Miras Ortaklığının Paylaşmadan Önceki Durumu Ayşe Nur Merve Yazıcı

Miras Ortaklığının Paylaşmadan Önceki Durumu


Basım Tarihi
2018-06
Sayfa Sayısı
168
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750248481
Boyut
16x24
Baskı
155,50 TL
(Bu ürünü aldığınızda 55 puan kazanacaksınız)
   55

Ayşe Nur Merve YAZICI

 

Konu Başlıkları
- Miras Ortaklığının Hukuki Durumu
- Miras Ortaklığında Mirasçıların Hak ve Sorumlulukları
Miras Ortaklığına ve Ortaklık Payına İlişkin Hukuki İşlemler

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Özet 7
Önsöz 9
Kısaltmalar 15
Giriş 17
Birinci Bölüm
MİRAS ORTAKLIĞININ HUKUKİ DURUMU
1.1. MİRAS ORTAKLIĞI KAVRAMI 19
1.2. MİRAS ORTAKLIĞININ BAŞLANGICI 20
1.3. MİRAS ORTAKLIĞININ KONUSU 21
1.3.1. Külli Halefiyet İlkesi 22
1.3.2. Terekede Yer Alan Mallar ve Haklar 24
1.4. MİRAS ORTAKLIĞININ ÖZELLİKLERİ 27
1.4.1. Kanundan Doğması 27
1.4.2. Kendiliğinden Doğması 28
1.4.3. Tüzel Kişiliği Olmaması 28
1.4.4. Geçici Olması 29
1.4.5. Elbirliği İlkesine Tabi Olması 30
1.5. MİRAS ORTAKLIĞINA DÂHİL OLAN KİŞİLER 32
1.5.1. Miras Ortaklığına Dâhil Olmanın Temel Koşulları 32
1.5.1.1. Hak Ehliyetine Sahip Olmak 32
1.5.1.2. Sağ Olmak 33
1.5.1.2.1. Genel Olarak 33
1.5.1.2.2. Ceninin Durumu 34
1.5.1.2.3. Gaibin Durumu 35
1.5.1.3. Mirastan Yoksun (Mahrum) Olmamak 37
1.5.2. Yasal Mirasçılar 39
1.5.2.1. Genel Olarak 39
1.5.2.2. Birinci Zümre Mirasçılar 41
1.5.2.3. İkinci Zümre Mirasçılar 42
1.5.2.4. Üçüncü Zümre Mirasçılar 43
1.5.2.5. Evlatlığın Mirasçılığı 44
1.5.2.6. Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı 46
1.5.2.7. Devletin Mirasçılığı 51
1.5.3. Atanmış Mirasçılar 52
1.6. MİRAS ORTAKLIĞINA DÂHİL OLMAYAN KİŞİLER 55
1.6.1. Vasiyet Alacaklılarının Durumu 55
1.6.2. Mirastan Feragat Edenlerin Durumu 57
1.6.3. Mirası Reddedenlerin Durumu 60
1.6.4. Mirastan Çıkarılanların Durumu 62
1.6.5. Mirastan Yoksun Olanların Durumu 63
1.7. MİRAS ORTAKLIĞINA DÂHİL OLUP OLMADIĞI TARTIŞMALI OLAN KİŞİLER 64
1.7.1. Miras Payını Devralan Üçüncü Kişiler 64
1.7.2. Tereke Temsilcisi 65
1.7.3. Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi 67
İkinci Bölüm
MİRAS ORTAKLIĞINDA MİRASÇILARIN HAK VE
SORUMLULUKLARI
2.1. MİRASÇILARIN HAKLARI 71
2.1.1. Mirasçıların Hak Sahipliği 71
2.1.1.1. Hakkın Bölünmesine Dayanan Görüşler 71
2.1.1.1.1. Condominium Plurium In Solidum Teorisi 71
2.1.1.1.2. Condominium Divisium Teorisi 72
2.1.1.2. Bölünmemiş Ortak Hakkın Kabulüne Dayanan Görüşler 73
2.1.1.2.1. Bölünmemiş Birlikte Hak Sahipliği Görüşü 73
2.1.1.2.2. Birden Fazla Hak Sahipliği Görüşü 74
2.1.2. Zilyetlik ve Mülkiyet Hakkı 74
2.1.3. Yönetim Hakkı 79
2.1.3.1. Genel Olarak 79
2.1.3.2. Zorunlu ve Acele İşler 79
2.1.3.3. Olağan İşler 80
2.1.3.4. Olağanüstü İşler 81
2.1.3.4.1. Temsilci Tayini 81
2.1.3.4.1.1. Mirasçılar Tarafından Temsilci Tayini 82
2.1.3.4.1.2. Yetkili Merci Tarafından Temsilci Tayini 83
2.1.3.4.1.3. Temsilcinin Yetkileri 84
2.1.3.4.1.4. Temsil Yetkisinin Sona Ermesi 85
2.1.4. Taahhüt ve Tasarruf İşlemleri Yapma Hakkı 86
2.1.4.1. Mirasın Açılmasından Önce Yapılan Sözleşmeler 87
