Bankacılık Suçları Ali Parlar

İstinaf ve Yargıtay Emsal KararlarıylaBankacılık Suçları


Basım Tarihi
2017-06
Sayfa Sayısı
416
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
Kitap Kağıdı
Basım Yeri
İstanbul
Stok Kodu
9786056743825
Boyut
15X23
Baskı
195,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 95 puan kazanacaksınız)
   95

Ali PARLAR

 

Konu Başlıkları
- Banka Zimmeti ve 5411 sayılı Kanunda Yer Alan Diğer Suçlar
- Yargılama Usulü
- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununda Yer Alan Suçlar
- Bankacılıkla İlgili Nitelikli Dolandırıcılık Suçları

 

İçindekiler
Önsöz 3
İçindekiler 5
Kısaltmalar 13

Birinci Bölüm
Bankacılık Kanununda
Yer Alan Suçlar

Madde 152-Düzeltici, İyileştirici Ve Kısıtlayıcı Önlemleri Almamak 15
Açıklama 15
I- Suçla Korunan Hukuksal Değer 15
Iı- Suçun Konusu 16
Iıı- Suçun Faili 16
Iv- Suçun Ön Koşulu 17
1. Genel Olarak 17
2. Önlem Alınmasını Gerektiren Haller 18
A) Düzeltici Önlemler 19
B) İyileştirici Önlemler 20
C) Kısıtlayıcı Önlemler 21
D) 4389 Sayılı Bankalar Kanunu’nun 14.Maddesindeki Önlemler 22
V- Suçun Maddi Unsuru 25
Vı- Suçun Manevi Unsuru 26
Vıı- Suçun Nitelikli Hali 27
Vııı-Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 27
Ix- Suçun Özel Görünüş Biçimleri 27
X- Soruşturma Ve Kovuşturma 29
Xı- Görevli Mahkeme, Yaptırım Ve Dava Zamanaşımı 29
Madde 156-İşlemlerin Kayıt Dışı Bırakılması Ve Gerçeğe Aykırı Muhasebeleştirme 30
Açıklama 30
I- Suçla Korunan Hukuksal Değer 30
Iı- Suçun Konusu 30
Iıı- Suçun Faili 32
Iv- Suçun Maddi Unsuru 32
1) İşlemleri Kayıt Dışı Bırakma Suçu 33
2) İşlemlerin Gerçek Mahiyetlerine Uygun Düşmeyecek Bir Şekilde Muhasebeleştirilmesi Suçu 33
3) Hesap Uygunluğu Sağlanmadan Bilançonun Kapatılması Suçu 34
V- Suçun Manevi Unsuru 34
Vı- Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 35
Vıı- Suçun Özel Görünüş Biçimleri 35
Vııı-Soruşturma Ve Kovuşturma 35
Ix- Görevli Mahkeme, Yaptırım Ve Dava Zamanaşımı 36
Yargıtay Kararları 36
Madde 157-Sistemi Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme Veya Değiştirme 42
Açıklama 42
Madde 159-Sırların Açıklanması 44
Açıklama 44
I- Genel Olarak 44
Iı- Sırların Açıklanması Suçu (Bank. K. 159. Md.) 45
1- Suçla Korunan Hukuksal Değer 45
2- Suçun Konusu 45
3- Suçun Faili 46
4- Suçun Maddi Unsuru 47
5- Suçun Manevi Unsuru 48
6- Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 48
7- Suçun Nitelikli Hali 50
8- Suçun Özel Görünüş Biçimleri 50
9- Suçun Yaptırımı, Görevli Mahkeme Ve Dava Zamanaşımı 50
Yargıtay Kararı 51
Madde 160-Zimmet (Bankacılık Zimmeti) 51
Açıklama 52
I- Suçun Tarihi Gelişimi 52
Iı- Suçla Korunan Hukuksal Değer 54
Iıı- Suçun Faili Ve Mağduru 55
Iv- Suçun Konusu 56
V- Suçun Maddi Unsuru 56
A) Basit Zimmet Suçunun Maddi Unsuru 56
Aa) Suçun Ön Koşulu: Görev Nedeniyle Zilyedliğin Devri Veya Koruma Ve Gözetme Yükümlülüğü 56
Bb) Zimmete Geçirme 57
B) Varsayımsal Zimmet Suçunun Maddi Unsuru 58
Aa) Bankanın Faaliyet İzninin Kaldırılması Ya Da Fona Devri 58
Bb) Banka Kaynaklarını Kullandırmak Suretiyle Bankayı Zarara Uğratmak 60
Vı- Suçun Manevi Unsuru 60
Vıı- Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 61
Vııı-Suça Ve Cezaya Etki Eden Nedenler 61
1. Bankacılık Zimmeti Suçunun Nitelikli Hali 61
2. Zimmet Suçuna İlişkin Hafifletici Neden 62
3. Etkin Pişmanlık 63
A) Hukuki Niteliği 63
B) Soruşturma Başlamadan Önce Yapılan İade Veya Tazmin 63
C) Kovuşturma Başlamadan Önce Gönüllü Olarak Yapılan İade Veya Tazmin 64
D) Hükümden Önce Gönüllü Olarak Yapılan İade Veya Tazmin 64
Ix- Suçun Özel Görünüş Biçimleri 64
A) Teşebbüs Ve Gönüllü Vazgeçme 64
B) İştirak 65
C) İçtima 65
X- Soruşturma Ve Kovuşturma 67
Xı- Görevli Mahkeme, Yaptırım Ve Dava Zamanaşımı 68
I. İstinaf Kararları 69
Iı. Yargıtay Kararları 71

