İcra Mahkemesinde İtirazın Kaldırılması Taylan Özgür Kiraz

İcra Mahkemesinde İtirazın Kaldırılması


Basım Tarihi
2013-02
Sayfa Sayısı
393
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786051460888
Baskı
4İCRA MAHKEMESİNDE İTİRAZIN KALDIRILMASIYrd. Doç. Dr. Taylan Özgür KİRAZBİRİNCİ BÖLÜM

İTİRAZIN KALDIRILMASI KURUMU

1--TARİHİ GELİŞİM-7

2--GENEL BİLGİ VE HUKUKİ NİTELİĞİ-27

I--GENEL BİLGİ-27

1--TÜRK HUKUKU-27

2--İSVİÇRE HUKUKU-31

II--HUKUKİ NİTELİĞİ-37

1--KENDİNE ÖZGÜ BİR YOL OLDUĞU GÖRÜŞÜ-37

2--SEVİĞ’İN GÖRÜŞÜ-38

3--ÖZCENGİZ’İN GÖRÜŞÜ-38

4--FAVRE’IN GÖRÜŞÜ-38

5--USULİ İNŞAİ DAVA GÖRÜŞÜ-39

6--UMAR’IN GÖRÜŞÜ-39

7--YARGITAY’IN GÖRÜŞÜ-40

8--GÖRÜŞÜMÜZ-40

3--İTİRAZIN KALDIRILMASININ ŞARTLARI-45

I--GEÇERLİ BİR İLAMSIZ İCRA TAKİBİ YAPILMIŞ OLMALIDIR-45

1--GENEL OLARAK-45

2--TEMİNAT ALACAKLARI BAKIMINDAN-48

3--TAKİBİ GEÇERSİZ KILACAK BİR SEBEBİN ORTAYA ÇIKMASI-49

4--SÖZLEŞMEDEN VE HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN TAZMİNAT ALACAKLARINDA-50

a)-Sözleşmeden Doğan Tazminat Alacaklarında-50

b)-Haksız Fiilden Doğan Tazminat Alacaklarında-54

5--ALTIN VE GÜMÜŞ PARA ALACAKLARI-56

II--İLAMSIZ TAKİP KONUSU YAPILAN BORÇ MADDİ HUKUK BAKIMINDAN GEÇERLİ OLMALI VE MİKTARI BELİRLİ OLMALIDIR-60

1--BORÇ MADDİ HUKUK BAKIMINDAN GEÇERLİ OLMALIDIR-60

2--MİKTARI BELLİ OLMALIDIR-61

III--BORÇLU SÜRESİ İÇİNDE ÖDEME EMRİNE İTİRAZ ETMİŞ OLMALIDIR-65

IV--ALACAKLI İTİRAZIN İPTALİ İÇİN MAHKEMEDE DAVA AÇMAMIŞ OLMALIDIR-72

V--ALACAKLI İCRA VE İFLAS KANUNU MADDE 68/I’DE ÖNGÖRÜLEN NİTELİKLERİ HAİZ BİR BELGEYE SAHİP BULUNMALIDIR-74

VI--ALACAKLI ÖDEME EMRİNE İTİRAZIN TEBLİĞİNDEN İTİBAREN ALTI AY İÇİNDE İCRA MAHKEMESİNE BAŞVURMALIDIR-74

4--İTİRAZIN KESİN KALDIRILMASI KURUMU İLE BENZER VE FARKLI YÖNLERİYLE BAZI KURUMLARIN BİRLİKTE ELE ALINMASI-75

I--İTİRAZIN GEÇİCİ KALDIRILMASI KURUMU-75

1--İTİRAZIN GEÇİCİ KALDIRILMASI TALEBİNİN ŞARTLARI-76

2--ALACAĞIN İLAMSIZ İCRA PROSEDÜRÜ İÇİNDE ELDE EDİLMESİNDE TARAF İRADELERİNİN OYNAYACAĞI ROL-84

3--İTİRAZIN GEÇİCİ KALDIRILMASI KARARININ HÜKÜMLERİ-88

a)-Geçici Haciz Talebinde Bulunabilme-89

b)-Satış Talebinde Bulunamama-90

c)-Borçtan Kurtulma Davası Açabilme-90

d)-İtirazın Geçici Kaldırılması Kararının Temyizi-94

II--İTİRAZIN İPTALİ DAVASI, -95

1--BAŞVURULACAK MERCİ-96

2--BAŞVURULAN MERCİİN SONRADAN DEĞİŞTİRİLMESİ-97

3--SÜRE-98

4--BELGELER-99

5--İTİRAZ SEBEPLERİNİN İLERİ SÜRÜLMESİ-99

6--YETKİ İTİRAZI-100

7--KESİN HÜKÜM-104

8--DELİLLER-105

9--YARGILAMA HARÇ VE GİDERLERİ-106

10--YARGILAMA USULÜ-107

11--KANUN YOLLARI-108

12--MAHKEMELER TARAFINDAN VERİLEN KARARLARIN İCRASI-109

III--TAHSİL (ALACAK/EDA) DAVASI-112

1--SÜRE-112

2--BORÇLUNUN ÖDEME EMRİNE İTİRAZ ETMEMESİ HALİ-113

3--İCRA İNKAR TAZMİNATI-114

4--BAŞVURULACAK TAKİP YOLU-114

İKİNCİ BÖLÜMİTİRAZIN KALDIRILMASINI SAĞLAMAYAELVERİŞLİ BELGELER

5--ALACAKLININ İTİRAZIN KALDIRILMASI TALEBİNİ İSPAT ETMESİ-117

I--GENEL BİLGİ-117

II--ALACAKLININ İBRAZ ETMESİ GEREKEN BELGELER-119

1--İMZASI İKRAR EDİLMİŞ ADİ BELGE (SENET)-120

2--İMZASI NOTERLİKÇE ONAYLI BELGELER-145

3--RESMİ DAİRELERİN VEYA YETKİLİ MAKAMLARIN YETKİLERİ DAHİLİNDE VE USULÜNE GÖRE VERDİKLERİ MAKBUZ VEYA BELGELER-149

a)-İcra ve İflas Kanunu’nda Öngörülen Belgeler-150

aa)-Borç Ödemeden Aciz Belgesi-150

bb)-Kesin Rehin Açığı Belgesi-153

cc)-Kredi Kurumları İle İlgili Belgeler-154

1)-Genel Tatbikatı-154

2)-Kredi Kartı ve Konut Finansman Kredisi Gibi Tüketici Kredilerinde Tatbikatı-169

a)-Asıl Borçlu Bakımından-169

b)-Kefil Bakımından-171

3)-Ticari Kredilerde Tatbikatı-171

b)-Bazı Özel Kanunlarda Öngörülen Belgeler-172

aa)-Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Düzenlenen Belgeler-172

bb)-Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğinin Aidatlar ve Masraf İştirak Paylarının Ödenmesine İlişkin Kararları (5684 sayılı Sigortacılık Kanunu md. 24/XVI)-174

cc)-Türkiye Bankalar Birliğinin ve Türkiye Katılım Bankalar Birliğinin Masraf İştirak Paylarının Ödenmesine İlişkin Kararları (5411 sayılı Bank. K. md. 81/11)-175

dd)-Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu Gereğince Teknik Cihazlardan Elde Edilen Kopyalar ve Belgeler (5464 sayılı Bank. Krd. K. md. 32/son)-176

ee)-Kesinleşmiş İşletme Projesi veya Kat Malikleri Kurulunun İşletme Giderleri İle İlgili Kararları (634 sayılı KMK md. 37/son)-178

c)-Yargıtay Tarafından Kabul Edilen Belgeler-190

4--BORÇLUNUN RESMİ DAİRELER VEYA MEMURLAR HUZURUNDA BORÇ İKRARINDA BULUNMASI-215

5--İHTİYAR HEYETİ TARAFINDAN ONAYLI BELGELER-222

6--BORÇLUNUN İTİRAZIN KALDIRILMASI TALEBİNE KARŞI KOYMASI-229

I--GENEL BİLGİ-229

II--BORÇLUNUN İBRAZ ETMESİ GEREKEN BELGELER-231

ÜÇÜNCÜ BÖLÜMİTİRAZIN KALDIRILMASI PROSEDÜRÜVE SONUÇLARI

7--İTİRAZIN KALDIRILMASI TALEBİ-237

I--GÖREVLİ VE YETKİLİ MERCİ-237

II--İTİRAZIN KALDIRILMASI DİLEKÇESİNİN İÇERİĞİ-250

III--BAŞVURU SÜRESİ-253

1--SÜREYE İLİŞKİN GENEL BİR DEĞERLENDİRME-253

2--SÜRENİN NİTELİĞİ-258

IV--TARAFLARI-265

1--ALACAĞIN TEMLİKİ-272

2--ALACAKLININ ÖLÜMÜ-276

3--BORÇLUNUN ÖLÜMÜ-277

8--YARGILAMA USULÜ-283

I--GENEL OLARAK-283

II--İTİRAZLARIN İNCELENMESİ-293

III--BEKLETİCİ MESELE YAPILACAK DURUMLAR VE SAHTELİK İDDİASI-309

1--2004 sayılı İCRA VE İFLAS KANUNU İLE 1086 sayılı HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU DAHİLİNDE-309

2--2004 sayılı İCRA VE İFLAS KANUNU İLE 6100 sayılı HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU DAHİLİNDE-312

9--İTİRAZIN KALDIRILMASI TALEBİNİN KARARA BAĞLANMASI VE SONUÇLARI-317

I--İTİRAZIN KALDIRILMASI KARARI-318

II--İTİRAZIN KALDIRILMASI TALEBİNİN REDDİ KARARI-326

III--İTİRAZIN KALDIRILMASI DAVASI GÖRÜLMEKTE İKEN ORTAYA ÇIKABİLECEK BAZI ÖZEL DURUMLAR-332

1--ALACAKLININ İTİRAZIN KALDIRILMASI TALEBİNDEN VAZGEÇMESİ-332

2--BORÇLUNUN İTİRAZINDAN VAZGEÇMESİ-333

3--BORÇLUNUN İFLASINA KARAR VERİLMESİ-335

4--İFLASIN ERTELENMESİ KARARININ ETKİSİ-337

5--KONKORDATO MÜHLETİNİN ETKİSİ-338

10--İTİRAZIN KALDIRILMASI TALEBİNE İLİŞKİN İCRA MAHKEMESİ KARARLARINA KARŞI GİDİLEBİLECEK BAŞVURU YOLLARI-341

I--KANUN YOLLARI-341

1--GENEL OLARAK-341

2--İSTİNAF-342

3--TEMYİZ-343

4--KARAR DÜZELTME-349

5--YARGILAMANIN YENİLENMESİ-352

6--KANUN YARARINA TEMYİZ-353

II--HÜKÜMLERİN TAVZİHİ VE TASHİHİ-356

1--HÜKÜMLERİN TAVZİHİ-356

2--HÜKÜMLERİN TASHİHİ-357

EKLER (ADALET İSTATİSTİKLERİNE İLİŞKİN TABLOLAR)-359

KAVRAMLARA GÖRE ARAMA CETVELİ-369

KANUN MADDELERİNE GÖRE ARAMA CETVELİ-385
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
2
29,00   
58,00   
3
19,33   
58,00   
4
14,50   
58,00   
5
12,18   
60,90   
6
10,25   
61,48   
7
8,87   
62,06   
8
7,83   
62,64   
9
7,02   
63,22   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
2
29,00   
58,00   
3
19,33   
58,00   
4
14,50   
58,00   
5
11,60   
58,00   
6
9,67   
58,00   
7
8,87   
62,06   
8
7,83   
62,64   
9
7,02   
63,22   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
2
29,00   
58,00   
3
19,33   
58,00   
4
14,50   
58,00   
5
12,18   
60,90   
6
10,25   
61,48   
7
8,87   
62,06   
8
7,83   
62,64   
9
7,02   
63,22   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
2
29,00   
58,00   
3
19,33   
58,00   
4
14,50   
58,00   
5
11,60   
58,00   
6
9,67   
58,00   
7
8,87   
62,06   
8
7,83   
62,64   
9
7,02   
63,22   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
2
29,00   
58,00   
3
19,33   
58,00   
4
14,50   
58,00   
5
12,18   
60,90   
6
10,25   
61,48   
7
8,87   
62,06   
8
7,83   
62,64   
9
7,02   
63,22   
Kapat