İcra Hukukunda Satış İşlemleri ve Özel Satış Türleri Atilla Gündoğan

İcra Hukukunda Satış İşlemleri ve Özel Satış Türleri


Basım Tarihi
2022-02
Sayfa Sayısı
439
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
İstanbul
Stok Kodu
9786257619967
Boyut
16x24
Baskı
2225,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 225 puan kazanacaksınız)
   225

Atilla Gündoğan

 

v
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ i
GİRİŞ BÖLÜMÜ
7343 SAYILI KANUN VE GETİRDİKLERİ
I 7343 Sayılı Kanun Değişiklik Gerekçesi1
II 7343 Sayılı Kanun ile Yapılan Değişikliklerle İlgili Maddelerin
İncelenmesi12
III 7343 Sayılı Kanun’un İİK’ya Getirdiği Yenilikler188
BİRİNCİ BÖLÜM
İCRA İFLAS HUKUKUNDA SATIŞ İŞLEMLERİ
A PARAYA ÇEVİRME211
1 Satış Talebi 211
2 Taşınırların Satışı (m112-119)213
a Borçluya Satış Yetkisi Verilmesi 214
b Elektronik Ortamda Açık Artırma Suretiyle Satış214
c Artırmaya Hazırlık 215
3 Taşınmazların Satışı 219
a Açık Artırmaya Hazırlık219
b Birinci Artırma 222
c İkinci Artırma 223
d Satış Bedelinin Ödenmesi224
e Tescil İçin Tapuya Tebliğ ve Zorla Çıkarma 224
f Gayrimenkul Satışında İzlenecek Yöntemler Nelerdir?225
g Gayrimenkul Satışıyla İlgili Önemli Yargıtay Kararları
Örnekleri226
4 Kıymet Takdiri 228
5 Kıymet Takdirine İtiraz 228
6 Mükellefiyet Listesi230
7 Açık Artırma Şartnamesinin Hazırlanması231
8 İhaleye Vekâlet ile İştirak 234
İçindekiler
vi
9 İhale Nedeniyle Oluşan Vergi ve Harçlar 234
10 Tescil İçin Tapuya Tebliğ ve Zorla Çıkarma (Tahliye) 235
11 İhale Bedelinin Nemalandırılması235
12 Paraya Çevirmenin Diğer Şekli (İİK m 121) 236
13 Aile Mal Ortaklığında Bir Hissenin Satışı 238
14 Gemi Satışı238
15 Maden Satışı238
16 İİK 110 Madde Kapsamında Haczin Kalkması239
17 İİK 111 Madde Kapsamında Taksitle Ödeme240
18 Hâlihazırdaki Düzenleme241
19 İcra İflas Kanununda Satışa İlişkin Özet Bir Değerlendirme243
20 Tablolarla Satış 257
21 Değerlendirmeler256
a Rehinli Malların Satılması ve Paraların Paylaştırılması
Üzerine Bir Değerlendirme256
b Satış Sonrası Paraların Paylaştırılması256
c İflas Dosyalarında Satış Üzerine Kısa Bir Değerlendirme256
d İflasta Acele Satış Konusunda Bir Değerlendirme 257
e Konkordato Tasdik Kararının Rehinli Malların Satışı
Üzerindeki Etkisi Üzerine Bir Değerlendirme 258
f İflas İçi Konkordatoda Satışa İlişkin Bir Değerlendirme258
g Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatoda Paraya Çevirme
Üzerine Bir Değerlendirme258
h Rehinli Malların Konkordato Tasfiye Memurlarınca Satışı259
ı Müzayede Mahallerinde ve Gümrük Depolarında Yapılan
Satışların Teslimi KDV’nin Hangi Bedel Üzerinden Alınacağı
Sorunsalı Üzerine Bir Değerlendirme260
i Müzayede Mahallerinde Yapılan Satışlarda KDV Üzerine
İnceleme 260
j Müzayede Mahallinde Yapılan Satışlar Kapsamında İcra
Dairelerine Yönelik Özel Düzenleme 261
İçindekiler
vii
İKİNCİ BÖLÜM
İHALENİN FESHİ
(7343 Sayılı Kanun Değişiklikleriyle)
I Genel Olarak263
II İhalenin Feshi Sebepleri 263
III Talep Edebilecek Kişiler264
IV İhalenin Feshinde Usul 265
V 7343 Sayılı Yasa Öncesi Uygulamada İhalenin Feshi Notumuz 266
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ADALET BAKANLIĞI İCRA İFLAS HUKUKU KONULU GÖRÜŞ
YAZILARI
1 Kesinleşmiş Mahkeme Kararı ve İhale Suretiyle Satış Kararı281
2 Bazı Vergilerin Tahsilinde Yaşanan Sorunların Önlenmesi283
3 Satışlarda İhtiyati Tedbir Terkini289
4 Hisse Senedi Kaydileştirme İşlemleri291
5 Özel Sağlık Kuruluşlarının Ruhsat Hacizleri292
6 Hacze Konu Olan Eksik Parçalı Araçların Haczi ve Satışı293
7 3083 ve 5403 Sayılı Kanunlara İlişkin İnceleme Raporu Cebri İcra
Haciz ve Satışı Konulu Görüş Yazısı 295
8 Mavi Kartlılara Yurt Dışında Yapılacak Tebligatlar (Haciz, Satış,
Ödeme Emri ve Takip Hukukukundaki Yapılacak Tüm Tebligat
İşlemleri Kapsamında) Görüş Yazısı296
9 Konsolosluklar Vasıtasıyla Tebligat İşlemleri (Takip Hukukuna İlişkin
Ödeme - İcra Emri, Haciz, Satış, Kıymet Takdiri vb Tüm Tebliğler
Açısından Görüş Yazısı)297
10 Hükümlünün Emanet Para Hesabı ya da Kantin Hesabındaki Parasına
Haciz Konulup Konulamayacağı Konulu Görüş Yazısı 299
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İcra İflas Hukukuna İlişkin Önemli Yüksek Yargı Karar Örneklerimiz 301
KAYNAKÇA427

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
225,00   
225,00   
2
112,50   
225,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
225,00   
225,00   
2
112,50   
225,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
225,00   
225,00   
2
112,50   
225,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
225,00   
225,00   
2
112,50   
225,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
225,00   
225,00   
2
   
   
Kapat