Olası Kast Kavramı ve Sınırları Ali Emrah Bozbayındır

Türk ve Mukayeseli Ceza HukukundaOlası Kast Kavramı ve Sınırları


Basım Tarihi
2018-10
Sayfa Sayısı
400
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786053005933
Boyut
16x24
Baskı
185,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 85 puan kazanacaksınız)
   85

Dr. Ali Emrah BOZBAYINDIR

 

İÇİNDEKİLER
İÇİNDEKİLER ϱ
KISALTMALAR LİSTESİ. ϵ
GİRİŞ .11
BİRİNCİ BÖLÜM
OLASI KAST KAVRAMININ TARİHİ GELİŞİMİ,
SUÇ TEORİSİNDEKİ KONUMU VE İŞLEVİ
I. OLASI KAST KAVRAMI . ϭϵ
II. MESELENİN TAKDİMİ Ϯϲ
III. TARİHÎ GELİŞİM. ϯϬ
IV. OLASI KASTIN SUÇ TEORİSİNDEKİ KONUMU ϱϰ
V. OLASI KAST KURUMUNUN İŞLEVİ .ϴϬ
İKİNCİ BÖLÜM
KITA AVRUPASI CEZA HUKUKUNDA OLASI KAST
I. GENEL OLARAK . ϴϱ
II. ALMANYA . ϴϲ
A. Meǀzuat ǀe Olası KastıŶ KaŶuŶî TaŶıŵı Meselesi . ϴϲ
B. Kaǀraŵsal Çerçeǀe ϵϱ
C. Öğreti ϭϬϳ
ϭ. GeŶel Olarak ϭϬϳ
Ϯ. Tasaǀǀur Teorileri ;VostelluŶgstheorieŶͿ. ϭϭϲ
a. İŵkâŶ Teorisi ;MögliĐhkeitstheorieͿ ϭϭϴ
ď. İhtiŵâl Teorisi ;WahrsĐheiŶliĐhkeitstheorieͿ . ϭϮϯ
Đ. Risk Teorileri ϭϮϲ
;ϭͿ Koruŵalı Tehlike Teorisi ;AďgesĐhirŵte GefahrͿ ϭϮϵ
;ϮͿ Tipik Kast Tehlikesi Teorisi ;TypisĐhe VorsatzgefahrͿ ϭϯϭ
ϯ. İrade Teorileri ;WilleŶstheorieŶͿ . ϭϯϳ
a. Rıza Teorileri ;BilliguŶgstheorieŶ, EiŶwilliguŶgstheorieŶͿ . ϭϰϬ
6 İçindekiler
ď. KaLJıtsızlık Teorisi ;GleiĐhgültigkeitstheorieͿ ϭϰϰ
Đ. NetiĐeLJi ÖŶleŵe İradesi Teorisi ;VerŵeiduŶgstheorieͿ. ϭϰϲ
d. Karar Teorisi ;EŶtsĐheiduŶgstheorieͿ. ϭϰϴ
ϰ. DeğerleŶdirŵe ϭϲϬ
D. ULJgulaŵa ϭϲϭ
ϭ. GeŶel Olarak . ϭϲϭ
Ϯ. İŵparatorluk Mahkeŵesi ϭϲϮ
ϯ. Federal Mahkeŵe . ϭϲϰ
E. Olası KastıŶ İspatı ϭϳϰ
ϭ. Öğreti ϭϳϰ
Ϯ. Federal Mahkeŵe ULJgulaŵası ϭϴϲ
a. KasteŶ Öldürŵe Suçları . ϭϴϲ
ď. Diğer Suçlar . ϭϵϳ
Đ. DeğerleŶdirŵe. ϮϬϬ
III. AVUSTURYA ϮϬϭ
A. Meǀzuat ϮϬϭ
B. Öğreti ϮϬϴ
C. ULJgulaŵa Ϯϭϱ
D. Olası KastıŶ İspatı Ϯϭϵ
IV. İSVİÇRE . ϮϮϬ
A. Meǀzuat ϮϮϬ
B. Öğreti ϮϮϮ
C. ULJgulaŵa ϮϮϳ
D. Olası KastıŶ İspatı Ϯϯϰ
V. FRANSA. Ϯϯϴ
A. Meǀzuat Ϯϯϴ
B. Öğreti ϮϰϮ
C. ULJgulaŵa Ϯϰϵ
D. KastıŶ İspatı Ϯϱϭ
VI. İTALYA Ϯϱϲ
A. Meǀzuat Ϯϱϲ
B. Öğreti Ϯϱϵ
C. ULJgulaŵa Ϯϲϱ
D. Olası KastıŶ İspatı Ϯϳϯ
İçindekiler 7
VII. DE LEGE FERENDA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ . Ϯϳϱ
A. GeŶel Olarak . Ϯϳϱ
B. Kast ǀe Taksir ArasıŶda ÜçüŶĐü Bir Kategori Olarak KaLJıtsızlık
;ReĐklessŶessͿ . Ϯϴϭ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TÜRK CEZA HUKUKUNDA OLASI KAST
I. TARİHÎ GELİŞİM. Ϯϴϵ
II. ϳϲϱ SAYILI TÜRK CEZA KANUNU . Ϯϵϱ
A. Meǀzuat Ϯϵϱ
B. Öğreti ϯϬϭ
C. ULJgulaŵa ϯϬϱ
III. ϱϮϯϳ SAYILI TÜRK CEZA KANUNU . ϯϬϳ
A. Meǀzuat ǀe Olası KastıŶ KaŶuŶda TaŶıŵlaŶŵası Meselesi ϯϬϳ
ϭ. GeŶel Olarak ϯϬϳ
Ϯ. TaŶıŵ UŶsuru ϯϭϬ
ϯ. Hukuki NetiĐe UŶsuru: Olası Kastta Ceza İŶdiriŵi. ϯϮϮ
B. Öğreti ϯϮϲ
C. ULJgulaŵa ϯϯϵ
D. Olası KastıŶ İspatı ϯϱϳ
SONUÇ 3ϲϱ
KAYNAKÇA 3ϴϳ

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
85,00   
85,00   
2
42,50   
85,00   
3
28,33   
85,00   
4
21,25   
85,00   
5
17,85   
89,25   
6
15,02   
90,10   
7
12,99   
90,95   
8
11,48   
91,80   
9
10,29   
92,65   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
85,00   
85,00   
2
42,50   
85,00   
3
28,33   
85,00   
4
21,25   
85,00   
5
17,00   
85,00   
6
14,17   
85,00   
7
12,99   
90,95   
8
11,48   
91,80   
9
10,29   
92,65   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
85,00   
85,00   
2
42,50   
85,00   
3
28,33   
85,00   
4
21,25   
85,00   
5
17,85   
89,25   
6
15,02   
90,10   
7
12,99   
90,95   
8
11,48   
91,80   
9
10,29   
92,65   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
85,00   
85,00   
2
42,50   
85,00   
3
28,33   
85,00   
4
21,25   
85,00   
5
17,00   
85,00   
6
14,17   
85,00   
7
12,99   
90,95   
8
11,48   
91,80   
9
10,29   
92,65   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
85,00   
85,00   
2
42,50   
85,00   
3
28,33   
85,00   
4
21,25   
85,00   
5
17,85   
89,25   
6
15,02   
90,10   
7
12,99   
90,95   
8
11,48   
91,80   
9
10,29   
92,65   
Kapat