Davada ve İcra Takibinde Zamanaşımı Def'i Aslınur Ak

Davada ve İcra Takibinde Zamanaşımı Def'i


Basım Tarihi
2020-12
Sayfa Sayısı
206
Basım Yeri
İstanbul
Stok Kodu
9789753686129
Boyut
16x24
Baskı
155,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 55 puan kazanacaksınız)
   55

Aslınur Ak

 

İçindekiler


    ÖNSÖZ V
    İÇİNDEKİLER XI
    KISALTMALAR XV
    GİRİŞ 1
    BİRİNCİ BÖLÜM
    ZAMANAŞIMININ ESASLARI
    Zamanaşımı Kavramı ve Tanımı 3
    Zamanaşımı Savunmasının Savunma Vasıtaları Arasındaki Yeri ve Hukuki
    Niteliği 7
    Usul Hukukuna İlişkin Savunma Vasıtaları 8
    Maddi Hukuka İlişkin Savunma Vasıtaları 11
    Milletlerarası Özel Hukuk Bağlamında Zamanaşımının Hukuki Niteliği 16
    III. Zamanaşımının Benzer Müesseselerden Farkı 19
    Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süre 20
    Zamanaşımı ve Süreye Bağlı Hak 21
    Zamanaşımı ve Usuli Süreler 22
    Zamanaşımının Amacı ve Zamanaşımı Savunmasının Yargılama ve Takip
    Hukuku İlkeleriyle İlişkisi 24
    Zamanaşımının Amacı 24
    Zamanaşımı Savunmasının Yargılama ve Takip Hukuku İlkeleriyle İlişkisi 25
    Taraflarca Getirilme İlkesi 25
    Teksif İlkesi 26
    Hâkimin Davayı Aydınlatma Ödevi 27
    Usul Ekonomisi 32
    Zamanaşımının Kapsamı 33
    Zamanaşımına Tâbi Haklar 33
    Zamanaşımına Tâbi Olmayan Haklar ve Diğer Haller 36
    Borç İlişkisi 36
    Alacak Hakkı Niteliğinde Olmayan Haklar 37
    Sayfa No.
    Yenilik Doğuran Haklar 38
    Tespit Davaları 39
    Tasarrufun İptali Davası 40
    İKİNCİ BÖLÜM
    MEDENÎ USUL VE İCRA İFLÂS HUKUKUNDA
    ZAMANAŞIMI SAVUNMASI
    Zamanaşımı Savunmasının İleri Sürülmesi 45
    Zamanaşımı Savunmasının İlk Defa Dava Esnasında İleri Sürülmesi 45
    İleri Sürüleceği Usul Kesiti 45
    Yazılı Yargılama Usulü 45
    Basit Yargılama Usulü 49
    Dava Öncesinde İleri Sürülen Zamanaşımı Savunmasının Durumu 50
    Zamanaşımı Savunmasının IslahYolu ile İleri Sürülmesi 53
    Genel Olarak Islah 53
    Zamanaşımının IslahYoluyla Davaya Dâhil Edilmesi 55
    (1) Süresinde Cevap Dilekçesi Veren Davalının Islah Yoluyla
    Zamanaşımı Savunmasını İleri Sürmesi 55
    (2) Süresinde Cevap Dilekçesi Vermeyen Davalının Islah Yoluyla
    Zamanaşımı Savunmasını İleri Sürmesi 58
    (3) Tam Islaha Başvurulması Halinde Davalının Zamanaşımı
    Savunmasını Tekrar İleri Sürmesinin Gerekli Olup Olmadığı 59
    (4) Yargıtay Tarafından Verilen Bozma Yahut Bölge Adliye
    Mahkemelerince Verilen Gönderme Kararlarından Sonra Islah ile
    Zamanaşımının İleri Sürülmesi 61
    Zamanaşımı Savunmasını İleri Sürebilecek Kişiler 65
    Dava Arkadaşlığında Zamanaşımı Savunmasının İleri Sürülmesi 65
    (1) Mecburi Dava Arkadaşlığı 66
    (2) İhtiyari Dava Arkadaşlığı 68
    Davaya Müdahalede Zamanaşımın İleri Sürülmesi 72
    (1) Ferî Müdahilin Zamanaşımı Savunmasını İleri Sürmesi 73
    (2) Asli Müdahilin Zamanaşımı Savunmasını İleri Sürmesi 75
    İcra ve İflâs Takiplerinde Zamanaşımı Savunmasının İleri Sürülmesi 76
    İlamsız İcra Yoluyla Takiplerde Zamanaşımı Savunması 76
    Sayfa No.
    Takip Talebinden Önce Gerçekleşen Zamanaşımı 77
    (1) Genel Haciz Yolu İle İlamsız Takipte Zamanaşımı Savunması 77
    (2) Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolunda Zamanaşımı
    Savunması 84
    (3) Kiralanan Taşınmazların Kira Bedelinin Ödenmemesi Sebebiyle
    İlâmsız Tahliyesi 88
    Takip Talebi İle Takibin Kesinleşmesi Arasında Gerçekleşen
    Zamanaşımının İleri Sürülmesi 89
    Takip Talebinden Sonra Gerçekleşen Zamanaşımı 89
    İlâmlı İcra Yoluyla Takiplerde Zamanaşımı Savunması 91
    İflâs Yoluyla Takiplerde Zamanaşımı Savunması 93
    Menfi Tespit Davası ve İstirdat Davasında Zamanaşımı Savunması 95
    Zamanaşımı Savunmasının Kötüye Kullanılması 99
    III. Zamanaşımı Savunmasında İspat 103
    İspatın Konusu 103
    İspatı Gerekmeyen Hususlar 104
    İspat Yükü 105
    Sürenin Başlangıcında İspat Yükü 106
    Zamanaşımı Süresinin Durması ve Kesilmesinde İspat Yükü 106
    Zamanaşımı Savunmasının İncelenmesi ve Karara Bağlanması 107
    Zamanaşımı Savunmasının İncelenmesi 107
    Zamanaşımı Savunmasının Karara Bağlanması 110
    Karara Bağlama Mecburiyeti 110
    Zamanaşımı Hakkında Verilecek Karar Türleri 112
    Zamanaşımı Savunmasından Feragat 115
    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
    ZAMANAŞIMININ DURMASI VE KESİLMESİ
    Genel Olarak 119
    Medenî Usul ve İcra İflâs Hukuku Bağlamında Zamanaşımının Durması ve
    Kesilmesi Sebepleri 120
    Durma Sebepleri 120
    Alacağın Türk Mahkemelerinde İleri Sürülme İmkânı Olmaması 120
    Sayfa No.
    İflâsın Açılması 124
    Konkordato Mühleti 130
    Arabulucuya Başvuru 131
    İhtiyari Arabuluculuk 133
    Zorunlu Arabuluculuk 134
    Kesilme Sebepleri 135
    Borçludan Kaynaklanan Sebepler 135
    Genel Olarak 135
    Borçlunun Borcunu İkrar Etmesi 136
    Alacaklıdan Kaynaklanan Sebepler 138
    Dava Açılması veya Def’i İleri Sürülmesi 138
    (1) Tespit Davası 141
    (2) Kısmî Dava 143
    (3) Belirsiz Alacak Davası 145
    (4) Terditli Dava 147
    (5) Dava Esnasında Yapılan Usul İşlemleri 148
    İcra Takibi 148
    (1) İcra Takibi Başlatılması 148
    (2) İcra Takip İşlemi – Taraf Takip İşlemi 151
    Hakeme Başvuru 153
    İflâs Masasına Başvuru 155
    TTK m. 750 uyarınca Davanın İhbarı 158
    Geçici Hukuki Koruma Tedbirleri 159
    Doğrudan Doğruya İflâs Başvurusu 162
    III. Zamanaşımının Durması ve Kesilmesinin Hükümleri 163
    Durma ve Kesilme Sebeplerinin Ortadan Kalkmasından Sonra İşleyecek
    Süre 163
    Durma ve Kesilmenin Borçlu ve Diğer Şahıslara Etkisi 166
    Zamanaşımının Durmasının Etkisi 166
    Zamanaşımının Kesilmesinin Etkisi 166
    SONUÇ 168
    KAYNAKÇA 171
    KAVRAMLARA GÖRE ARAMA CETVELİ 185
    MADDE NUMARASINA GÖRE ARAMA CETVELİ 189

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
55,00   
55,00   
2
27,50   
55,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
55,00   
55,00   
2
27,50   
55,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
55,00   
55,00   
2
27,50   
55,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
55,00   
55,00   
2
27,50   
55,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
55,00   
55,00   
2
27,50   
55,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
55,00   
55,00   
2
   
   
Kapat