Sendika Özgürlüğünün Güvencesi Alptekin Burak Boydak

Sendika Özgürlüğünün Güvencesi


Basım Tarihi
2019-03
Sayfa Sayısı
231
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786053006930
Boyut
16x24
Baskı
155,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 55 puan kazanacaksınız)
   55

Av. Dr. Alptekin Bora BOYDAK

 

Konu Başlıkları
- Genel Olarak Sendika Özgürlüğü
- Sendika Özgürlüğünün Korunması
Güvenceye Aykırılığın Sonuçları

 

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 7
İÇİNDEKİLER 9
KISALTMALAR 13
GİRİŞ 15
I. Konunun Önemi 15
II. Konunun Sınırlandırılması 16
III. Konunun Sunumu 17
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL OLARAK SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜ
§1. BİR HAK VE ÖZGÜRLÜK OLARAK SENDİKA 19
I. Sendika Kavramı ve Sendikacılığın Gelişimi 19
1. Kavram 19
2. Tarihi Gelişim 21
II. Sendika Özgürlüğü Ve Hakkı 23
1. Hak ve Özgürlük Kavramları 23
2. Sendika Özgürlüğü ve Hakkı Kavramı 24
III. Sendika Özgürlüğünün Niteliği 27
1. İnsan Hakkı Olma Niteliği 27
2. Klasik, Sosyal ve Ekonomik Hak Olma Niteliği 29
3. Negatif Statü Hakkı Olma Niteliği 32
IV. Sendika Özgürlüğünün Kapsamı 34
1. Bireysel Sendika Özgürlüğü 35
a) Olumlu Sendika Özgürlüğü 37
aa) Sendika Kurma Özgürlüğü 38
bb) Sendikaya Üye Olma Özgürlüğü 40
cc) Sendika Seçme Özgürlüğü 43

dd) Sendikal Faaliyetlere Katılma Özgürlüğü 45
b) Olumsuz Sendika Özgürlüğü 46
2. Kolektif Sendika Özgürlüğü 48
§2. SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN HUKUKİ DAYANAKLARI 52
I. Türk Hukukunda Sendika Özgürlüğü 52
1. Tarihi Gelişim 52
2. 1982 Anayasası ve Mevcut Düzenlemeler 56
II. Uluslararası Hukukta Sendika Özgürlüğü 62
1. Birleşmiş Milletler Belgeleri 62
a) İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 62
b) Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar
Uluslararası Sözleşmesi 64
c) Birleşmiş Milletler Uluslararası Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesi 65
2. Avrupa Konseyi Belgeleri 66
a) İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi 66
b) Avrupa Sosyal Şartı 68
c) Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı. 70
3. Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmeleri 70
a) 11 Sayılı Sözleşme 70
b) 87 Sayılı Sözleşme 71
c) 98 Sayılı Sözleşme 75
d) 135 Sayılı Sözleşme 77
e) 151 Sayılı Sözleşme 78
f) 158 Sayılı Sözleşme 80
§3. ULUSLARARASI HUKUK İLE İÇ HUKUK İLİŞKİSİ 82
I. Uluslararası Hukukun İç Hukuktaki Yerine Dair Yaklaşımlar 82
II. Türk Hukukundaki Durum (Anayasamızın 90. Maddesi Bağlamında) 83
İKİNCİ BÖLÜM
SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN KORUNMASI
§4. SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜNÜ KORUYUCU DÜZENLEMELER 89
I. Genel Olarak 89
II. İşe Alınma Esnasında Güvence 90
III. İşçinin Çalıştırılması Esnasında Güvence 93

İçindekiler 11
IV. İşe Son Vermede Güvence 97
1. Genel Olarak 97
2. Sendikal Nedenle İş Sözleşmesinin Feshedilememesi 99
a) Fesih ve Sendikal Neden Kavramları 99
aa) Fesih Kavramı 99
bb) Sendikal Neden Kavramı 100
b) Sendikal Nedenle Feshin Görünümleri 103
aa) İş Güvencesi Hükümlerine Tabi Olmayanlar Açısından 103
aaa) Belirsiz Süreli İş Sözleşmeleri Bakımından 103
bbb) Belirli Süreli İş Sözleşmeleri Bakımından 104
bb) İş Güvencesi Hükümlerine Tabi Olanlar Açısından 106
c) Sendikal Fesih Olarak Değerlendirilen Haller 108
aa) Sendikaya Üye Olma Veya Olmama Nedeniyle Fesih 109
aaa) Sendika Üyeliği Nedeniyle Fesih 109
bbb) Sendikadan İstifa Etmeme ve Sendikaya Üye
Olmama Nedeniyle Fesih 125
bb) Sendikal Faaliyet Nedeniyle Fesih 128
3. İş Sözleşmesinin Feshinde Sendikal Ayrım Yasağı 136
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM GÜVENCEYE AYKIRILIĞIN SONUÇLARI
§5. HUKUKİ SONUÇLARI 141
I. İş Güvencesi Hükümlerine Tabi İşçiler Bakımından 144
1. İşe İade 144
2. Sendikal Tazminat 155
a) Şartları 156
b) Hukuki Niteliği 157
c) Miktarı 157
d) Faiz ve Zamanaşımı 161
II. İş Güvencesi Hükümlerine Tabi Olmayan İşçiler Bakımından 162
1. Genel Olarak 162
a) Fesih Dışında 162
b) Fesih Halinde 163
2. Kötüniyet Tazminatı 173

3. Kötüniyet Tazminatı ile Sendikal Tazminat Arasındaki İlişki 174
III. Belirli Süreli İş Sözleşmesiyle Çalışan İşçiler Bakımından 176
IV. Başka Bir Tazminat İstenip İstenemeyeceği 178
1. Ayrımcılık-Kötüniyet-Haksız Fesih Tazminatı Bakımından 178
2. İhbar Tazminatı-Kıdem Tazminatı, Maddi ve Manevi Tazminat
Bakımından 181
V. Sendikal Fesihte İspat 186
1. İspat Araçları 186
a) Sendikal Fesih Karinesi Kavramı 187
b) Tanık Anlatımları 188
2. İspat Yükü 192
a) 2821 Sayılı Kanun Dönemi 192
b) Mevcut Düzenleme 195
aa) Sendikal Fesihte İspat Yükü 196
bb) Fesih Dışı Ayrımcılıkta İspat Yükü 199
§6. CEZAİ SONUÇLARI. 200
I. Sendikalar Kanunundan Doğan Sonuçlar 200
II. Türk Ceza Kanunundan Doğan Sonuçlar 201
1. Genel Olarak 201
2. Sendikal Hakların Engellenmesi Suçu 201
a) Korunan Hukuki Yarar 203
b) Fail ve Mağdur 205
c) Suçun Unsurları 206
aa) Birinci Fıkra Bakımından 206
bb) İkinci Fıkra Bakımından 207
d) Teşebbüs 209
e) İçtima 210
f) Kovuşturma ve Suçun Cezası 211
SONUÇ 213
KAYNAKÇA 219

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
55,00   
55,00   
2
27,50   
55,00   
3
18,33   
55,00   
4
13,75   
55,00   
5
11,55   
57,75   
6
9,72   
58,30   
7
8,41   
58,85   
8
7,43   
59,40   
9
6,66   
59,95   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
55,00   
55,00   
2
27,50   
55,00   
3
18,33   
55,00   
4
13,75   
55,00   
5
11,55   
57,75   
6
9,72   
58,30   
7
8,41   
58,85   
8
7,43   
59,40   
9
6,66   
59,95   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
55,00   
55,00   
2
27,50   
55,00   
3
18,33   
55,00   
4
13,75   
55,00   
5
11,55   
57,75   
6
9,72   
58,30   
7
8,41   
58,85   
8
7,43   
59,40   
9
6,66   
59,95   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
55,00   
55,00   
2
27,50   
55,00   
3
18,33   
55,00   
4
13,75   
55,00   
5
11,55   
57,75   
6
9,72   
58,30   
7
8,41   
58,85   
8
7,43   
59,40   
9
6,66   
59,95   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
55,00   
55,00   
2
27,50   
55,00   
3
18,33   
55,00   
4
13,75   
55,00   
5
11,55   
57,75   
6
9,72   
58,30   
7
8,41   
58,85   
8
7,43   
59,40   
9
6,66   
59,95   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
55,00   
55,00   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat