UFRS ve Vergi Düzenlemeleri Kapsamında Türev Sözleşmeleri Değerleme ve

UFRS ve Vergi Düzenlemeleri Kapsamında Türev Sözleşmeleri Değerleme ve Raporlama Yaklaşımı(Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ve Türk Vergi Mevzuatı Uygulaması)


Basım Tarihi
2018-02
Sayfa Sayısı
106
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
İstanbul
Stok Kodu
9786053152323
Boyut
16x24
Baskı
139,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 39 puan kazanacaksınız)
   39

Dr. Arif AYLUÇTARHAN

 

İÇİNDEKİLER

 

ÖZ          III

ABSTRACT         V

ÖNSÖZ  VII

TABLOLAR LİSTESİ       XIII

ŞEKİLLER LİSTESİ         XV

KISALTMALAR LİSTESİ               XVII

GİRİŞ    1

 

BİRİNCİ BÖLÜM

TÜREV ÜRÜN SÖZLEŞMELERİ

 

1.1. Türev Ürün Sözleşmelerinin Tanımı      5

1.2. Türev Ürün Sözleşmelerinin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi      6

1.3. Türev Ürün Sözleşmelerinin Türleri        8

1.3.1.Forward Sözleşmeleri              8

1.3.2. Futures Sözleşmeleri               11

1.3.3. Swap Sözleşmeleri   13

1.3.4. Opsiyon Sözleşmeleri             15

1.3.5.Diğer Türev Ürün Sözleşmeleri              18

1.4. Türev Ürün Sözleşmelerinin Ekonomik Özü ve Kullanım Amaçları              23

 

İKİNCİ BÖLÜM

TÜREV ÜRÜN SÖZLEŞMELERİNİN MUHASEBE TEORİSİ ÇERÇEVESİ VE ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (UFRS) KAPSAMINDA MUHASEBELEŞTİRİLMESİ, DEĞERLENMESİ VE RAPORLANMASI

 

2.1. Sermayenin Korunması- Kâr İlişkisi      26

2.2. Tahakkuk Esası          30

2.3.Finansal Araçların Raporlanması ve Değerlemesine Dair Teorik Çerçeve     30

2.3.1.Finansal Varlıklar     31

2.3.1.1.İtfa Edilmiş Maliyet Değeri ile Değerlenen Finansal Varlıklar    32

2.3.1.2.Gerçeğe Uygun Değer ile Değerlenen ve Diğer Kapsamlı Gelir İçinde 

            Raporlanan Finansal Varlıklar           32

2.3.1.3. Gerçeğe Uygun Değer ile Değerlenen ve Kâr veya Zarar İçinde Raporlanan Finansal Varlıklar       32

2.4.Türev Ürün Sözleşmelerinin Değerlemesi ve Muhasebeleştirilmesi ile İlgili 

      UFRS Düzenlemeleri    32

2.4.1.UMS 39 Düzenlemeleri ve Konuya İlişkin Açıklamalar 33

2.4.2.UFRS 9 Düzenlemeleri ve Konuya İlişkin Açıklamalar  37

2.5.Türev Ürün Sözleşmelerinin Değerlemesine İlişkin Örnekler              42

  1. Alım-Satım Amaçlı Forward Türev Ürün Sözleşmesi 42
  2. Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Faiz Swap Sözleşmesi 44
  3. Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma - Forward Sözleşmesi 48

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TÜREV ÜRÜN SÖZLEŞMELERİ İLE İLGİLİ HUKUKİ MEVZUAT VE VERGİ MEVZUATI DÜZENLEMELERİ

 

3.1.Türev Ürün Sözleşmelerinin Hukuki Çerçevesi ve Özel Hukuk  Düzenlemeleri            54

3.1.1.Türev Ürün Sözleşmelerine Dair Sermaye Piyasası Kanunu 

         Düzenlemeleri            55

3.1.2.Türev Ürün Sözleşmelerinin Hukuki Yapısı       56

3.2.Özel Hukuk Düzenlemeleri ve Vergi Düzenlemeleri Bağlamında Türev Ürün   

      Sözleşmeleri   57

3.3.Vergi Düzenlemeleri Genel Çatısı ve Türev Ürün Sözleşmeleri         57

3.3.1. Gelir Vergisi Kanunu, Gelirin Unsurları ve Türev Ürün Sözleşmeleri           58

3.3.2. Kurumlar Vergisi Kanunu      61

3.3.3. Türev Ürün Sözleşmelerinin Menkul Kıymet Olup Olmadığı Sorunu         61

3.3.4. Konunun Gelir Vergisi Unsurları Açısından Değerlendirilmesi ve Yargı 

          Kararları Nitelemesi 62

3.3.5. Konunun Gelir Vergisi Kanunu Hükümleri Açısından Değerlendirilmesi   63

3.3.6. Konunun Değerlendirilmesine Yönelik Vergi İdaresi Görüşü         64

3.3.6.1. Forward Sözleşmelerinin Ticari İşletme Raporlaması 66

3.3.6.2. Swap Sözleşmelerinin Ticari İşletme Raporlaması      67

3.3.6.3. Opsiyon Sözleşmelerinin Ticari İşletme Raporlaması 70

3.3.6.4. Organize Piyasalarda İşlem Gören Sözleşmeler ve Varantların Ticari 

             İşletme Raporlaması            70

3.4.Türev Ürün Sözleşmelerine Yönelik Vergi Düzenlemeleri ve UFRS 

                 Düzenlemelerinin Birlikte Değerlendirilmesi                71

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

TÜREV ÜRÜN SÖZLEŞMELERİNİN FİNANSAL RAPORLANMASINA YÖNELİK TÜRKİYE UYGULAMASI: DAHA ÖNCE YAPILAN ÇALIŞMALAR VE YAPILAN ARAŞTIRMA VERİLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

 

4.1.Finansal Araçların Türkiye’deki Bankalarda Kullanımına Yönelik Olarak 

      Daha Önce Yürütülmüş Bir Araştırma    74

4.2.Türkiye’de BIST-100 Reel Sektör Şirketleri ile Mevduat Bankalarında Türev  

      Ürün Sözleşmelerinin Finansal Raporlaması Üzerine Bir Araştırma                74

4.2.1.Araştırmanın Amacı               74

4.2.2. Araştırmanın Kapsamı          75

4.2.3. Araştırma Metodolojisi ve Veri Toplama Yöntemi         76

4.2.4. Verilerin Analizi       76

4.2.4.1. Reel Sektör İşletmelerinin Sektörlere Göre Dağılımı ve Mevduat   

              Bankalarının Türleri            76

4.2.4.2. Türev Ürün Sözleşmesine Taraf Olunup Olunmadığı 77

4.2.4.3. Taraf Olunan Türev Ürün Sözleşmesi Türleri                78

4.2.4.4. Taraf Olunan Türev Ürün Sözleşmelerinin Dayalı Olduğu Varlıklar       80

4.2.4.5. Türev Ürün Sözleşmelerine Taraf Olma Amaçları       82

4.2.4.6. Riskten Korunma Muhasebesine Göre Raporlama     84

4.2.4.7. Riskten Korunma Türlerine İlişkin Yapılan Raporlama             85

4.2.4.8. Türev Ürün Sözleşmelerine Taraf Olunması Dolayısıyla Raporlanan 

             Ertelenmiş Vergi     87

4.2.4.9.Türev Ürün Sözleşmeleri Dolayısı İle Raporlanan Ertelenmiş Vergi 

            Varlığı veya Yükümlülüğü   88

4.2.4.10.Türev Ürün Sözleşmesine Taraf Olunması Dolayısı Ortaya Çıkan 

              Ertelenmiş Verginin Büyüklüğü        89

4.2.4.11.Türev Ürün Sözleşmesi Değerinin Finansal Durum Tablosundaki 

               Büyüklüğü            90

SONUÇ 95

KAYNAKÇA       99

ÖZGEÇMİŞ         107

 

 

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
39,00   
39,00   
2
19,50   
39,00   
3
13,00   
39,00   
4
9,75   
39,00   
5
8,19   
40,95   
6
6,89   
41,34   
7
5,96   
41,73   
8
5,27   
42,12   
9
4,72   
42,51   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
39,00   
39,00   
2
19,50   
39,00   
3
13,00   
39,00   
4
9,75   
39,00   
5
7,80   
39,00   
6
6,50   
39,00   
7
5,96   
41,73   
8
5,27   
42,12   
9
4,72   
42,51   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
39,00   
39,00   
2
19,50   
39,00   
3
13,00   
39,00   
4
9,75   
39,00   
5
8,19   
40,95   
6
6,89   
41,34   
7
5,96   
41,73   
8
5,27   
42,12   
9
4,72   
42,51   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
39,00   
39,00   
2
19,50   
39,00   
3
13,00   
39,00   
4
9,75   
39,00   
5
7,80   
39,00   
6
6,50   
39,00   
7
5,96   
41,73   
8
5,27   
42,12   
9
4,72   
42,51   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
39,00   
39,00   
2
19,50   
39,00   
3
13,00   
39,00   
4
9,75   
39,00   
5
8,19   
40,95   
6
6,89   
41,34   
7
5,96   
41,73   
8
5,27   
42,12   
9
4,72   
42,51   
Kapat