İkinci Bölüm
Bankacılık Suçlarında
Kovuşturma Usulü

Madde 162-Yazılı Başvuru Ve Müdahale 199
Açıklama 199
A) Genel Olarak 199
B) Yazılı Başvuru Gerektiren Soruşturmalar Ve İstisnaları 200
C) Başvuru Halinde Kurum Veya Fonun Müdahil Sıfatını Kazanması 202
D) İzne Tabi Soruşturmalar 203
I. İstinaf Kararları 205
Iı. Yargıtay Kararları 208
Madde 163-İtiraz Ve Bildirim 212
Açıklama 212
A) Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara İtiraz 212
B) Kamu Davası Açılması Halinde Bildirim 214
Madde 164-Özel Görev 214
Açıklama 214
Yargıtay Kararları 216
Madde 165-Bilirkişi İncelemesi 217
Açıklama 218
I. Genel Olarak 218
Iı. Bilirkişi İncelemesine İlişkin Özel Düzenleme (Bank. K.165.Md.) 219
A) Ceza Davalarında Atanan Bilirkişiler 219
B) Hukuk Davalarında Atanan Bilirkişiler 220
Yargıtay Kararları 220
Madde 166-Özel Soruşturma Ve Kovuşturma 225
Açıklama 226
A) Genel Olarak 226
B) Özel Soruşturma Ve Kovuşturma Hükümleri 226
A. Cumhuriyet Savcısının Soruşturmayı Bizzat Yürütmesi 227
B. Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi Tedbirinin (Cmk 135-138. Md) Uygulanabilmesi 227
Madde 167-İnfaz 228
Açıklama 228
Yargıtay Kararları 228

Üçüncü Bölüm
Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası Kanununda
Yer Alan Suçlar

Madde 68- Ceza Hükümleri 231
Açıklama 233
1- Tcmb’nın Yapısı, Bankacılık Düzenine Dair Temel Görev Ve Yetkileri 233
2- Tcmbk’nun 68. Maddesinde Yer Alan Suçlar 235
A) Bankalar Ve Mali Kurumlara İlişkin Suçlar (68/I.F.) 236
Aa) 68/I-A Bendi 236
Bb) 68/1-B Bendi 236
Cc) Soruşturma Ve Kovuşturma Usulü 238
B) Tcmb Mensuplarının İşledikleri Suçlar (68/Iı.F.) 238
Aa) Bankacılık Sırlarını Açıklama Suçu (68/Iı-A Bendi) 239
Aaa) Suçun Basit Hali 239
Bbb) Suçun Nitelikli Hali 239
Bb) Banka Zimmeti Suçu (68/Iı-B Bendi) 240
C) 68/Iıı. Fıkrada Tanımlanan Suçlar 241
Aa) Bankanın İtibarının Zedelenmesi 242
Bb) Bankanın İstediği İstatistikî Bilgi Ve Belgelerin Doğru Olarak Verilmemesi 243
Cc) Soruşturma Ve Kovuşturma Usulü 244

Dördüncü Bölüm
Bankacılıkla İlgili
Nitelikli Dolandırıcılık Suçları

Madde 158-Nitelikli Dolandırıcılık 245
1) Suçun Bilişim Sistemlerinin, Banka Veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle İşlenmesi 246
2) Suçun Banka Veya Diğer Kredi Kurumlarınca Tahsis Edilmemesi Gereken Bir Kredinin Açılmasını Sağlamak Maksadıyla İşlenmesi 250
I. İstinaf Kararları 251
Iı. Yargıtay Kararları 286
Madde 168-Etkin Pişmanlık 410
Açıklama 411
I- Etkin Pişmanlığın Hukuki Niteliği 411
Iı- 168.Maddenin Uygulanma Koşulları 412
A) Maddede Sayılan Suçlardan Birinin Tamamlanmış Olması 412
B) Failin Veya Suça İştirak Eden Kişinin Bizzat Kendisinin Pişmanlık Göstererek İade Veya Tazmini Sağlaması 412
C) Geri Verme Veya Tazminin Suçun Tamamlanmasından Sonra Ve Fakat Hüküm Verilmezden Önceki Evrede Gerçekleştirilmesi 414
D) Kısmi Etkin Pişmanlık 414
E) Karşılıksız Yararlanma Suçunda Etkin Pişmanlık 414

Yararlanılan Kaynaklar 415

 

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
95,00   
95,00   
2
47,50   
95,00   
3
31,67   
95,00   
4
23,75   
95,00   
5
19,95   
99,75   
6
16,78   
100,70   
7
14,52   
101,65   
8
12,83   
102,60   
9
11,51   
103,55   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
95,00   
95,00   
2
47,50   
95,00   
3
31,67   
95,00   
4
23,75   
95,00   
5
19,00   
95,00   
6
15,83   
95,00   
7
14,52   
101,65   
8
12,83   
102,60   
9
11,51   
103,55   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
95,00   
95,00   
2
47,50   
95,00   
3
31,67   
95,00   
4
23,75   
95,00   
5
19,95   
99,75   
6
16,78   
100,70   
7
14,52   
101,65   
8
12,83   
102,60   
9
11,51   
103,55   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
95,00   
95,00   
2
47,50   
95,00   
3
31,67   
95,00   
4
23,75   
95,00   
5
19,00   
95,00   
6
15,83   
95,00   
7
14,52   
101,65   
8
12,83   
102,60   
9
11,51   
103,55   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
95,00   
95,00   
2
47,50   
95,00   
3
31,67   
95,00   
4
23,75   
95,00   
5
19,95   
99,75   
6
16,78   
100,70   
7
14,52   
101,65   
8
12,83   
102,60   
9
11,51   
103,55   
Kapat