Asliye Hukuk Davaları Adem Albayrak

6100 Sayılı HMK'ya Göre HazırlanmışAsliye Hukuk DavalarıAçıklamalı, Örnekli, İçtihatlı, Uygulamaya Yönelik


Basım Tarihi
2017-09
Sayfa Sayısı
1789
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786053002550
Boyut
16x24
Baskı
3269,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 269 puan kazanacaksınız)
   269

Adem ALBAYRAK

 

Örneklerle;

- İhtiyati Tedbir

- İhtiyati Haciz

- Delillerin Tesbiti

- Adli Yardım

- Dilekçe ve Müzekkere Örnekleri

 

İçindekiler

Üçüncü Baskıya Önsözvıı

İkinci Baskıya Önsözıx

Önsöz.Xı

İçindekiler.Xv

Nüfus Davaları1

 1. Adın Değiştirilmesi Ve Düzeltilmesi (Tashihi) Davası1
 2. İlgili Mevzuat1

1.1. Türk Medeni Kanunu Madde 27.1

1.2. 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Madde 35.1

1.3. 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Madde 36-372

1.4. 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Madde 55.3

 1. Görevli Mahkeme.3
 2. Yetkili Mahkeme.3
 3. Davacı.4
 4. Davalı5
 5. Örnek Tensip Tutanağı6
 6. Örnek Kararlar8

7.1. Kabule İlişkin Örnek Karar.8

7.2. Redde İlişkin Örnek Karar 10

 1. Yargılama Usulü Ve Özel Durumlar16

8.1. Yargılama Usulü.16

8.2. Vekâlet16

8.3. Toplanacak Deliller.16

8.4. "Haklı Sebep" Kavramı17

8.5. Davanın Birden Fazla Açılabilmesi18

8.6. Temyiz18

8.7. Kesinleşme Sonrası İşlemler19

 1. Örnek İçtihatlar20
 2. Soyadın Düzeltilmesi (Tashihi) Ve Değiştirilmesi Davası35
 3. İlgili Mevzuat35

1.1. Türk Medeni Kanunu Madde 27.35

İçindekiler

1.2. Türk Medeni Kanunu Madde 187.35

1.3. Türk Medeni Kanunu Madde 173.35

1.4. Türk Medeni Kanunu Madde 321.35

1.5. 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Madde 35.36

1.6. 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Madde 36-3736

1.7. 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Madde 55.37

1.8. 2525 Sayılı Soyadı Kanunu Madde 1, 2, 3, 4, 5, 637

 1. Görevli Mahkeme.38
 2. Yetkili Mahkeme.38
 3. Davacı.39
 4. Davalı40
 5. Örnek Tensip Tutanağı41
 6. Örnek Kararlar42

7.1. Kabule İlişkin Örnek Karar.42

7.2. Redde İlişkin Örnek Karar.44

 1. Yargılama Usulü Ve Özel Durumlar57

8.1. Yargılama Usulü.57

8.2. Vekâlet58

8.3. Toplanacak Deliller.58

8.4. "Haklı Sebep" Kavramı59

8.5. Davanın Birden Fazla Açılabilmesi60

8.6. Temyiz60

8.7. Kesinleşme Sonrası İşlemler61

 1. Örnek İçtihatlar62
 2. Yaş (Doğum Tarihinin) Düzeltilmesi (Tashihi) Davası88
 3. İlgili Mevzuat88

1.1. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 3988

1.2. 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu Madde 218.88

1.3. 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Madde 35.89

1.4. 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Madde 36-3789

1.5. 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Madde 39.90

1.6. 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Madde 40.90

1.7. 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Madde 55.90

 1. Görevli Mahkeme.90
 2. Yetkili Mahkeme.91
 3. Davacı.91
 4. Davalı92

Xıı

İçindekiler

 1. Örnek Tensip Tutanağı93
 2. Örnek Kararlar94

7.1. Kabule İlişkin Karar.94

7.2. Redde İlişkin Karar (Kardeşler Arası İlişki Değişiyorsa)96

7.3. Redde İlişkin Karar (Resmi Kurumda Doğum Halinde)98

7.4. Redde İlişkin Karar (Talep İdari Nitelikteyse)100

7.5. Redde İlişkin Karar (Kardeş Engeli Varsa).102

 1. Yargılama Usulü Ve Özel Durumlar105

8.1. Yargılama Usulü.105

8.2. Vekâlet106

8.3. Toplanacak Deliller Ve Hüküm Esasları106

8.4. Davanın Bir Kez Açılabilmesi Ve Hak Düşürücü Süre.108

8.5. Temyiz108

8.6. Kesinleşme Sonrası İşlemler109

 1. Örnek İçtihatlar109
 2. Cinsiyetin Değiştirilmesi Ve Düzeltilmesi Davası.119
 3. İlgili Mevzuat119

1.1. Türk Medeni Kanunu Madde 39.119

1.2. Türk Medeni Kanunu Madde 40.119

1.3. 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Madde 35.120

1.4. 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Madde 36-37120

1.5. 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Madde 55.121

 1. Görevli Mahkeme.121
 2. Yetkili Mahkeme.121
 3. Davacı.122
 4. Davalı122
 5. Örnek Tensip Tutanağı123
 6. Örnek Karar125

7.1. İzin Verilmesine İlişkin Karar.125

7.2. Nüfusta Düzeltime İlişkin Karar.127

 1. Yargılama Usulü Ve Özel Durumlar130

8.1. Yargılama Usulü.130

8.2. Vekâlet131

8.3. Toplanacak Deliller Ve Davanın Özel Şartları.131

8.4. Temyiz133

8.5. Kesinleşme Sonrası İşlemler133

 1. Örnek İçtihatlar133

Xııı

İçindekiler

 1. Ölüm Kaydının Düzeltilmesi Davası.136
 2. İlgili Mevzuat136

1.1. Türk Medeni Kanunu Madde 7.136

1.2. Türk Medeni Kanunu Madde 28.136

1.3. Türk Medeni Kanunu Madde 29.137

1.4. Türk Medeni Kanunu Madde 30.137

1.5. Türk Medeni Kanunu Madde 44.137

1.6. 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Madde 33.137

1.7. 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Madde 35.137

1.8. 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Madde 36-37138

1.9. 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Madde 55.138

 1. Görevli Mahkeme.139
 2. Yetkili Mahkeme.139
 3. Davacı.139
 4. Davalı140
 5. Örnek Tensip Tutanağı141
 6. Örnek Kararlar143

7.1. Mükerrer Ölüm Kaydının İptaline İlişkin Karar.143

7.2. Kişinin Sağ Olduğunun Tespitine İlişkin Karar.145

 1. Yargılama Usulü Ve Özel Durumlar147

8.1. Yargılama Usulü147

8.2. Vekâlet147

8.3. Toplanacak Deliller Ve Hüküm Esasları148

8.4. Temyiz149

8.5. Kesinleşme Sonrası İşlemler149

 1. Örnek İçtihatlar150
 2. Kişinin Ölü Olduğunun Tespiti Davası.156
 3. İlgili Mevzuat156

1.1. Türk Medeni Kanunu Madde 7.156

1.2. Türk Medeni Kanunu Madde 29.156

1.3. Türk Medeni Kanunu Madde 30.156

1.4. Türk Medeni Kanunu Madde 31.156

1.5. Türk Medeni Kanunu Madde 44.156

1.6. Türk Medeni Kanunu Madde 580.157

1.7. Türk Medeni Kanunu Madde 581.157

1.8. 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Madde 31.157

1.9. 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Madde 32.158

Xıv

İçindekiler

1.10. 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Madde 33.158

1.11. 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Madde 35.158

1.12. 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Madde 36-37159

1.13. 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Madde 55.159

 1. Görevli Mahkeme.160
 2. Yetkili Mahkeme.160
 3. Davacı.160
 4. Davalı160
 5. Örnek Tensip Tutanağı161
 6. Örnek Karar162
 7. Yargılama Usulü Ve Özel Durumlar164