2.1.4.2. Mirasın Açılmasından Sonra Fakat Paylaşmadan Önce Yapılan Sözleşmeler 87
2.1.4.2.1. Miras Payına İlişkin Sözleşmeler 88
2.1.4.2.1.1. Mirasçının Payını Diğer Bir Mirasçıya Devretmesi 88
2.1.4.2.1.2. Mirasçının Payını Üçüncü Bir Kişiye Devretmesi 89
2.1.4.2.2. Tereke Mallarına İlişkin Sözleşmeler 90
2.1.5. Dava Hakkı 90
2.1.5.1. Genel Olarak 90
2.1.5.2. Mecburi Dava Arkadaşlığı 92
2.1.5.3. Mecburi Dava Arkadaşlığının İstisnaları 96
2.1.5.3.1. Genel Olarak 96
2.1.5.3.2. Terekedeki Hakların Korunması Hâli 98
2.1.5.3.3. Miras Sebebiyle İstihkak Davası 102
2.1.5.3.3.1. Genel Olarak 102
2.1.5.3.3.2. Tarafları 103
2.1.5.3.3.3. İspat Yükü 106
2.1.5.3.3.4. Hükümleri 107
2.1.5.3.4. Zilyetlikten Kaynaklanan Davalar 108
2.2. MİRASÇILARIN SORUMLULUKLARI 111
2.2.1. Mirasbırakanın Borçlarından Dolayı Mirasçıların Müteselsil ve Şahsi Sorumlulukları 111
2.2.1.1. Genel Olarak 111
2.2.1.2. Sorumluluğun Unsurları 113
2.2.1.2.1. Birden Fazla Borçlu Olması 113
2.2.1.2.2. Her Bir Müteselsil Borçlunun Borcun Tamamından Sorumlu Olması 113
2.2.1.2.3. Alacaklının Dilediği Borçluya Başvurabilmesi 114
2.2.1.3. Sorumluluğun Kapsamı 116
2.2.1.4. Müteselsil Sorumluluğun Süresi 117
2.2.1.5. Sorumluluğun İstisnaları 118
2.2.1.5.1. Genel Olarak 118
2.2.1.5.2. Mirasbırakanın Vergi Borçları 119
2.2.1.5.3. Mirasbırakanın Mirasçılarına Geçmeyen Borçları 120
2.2.1.5.4. Devletin Mirasçı Sıfatı İle Sorumluluğu 120
2.2.1.5.5. Miras Payının Devri Hâlinde 121
2.2.1.5.5.1. Miras Payının Üçüncü Bir Şahsa Devri Hâlinde 121
2.2.1.5.5.2. Miras Payının Diğer Bir Mirasçıya Devri Hâlinde 122
2.2.1.5.6. Ret 123
2.2.1.5.7. Resmî Tasfiye 125
2.2.1.5.8. Feragat 126
Üçüncü Bölüm
MİRAS ORTAKLIĞINA VE ORTAKLIK PAYINA İLİŞKİN
HUKUKİ İŞLEMLER
3.1. MİRAS ORTAKLIĞININ UZATILMASI 129
3.1.1. Genel Olarak 129
3.1.2. Mirasçıların İradesi İle 130
3.1.3. Mirasbırakanın Ölüme Bağlı Tasarrufu İle 131
3.1.4. Kanun Hükmü Gereğince 132
3.1.5. Hâkim Kararıyla Erteleme 133
3.1.5.1. Paylaşmanın Derhâl Yapılmasının Malın veya Terekenin Değerini Önemli Ölçüde Azaltması 133
3.1.5.2. Tarım Arazilerinin Özgülenmesi Hâlinde Kurulan Miras Malları Ortaklığı Sebebiyle Paylaşmanın Geri Bırakılması 134
3.1.5.2.1. Genel Olarak 134
3.1.5.2.2. 6537 Sayılı Kanunun 5403 Sayılı Kanuna Getirdikleri 134
3.2. MİRAS PAYININ DEVRİ 140
3.2.1. Genel Olarak 140
3.2.2. Mirasın Açılmasından Önce Miras Payının Devri Sözleşmesi 141
3.2.3. Mirasın Açılmasından Sonra Miras Payının Devri Sözleşmesi 143
3.2.4. Devir Sözleşmesinin Hukuki Niteliği 144
3.2.4.1. Genel Olarak 144
3.2.4.2. Miras Payının Mirasçıya Devredilmesi Hâlinde 145
3.2.4.2.1. Sözleşmenin Ayni Etkili Olduğu Görüşü 145
3.2.4.2.2. Sözleşmenin Borçlandırıcı İşlem Niteliğinde Olduğu Görüşü 145
3.2.4.2.3. Terekedeki Malvarlığı Değerinin Konusuna Göre Sözleşmenin Niteliğini Açıklayan Görüş 147
3.2.4.2.4. Karma Görüş 148
3.2.5. Miras Payının Mirasçı Olmayan Kişiye Devredilmesi Hâlinde 151
3.3. MİRAS PAYININ REHNİ 153
3.4. MİRAS PAYININ HACZİ 153
Sonuç 155
Kaynakça 159
Kavramlar Dizini 167

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
55,50   
55,50   
2
27,75   
55,50   
3
18,50   
55,50   
4
13,88   
55,50   
5
11,66   
58,28   
6
9,81   
58,83   
7
8,48   
59,39   
8
7,49   
59,94   
9
6,72   
60,50   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
55,50   
55,50   
2
27,75   
55,50   
3
18,50   
55,50   
4
13,88   
55,50   
5
11,66   
58,28   
6
9,81   
58,83   
7
8,48   
59,39   
8
7,49   
59,94   
9
6,72   
60,50   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
55,50   
55,50   
2
27,75   
55,50   
3
18,50   
55,50   
4
13,88   
55,50   
5
11,66   
58,28   
6
9,81   
58,83   
7
8,48   
59,39   
8
7,49   
59,94   
9
6,72   
60,50   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
55,50   
55,50   
2
27,75   
55,50   
3
18,50   
55,50   
4
13,88   
55,50   
5
11,66   
58,28   
6
9,81   
58,83   
7
8,48   
59,39   
8
7,49   
59,94   
9
6,72   
60,50   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
55,50   
55,50   
2
27,75   
55,50   
3
18,50   
55,50   
4
13,88   
55,50   
5
11,66   
58,28   
6
9,81   
58,83   
7
8,48   
59,39   
8
7,49   
59,94   
9
6,72   
60,50   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
55,50   
55,50   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat