara etki eden haller ve hukuka

uygunluk halleri.......................................................... 165

3. Olaydaki iştirak durumu.......................................... 167

4. Olaydaki teşebbüs derecesinde kalmış suçlar... 168

5. Olaydaki suçların içtimaı......................................... 168

6. Olaydaki faillerin sorumlulukları ........................... 168

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

SINAV SORULARINDAN ÖRNEKLER

I. Vize Soruları.......................................................................... 173

Sınav Sorusu Örnek 1 ............................................................ 173

I. Metin Soruları ................................................................. 173

II. Karar Sorusu.................................................................... 173

Sınav Sorusu Örnek 2 ........................................................... 174

I. Metin Soruları ................................................................. 174

II. Karar Sorusu.................................................................... 175XX Centel/Zafer/Çakmut, Ceza Hukuku UygulamalarıSınav Sorusu Örnek 3 ........................................................... 176

Sınav Sorusu Örnek 4 ........................................................... 177

Sınav Sorusu Örnek 5 ........................................................... 178

I. Metin Soruları ................................................................. 178

II. Karar Sorusu.................................................................... 178

Sınav Sorusu Örnek 6 ........................................................... 179

I. Metin Soruları ................................................................. 179

II. Karar Sorusu.................................................................... 179

Sınav Sorusu Örnek 7 ........................................................... 180

Sınav Sorusu Örnek 8 ........................................................... 180

I. Metin Soruları ................................................................. 180

II. Problem.............................................................................. 180

Sınav Sorusu Örnek 9 ............................................................181

I. Metin Soruları ..................................................................181

II. Karar Sorusu.................................................................... 182

Sınav Sorusu Örnek 10.......................................................... 182

I. Metin Soruları ................................................................. 182

II. Karar Sorusu.................................................................... 183

Sınav Sorusu Örnek 11 .......................................................... 183

I. Metin Soruları ................................................................. 183

II. Karar Sorusu.................................................................... 184

Sınav Sorusu Örnek 12.......................................................... 185

I. Metin Soruları ................................................................. 185

II. Karar Sorusu.................................................................... 185

Sınav Sorusu Örnek 13.......................................................... 186

I. Metin Soruları ................................................................. 186

II. Karar Sorusu.................................................................... 187

II. Final, Final Mazeret ve Bütünleme Soruları............. 188

Sınav Sorusu Örnek 1 ............................................................ 188

I. Metin Soruları ................................................................. 188

II. Problem.............................................................................. 189Centel/Zafer/Çakmut, Ceza Hukuku Uygulamaları XXISınav Sorusu Örnek 2 ............................................................191

I. Metin Soruları ..................................................................191

II. Problem...............................................................................191

Sınav Sorusu Örnek 3 ........................................................... 193

I. Metin Soruları ................................................................. 193

II. Problem.............................................................................. 194

Sınav Sorusu Örnek 4 ........................................................... 195

I. Metin Soruları ................................................................. 195

II. Problem.............................................................................. 196

Sınav Sorusu Örnek 5 ........................................................... 197

I. Metin Soruları ................................................................. 197

II. Problem.............................................................................. 198

Sınav Sorusu Örnek 6 .......................................................... 200

I. Metin Soruları ................................................................ 200

II. Problem..............................................................................201

Sınav Sorusu Örnek 7 .......................................................... 203

I. Metin Soruları ................................................................ 203

II. Problem............................................................................. 203

Sınav Sorusu Örnek 8 .......................................................... 204

I. Metin Soruları ................................................................ 204

II. Problem............................................................................. 205

Sınav Sorusu Örnek 9 .......................................................... 206

I. Metin Soruları ................................................................ 206

II. Problem............................................................................. 207

Sınav Sorusu Örnek 10......................................................... 208

I. Metin Soruları ................................................................ 208

II. Problem............................................................................. 209

Sınav Sorusu Örnek 11 ...........................................................211

I. Metin Soruları ..................................................................211

II. Problem...............................................................................211

Sınav Sorusu Örnek 12..........................................................213

I. Metin Soruları .................................................................213XXII Centel/Zafer/Çakmut, Ceza Hukuku UygulamalarıII. Problem..............................................................................214

Sınav Sorusu Örnek 13..........................................................215

I. Metin Soruları .................................................................215

II. Problem..............................................................................216

Sınav Sorusu Örnek 14..........................................................217

I. Metin Soruları .................................................................217

II. Problem..............................................................................217

Sınav Sorusu Örnek 15..........................................................219

I. Metin Soruları .................................................................219

II. Problem..............................................................................219

Sınav Sorusu Örnek 16..........................................................221

I. Metin Soruları .................................................................221

II. Problem..............................................................................221

Sınav Sorusu Örnek 17......................................................... 223

I. Metin Soruları ................................................................ 223

II. Problem............................................................................. 223

Sınav Sorusu Örnek 18......................................................... 225

I. Metin Soruları ................................................................ 225

II. Problem............................................................................. 225

Sınav Sorusu Örnek 19......................................................... 226

I. Metin Soruları ................................................................ 226

II. Problem............................................................................. 227

Sınav Sorusu Örnek 20........................................................ 229

I. Metin Soruları ................................................................ 229

II. Problem............................................................................. 229

Sınav Sorusu Örnek 21..........................................................231

I. Metin Soruları .................................................................231

II. Problem..............................................................................231

Sınav Sorusu Örnek 22........................................................ 233

I. Metin Soruları ................................................................ 233

II. Problem............................................................................. 234

Sınav Sorusu Örnek 23........................................................ 235

I. Metin Soruları ................................................................ 235Centel/Zafer/Çakmut, Ceza Hukuku Uygulamaları XXIIIII. Problem............................................................................. 235

Sınav Sorusu Örnek 24........................................................ 237

I. Metin Soruları ................................................................ 237

II. Problem............................................................................. 237

Sınav Sorusu Örnek 25........................................................ 239

I. Metin Soruları ................................................................ 239

II. Problem............................................................................. 240

Sınav Sorusu Örnek 26.........................................................241

I. Metin Soruları .................................................................241

II. Problem............................................................................. 242

Sınav Sorusu Örnek 27........................................................ 243

I. Metin Soruları ................................................................ 243

II. Problem............................................................................. 243

Sınav Sorusu Örnek 28........................................................ 245

I. Metin Soruları ................................................................ 245

II. Problem............................................................................. 246

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

FİNAL, FİNAL MAZERET ve BÜTÜNLEME SORULARI

ÖRNEK CEVAP ANAHTARLARI

Sınav Sorusu Örnek 1

Problem Cevap Anahtarı.................................................................251

I. Failler-Mağdurlar ve Suçlar.................................................251

II. Suçlara etki eden haller ve hukuka uygunluk

halleri .................................................................................. 253

III. Suçların içtimaı ...................................................................... 254

IV. Teşebbüs.................................................................................. 254

V. İştirak .................................................................................. 254

VI. Faillerin sorumlulukları......................................................... 255

Sınav Sorusu Örnek 2

Problem Cevap Anahtarı................................................................ 256

I. Failler-Mağdurlar ve Suçlar................................................ 256

II. Suçlara etki eden haller ve hukuka uygunluk

halleri .................................................................................. 258

XXIV Centel/Zafer/Çakmut, Ceza Hukuku UygulamalarıIII. Suçların içtimaı ...................................................................... 259

IV. Teşebbüs.................................................................................. 259

V. İştirak .................................................................................. 259

VI. Faillerin sorumlulukları......................................................... 260

Sınav Sorusu Örnek 3

Problem Cevap Anahtarı.................................................................261

I. Failler-Mağdurlar ve Suçlar.................................................261

II. Suçlara etki eden haller ve hukuka uygunluk

halleri .................................................................................. 263

III. Suçların içtimaı ...................................................................... 263

IV. Teşebbüs.................................................................................. 264

V. İştirak .................................................................................. 264

VI. Faillerin sorumlulukları......................................................... 264

Sınav Sorusu Örnek 6

Problem Cevap Anahtarı................................................................ 266

I. Failler-Mağdurlar ve Suçlar................................................ 266

II. Suçlara etki eden haller ve hukuka uygunluk

halleri .................................................................................. 267

III. Suçların içtimaı ...................................................................... 269

IV. Teşebbüs.................................................................................. 270

V. İştirak .................................................................................. 270

VI. Faillerin sorumlulukları......................................................... 270

Sınav Sorusu Örnek 10

Problem Cevap Anahtarı................................................................ 272

I. Failler-Mağdurlar ve Suçlar................................................ 272

II. Suçlara etki eden haller ve hukuka uygunluk

halleri .................................................................................. 273

III. Suçların içtimaı ...................................................................... 274

IV. Teşebbüs.................................................................................. 275

V. İştirak .................................................................................. 275

VI. Faillerin sorumlulukları......................................................... 276

Sınav Sorusu Örnek 16

Problem Cevap Anahtarı................................................................ 277

I. Failler-Mağdurlar ve Suçlar................................................ 277

II. Suçlara etki eden haller ve hukuka uygunluk

halleri .................................................................................. 278

III. Suçların içtimaı ...................................................................... 278Centel/Zafer/Çakmut, Ceza Hukuku Uygulamaları XXVIV. Teşebbüs.................................................................................. 279

V. İştirak .................................................................................. 279

VI. Faillerin sorumlulukları......................................................... 279

Sınav Sorusu Örnek 17

Problem Cevap Anahtarı.................................................................281

I. Failler-Mağdurlar ve Suçlar.................................................281

II. Suçlara etki eden haller ve hukuka uygunluk

halleri .................................................................................. 282

III. Suçların içtimaı ...................................................................... 284

IV. Teşebbüs.................................................................................. 284

V. İştirak .................................................................................. 285

VI. Faillerin sorumlulukları......................................................... 286

BEŞİNCİ BÖLÜM

ÖRNEK DEĞERLENDİRME SORULARI

Örnek Değerlendirme Soruları.....................................................291

ALTINCI BÖLÜM

ADLİ YARGI SINAVI ÖRNEK SORULARI

Soru.1...................................................................................................311

Soru.2 .................................................................................................312

Soru.3 .................................................................................................312

Soru.4 .................................................................................................313

Soru.5 .................................................................................................313

Soru.6 .................................................................................................314

Soru.7 .................................................................................................314

Soru.8 .................................................................................................315

Soru.9 .................................................................................................316

Soru.10 ...............................................................................................316

Soru.11 ................................................................................................317

Soru.12 ...............................................................................................317

Soru.13 ...............................................................................................318

Soru.14 ...............................................................................................318XXVI Centel/Zafer/Çakmut, Ceza Hukuku UygulamalarıSoru.15 ...............................................................................................319

Soru.16 .............................................................................................. 320

Soru.17 .............................................................................................. 320

Soru.18 ...............................................................................................321

Soru.19 ...............................................................................................321

Soru.20.............................................................................................. 322

Soru.21 .............................................................................................. 322

Soru.22.............................................................................................. 323

Soru.23.............................................................................................. 323

Soru.24.............................................................................................. 324

Soru.25.............................................................................................. 324

Soru.26.............................................................................................. 324

Soru.27.............................................................................................. 325

Soru.28.............................................................................................. 326

Soru.29.............................................................................................. 326

Soru.30.............................................................................................. 327

Soru.31 .............................................................................................. 327

Soru.32.............................................................................................. 328

Soru.33.............................................................................................. 329

Kaynakça ........................................................................................331

Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
2 9,75    19,50   
3 6,50    19,50   
4 4,88    19,50   
5 4,10    20,48   
6 3,45    20,67   
7 2,98    20,87   
8 2,63    21,06   
9 2,36    21,26   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit tutarı Genel Toplam
9,75    19,50   
6,50    19,50   
4,88    19,50   
3,90    19,50   
3,25    19,50   
2,98    20,87   
2,63    21,06   
2,36    21,26   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit tutarı Genel Toplam
9,75    19,50   
6,50    19,50   
4,88    19,50   
4,10    20,48   
3,45    20,67   
2,98    20,87   
2,63    21,06   
2,36    21,26   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit tutarı Genel Toplam
9,75    19,50   
6,50    19,50   
4,88    19,50   
3,90    19,50   
3,25    19,50   
2,98    20,87   
2,63    21,06   
2,36    21,26   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
2 9,75    19,50   
3 6,50    19,50   
4 4,88    19,50   
5 4,10    20,48   
6 3,45    20,67   
7 2,98    20,87   
8 2,63    21,06   
9 2,36    21,26   
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.