Uluslararası Enerji Yatırımlarının Korunması Alper Çağrı Yılmaz
Uluslararası Enerji Yatırımlarının Korunması
Uluslararası Enerji Yatırımlarının Korunması

Uluslararası Enerji Yatırımlarının Korunması


Basım Tarihi
2013-06
Sayfa Sayısı
344
Kağıt Türü
1
Basım Yeri
İstanbul
Stok Kodu
9786051520230
Baskı
1
Resimleyen
11.07.201360,19 TL
(Bu ürünü aldığınızda 60 puan kazanacaksınız)
   60

ULUSLARARASI ENERJİ YATIRIMLARININ KORUNMASIDr. Alper Çağrı YILMAZ§ 1.Konunun Takdimi

§ 2.Çalışmanın Kapsam ve Sınırı

Birinci Bölüm: Yatırım Antlaşmaları Kapsamında Yabancı Yatırım

§ 3.Yabancı YatırımI.KAVRAM

II.YABANCI YATIRIM TÜRLERİA.Doğrudan Yabancı Yatırım ve Dolaylı Yatırım Ayrımı1.Doğrudan Yabancı Yatırım

2.Dolaylı Yatırım (Yabancı Portföy Yatırımı)

3.Doğrudan Yabancı Yatırım ve Dolaylı Yatırım Arasındaki Farklar

B.Diğer Ayrımlar1.Yatırım Sözleşmeleri

2.Uluslararası Yatırım Kredileri

3.Fikri Mülkiyet Hakları ve İdari İzinler

§ 4.Çok Taraflı Yatırım Antlaşmaları Kapsamında Yabancı YatırımI.ICSID KONVANSİYONUA.Konvansiyon Hükümlerinde Yabancı Yatırım

B.İhtilaf Sınıflarına Yönelik Bildirim İmkanı

C.Yatırım Kavramının Unsurları1.Hukuki Nitelik

2.Doğrudan Yatırımdan Kaynaklanma Olgusu

3.Takdir Yetkisi

D.Fedax/Salini Kriterleri1.Yatırımın Belirli Bir Süre Devamlılık Göstermesi

2.Kazanç ve Risk Unsurlarının Mevcut Olması

3.Yatırımcının Önemli Bir Taahhüt Altına Girmesi

4.Yatırımın Ev Sahibi Devletin Gelişimine Katkı Sağlaması

II.DİĞER ÇOK TARAFLI YATIRIM ANTLAŞMALARINDA YABANCI YATIRIMA.Kuzey Amerika Serbest Ticaret Antlaşması (NAFTA)

B.ASEAN Yatırım Antlaşması

C.COMESA Yatırım Antlaşması

D.Yeknesak Bir Uluslararası Yatırım Antlaşması Girişimi (MAI)

§ 5.İkili Yatırım Antlaşmaları Kapsamında Yabancı YatırımI.YATIRIM KAVRAMINA İLİŞKİN BENİMSENEN YAKLAŞIMLARA.Örnekleyici Liste Yaklaşımı

B.Örnekleyici Liste ve Karakteristik Yatırım Özellikleri Yaklaşımı

C.Tahdidi Liste Yaklaşımı

II.YATIRIM TANIMINA İLİŞKİN GETİRİLEN KISITLAMALARA.Ev Sahibi Devletin Hukukuyla Uyumlu Olma Kısıtlaması

B.Coğrafi Bakımdan Getirilen Kısıtlamalar

C.Zaman Bakımından Getirilen Kısıtlamalar1.Antlaşmanın Geçerlilik Zamanına İlişkin Kısıtlamalar

2.Yatırım Uyuşmazlıklarına İlişkin Kısıtlamalar

3.Antlaşmanın Feshine İlişkin Kısıtlamalar

D.Proje Kısıtlamaları

§ 6.Yatırım Kavramına İlişkin Bazı Özel KonularI.AZINLIK HİSSEDARLIĞIA.Uluslararası Adalet Divanının Barcelona Traction Kararı

B.Yatırım Antlaşmalarında Öngörülen Yaklaşım

C.İçtihat Hukuku Alanında Benimsenen Yaklaşım

D.Değerlendirme

II.DOLAYLI HİSSEDARLIKA.İçtihat Hukuku Alanında Benimsenen Yaklaşım

B.Değerlendirme

III.YATIRIM ÖNCESİ HARCAMALARA.İçtihat Hukuku Alanında Benimsenen Yaklaşım

B.Değerlendirme

İkinci Bölüm: Enerji Şartı Antlaşması Çerçevesinde Enerji Yatırımı ve Yatırımcısı§ 7.Enerji YatırımıI.KAVRAM

II. ENERJİ YATIRIMININ UNSURLARIA.Yatırım Üzerindeki Kontrol Düzeyinin Esas Alınması1.Hukuki Çerçevenin İzahı

2.Portföy Yatırımlarına İlişkin Değerlendirme

B.Ev Sahibi Devletin Hukukuyla Uyumluluk Kıstasına Yer Verilmemesi1.İçtihat Hukuku Alanında Uyumluluk Kriteri

2.Değerlendirme

C.Yatırım Öncesi Faaliyetlerin Koruma Altına Alınmaması1.Hukuki Çerçevenin İzahı

2.Değerlendirme

III.ENERJİ YATIRIMI KAVRAMINA YÖNELİK KISITLAMALARA.Coğrafi Bakımdan Getirilen Kısıtlamalar

B.Zaman Bakımından Getirilen Kısıtlamalar1.Hukuki Çerçeve

2.Hakem Kararlarında Zaman Bakımından Uygulamaa.Libananco Kararı

b.Cementownia Kararı

c.Europe Cement Kararı

IV.ENERJİ YATIRIM TÜRLERİA.Enerji Sektöründeki Ekonomik Faaliyetler1.Temel Faaliyet Alanları

2.Enerji Sektörüyle Bağlantılı Ekonomik Faaliyetler: Amto Kararı

B.Enerji Yatırım Sözleşmeleri1.Enerji Yatırım Sözleşmelerine İlişkin Hukuki Çerçeve

2.Enerji Kaynaklarının Aranması ve Üretimi Sözleşmeleri

3.Enerji Altyapı Sözleşmeleri

4.Enerji Madde ve Ürünlerinin Satışı Sözleşmeleria.Satış Sözleşmelerine İlişkin Hukuki Çerçeve

b.Satış Sözleşmelerinin Yatırım Olarak Kabulünün Tahkim Sürecine Etkisi

C.Hisse Senedi ve Tahviller

D.Fikri Mülkiyet Hakları

E.Kazançlar

§ 8.Enerji YatırımcısıI.İKİLİ VE ÇOK TARAFLI YATIRIM ANTLAŞMALARINDA YATIRIMCIA.Gerçek Kişi Yatırımcılar

B.Tüzel Kişi Yatırımcılar

II.ENERJİ ŞARTI ANTLAŞMASI KAPSAMINDA YATIRIMCIA.Enerji Yatırımcısı Kavramına İlişkin Hukukî Çerçeve

B.Gerçek Kişi Yatırımcılar

C.Tüzel Kişi Yatırımcılar

III.ENERJİ ŞARTI ANTLAŞMASININ BAZI YATIRIMCILARA UYGULANMAMASIA.Enerji Şartı Antlaşmasının 17. Maddesi Hükmü

B.Posta Kutusu Şirketleri1.Hukuki Çerçeve

2.ICSID'in Plama Kararı

C.Siyasi veya Ekonomik Kısıtlama Uygulanan Devletlerin Yatırımcıları1.Hukuki Çerçeve

2.ICSID'in Libananco Kararı

Üçüncü Bölüm: Enerji Yatırımlarının Korunmasına İlişkin Temel Koruma Standartları§ 9.Enerji Şartı Antlaşmasında Yatırımların KorunmasıI.KORUMA VE GÜVENLİK İLKESİA.Uygulama Alanı

B.Taraf Devletlerin Sorumluluğunun Kapsamı

C.Özen Sorumluluğunun Sınırları

D.Değerlendirme

II.ADİL VE HAKKANİYETE UYGUN MUAMELE İLKESİA.Hukuki Çerçeve

B.Uygulama Alanı

C.İçtihat Hukuku Alanında Benimsenen Değerlendirme Kriterleri1.Yatırımcının Haklı Beklentilerinin İhlal Edilmemesi

2.Keyfi Davranmama

3.Adil Yargılanma Hakkına ve Usûl Kurallarına Riayet Etme

4.İyiniyet Prensibine Uygun Davranma

D.Değerlendirme

III.AYRIMCI DAVRANMA YASAĞIA.Hukuki Çerçevenin İzahı

B.Milli Muamele Kaydı1.Unsurlarıa.Yatırımların Benzer Nitelikte Olması

b.Kaydın İhlali İçin Meşru Bir Zemin Bulunmaması

c.Ayrımcı Muamelede Kasıt Unsuruna Gerek Olmaması

2.Değerlendirme

C.En Çok Gözetilen Ulus Kaydı1.Uygulama Alanı

2.Kaydın Hakem Heyetlerinin Yargılama Yetkisi Üzerindeki Etkisi

3.Değerlendirme

IV.HAKSIZ KAMULAŞTIRMANIN ÖNLENMESİ İLKESİA.Uluslararası Yatırım Hukukunda Kabul Edilen Kamulaştırma Türleri1.Doğrudan Kamulaştırma

2.Dolaylı Kamulaştırmaa.İçtihat Hukuku Alanında Benimsenen Kriterleri.Esaslı Mahrumiyet Kriteri

ii.Süreklilik Kriteri

b.Sözleşme Temelli Hakların Kamulaştırılması

3.Tedrici Kamulaştırma

B.Kamulaştırmanın Hukuka Uygun Olmasına İlişkin Şartlar1.Kamu Yararı Bulunması

2.Tazminat Ödenmesi

C.Değerlendirme

ATIF YAPILAN ULUSLARARASI YARGI KARARLARI

EK: ENERJİ ŞARTI ANTLAŞMASININ İLGİLİ HÜKÜMLERİ

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
60,19   
60,19   
2
30,10   
60,19   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
60,19   
60,19   
2
30,10   
60,19   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
60,19   
60,19   
2
30,10   
60,19   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
60,19   
60,19   
2
30,10   
60,19   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
60,19   
60,19   
2
   
   
Kapat