8.1. Yargılama Usulü.164

8.2. Vekâlet164

8.3. Toplanacak Deliller Ve Hüküm Esasları164

8.4. Temyiz165

8.5. Kesinleşme Sonrası İşlemler165

 1. Örnek İçtihatlar166
 2. Diğer Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesi Davaları168
 3. İlgili Mevzuat168

1.1. Türk Medeni Kanunu Madde 7.168

1.2. Türk Medeni Kanunu Madde 39.168

1.3. 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Madde 35.169

1.4. 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Madde 36-37169

1.5. 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Madde 55.170

 1. Görevli Mahkeme.170
 2. Yetkili Mahkeme.170
 3. Davacı.171
 4. Davalı172
 5. Örnek Tensip Tutanağı172
 6. Örnek Kararlar174

7.1. Mükerrer Kaydın İptaline İlişkin Kabul Kararı.174

7.2. Mükerrer Kaydın İptaline İlişkin Ret Kararı176

7.3. Anne Ve Baba Adının Değiştirilmesinde Kabul Kararı.178

7.4. Anne Ve Baba Adının Değiştirilmesinde Ret Kararı180

 1. Yargılama Usulü Ve Özel Durumlar183

8.1. Yargılama Usulü.183

8.2. Vekâlet183

Xv

İçindekiler

8.3. Davanın Nitelendirilmesi Ve Toplanacak Deliller.184

8.4. Davanın Birden Fazla Açılabilmesi185

8.5. Temyiz185

8.6. Kesinleşme Sonrası İşlemler186

 1. Örnek İçtihatlar186

Derneklerden Doğan Davalar.207

 1. Derneğin Feshi Ve Tasfiyesi Davası208
 2. İlgili Mevzuat208

1.1. Türk Medeni Kanunu Madde 60.208

1.2. Türk Medeni Kanunu Madde 87.208

1.3. Türk Medeni Kanunu Madde 88.209

1.4. Türk Medeni Kanunu Madde 89.209

1.5. 5253 Sayılı Dernekler Kanunu Madde 15209

1.6. 5253 Sayılı Dernekler Kanunu Madde 17209

1.7. 5253 Sayılı Dernekler Kanunu Madde 18210

 1. Görevli Mahkeme.210
 2. Yetkili Mahkeme.212
 3. Davacı.213
 4. Davalı213
 5. Örnek Tensip Tutanağı214
 6. Örnek Kararlar216

7.1. Kabule Dair Örnek216

7.2. Redde Dair Örnek218

 1. Yargılama Usulü Ve Özel Durumlar219

8.1. Yargılama Usulü.219

8.2. Toplanacak Deliller.220

8.3. Davanın Ve Delillerin Değerlendirilmesi.220

8.4. Temyiz222

 1. Örnek İçtihatlar222
 2. Dernek Genel Kurul Kararının İptali Davası237
 3. İlgili Mevzuat237

1.1. Türk Medeni Kanunu Madde 62.237

1.2. Türk Medeni Kanunu Madde 78.237

1.3. Türk Medeni Kanunu Madde 79.238

1.4. Türk Medeni Kanunu Madde 80.238

1.5. Türk Medeni Kanunu Madde 81.238

Xvı

İçindekiler

1.6. Türk Medeni Kanunu Madde 83.238

1.7. 5253 Sayılı Dernekler Kanunu Madde 18239

1.8. 5253 Sayılı Dernekler Kanunu Madde 32-B.239

1.9. 5253 Sayılı Dernekler Kanunu Madde 34239

 1. Görevli Mahkeme.239
 2. Yetkili Mahkeme.240
 3. Davacı.241
 4. Davalı242
 5. Örnek Tensip Tutanağı242
 6. Örnek Karar244
 7. Yargılama Usulü Ve Özel Durumlar248

8.1. Yargılama Usulü.248

8.2. Toplanacak Deliller.248

8.3. Hak Düşürücü Süre249

8.4. Delillerin Değerlendirilmesi.249

8.5. Temyiz250

 1. Örnek İçtihatlar251

Vakıflardan Doğan Davalar263

 1. Vakfın (Vakıf Senedinin) Tescili Davası263
 2. İlgili Mevzuat263

1.1. Türk Medeni Kanunu Madde 101.263

1.2. Türk Medeni Kanunu Madde 102.264

1.3. Türk Medeni Kanunu Madde 103.264

1.4. Türk Medeni Kanunu Madde 104.264

1.5. Türk Medeni Kanunu Madde 105.264

1.6. Türk Medeni Kanunu Madde 106.265

1.7. Türk Medeni Kanunu Madde 107.265

1.8. Türk Medeni Kanunu Madde 108.265

1.9. Tmk'ya Göre Kurulan Vakıflar Hakkındaki Tüzük Madde 5265

 1. Görevli Mahkeme.266
 2. Yetkili Mahkeme.267
 3. Davacı.267
 4. Davalı268
 5. Örnek Tensip Tutanağı268
 6. Örnek Kararlar269

7.1. Kabule İlişkin Karar.269

7.2. Redde İlişkin Karar.271

Xvıı

İçindekiler

 1. Yargılama Usulü Ve Özel Durumlar273

8.1. Yargılama Usulü.273

8.2. Toplanacak Deliller.273

8.3. Delillerin Değerlendirilmesi Ve Hüküm Esasları.274

8.4. Temyiz275

8.5. Kesinleşme Sonrası İşlemler276

 1. Örnek İçtihatlar277
 2. Vakıf Senedinde Yapılan Değişikliğin Tescili Davası286
 3. İlgili Mevzuat286

1.1. Türk Medeni Kanunu Madde 101.286

1.2. Türk Medeni Kanunu Madde 102.287

1.3. Türk Medeni Kanunu Madde 103.287

1.4. Türk Medeni Kanunu Madde 104.287

1.5. Türk Medeni Kanunu Madde 105.287

1.6. Türk Medeni Kanunu Madde 106.288

1.7. Türk Medeni Kanunu Madde 107.288

1.8. Türk Medeni Kanunu Madde 112.288

1.9. Türk Medeni Kanunu Madde 113.289

1.10. Tmk'ya Göre Kurulan Vakıflar Hak. Tüzük Madde 5289

1.11. Tmk'ya Göre Kurulan Vakıflar Hak. Tüzük Madde 25290

1.12. Tmk'ya Göre Kurulan Vakıflar Hak. Tüzük Madde 26290

1.13. Tmk'ya Göre Kurulan Vakıflar Hakkındaki Tüzük Md 27291

 1. Görevli Mahkeme.291
 2. Yetkili Mahkeme.292
 3. Davacı.292
 4. Davalı293
 5. Örnek Tensip Tutanağı294
 6. Örnek Karar295

7.1. Hükümde Değişikliğin Ayrıntılı Gösterildiği Karar.295

7.2. Hükümde Noter Senedine Atıf Yapılan Karar298

7.3. Usulden Redde İlişkin Karar Örneği.299

 1. Yargılama Usulü Ve Özel Durumlar300

8.1. Yargılama Usulü.300

8.2. Toplanacak Deliller.301

8.3. Delillerin Değerlendirilmesi Ve Hüküm Esasları.301

8.4. Temyiz302

8.5. Kesinleşme Sonrası İşlemler303

 1. Örnek İçtihatlar304

Xvııı

İçindekiler

 1. Vakıf Yöneticilerinin Değiştirilmesi Davası.320
 2. İlgili Mevzuat320

1.1. Türk Medeni Kanunu Madde 112.320

1.2. 5737 Sayılı Vakıflar Kanunu Madde 10.321

 1. Görevli Mahkeme.322
 2. Yetkili Mahkeme.322
 3. Davacı.322
 4. Davalı322
 5. Örnek Tensip Tutanağı323
 6. Örnek Karar324
 7. Yargılama Usulü Ve Özel Durumlar327

8.1. Yargılama Usulü.327

8.2. Özel Dava Şartı327

8.3. Toplanacak Deliller.327

8.4. Delillerin Değerlendirilmesi Ve Hüküm Esasları327

 1. Örnek İçtihatlar328
 2. Vakıf Evladı Olunduğunun Tespiti Davası333
 3. İlgili Mevzuat334

1.1. 5737 Sayılı Vakıflar Kanunu Madde 3.334

1.2. 5737 Sayılı Vakıflar Kanunu Madde 6.335

1.3. 5737 Sayılı Vakıflar Kanunu Madde 7.335

1.4. Vakıflar Yönetmeliği Madde 53.335

1.5. Vakıflar Yönetmeliği Madde 54.336

1.6. Vakıflar Yönetmeliği Madde 55.336

1.7. Vakıflar Yönetmeliği Madde 56.337

1.8. Vakıflar Yönetmeliği Madde 57.337

 1. Görevli Mahkeme.337
 2. Yetkili Mahkeme.337
 3. Davacı.338
 4. Davalı338
 5. Örnek Tensip Tutanağı339
 6. Örnek Karar340

7.1. Kısmen Kabule İlişkin Örnek Karar.340

7.2. Redde İlişkin Örnek Karar.346

 1. Yargılama Usulü Ve Özel Durumlar350

8.1. Yargılama Usulü.350

8.2. Toplanacak Deliller Ve Değerlendirilmesi350

 1. Örnek İçtihatlar352

Xıx

İçindekiler

Kişilik Haklarına Saldırıdan Doğan Davalar373

 1. Saldırının Önlenmesi Davası.373
 2. İlgili Mevzuat373

1.1. Türk Medeni Kanunu Madde 23-24373

1.2. Türk Medeni Kanunu Madde 25.374

1.3. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Madde 49374

1.4. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Madde 50374

 1. Görevli Mahkeme.375
 2. Yetkili Mahkeme.375
 3. Davacı.375
 4. Davalı375
 5. Yargılama Usulü Ve Özel Durumlar375
 6. Saldırının Sona Erdirilmesi Veya Durdurulması Davası376
 7. İlgili Mevzuat376

1.1. Türk Medeni Kanunu Madde 24.376

1.2. Türk Medeni Kanunu Madde 25.376

1.3. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Madde 49377

1.4. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Madde 50377

 1. Görevli Mahkeme.377
 2. Yetkili Mahkeme.377
 3. Davacı.377
 4. Davalı378
 5. Yargılama Usulü Ve Özel Durumlar378
 6. Saldırının Hukuka Aykırılığının Tespiti Davası.378
 7. İlgili Mevzuat378

1.1. Türk Medeni Kanunu Madde 24.378

1.2. Türk Medeni Kanunu Madde 25.378

1.3. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Madde 49379

1.4. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Madde 50379

 1. Görevli Mahkeme.379
 2. Yetkili Mahkeme.379
 3. Davacı.380
 4. Davalı380
 5. Yargılama Usulü Ve Özel Durumlar380
 6. İade Davası381
 7. İlgili Mevzuat381

1.1. Türk Medeni Kanunu Madde 25.381

Xx

İçindekiler

1.2. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Madde 526381

1.3. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Madde 527381

1.4. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Madde 528382

1.5. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Madde 529382

1.6. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Madde 530382

 1. Görevli Mahkeme.382
 2. Yetkili Mahkeme.382
 3. Davacı.383
 4. Davalı383
 5. Yargılama Usulü Ve Özel Durumlar383
 6. Maddi Tazminat Davası.384
 7. İlgili Mevzuat384

1.1. Türk Medeni Kanunu Madde 24.384

1.2. Türk Medeni Kanunu Madde 25.384

1.3. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Madde 49384

1.4. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Madde 50385

1.5. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Madde 51385

1.6. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Madde 52385

1.7. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Madde 72385

 1. Görevli Mahkeme.386
 2. Yetkili Mahkeme.386
 3. Davacı.386
 4. Davalı386
 5. Yargılama Usulü Ve Özel Durumlar386

6.1. Yargılama Usulü.386

6.2. Temel İnceleme Konusu.387

6.3. Zamanaşımı387

6.4. Deliller.388

6.5. Kişilik Haklarına Saldırı Sayılan Eylem Örnekleri.389

6.6. Tazminata İkame Karar Verilme Hali390

 1. Örnek İçtihatlar390
 2. Manevi Tazminat Davası.391
 3. İlgili Mevzuat391

1.1. Türk Medeni Kanunu Madde 24.391

1.2. Türk Medeni Kanunu Madde 25.391

1.3. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Madde 49392

1.4. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Madde 50392

Xxı

İçindekiler

1.5. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Madde 51392

1.6. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Madde 52392

1.7. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Madde 58392

1.8. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Madde 72393

 1. Görevli Mahkeme.393
 2. Yetkili Mahkeme.393
 3. Davacı.393
 4. Davalı394
 5. Örnek Tensip Tutanağı394
 6. Örnek Kararlar396

7.1. Kabul Ve Redde İlişkin Karar Örneği.396

7.2. Redde İlişkin Karar Örneği.399

7.3. Tbk'nın 58. Maddesine Göre Verilen Karar Örneği403

 1. Yargılama Usulü Ve Özel Durumlar406

8.1. Yargılama Usulü.406

8.2. Temel İnceleme Konusu.406

8.3. Zamanaşımı406

8.4. Deliller Ve Değerlendirilmesi407

8.5. Kişilik Haklarına Saldırı Sayılan Eylem Örnekleri.409

8.6. Matufiyet Şartı411

8.7. Tazminat Miktarının Belirlenmesi.411

8.8. Tazminata İkame Karar Verilme Hali412

 1. Örnek İçtihatlar413
 2. Basın Yoluyla Saldırıda Manevi Tazminat Davası.437
 3. İlgili Mevzuat437

1.1. Türk Medeni Kanunu Madde 24.437

1.2. Türk Medeni Kanunu Madde 25.437

1.3. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Madde 56438

1.4. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Madde 58438

1.5. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Madde 72438

1.6. 5187 Sayılı Basın Kanunu Madde 1.438

1.7. 5187 Sayılı Basın Kanunu Madde 3.439

1.8. 5187 Sayılı Basın Kanunu Madde 13.439

1.9. 5187 Sayılı Basın Kanunu Madde 29.439

1.10. 2954 Sayılı Trt Kanunu Madde 28.440

1.11. 5651 Sayılı Kanun Madde 4.440

Xxıı

İçindekiler

1.12. 5651 Sayılı Kanun Madde 5.441

1.13. 5651 Sayılı Kanun Madde 9.441

 1. Görevli Mahkeme.442
 2. Yetkili Mahkeme.442
 3. Davacı.442
 4. Davalı442
 5. Örnek Tensip Tutanağı443
 6. Örnek Karar445

7.1. Kısmen Kabule İlişkin Örnek Karar.445

7.2. Redde İlişkin İki Farklı Örnek Karar450

 1. Yargılama Usulü Ve Özel Durumlar458

8.1. Yargılama Usulü.458

8.2. Temel İnceleme Konusu.458

8.3. Zamanaşımı Ve Hak Düşürücü Süre.458

8.4. Basın Özgürlüğü Kavramı459

8.5. Deliller Ve Değerlendirilmesi462

8.6. Matufiyet Şartı.464

8.7. Tazminat Miktarının Belirlenmesi.465

8.8. Tazminata İkame Karar Verilme Hali465

 1. Örnek İçtihatlar466

Trafik Kazalarından Doğan Tazminat Davaları489

 1. İlgili Mevzuat489

1.1. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Madde 49489

1.2. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Madde 50489

1.3. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Madde 51489

1.4. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Madde 52490

1.5. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu Madde 85.490

1.6. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu Madde 86.491

1.7. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu Madde 90.491

1.8. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu Madde 91.491

1.9. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu Madde 92.491

1.10. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu Madde 98.492

1.11. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu Madde 109.493

1.12. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu Madde 110.493

 1. Görevli Mahkeme.493
 2. Yetkili Mahkeme.494

Xxııı

İçindekiler

 1. Davacı.495
 2. Davalı496
 3. Örnek Tensip Tutanağı497
 4. Örnek Kararlar499

7.1. Hasar Bedeli Ve Destekten Yoksun Kalmaya İlişkin Karar499

7.2. İş Gücü Kaybı, Tedavi, Ulaşım Ve Bakıcı Masrafları İle Manevi

Tazminata İlişkin 2 Örnek Karar505

 1. Yargılama Usulü Ve Özel Durumlar510

8.1. Yargılama Usulü.510

8.2. Temel İnceleme Konusu.510

8.3. Zamanaşımı511

8.4. Deliller Ve Değerlendirilmesi511

8.5. Tazminat Miktarının Belirlenmesi.514

8.5.1. Manevi Tazminat Miktarının Belirlenmesi.514

8.5.2. Hasar Bedeli Olarak Talep Edilen Maddi Tazminat. .514

8.5.3. Araçta Meydana Gelen Değer Kaybının Belirlenmesi

515

8.5.4. İş Göremezlik Tazminatlarının Belirlenmesi.515

8.5.5. Tedavi Giderlerinin Belirlenmesi.516

8.5.6. Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Hesabı517

8.5.7. Sigorta Şirketince Yapılan Ödemenin Mahsubu.517

 1. Örnek İçtihatlar517

Mirasçılık Belgesinin (Veraset İlamının) İptali Davaları.557

 1. İlgili Mevzuat557

1.1. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 598557

1.2. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 495557

1.3. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 496558

1.4. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 497558

1.5. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 498558

1.6. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 499558

1.7. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 500559

1.8. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 501559

 1. Görevli Mahkeme.559
 2. Yetkili Mahkeme.559
 3. Davacı.559
 4. Davalı560

Xxıv

İçindekiler

 1. Örnek Tensip Tutanağı560
 2. Örnek Karar562
 3. Yargılama Usulü Ve Özel Durumlar.564

8.1. Yargılama Usulü.564

8.2. Deliller Ve Hüküm Kurma Esasları.564

 1. Örnek İçtihatlar564

Vasiyetnamenin İptali Davaları.581

 1. İlgili Mevzuat581

1.1. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 514581

1.2. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 531581

1.3. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 532581

1.4. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 533581

1.5. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 534582

1.6. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 535582

1.7. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 538582

1.8. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 539582

1.9. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 557583

1.10. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 558583

1.11. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 559583

 1. Görevli Mahkeme.583
 2. Yetkili Mahkeme.584
 3. Davacı.584
 4. Davalı584
 5. Örnek Tensip Tutanağı585
 6. Örnek Kararlar586

7.1. Kabule İlişkin Örnek Karar.586

7.2. Redde İlişkin Örnek Karar.588

 1. Yargılama Usulü Ve Özel Durumlar.591

8.1. Yargılama Usulü.591

8.2. Hak Düşürücü Süre591

8.3. Deliller Ve Hüküm Kurma Esasları592

 1. Örnek İçtihatlar593

Vasiyetnamenin Tenfizi Davaları.609

 1. İlgili Mevzuat609

1.1. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 514609

1.2. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 531609

Xxv

İçindekiler

1.3. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 542609

1.4. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 543609

1.5. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 544610

1.6. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 599610

1.7. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 600610

1.8. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 602610

 1. Görevli Mahkeme.611
 2. Yetkili Mahkeme.611
 3. Davacı.611
 4. Davalı611
 5. Örnek Tensip Tutanağı612
 6. Örnek Karar613
 7. Yargılama Usulü Ve Özel Durumlar.615

8.1. Yargılama Usulü.615

8.2. Dava Şartı Ve Zamanaşımı Süresi.615

8.3. Deliller Ve Hüküm Kurma Esasları616

 1. Örnek İçtihatlar617

Mirasın Hükmen Reddi Davası.635

 1. İlgili Mevzuat635

1.1. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 605635

1.2. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 610/2635

 1. Görevli Mahkeme.635
 2. Yetkili Mahkeme.636
 3. Davacı.636
 4. Davalı637
 5. Örnek Tensip Tutanağı637
 6. Örnek Karar639
 7. Yargılama Usulü Ve Özel Durumlar.641

8.1. Yargılama Usulü.641

8.2. Dava Açma Süresi Ve Vekâletname641

8.3. Delillerin Toplanması Ve Takdiri642

 1. Örnek İçtihatlar643

Mirasta Tenkis Davaları.655

 1. İlgili Mevzuat655

1.1. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 505655

1.2. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 506655

Xxvı

İçindekiler

1.3. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 507655

1.4. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 508656

1.5. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 509656

1.6. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 560656

1.7. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 561656

1.8. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 562656

1.9. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 564657

1.10. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 565657

1.11. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 566658

1.12. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 567658

1.13. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 568658

1.14. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 569658

1.15. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 570658

1.16. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 571659

 1. Görevli Mahkeme.659
 2. Yetkili Mahkeme.659
 3. Davacı.659
 4. Davalı660
 5. Örnek Tensip Tutanağı660
 6. Örnek Kararlar662

7.1. Kabule İlişkin Örnek Karar.662

7.2. Redde İlişkin Karar Örneği.667

 1. Yargılama Usulü Ve Özel Durumlar.670

8.1. Yargılama Usulü.670

8.2. Hak Düşürücü Süre Ve Dava Şartı670

8.3. Deliller Ve Tartışılması.670

 1. Örnek İçtihatlar674

Muris Muvazaası Hukuki Nedenine Dayalı Davalar.707

 1. İlgili Mevzuat707

1.1. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Madde 1707

1.2. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Madde 19707

1.3. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 706707

 1. Görevli Mahkeme.707
 2. Yetkili Mahkeme.707
 3. Davacı.708
 4. Davalı708

Xxvıı

İçindekiler

 1. Örnek Tensip Tutanağı709
 2. Örnek Kararlar710
 3. Yargılama Usulü Ve Özel Durumlar724

8.1. Yargılama Usulü.724

8.2. Yargıtay Uygulamasında Muris Muvazaası724

8.3. Deliller Ve Tartışılması.725

8.4. Zamanaşımı Meselesi726

 1. Örnek İçtihatlar726

Ecrimisil (Haksız İşgal Tazminatı) Davaları.753

 1. İlgili Mevzuat753

1.1. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 995753

1.2. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Madde 147753

 1. Görevli Mahkeme.754
 2. Yetkili Mahkeme.754
 3. Davacı.754
 4. Davalı754
 5. Örnek Tensip Tutanağı755
 6. Örnek Kararlar757

7.1. Kabule Dair Örnek Karar757

7.2. Redde Dair Örnek Karar760

 1. Yargılama Usulü Ve Dikkat Edilecek Hususlar.763

8.1. Yargılama Usulü, Toplanacak Deliller Ve Tartışılması763

8.2. Zamanaşımı Süresi764

8.3. İntifadan Men Şartı.764

8.4. Faizin Belirlenmesi.765

8.5. İmar Uygulamalarından Kaynaklanan Haksız İşgal Hali.765

 1. Örnek İçtihatlar765

El Atmanın Önlenmesi (Müdahalenin Men’i) Davaları.813

 1. İlgili Mevzuat813

1.1. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 683813

1.2. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 684813

1.3. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 685814

1.4. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 705814

 1. Görevli Mahkeme.814
 2. Yetkili Mahkeme.814
 3. Davacı.815

Xxvııı

İçindekiler

 1. Davalı816
 2. Örnek Tensip Tutanağı816
 3. Örnek Kararlar818
 4. Yargılama Usulü Ve Dikkat Edilecek Hususlar.834

8.1. Yargılama Usulü.834

8.2. Süre.834

8.3. Toplanacak Deliller Ve Tartışılması.834

8.4. Suya Vaki El Atmanın Önlenmesi Davaları.836

8.5. Komşuluk Hukuku Nedeniyle El Atmanın Önlenmesi Davaları

837

8.6. Baz İstasyonu Kaynaklı El Atmanın Önlenmesi Davaları838

8.7. Dava Değeri Meselesi840

 1. Örnek İçtihatlar841

Zilyetliğe Dayalı Tescil Davaları887

 1. İlgili Mevzuat887

1.1. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 713887

1.2. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 714888

1.3. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 715888

1.4. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 716888

1.5. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 717889

1.6. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 724889

1.7. 3402 Sayılı Kadastro Kanunu Madde 12.889

1.8. 3402 Sayılı Kadastro Kanunu Madde 14.890

1.9 . 3402 Sayılı Kadastro Kanunu Madde 15890

1.10 .3402 Sayılı Kadastro Kanunu Madde 16891

1.11. 3402 Sayılı Kadastro Kanunu Madde 17.892

1.12 .3402 Sayılı Kadastro Kanunu Madde 18892

1.13. 3402 Sayılı Kadastro Kanunu Madde 20892

1.14. 3402 Sayılı Kadastro Kanunu Madde 21893

1.15. 2863 Sayılı Kanun Madde 11/1.893

 1. Görevli Mahkeme.894
 2. Yetkili Mahkeme.894
 3. Davacı.895
 4. Davalı895
 5. Örnek Tensip Tutanağı895
 6. Örnek Karar897

Xxıx

İçindekiler

7.1. Kabule İlişkin Örnek Karar.897

7.2. Tapulu Taşınmaza İlişkin Ret Kararı.900

7.3. Maliki Tapu Kütüğünden Anlaşılamamaya Örnek Karar902

 1. Yargılama Usulü Ve Özel Durumlar906

8.1. Yargılama Usulü.906

8.2. Davanın Kabulüne İlişkin Şartlar.906

8.3. Toplanacak Deliller.907

8.4. İlan Prosedürü.910

8.5. Hükümde Dikkat Edilecek Hususlar911

 1. Örnek İçtihatlar911

Taşınmaz (Gayrimenkul) Satış Vaadine Dayalı Davalar979

 1. İlgili Mevzuat979

1.1. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 706979

1.2. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 716979

1.3. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Madde 29980

1.4. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Madde 237980

1.5. 1512 Sayılı Noterlik Kanunu Madde 60.980

1.6. 1512 Sayılı Noterlik Kanunu Madde 89.980

 1. Görevli Mahkeme.980
 2. Yetkili Mahkeme.981
 3. Davacı.982
 4. Davalı982
 5. Örnek Tensip Tutanağı982
 6. Örnek Karar984

7.1. Kabule İlişkin Karar Örneği984

7.2. Redde İlişkin Karar Örneği.988

 1. Yargılama Usulü Ve Özel Durumlar991

8.1. Yargılama Usulü.991

8.2. Taşınmaz Satış Vaadinde Geçerlilik Şekli.991

8.3. Zamanaşımı992

8.4. Tarafların Edimlerinin Değerlendirilmesi.993

8.5. Toplanacak Deliller Ve Delillerin Değerlendirilmesi994

 1. Örnek İçtihatlar995

Geçit Hakkından Kaynaklanan Davalar.1041

 1. İlgili Mevzuat1041

1.1. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 7471041

Xxx

İçindekiler

1.2. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 7481041

 1. Görevli Mahkeme.1042
 2. Yetkili Mahkeme.1042
 3. Davacı.1042
 4. Davalı1042
 5. Örnek Tensip Tutanağı1044
 6. Örnek Karar1046
 7. Yargılama Usulü Ve Özel Durumlar1048

8.1. Yargılama Usulü.1048

8.2. Geçit Hakkı İstemenin Ön Koşulu.1048

8.3. Husumet.1048

8.4. Toplanacak Deliller Ve Delillerin Değerlendirilmesi.1049

8.5. Hüküm Kurma Esasları1050

 1. Örnek İçtihatlar1051

Önalım (Şufa) Hakkından Kaynaklanan Davalar.1067

 1. İlgili Mevzuat1067

1.1. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 7321067

1.2. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 7331067

1.3. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 7341067

1.4. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 7351068

1.5. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 7361068

 1. Görevli Mahkeme.1068
 2. Yetkili Mahkeme.1068
 3. Davacı.1069
 4. Davalı1069
 5. Örnek Tensip Tutanağı1069
 6. Örnek Karar1071

7.1. Kabule İlişkin Örnek Kararlar.1071

7.2. Redde İlişkin Örnek Kararlar.1080

 1. Yargılama Usulü Ve Özel Durumlar1086

8.1. Yargılama Usulü.1086

8.2. Önalım Hakkı Kullanılabilecek Haller.1086

8.3. Hak Düşürücü Süre1087

8.4. Toplanacak Deliller Ve Delillerin Değerlendirilmesi.1087

8.5. Önalım Davalarında Muvazaa İddiası1087

 1. Örnek İçtihatlar1088

Xxxı

İçindekiler

Yolsuz Tescile Dayalı Tapu İptali Ve Tescil Davaları.1111

 1. İlgili Mevzuat1111

1.1. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 21111

1.2. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 10221111

1.3. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 10241111

1.4. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 10251112

 1. Görevli Mahkeme.1112
 2. Yetkili Mahkeme.1112
 3. Davacı.1112
 4. Davalı1113
 5. Örnek Tensip Tutanağı1113
 6. Örnek Karar1115

7.1. Kabule İlişkin Örnek Karar.1115

7.2. Redde İlişkin Örnek Karar.1119

 1. Yargılama Usulü Ve Özel Durumlar1124

8.1. Yargılama Usulü.1124

8.2. Davanın Niteliği1124

8.3. Toplanacak Deliller.1124

 1. Örnek İçtihatlar1125

Tasarrufun İptali Davaları1139

 1. İlgili Mevzuat1139

1.1. 2004 Sayılı İcra Ve İflas Kanunu Madde 277.1139

1.2. 2004 Sayılı İcra Ve İflas Kanunu Madde 278.1139

1.3. 2004 Sayılı İcra Ve İflas Kanunu Madde 279.1140

1.4. 2004 Sayılı İcra Ve İflas Kanunu Madde 280.1140

1.5. 2004 Sayılı İcra Ve İflas Kanunu Madde 281.1141

1.6. 2004 Sayılı İcra Ve İflas Kanunu Madde 282.1141

1.7. 2004 Sayılı İcra Ve İflas Kanunu Madde 283.1141

1.8. 2004 Sayılı İcra Ve İflas Kanunu Madde 284.1142

1.9. 6183 Sayılı Aatuhk Madde 24.1142

1.10. 6183 Sayılı Aatuhk Madde 25.1142

1.11 .6183 Sayılı Aatuhk Madde 26.1142

1.12. 6183 Sayılı Aatuhk Madde 27.1142

1.13. 6183 Sayılı Aatuhk Madde 28.1143

1.14. 6183 Sayılı Aatuhk Madde 29.1143

1.15. 6183 Sayılı Aatuhk Madde 30.1143

Xxxıı

İçindekiler

1.16. 6183 Sayılı Aatuhk Madde 31.1144

 1. Görevli Mahkeme.1144
 2. Yetkili Mahkeme.1144
 3. Davacı.1145
 4. Davalı1145
 5. Örnek Tensip Tutanağı1146
 6. Örnek Karar1147

7.1. Kabule İlişkin Karar Örnekleri1147

7.2. Ret Karar Örneği1154

 1. Yargılama Usulü Ve Özel Durumlar.1158

8.1. Yargılama Usulü.1158

8.2. Davanın Niteliği Ve Konusu.1158

8.3. Dava Şartlarının Değerlendirilmesi1160

8.3.1. Davadan Önce Başlamış Ve Kesinleşmiş İcra Takibi 1160

8.3.2. Tasarrufun Borcun Doğumundan Sonra

Gerçekleşmesi1160

8.3.3. Aciz Vesikası1161

8.4. Kanuni Karineler Ve Delillerin Takdiri.1161

8.4.1. Karşılıksız Olması Nedeniyle İptale Tabi Tasarruflar

1161

8.4.2. Aciz Nedeniyle İptale Tabi Tasarruflar.1162

8.4.3. Zarar Verme Kastı Nedeniyle İptale Tabi Tasarruflar

1163

8.5. Hak Düşürücü Süreler1164

8.6. İptale Konu Tasarrufa Dayanak Taşınmazın Devri.1164

8.7. Hüküm Oluşturmada Dikkat Edilecek Hususlar1165

 1. Örnek İçtihatlar1165

Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Ve Taşınmazın Tescili Talepli Davalar1191

