Yerleşik ve Güncel Yargıtay Kararları ile Belirlenen Bireysel İş Hukuk
Yerleşik ve Güncel Yargıtay Kararları ile
Belirlenen Bireysel İş Hukuku ve Uygulaması
Yerleşik ve Güncel Yargıtay Kararları ile
Belirlenen Bireysel İş Hukuku ve Uygulaması
Yerleşik ve Güncel Yargıtay Kararları ile
Belirlenen Bireysel İş Hukuku ve Uygulaması

Yerleşik ve Güncel Yargıtay Kararları ile Belirlenen Bireysel İş Hukuku ve Uygulaması


Basım Tarihi
2019-02
Sayfa Sayısı
902
Kağıt Türü
1. Hamur
Basım Yeri
İstanbul
Stok Kodu
9786057909961
Boyut
16x24
Baskı
1Ahmet Seçkin

 

YARGITAY İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu, YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ve İş Hukuku alanında görevlendirilen YARGITAY Daireleri, verdikleri kararlar ile İş Mevzuatının nasıl anlaşılacağını ve bu mevzuatın iş hukuku ihtilaflarında nasıl uygulanacağını belirleyen en önemli merciler durumundadır. Bilirkişilik yaptığım yıllar içinde İş Mahkemeleri'ndeki davalara ait binlerce dosya inceledim ve rapor hazırladım. Gördüm ve kat'i olarak inandım ki İş Hukuku yargılamasında özellikle YARGITAY Kararları iyi bilinmeden ve iyi anlaşılmadan hakkı ile ne Avukatlık, ne Bilirkişilik ve ne de Hakimlik yapılabilir. BU KİTABIN EN ÖNEMLİ FARKI; ele alınan konuların doğrudan doğruya YARGITAY İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararları, YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Kararları ve YARGITAY Daire Kararları ile işlenmiş ve anlatılmış oluşudur. Bu kitap, YARGITAY'ın Bireysel İş Hukuku ve Uygulaması hakkındaki yerleşik ve güncel anlayışının kolay ulaşılır ve kolay anlaşılır hale gelmesini hedeflemiştir.(ARKA KAPAKTAN)


