Kelepçeleme Sözleşmeleri Akın Ünal

Kelepçeleme Sözleşmeleri


Basım Tarihi
2017-10
Sayfa Sayısı
332
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786053002871
Boyut
16x24
Baskı
288,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 88 puan kazanacaksınız)
   88

Yard. Doç. Dr. Akın ÜNAL

 

Konu Başlıkları
- Kelepçeleme Sözleşmeleri ile İlgili Temel Kavramlar
- Kelepçeleme Sözleşmeleri ve Kelepçeleme Sözleşmelerinin Görüldüğü Alanlar
Kelepçeleme Sözleşmelerinin Hüküm ve Sonuçları

 

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ .VII
BİRİNCİ BASIYA AİT ÖNSÖZ .IX
İÇİNDEKİLER XI
KISALTMALAR XV
GİRİŞ 1
§ 1. KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ VE  SINIRLANDIRILMASI 1 
I.  KONUNUN TAKDİMİ VE ÖNEMİ 1 
II.  KONUNUN SINIRLANDIRILMASI2 
§ 2. TERMİNOLOJİ MESELESİ. 5 
§ 3. KONUNUN MUKAYESELİ HUKUK İLE  TÜRK HUKUKUNDAKİ YERİ . 15 
I.  MUKAYESELİ HUKUK.15 
A.  Alman Hukuku 15 
B.  Avusturya Hukuku.18 
C.  İsviçre Hukuku.20 
II.  TÜRK HUKUKU 23 
BİRİNCİ BÖLÜM 
KELEPÇELEME SÖZLEŞMELERİ İLE İLGİLİ  TEMEL KAVRAMLAR
§ 4. GENEL OLARAK SÖZLEŞME VE ÖZGÜRLÜK  KAVRAMLARI 27 
I.  GENEL OLARAK .27 
II.  SÖZLEŞME KAVRAMI.27 
III. ÖZGÜRLÜK KAVRAMI28 
§ 5. SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ VE  SINIRLARI KAVRAMI 31
I.  GENEL OLARAK .31 
II.  İRADE ÖZERKLİĞİ 31 
III. SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ .38 
IV. SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SINIRLARI .44 
A.  Sözleşme Yapma Özgürlüğü (İnikat Serbestîsi) ve  Sınırları.46 
B.  Sözleşme İçeriğini Belirleme Özgürlüğü  (Düzenleme Serbestîsi) ve 
Sınırları52 
1. Genel Olarak .52 
2. Anayasadaki 2001 Yılı Değişiklikleri Sonrası Sözleşme  Özgürlüğünün 
Sınırları Sorunu .54 
XII
3. Borçlar Kanununa Göre Sözleşme İçeriğini Belirleme  Özgürlüğünün 
Sınırları . 60 
a.  Emredici Hükümlere Aykırılık . 64 
b.  Kamu Düzenine Aykırılık. 67 
c.  Kişilik Haklarına Aykırılık. 71 
d.  İmkânsızlık 78 
e.  Ahlâka  (Adaba) Aykırılık. 81 
§ 6. AHLÂK, GENEL AHLÂK VE  GENEL AHLÂKA AYKIRILIK . 83 
I.  GENEL OLARAK. 83 
II.  AHLÂK KAVRAMI 84 
III. GENEL AHLÂK VE GENEL AHLÂKA AYKIRILIK. 88 
A.  Genel Olarak. 88 
B.  Genel Ahlâk Kavramı 90 
C.  Genel Ahlâka Aykırılık. 93 
1. Konusu ve Gayesi İtibariyle Genel Ahlâka Aykırı Sözleşmeler 94 
2. Kişinin Serbest İradesine Bırakılması Gereken Bazı Hareket Tarzlarına 
Riayet Etme Taahhüdü İçeren Sözleşmeler 96 
3. Kişinin Şahsî ve Ekonomik Özgürlüğünü Kabul Edilemeyecek 
Derecede Sınırlayan Sözleşmeler . 96 
D.  Genel Ahlâka Aykırılığın Sonuçları 98 
İKİNCİ BÖLÜM 
KELEPÇELEME SÖZLEŞMELERİ VE KELEPÇELEME  SÖZLEŞMELERİNİN GÖRÜLDÜĞÜ 
ALANLAR
§ 7. KELEPÇELEME SÖZLEŞMELERİ KAVRAMI VE KELEPÇELEME SÖZLEŞMELERİNİN HUKUKÎ
DAYANAĞI VE KRİTERLERİ 101 
I.   KELEPÇELEME SÖZLEŞMELERİ KAVRAMI 101 
A.  Alman Hukuku 101 
B.  Avusturya Hukuku 105 
C.  İsviçre Hukuku 106 
D.  Türk Hukuku . 108 
E.  Görüşümüz. 111 
II.  KELEPÇELEME SÖZLEŞMELERİNİN HUKUKΠDAYANAĞI 114 
III. KELEPÇELEME SÖZLEŞMELERİNİN KRİTERLERİ . 118 
A.  Kelepçeleme Sözleşmeleri Nitelemesi İçin Aranan  Kriterlere İlişkin 
Görüşler 119 
B.  Kelepçeleme Sözleşmeleri Nitelemesi İçin Aranması  Gereken Kriterler 123 
1. Ekonomik Özgürlüğün veya Varlığın Tehlikeye Girmesi . 125 
XIII
a.  Ekonomik Özgürlük .126 
b.  Ekonomik Olarak Bağımlı Hale Gelmek .130 
c.  Değerlendirme ve Görüşümüz 133 
2. Süre.135 
3. Diğer Kriterler .141 
a.  Kelepçeleme Sözleşmelerinin Oluşmasında Dikkate 
Alınabilecek Diğer Kriterler .141 
b.  Kelepçeleme Sözleşmelerinin Oluşmasına Etki Etmeyen 
Kriterler.147 
§ 8. KELEPÇELEME SÖZLEŞMELERİNİN  GÖRÜLDÜĞÜ ALANLAR 149 
I.  BİRÇOK SÖZLEŞMEDE ORTAK BİÇİMDE KELEPÇELEME 
SÖZLEŞMELERİNE SEBEP OLAN HALLER.149 
A.  Rekabet Yasağı Şartı veya Rekabet Yasağı Sözleşmeleri .149 
1. Hizmet Sözleşmelerinde Rekabet Yasağı.155 
2. İşletme Devir Sözleşmelerinde (Unternehmensverkaufsverträge)
Rekabet Yasağı160 
3. Ortaklık (Şirket) Sözleşmelerinde (Gesellschaftsverträge)  Rekabet 
Yasağı165 
4. Kira Sözleşmelerinde Rekabet Yasağı167 
B.  Cezaî Şart 168 
II.  KELEPÇELEME SÖZLEŞMELERİNİN GÖRÜLDÜĞÜ  SÖZLEŞMELER173 
A.  Kira Sözleşmeleri.174 
B.  Kredi (Kredi Açma) Sözleşmeleri.178 
C.  Ödünç (Tüketim Ödüncü/Karz) Sözleşmeleri 183 
D.  Kefalet Sözleşmeleri186 
E.  Temlik (Vaadi) Sözleşmeleri192 
F.  Hizmet Sözleşmeleri195 
G. Ortaklık Sözleşmeleri 196 
H.  Bayiilik Sözleşmeleri198 
İ.  Tek Satıcılık Sözleşmeleri 200 
J.  Diğer Alanlar .204 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
KELEPÇELEME SÖZLEŞMELERİNİN HÜKÜM VE SONUÇLARI
§ 9. KELEPÇELEME SÖZLEŞMELERİNİN  HUKUKÎ SONUCU. 207 
I.  BUTLANIN İLERİ SÜRÜLMESİ VEYA BUTLANIN DİKKATE ALINMASI.207 
A.  Butlan Görüşü.208 
B.  İptal Edilebilirlik Görüşü210 
XIV
II.  KELEPÇELEME SÖZLEŞMELERİNE UYGULANACAK  HUKUKΠ
YAPTIRIM. 213 
A.  Genel Olarak. 213 
B.  Amaca Uygun Çözüm Yolu: Değiştirilmiş Kısmî Butlan (modifizierte 
Teilnichtigkeit) 216 
C.  Basit Kısmî Butlan (Schlichte Teilnichtigkeit) 225 
D.  Tam Butlan (Totalnichtigkeit). 226 
III. KELEPÇELEME SÖZLEŞMELERİNE UYGULANACAK  HUKUKΠ
YAPTIRIM İÇİN ESAS ALINACAK AN . 228 
§ 10. KELEPÇELEME SÖZLEŞMELERİNİN  ORTADAN KALKMASINDAN DOĞAN TALEPLER. 231 
I.  EDİMLERİN İFASININ TALEP EDİLEMEMESİ 231 
II.  İFA EDİLMİŞ EDİMLERİN İADESİ TALEBİ 232 
III. TAZMİNAT TALEPLERİ. 235 
SONUÇ . 239
YARGI KARARLARI 245
YARARLANILAN KAYNAKLAR 319

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
88,00   
88,00   
2
44,00   
88,00   
3
29,33   
88,00   
4
22,00   
88,00   
5
18,48   
92,40   
6
15,55   
93,28   
7
13,45   
94,16   
8
11,88   
95,04   
9
10,66   
95,92   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
88,00   
88,00   
2
44,00   
88,00   
3
29,33   
88,00   
4
22,00   
88,00   
5
17,60   
88,00   
6
14,67   
88,00   
7
13,45   
94,16   
8
11,88   
95,04   
9
10,66   
95,92   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
88,00   
88,00   
2
44,00   
88,00   
3
29,33   
88,00   
4
22,00   
88,00   
5
18,48   
92,40   
6
15,55   
93,28   
7
13,45   
94,16   
8
11,88   
95,04   
9
10,66   
95,92   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
88,00   
88,00   
2
44,00   
88,00   
3
29,33   
88,00   
4
22,00   
88,00   
5
17,60   
88,00   
6
14,67   
88,00   
7
13,45   
94,16   
8
11,88   
95,04   
9
10,66   
95,92   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
88,00   
88,00   
2
44,00   
88,00   
3
29,33   
88,00   
4
22,00   
88,00   
5
18,48   
92,40   
6
15,55   
93,28   
7
13,45   
94,16   
8
11,88   
95,04   
9
10,66   
95,92   
Kapat