 1. İlgili Mevzuat1191

1.1. 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu Madde 101191

1.2. 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu Madde 111194

1.3. 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu Madde 121195

1.4. 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu Madde 141197

1.5. 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu Madde 151197

1.6. 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu Madde 181198

1.7. 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu Madde 371199

Xxxııı

İçindekiler

 1. Görevli Mahkeme.1199
 2. Yetkili Mahkeme.1199
 3. Davacı.1200
 4. Davalı1200
 5. Örnek Tensip Tutanağı1200
 6. Örnek Karar1202
 7. Yargılama Usulü Ve Özel Durumlar.1205

8.1. Yargılama Usulü.1205

8.2. Davanın Açılma Şekli1205

8.3. Uzlaşma1206

8.4. İlan Prosedürü.1206

8.5. Örnek İlan Metni1207

8.6. Deliller Ve Değerlendirilmesi1208

8.6.1. Toplanacak Deliller.1208

8.6.2. Kamulaştırma İşleminin İptalinin İstenmesi.1208

8.6.3. Bilirkişilerin Seçilmesi.1209

8.6.4. Bilirkişiler Kurulu Raporunun Hazırlanması Esasları

1209

8.6.5. Depo Kararı Verilmesi1211

8.6.6. Faiz Kuralı.1212

8.6.7. Yargılama Giderleri, Harçlar Ve Vekâlet Ücretleri

1213

8.6.8. Kanun Yolu.1213

 1. Örnek İçtihatlar1214

Kamulaştırmasız El Atmadan Kaynaklanan Davalar.1241

 1. İlgili Mevzuat1241

1.1. 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu Geçici Madde 61241

1.2. 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu Madde 101244

1.3. 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu Madde 111247

1.4. 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu Madde 121248

1.5. 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu Madde 141250

1.6. 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu Madde 151250

1.7. 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu Madde 181251

1.8. 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu Madde 371252

 1. Görevli Mahkeme.1253
 2. Yetkili Mahkeme.1253

Xxxıv

İçindekiler

 1. Davacı.1253
 2. Davalı1253
 3. Örnek Tensip Tutanağı1254
 4. Örnek Karar1255
 5. Yargılama Usulü Ve Özel Durumlar.1262

8.1. Yargılama Usulü.1262

8.2. Uzlaşma1262

8.3. Deliller Ve Değerlendirilmesi1263

8.3.1. Toplanacak Deliller.1263

8.3.2. Bilirkişilerin Seçilmesi.1263

8.3.3. Bilirkişiler Kurulu Raporunun Hazırlanması Esasları

1264

8.3.4. Yargılama Giderleri, Harçlar Ve Vekâlet Ücretleri

1267

8.3.5. Kanun Yolu.1267

 1. Örnek İçtihatlar1268

Acele Kamulaştırma İşlemlerinden Kaynaklanan Talepler1285

 1. İlgili Mevzuat1285

1.1. 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu Madde 271285

 1. Görevli Mahkeme.1285
 2. Yetkili Mahkeme.1285
 3. Davacı.1286
 4. Davalı1286
 5. Örnek Tensip Tutanağı1286
 6. Örnek Karar1288
 7. Örnek İçtihatlar1291

İtirazın İptali Davaları.1293

 1. İlgili Mevzuat1293

1.1. 2004 Sayılı İcra Ve İflas Kanunu Madde 67.1293

1.2. 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu Madde 138/11294

 1. Görevli Mahkeme.1294
 2. Yetkili Mahkeme.1296
 3. Davacı.1297
 4. Davalı1297
 5. Örnek Tensip Tutanağı1298
 6. Örnek Karar1300

Xxxv

İçindekiler

 1. Yargılama Usulü Ve Dikkat Edilmesi Gereken Özel Durumlar1306

8.1. Yargılama Usulü.1306

8.2. Davanın Hukuki Niteliği.1307

8.3. İtirazın İncelenmesi.1307

8.4. Hak Düşürücü Süre1308

8.5. Islah1309

8.6. Davanın Harçlandırılması1310

8.7. İcra İnkâr Tazminatı.1311

 1. Örnek İçtihatlar1312

Menfi Tespit Davaları1355

 1. İlgili Mevzuat1355

1.1. 2004 Sayılı İcra Ve İflas Kanunu Madde 72.1355

1.2. 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu Madde 138/11356

 1. Görevli Mahkeme.1356
 2. Yetkili Mahkeme.1358
 3. Davacı.1359
 4. Davalı1359
 5. Örnek Tensip Tutanağı1360
 6. Örnek Karar1362
 7. Yargılama Usulü Ve Dikkat Edilmesi Gereken Özel Durumlar.1368

8.1. Yargılama Usulü.1368

8.2. İhtiyati Tedbir İstemleri.1369

8.3. Hak Düşürücü Süre1369

8.4. Davanın İstirdada Dönüşmesi1370

8.5. Davanın Harçlandırılması1370

8.6. Tazminat.1371

 1. Örnek İçtihatlar1371

Yabancı Mahkeme Ve Hakem Kararlarının Tanınması Ve Tenfizi Davaları

.1381

 1. İlgili Mevzuat1381

1.1. 5718 Sayılı Möhuk Madde 50.1381

1.2. 5718 Sayılı Möhuk Madde 51.1381

1.3. 5718 Sayılı Möhuk Madde 52.1382

1.4. 5718 Sayılı Möhuk Madde 53.1382

1.5. 5718 Sayılı Möhuk Madde 54.1382

1.6. 5718 Sayılı Möhuk Madde 55.1383

Xxxvı

İçindekiler

1.7. 5718 Sayılı Möhuk Madde 56.1383

1.8. 5718 Sayılı Möhuk Madde 57.1383

1.9. 5718 Sayılı Möhuk Madde 58.1383

1.10. 5718 Sayılı Möhuk Madde 59.1383

1.11. 5718 Sayılı Möhuk Madde 60.1384

1.12. 5718 Sayılı Möhuk Madde 61.1384

1.13. 5718 Sayılı Möhuk Madde 62.1384

1.14. 5718 Sayılı Möhuk Madde 63.1385

 1. Görevli Mahkeme.1385
 2. Yetkili Mahkeme.1386
 3. Davacı.1386
 4. Davalı1387
 5. Örnek Tensip Tutanağı1387
 6. Karar Örneği.1389
 7. Yargılama Usulü Ve Özel Durumlar1390

8.1. Yargılama Usulü.1390

8.2. Dava Ön Şartı.1390

8.3. Tanıma Ve Tenfiz İstemlerinde Harç.1391

8.4. Tanıma Ve Tenfize Konu Olabilecek Kararlar.1391

8.5. Tanıma Ve Tenfiz Şartları1392

8.5.1. Yabancı Mahkeme Kararları Yönünden.1392

8.5.2. Yabancı Hakem Kararları Yönünden1393

8.6. Kanun Yolu1393

 1. Örnek İçtihatlar1394

Eser Sözleşmelerinden Kaynaklanan Davalar.1409

 1. Tanım Ve Hukuki Nitelik.1409

1.1. 818 Sayılı Borçlar Kanunu'ndan 6098 Sayılı Türk Borçlar

Kanunu'na Geçişte Eser Sözleşmesi1410

1.2. Hukuki Niteliği.1412

1.3. Benzer Sözleşmelerden Farkı.1417

1.3.1. Hizmet Sözleşmesi İle Mukayesesi1417

1.3.2. Vekâlet Sözleşmesi İle Mukayesesi.1418

1.3.3. Satış Sözleşmesi İle Mukayesesi1419

1.3.4. Yayım Sözleşmesi İle Mukayesesi.1420

 1. Kanuni Unsurları.1420

2.1. Eser Kavramı Ve Eserin Temel Unsurları.1421

Xxxvıı

İçindekiler

2.2. Meydana Getirme Ve İmal Kavramı.1423

2.3. Bedel Ve Semen Kavramı1423

 1. Şekil.1424
 2. Eser Sözleşmelerinde Tarafların Yükümlülükleri.1426

4.1. Yüklenicinin Yükümlülükleri1426

4.1.1. Eseri Meydana Getirme Yükümlülüğü.1427

4.1.1.1. Eserin Bizzat Meydana Getirilmesi

Yükümlülüğü.1427

4.1.1.2. Sadakat Ve Özen Yükümlülüğü.1429

4.1.1.3. İşe Zamanında Başlama Ve Devam Etme

Yükümlülüğü.1431

4.1.1.4. Araç Ve Gereçleri Temin Yükümlülüğü1434

4.1.1.5. Malzemeyi Temin Yükümlülüğü.1435

4.1.1.6. Genel İhbar (İkaz) Yükümlülüğü1437

4.1.2. Eseri Teslim Yükümlülüğü1438

4.1.2.1. Ayıba Karşı Tekeffül Yükümlülüğü1438

4.1.2.2. Hasara Katlanma Yükümlülüğü1441

4.2. İş Sahibinin Borçları1443

4.2.1. Bedel Ödeme Yükümlülüğü1443

4.2.1.1. Götürü Bedel Usulü1444

4.2.1.2. Yaklaşık (Değere Göre) Ücret Usulü1450

4.2.2. Eseri Teslim Alma Yükümlülüğü1451

4.2.3. Malzemeyi Temin Yükümlülüğü1452

4.2.4. Özen Ve Aydınlatma Yükümlülüğü.1452

4.2.5. Muayene Ve İhbar Külfeti1452

 1. Sözleşmenin Sona Ermesi.1453

5.1. Yaklaşık Ücretin Fahiş Şekilde Aşılmış Olması1453

5.2. Eserin Yok Olması.1454

5.3. Yüklenicinin Zararının Tamamen Ödenmesi.1455

5.4. İş Sahibi Nedeniyle İfanın İmkânsızlaşması.1455

5.5. Yüklenicinin Ölümü Veya Yeteneğini Kaybetmesi.1455

 1. Zamanaşımı Kuralları.1456

6.1. 818 Sayılı Kanunda Zamanaşımı Süreleri.1456

6.2. 6098 Sayılı Kanunda Zamanaşımı Süreleri.1457

6.3. Zamanaşımı Sürelerinin Başlaması1458

6.4. 818 Sayılı Kanun’dan 6098 Sayılı Kanun’a Geçişte Zamanaşmı

1459

Xxxvııı

İçindekiler

 1. Eser Sözleşmelerine Özgü Yetki Kuralları1462
 2. Örnek İçtihatlar1463

Geçici Hukuki Koruma Tedbirleri.1481

 1. İhtiyati Tedbir.1482
 2. Görevli Ve Yetkili Mahkeme.1484
 3. Yargılama Usulü1485
 4. Teminat1485
 5. Şartları1486
 6. İhtiyati Tedbir Kararı.1488
 7. İhtiyati Tedbir Kararlarına Karşı Kanun Yolları.1490

6.1. İstinaf Mahkemelerinin Faaliyete Başlamasından (20.07.2016)

Önce Verilen Kararlar Bakımından1490

6.2. İstinaf Mahkemelerinin Faaliyete Başlamasından (20.07.2016)

Sonra Verilen Kararlar Bakımından.1499

6.2.1. İhtiyatî Tedbir Talebinin Kabulü Halinde Kanun Yolu.1499

6.2.1.1. Karşı Tarafın Yokluğunda Verilen Kabul Kararına

Karşı Kanun Yolu1500

6.2.1.2. Karşı Tarafın Huzurunda Verilen Kabul Kararına Karşı

Kanun Yolu.1500

6.2.2. Kabul Kararına İtiraz Üzerine Verilen Karara Karşı Kanun Yolu

1502

6.2.3. İhtiyatî Tedbir Talebinin Reddi Halinde Kanun Yolu.1502

 1. İhtiyati Tedbiri Tamamlayan Merasim1503
 2. Teminat Karşılığı Ya Da Durum Ve Koşulların Değişmesi Sebebiyle

Tedbirin Değiştirilmesi Veya Kaldırılması.1504

 1. Tedbire Muhalefetin Cezası.1505
 2. Haksız İhtiyati Tedbir Nedeniyle Tazminat Davası1505
 3. Örnek İçtihatlar1506
 4. İhtiyati Haciz.1541
 5. İlgili Mevzuat1541

1.1. 2004 Sayılı İcra Ve İflas Kanunu Madde 257.1541

1.2. 2004 Sayılı İcra Ve İflas Kanunu Madde 258.1541

1.3. 2004 Sayılı İcra Ve İflas Kanunu Madde 259.1542

1.4. 2004 Sayılı İcra Ve İflas Kanunu Madde 260.1542

1.5. 2004 Sayılı İcra Ve İflas Kanunu Madde 261.1542

1.6. 2004 Sayılı İcra Ve İflas Kanunu Madde 262.1543

1.7. 2004 Sayılı İcra Ve İflas Kanunu Madde 263.1543

Xxxıx

İçindekiler

1.8. 2004 Sayılı İcra Ve İflas Kanunu Madde 264.1543

1.9. 2004 Sayılı İcra Ve İflas Kanunu Madde 265.1544

1.10. 2004 Sayılı İcra Ve İflas Kanunu Madde 266.1545

1.11. 2004 Sayılı İcra Ve İflas Kanunu Madde 267.1545

1.12. 2004 Sayılı İcra Ve İflas Kanunu Madde 268.1545

 1. İhtiyati Hacizde Görevli Mahkeme1545
 2. İhtiyati Hacizde Yetkili Mahkeme1546
 3. İhtiyati Hacizde Yargılama Usulü.1547
 4. İhtiyati Haciz Kararı Verilmesinin Şartları.1549

5.1. Genel Olarak.1549

5.2. Vadesi Gelmiş Bir Alacaktan Dolayı İhtiyati Haciz İstenmesi

1549

5.3. Vadesi Gelmemiş Bir Alacaktan Dolayı İhtiyati Haciz İstenmesi

1551

 1. İhtiyati Haciz Kararı.1552
 2. İhtiyati Tedbir İle İhtiyati Haciz Tedbirlerinin Mukayesesi.1553

7.1. Benzerlikler.1554

7.2. Farklılıklar1555

 1. İhtiyati Hacizde Teminat1559

8.1. Genel Olarak İhtiyati Hacizde Teminat Alınması1559

8.2. Teminatsız İhtiyati Haciz Kararı Verilmesi Hali.1560

8.3. Teminat Karşılığı İhtiyati Haczin Kaldırılması1562

 1. İhtiyati Haczi Tamamlayan Merasim.1563
 2. İhtiyati Haciz Kararlarına Karşı Kanun Yolları.1563

10.1. İstinaf Mahkemelerinin Faaliyete Başlamasından (20.07.2016)

Önce Verilen Kararlar Bakımından1564

10.1.1. İhtiyati Haciz Talebinin Kabulü Halinde Kanun Yolu

1564

10.1.2. İhtiyati Haciz Talebinin Reddi Halinde Kanun Yolu. .1565

10.2. İstinaf Mahkemelerinin Faaliyete Başlamasından (20.07.2016)

Sonra Verilen Kararlar Bakımından.1566

 1. Örnek İçtihatlar1567
 2. Delillerin Tespiti1618
 3. Görevli Ve Yetkili Mahkeme.1618
 4. Delil Tespitinin Şartları1619

2.1. Tespiti İstenen Delilin İnceleme Sırasının Gelmemiş Olması

1619

Xl

İçindekiler

2.2. Hukuki Yarar1619

 1. Delil Tespitinin Usulü1619
 2. Delil Tespitinin Yapılması1621
 3. Geçici Hukuki Koruma Tedbirlerine Örnek Kararlar.1622
 4. İhtiyati Tedbir Kararı.1622
 5. İhtiyati Tedbir İsteminin Reddi Kararı1623
 6. İhtiyati Haciz Kararı.1625
 7. İhtiyati Haciz Talebinin Reddi.1626
 8. Delil Tespiti Talebinin Kabul Ve Reddi.1628
 9. Vesayet Makamının Kararına İtiraz.1630
 10. Noter Ve/Veya Katibi Yemini1631
 11. Noter Defter Tasdiki1632

Adli Yardım.1633

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi Kararlarında Usul Kurallarına İlişkin

Uygulama Örnekleri.1645

 1. Husumet Nedeniyle Ret Kararının Verilme Zamanı.1645
 2. 6100 Sayılı Hmk Kapsamında Yargılama Safahati Ve Hukuki Dinlenilme

Hakkı1647

 1. Mahkeme Kararlarının Gerekçeli Olması Gerekliliği1650
 2. Yabancı Mahkeme Kararlarının Tenfiz Şartları.1651
 3. Bilirkişi Raporlarının Denetime Elverişli Olması.1654
 4. 6100 Sayılı Hmk’nın Yürürlüğe Girmesinden Önce Akdedilen Yetki

Sözleşmeleri.1655

 1. Asıl Ve Birleşen Dosyalarda Verilen Kararın Temyizi1656
 2. Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalarda Borçlar Kanunu’nun
 3. (818 Sayılı Bk M. 73) Maddesi Yetki Kuralı Bakımından Uygulanmaz

1657

Bir Dosyanın Asliye Hukuk Mahkemesi Serüveni1659

Usule Dair Kararlar.1687

 1. Görevsizlik Kararı.1687
 2. Yetkisizlik Kararı1699
 3. Birleştirme Kararı.1703
 4. Açılmamış Sayılma Kararı1708
 5. Hatalı Deftere Kaydedilen Dilekçe Hakkında Karar.1718
 6. Feragat Halinde Verilecek Karar.1719
 7. Geri Alma Halinde Verilecek Karar1721

Xlı

İçindekiler

 1. Kabul Halinde Verilecek Karar.1724
 2. Sulh Halinde Verilecek Karar1727
 3. Gider Avansı Yatırılmadığında Verilecek Karar.1730
 4. Kesin Hükmün Varlığı Halinde Verilecek Karar.1733
 5. Husumet Yokluğu Halinde Verilecek Karar.1735
 6. Davanın Konusuz Kalması Halinde Verilecek Karar1739
 7. Direnme Halinde Verilecek Karar.1741
 8. Hâkimin Davadan Çekilmesinde Verilecek Karar.1747

Müzekkere Örnekleri1749

 1. Statik Raporun İstenmesi.1749
 2. Yapı Denetim Raporunun İstenmesi1750
 3. Sigorta Şirketinden Hasar Dosyasının İstenmesi1750
 4. İdareden Sözleşme Ve Diğer Belgelerin İstenmesi1751
 5. Adres Ve Tc Kimlik Numarası Araştırması İstenmesi.1751
 6. Araç Trafik Kayıtlarının İstenmesi.1752
 7. Aranan Şahıs Araştırması İstenmesi1752
 8. Cinsiyet Değişikliğinde Rapor İstenmesi1753
 9. Dernek Dosyasının İstenmesi.1753
 10. Dernek Malvarlığının Araştırılmasının İstenmesi.1754
 11. Dernek Tüzüğünün İstenmesi.1754
 12. Dernek Toplantı Tutanağının İstenmesi.1755
 13. Abonelik Kaydının İstenmesi1755
 14. Bağımsız Bölüm Kullanıcı Kaydının İstenmesi1756
 15. Bankadan Kredi Bilgilerinin İstenmesi1756
 16. Tapu Kaydının İstenmesi1757
 17. Abonelik Bilgilerinin İstenmesi.1757
 18. Abonelik Dosyasının İstenmesi1758
 19. Kamulaştırma Bedelinin Depo Ettirilmesinin İstenmesi.1758
 20. Çap Ve Krokilerin İstenmesi.1759
 21. İmar Durumunun İstenmesi1759
 22. İmar İşlem Dosyasının İstenmesi.1760
 23. Kamulaştırmasız El Atma Ve Diğer Kamulaştırma Davalarında

Emsal İstenmesi1760

 1. Taşınmazın Emlak Rayiç Değerinin İstenmesi.1761
 2. Taşınmazın Hizmet Alım Durumunun İstenmesi1761
 3. Sosyal, Mali Ekonomik Durum Araştırması İstenmesi.1762

Xlıı

İçindekiler

 1. Dava Konusu Edilen Yayının İstenmesi.1763
 2. Şirket Bilançosunun İstenmesi.1763
 3. Sigorta Şirketinden Ödeme Bilgilerinin İstenmesi1764
 4. Hasta Dosyasının İstenmesi1764
 5. Adli Rapor İstenmesi.1765
 6. Adli Tıptan Rapor İstenmesi.1766
 7. Yayın Kaydının İstenmesi.1767
 8. Hastane Masraflarının İstenmesi1767
 9. Hastane Doğum Kaydının İstenmesi.1768
 10. Nüfus Doğum Kaydının İstenmesi.1768
 11. Nüfus Kaydının İstenmesi.1769
 12. Tapudan Resmi Senet İstenmesi.1769
 13. Gsm Numarasına Bağlı Bilgilerin İstenmesi.1770
 14. Bankadan Hesap Ekstresinin İstenmesi.1770
 15. Kurumlardan Hasar Evraklarının İstenmesi1771
 16. İcra Müdürlüğü'nden Dosya Hesabının İstenmesi1771
 17. Sgk'dan Sigortalılık Bilgilerinin İstenmesi1772
 18. Taşıt Kiralama Şirketinden Bilgi Ve Belge İstenmesi.1772
 19. Aynı Amaçla Kurulmuş Vakıf Araştırmasının İstenmesi1773
 20. Vakıf Senedi Tescili Ve Tadilinde Kurumda Görüş İstenmesi1774
 21. Vakıf Siciline Karar Gönderilmesi1775
 22. Kuruma Vakıf Tescil Kararı Gönderilmesi1775
 23. Vasiyet Edilen Taşınmaz Kaydının İstenmesi.1776
 24. Bankadan Hesap Bilgilerinin İstenmesi.1776
 25. Kuru – Sulu Taşınmaz Bilgilerinin İstenmesi1777
 26. Mera Tahsis Dosyasının İstenmesi.1777
 27. Mahkemelerden Zilyetlikle Edinim Bilgisi İstenmesi1778
 28. Kadastro Tutanaklarının İstenmesi1778
 29. Tablendikatif Tutanağı Ve Belirtmelik Listelerinin İstenmesi1779

Dilekçe Örnekleri.1781

 1. Dava Dilekçesi.1781
 2. Cevap Dilekçesi.1784
 3. Cevaba Cevap Dilekçesi.1785
 4. İkinci Cevap Dilekçesi.1786

Hükümde Başvurulacak Kanun Yolunun Gösterilmesi.1789

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
269,00   
269,00   
2
134,50   
269,00   
3
89,67   
269,00   
4
67,25   
269,00   
5
56,49   
282,45   
6
47,52   
285,14   
7
41,12   
287,83   
8
36,32   
290,52   
9
32,58   
293,21   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
269,00   
269,00   
2
134,50   
269,00   
3
89,67   
269,00   
4
67,25   
269,00   
5
53,80   
269,00   
6
44,83   
269,00   
7
41,12   
287,83   
8
36,32   
290,52   
9
32,58   
293,21   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
269,00   
269,00   
2
134,50   
269,00   
3
89,67   
269,00   
4
67,25   
269,00   
5
56,49   
282,45   
6
47,52   
285,14   
7
41,12   
287,83   
8
36,32   
290,52   
9
32,58   
293,21   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
269,00   
269,00   
2
134,50   
269,00   
3
89,67   
269,00   
4
67,25   
269,00   
5
53,80   
269,00   
6
44,83   
269,00   
7
41,12   
287,83   
8
36,32   
290,52   
9
32,58   
293,21   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
269,00   
269,00   
2
134,50   
269,00   
3
89,67   
269,00   
4
67,25   
269,00   
5
56,49   
282,45   
6
47,52   
285,14   
7
41,12   
287,83   
8
36,32   
290,52   
9
32,58   
293,21   
Kapat