İÇİNDEKİLER
BİRİNCİ BÖLÜM 
İŞ HUKUKU KAVRAMLARI 
I. İŞ HUKUKUNUN TANIMI
1. BİREYSEL İŞ HUKUKU
2. TOPLU İŞ HUKUKU
II. İŞ HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI
1. İŞÇİ
2. İŞVEREN 
3. İŞYERİ
4. İŞ SÖZLEŞMESİ - İŞ İLİŞKİSİ
III. İŞ HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ
1. İŞÇİNİN KORUNMASI İLKESİ 
2. İŞÇİ LEHİNE YORUM İLKESİ VE SINIRI 
3. EŞİT DAVRANMA İLKESİ VE SINIRI
IV. İŞ HUKUKUNUN KAYNAKLARI
1. RESMİ KAYNAKLAR
2. ÖZEL KAYNAKLAR
V. İŞ HUKUKUNU TANZİM EDEN KANUNLAR
1. 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NUN KAPSAMI
2. 5953 SAYILI BASIN İŞ KANUNU'NUN KAPSAMI
3. 854 SAYILI DENİZ İŞ KANUNU'NUN KAPSAMI
4. TÜRK BORÇLAR KANUNU'NUN KAPSAMI
5. SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU'NUN KAPSAMI
İKİNCİ BÖLÜM 
İŞ HUKUKU YARGILAMASINDA TESPİTİ ZORUNLU UNSURLAR 
I. İŞ HUKUKU YARGILAMASINDA DAVA TÜRÜNÜN TESPİTİ
1. İŞ HUKUKU YARGILAMASINDA DAVA TÜRLERİ
2. DAVA TÜRÜNÜN TESPİTİ VE SONUÇLARI 
II. İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ VE TESPİTİ
1. BELİRSİZ VE BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMELERİ
2. SÜRELERİNE YA DA ÇALIŞMA BİÇİMLERİNE GÖRE DİĞER İŞ SÖZLEŞMELERİ
III. HİZMET SÜRESİ - HİZMET SÜRESİNİN TESPİTİ
1. HİZMET SÜRESİ 
2. HİZMET SÜRESİNİN TESPİTİ
IV. ÜCRET - ÜCRET MİKTARININ TESPİTİ
1. ÜCRET KAVRAMI
2. ÜCRET TÜRLERİ
3. ÜCRETİN EKLERİ
4. ÜCRET MİKTARININ TESPİTİ 
V. İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERİŞ ŞEKLİ VE SONA ERİŞ SEBEBİNİN TESPİTİ
1. İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESİH DIŞINDA SONA ERMESİ
2. İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESİH İLE SONA ERMESİ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
İŞÇİLİK ALACAKLARI 
I. ÜCRET ALACAKLARI
1. ÜCRETİN ÖDENME ŞEKLİ
2. NORMAL ÇALIŞMA ÜCRETİ ALACAĞI
3. FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ALACAĞI
4. HAFTA TATİLİNDE ÇALIŞMA ÜCRETİ
5. ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA ÜCRETİ
II. YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI 
III. TAZMİNAT ALACAKLARI
1. KIDEM TAZMİNATI
2. İHBAR TAZMİNATI 
3. AYRIMCILIK TAZMİNATI
4. KÖTÜNİYET TAZMİNATI
5. SENDİKAL TAZMİNAT
6. ASKERLİK SONRASI İŞE ALMAMA TAZMİNATI
IV. İŞÇİNİN YOKSUN BIRAKILDIĞI HAKLARA İLİŞKİN ALACAKLAR
V. İŞÇİLİK ALACAKLARINDA FAİZ TÜRLERİ VE FAİZ BAŞLANGIÇ TARİHLERİ
1. İŞÇİLİK ALACAKLARINDA UYGULANAN FAİZ TÜRLERİ
2. İŞÇİLİK ALACAKLARINDA FAİZ BAŞLANGIÇ TARİHLERİ
VI. İŞÇİLİK ALACAKLARININ ÖDENMESİNDE SORUMLULUK
1. İŞ SÖZLEŞMESİNİN TEK İŞVEREN YANINDA BAŞLAMASI VE SONA ERMESİ
2. İŞYERİ DEVRİ HALİNDE İŞVERENLERİN İŞÇİLİK ALACAKLARININDAN SORUMLULUKLARI
3. ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNDE İŞÇİLİK ALACAKLARINDAN SORUMLULUK
VII. İŞÇİLİK ALACAKLARINDA ZAMANAŞIMI
1. ZAMANAŞIMI KAVRAMI
2. İŞÇİLİK ALACAKLARINDA ZAMANAŞIMI
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
İŞ GÜVENCESİ HÜKÜMLERİ (İŞE İADE) 
I. İŞ GÜVENCESİ KAVRAMI VE KAPSAMI
II. İŞ GÜVENCESİ HÜKÜMLERİ
1. İŞ GÜVENCESİ HÜKÜMLERİNDEN YARARLANMA TALEBİNDE ÖN KOŞUL İNCELEMESİ
2. İŞ GÜVENCESİ HÜKÜMLERİNDEN YARARLANMA TALEBİNDE FESHİN GEÇERLİ (VEYA HAKLI) NEDENE DAYANIP DAYANMADIĞININ TESPİTİ
3. FESHİN GEÇERSİZLİĞİNİN TESPİTİ VE İŞE İADE KARARI VERİLMESİNİN SONUÇLARI
4. ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNDE İŞ GÜVENCESİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI
BEŞİNCİ BÖLÜM 
İŞ HUKUKU YARGILAMASINDA SIK KARŞILAŞILAN BAZI İHTİLAF KONULARI 
1. HAKKANİYET İNDİRİMİ (Kanuni Karineye Dayalı Makul İndirim)
2. ORGANİK BAĞ
3. PSİKOLOJİK TACİZ - MOBBİNG
4. BASIN İŞ KANUNU'NDA BİR KISIM İŞÇİLİK ALACAKLARI İÇİN ÖNGÖRÜLEN GÜNLÜK YÜZDE BEŞ FAZLASIYLA ÖDEME KURALI
5. ULUSLARARASI ÇALIŞAN TIR ŞOFÖRLERİ
6. ŞUA İZNİ VE FAZLADAN IŞINA MARUZ KALMA SEBEBİ İLE DOĞAN ALACAKLAR
7. İŞYERİNDE EN ÜST DÜZEY KONUMDA ÇALIŞAN İŞÇİ
8. İŞSİZLİK ÖDENEĞİ (İŞSİZLİK MAAŞI) ALACAĞI 
9. İLAVE TEDİYE ALACAĞI
10. İŞÇİLİK ALACAKLARINDA YAPILMASI GEREKLİ YASAL KESİNTİLER
11. TANIK BEYANLARI ARASINDA ÇELİŞKİ BULUNMASI
12. DAVALI ALEYHİNE DAVA AÇANLARIN TANIK OLARAK DİNLENMESİ

 

 

 

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat