Adli Hakimlik Soru Bankası Ahmet Nohutçu

Hakimlik KampıAdli Hakimlik Soru Bankası


Basım Tarihi
2018-01
Sayfa Sayısı
1118
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786059527941
Boyut
16x24
Baskı
1199,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 199 puan kazanacaksınız)
   199

Prof. Dr. Ahmet NOHUTÇU

Prof. Dr. Ahmet Gazi KAYA

Prof. Dr. Tan Tahsin ZAPATA

Prof. Dr. Sinan SAKİN

Prof. Dr. Ayşe SARICA

 

KONULARINA GÖRE TASNİF EDİLMİŞ
2377
Adet PRATİK Ancak Tüm Konuları ve Detayları
Doyurucu Özet Açıklamalarla İçeren Kapsamlı Sorular

21 Ocak 2017 Tarihinde TBMM'de Kabul Edilen ve 6771 sayılı
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un
16 NİSAN 2017 TARİHİNDE Yapılan Halkoylamasında Kabulüyle Birlikte,
Bu Tarihte YÜRÜRLÜĞE GİREN ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİ
&
20.07.2017 Tarih ve 7035 Sayılı Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinin İşleyişinde
Ortaya Çıkan Sorunların Giderilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
&
21 Temmuz 2016’da OHAL İlan Kararından Sonra Çıkarılmaya Başlanan
En Son 25 Ağustos 2017’de Çıkarılan Dâhil Olmak Üzere
667 ila 694 Arasındaki Tüm OHAL KHK’ları
&
27 Temmuz 2017 tarih 1160 sayılı TBMM Kararıyla Gerçekleşen
TBMM İçtüzüğü Değişiklikleri
&
Danıştay Başkanlık Kurulu’nun 29/12/2016 Tarihli Danıştay Dava Daireleri Arasındaki
İşbölümü Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Kararı
&
02.12.2016 Tarih ve 6763 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
ve Diğer Tüm Güncel Mevzuat Değişiklikleri Çerçevesinde Hazırlanmıştır.

 

İçindekiler

Yazarlarca Hazırlanan Orjinal Test Soruları

Ceza Hukuku Genel Hükümler
Ceza Hukukuna Giriş
Ceza Hukukunun Tarihi Gelişimi
Ceza Hukukunun Kaynakları Ve Yorum
Suça İlişkin Ön Açıklamalar
Suç Kalıbında Yer Alan Maddi (Objektif)
Yapısal Unsurlar
Temel İlkeler Ve Tanımlar (Tck M1-6)
Kanunun Uygulama Alanı (Tck M7-19)
Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği, Kast Ve
Taksir (Tck M20-23)
Ceza Sorumluluğunu Kaldıran Veya Azaltan
Haller (Tck M24-34)
Suça Teşebbüs (Tck M35-36)
Suça İştirak (Tck M37-41)
Suçların İçtimaı (Tck M42-44)
Cezalar (Tck M45-52)
Güvenlik Tedbirleri (Tck M53-60)
Cezanın Belirlenmesi Ve
Bireyselleştirilmesi (Tck M61-63)
Dava Ve Cezanın Düşürülmesi (Tck M64-75)
Cevap Anahtarı

Ceza Hukuku Özel Hükümler

Soykırım Ve İnsanlığa Karşı Suçlar, Göçmen
Kaçakçılığı Ve İnsan Ticareti (Tck M76-80)
Kişilere Karşı Suçlar (Tck M81-169)
Hayata Karşı Suçlar (Tck M81-85)
Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar (Tck M86-93)Kasten Yaralama (Tck M86-88)
Taksirle Yaralama (Tck M89)
İnsan Üzerinde Deney (Tck M90)
Organ Veya Doku Ticareti Suçu (Tck M91-93)
İşkence Ve Eziyet (Tck M94-96)
Koruma, Gözetim, Yardım Veya Bildirim
Yükümlülüğünün İhlali (Tck M97-98)
Çocuk Düşürtme, Çocuk Düşürme Veya
Kısırlaştırma (Tck M99-101)
Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar (Tck M102-105)
Çocukların Cinsel İstismarı (Tck M103)
Reşit Olmayanla Cinsel İlişki (Tck M104)
Cinsel Taciz (Tck M105)
Hürriyete Karşı Suçlar (Tck M106-124)
Tehdit (Tck M106)
Şantaj (Tck M107)
Cebir (Tck M108)
Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma (Tck M109)
Konut Dokunulmazlığının İhlali (Tck M116)
İş Ve Çalışma Hürriyetinin İhlali (Tck M117)
Nefret Ve Ayrımcılık (Tck M122)
Haberleşmenin Engellenmesi (Tck M124)
Hakaret (Tck M125-129)
Kişinin Hatırasına Hakaret (Tck M130)
Özel Hayata Ve Hayatın Gizli Alanına
Karşı Suçlar (Tck M132-140)
Haberleşmenin Gizliliğini İhlal (Tck M132)
Kişiler Arasındaki Konuşmaların
Dinlenmesi Ve Kayda Alınması (Tck M133)
Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme
Veya Ele Geçirme (Tck M136)
Verileri Yok Etmeme (Tck M138)
Malvarlığına Karşı Suçlar (Tck M141-169)
Hırsızlık (Tck M141-147)
Yağma (Tck M148-150)
Mala Zarar Verme (Tck M 151-152)
Güveni Kötüye Kullanma (Tck M155)
Dolandırıcılık (Tck M157-159)
Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde
İmal Ve Ticareti (Tck M188-189)
Kamu Güvenine Karşı Suçlar (Tck M197-212)
Resmi Belgede Sahtecilik (Tck M204, 210)
Özel Belgede Sahtecilik (Tck M207, 210)
Kamu Barışına Karşı Suçlar (Tck M213-222)
Genel Ahlaka Karşı Suçlar (Tck M225-229)
Kamu İdaresinin Güvenilirliğine Ve İşleyişine
Karşı Suçlar (Tck M247-266)
Adliyeye Karşı Suçlar (Tck M267-298)
Anayasal Düzene Ve Bu Düzenin İşleyişine
Karşı Suçlar (Tck M309-316)
Genel Sorular
Cevap Anahtarı

Ceza Muhakemesi Hukuku

Tanımlar (Cmk M1-2)
Görev (Cmk M3-7)
Bağlantılı Davalar (Cmk M8-11)
Yetki (Cmk M12-21)
Yargı Çevreleri (5235 Sayılı Adli Teşkilat Kanunu M8-12)
Hâkimin Davaya Bakamaması Ve Reddi (Cmk M22-32)
Süreler Ve Eski Hale Getirme (Cmk M39-42)
Tanıklık (Cmk M43-61)
Bilirkişi İncelemesi (Cmk M62-73)
Gözlem Altına Alınma, Muayene,
Keşif Ve Otopsi (Cmk M74-89)
Yakalama Ve Gözaltı (Cmk M90-99)
Tutuklama (Cmk M100-108)
Adli Kontrol (Cmk M109-115)
Arama Ve Elkoyma (Cmk M116-134)
Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan
İletişimin Denetlenmesi (Cmk M135-138)
Gizli Soruşturmacı Ve
Teknik Araçlarla İzleme (Cmk M139-140)
Koruma Tedbirleri Nedeniyle
Tazminat (Cmk M141-144)
İfade Ve Sorgu (Cmk M145-148)
Müdafi Seçimi, Görevlendirilmesi,
Görev Ve Yetkileri (Cmk M149-156)
Soruşturmanın Gizliliği,
Suçların İhbarı (Cmk M157-159)
Soruşturma İşlemleri(Cmk M160-169)
Kamu Davasının Açılması (Cmk M170, 171)
Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar,
İtiraz Ve İddianamenin İadesi (Cmk M172-174)
Duruşma Hazırlığı (Cmk M175-181)
Duruşma (Cmk M182-202)
Duruşmanın Düzen Ve Disiplini (Cmk M203-205)
Delillerin Ortaya Konulması Ve
Tartışılması (Cmk M206-218)
Duruşma Tutanağı (Cmk M219-222)
Duruşmanın Sona Ermesi Ve Hüküm (Cmk M223-225)
Suç Niteliğinde Değişiklik (Cmk M226)
Karar Ve Hüküm (Cmk M227-232)
Suçun Mağduru İle
Şikâyetçinin Hakları (Cmk M233-236)
Kamu Davasına Katılma (Cmk M237-243)
Gaiplerin Yargılanması (Cmk M244-246)
Kaçakların Yargılanması (Cmk M247, 248)
Tüzel Kişilerin Soruşturma Ve
Kovuşturmada Temsili (Cmk M249)
Uzlaşma (Cmk M253-255)
Müsadere Usulü (Cmk M256-259)
Kanun Yolları Genel Hükümler (Cmk M260-266)
İtiraz (Cmk M267-271)
İstinaf (Cmk M272-285)
Temyiz (Cmk M286-307)
Cumhuriyet Başsavcısının
İtiraz Yetkisi (Cmk M308, 308/A)
Kanun Yararına Bozma (Cmk M309, 310)
Yargılamanın Yenilenmesi (Cmk M311-323)
Yargılama Giderleri (Cmk M324-330)
Çeşitli Hükümler (Cmk M331-335)
Cevap Anahtarı

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
199,00   
199,00   
2
99,50   
199,00   
3
66,33   
199,00   
4
49,75   
199,00   
5
41,79   
208,95   
6
35,16   
210,94   
7
30,42   
212,93   
8
26,87   
214,92   
9
24,10   
216,91   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
199,00   
199,00   
2
99,50   
199,00   
3
66,33   
199,00   
4
49,75   
199,00   
5
39,80   
199,00   
6
33,17   
199,00   
7
30,42   
212,93   
8
26,87   
214,92   
9
24,10   
216,91   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
199,00   
199,00   
2
99,50   
199,00   
3
66,33   
199,00   
4
49,75   
199,00   
5
41,79   
208,95   
6
35,16   
210,94   
7
30,42   
212,93   
8
26,87   
214,92   
9
24,10   
216,91   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
199,00   
199,00   
2
99,50   
199,00   
3
66,33   
199,00   
4
49,75   
199,00   
5
39,80   
199,00   
6
33,17   
199,00   
7
30,42   
212,93   
8
26,87   
214,92   
9
24,10   
216,91   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
199,00   
199,00   
2
99,50   
199,00   
3
66,33   
199,00   
4
49,75   
199,00   
5
41,79   
208,95   
6
35,16   
210,94   
7
30,42   
212,93   
8
26,87   
214,92   
9
24,10   
216,91   
Kapat