Sürekli Eser Sözleşmeleri Banu Demir

Sürekli Eser Sözleşmeleri


Basım Tarihi
2020-09
Sayfa Sayısı
160
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750262463
Boyut
16x24
Baskı
157,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 57 puan kazanacaksınız)
   57

Konu Başlıkları
- Kavram Olarak Sürekli Eser Sözleşmesi
- Kısmi İfa Olmaksızın Gerçekleştirilen Dönemsel Edimler
- Çerçeve Sözleşme Kavramı ve Sürekli Olma Özelliği
- Münferit Edimlerin Ani İfalı Olması
- Gerçek Art Arda Teslimli Sözleşme
- Gerçek Olmayan Art Arda Teslimli Sözleşme
- Atipik Sözleşme
- Tedarik Sözleşmeleri
- Bedelin Uyarlanması
Haklı Sebeple Fesih

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş 7
Teşekkür 9
Kısaltmalar 15
GİRİŞ 17
BİRİNCİ BÖLÜM:
GENEL OLARAK SÜREKLİ ESER SÖZLEŞMESİ
§ 1 ESER SÖZLEŞMESİ KAVRAMI 19
I. ESER SÖZLEŞMESİNİN TANIMI 19
II. ESER SÖZLEŞMESİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ 21
III. ESER SÖZLEŞMESİNİN ÇEŞİTLERİ 26
A. Eser Sözleşmesi–Eser Teslim Sözleşmesi 26
B. Maddi Eser Sözleşmesi–Gayri Maddi Eser Sözleşmesi 28
C. Asıl Eser Sözleşmesi–Alt Eser Sözleşmesi 32
§2. SÜREKLİ ESER SÖZLEŞMESİ KAVRAMI 34
I. HUKUKÎ NİTELİĞİ 37
II. TANIMI 38
III. UNSURLARI 38
A. Genel Olarak 38
B. Eser Meydana Getirme 39
C. Kısmi İfa Olmaksızın Gerçekleştirilen Dönemsel Edimler 39
D. Bedel 40
1. Bedelin Kararlaştırılmış Olması 43
a. Götürü Bedel 43
b. Yaklaşık Bedel 44
c. Bedel Belirleme Yetkisinin Taraflardan Birine Verilmesi 45
2. Bedelin Hiç Kararlaştırılmamış Olması 46
E. Tarafların anlaşması 47
IV. ÖZELLİKLERİ 48
A. Çerçeve Sözleşmenin Sürekli Olma Özelliği 49
1. Çerçeve Sözleşme Kavramı 49
2. Çerçeve Sözleşmenin Sürekli İfalı Bir İlişki Olması 50
a. Gerçek Art Arda Teslimli Sözleşme 54
b. Gerçek Olmayan Art Arda Teslimli Sözleşme 55
B. Münferit Edimlerin Ani İfalı Olması 58
C. Karşılıklı Olması 59
V. GEÇERLİLİĞİ 61
A. Tüm Hukuki İşlemlerde Aranan Geçerlilik Koşulları 61
B. Çerçeve Sözleşme Bakımından Geçersizlik Halleri 61
C. Münferit Sözleşmeler Bakımından Geçersizlik Halleri 63
D. Geçerlilik Şekli 64
E. Genel İşlem Koşulları 65
§3. ESER SÖZLEŞMESİNİN BENZER SÖZLEŞMELER VE SÜREKLİ ESER SÖZLEŞMESİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI 69
I. ESER SÖZLEŞMESİNİN HİZMET SÖZLEŞMESİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI 69
II. ESER SÖZLEŞMESİNİN VEKALET SÖZLEŞMESİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI 71
III. ESER SÖZLEŞMESİNİN SATIŞ SÖZLEŞMESİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI 73
IV. ESER SÖZLEŞMESİNİN YAYIM SÖZLEŞMESİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI 75
V. ESER SÖZLEŞMESİNİN SÜREKLİ ESER SÖZLEŞMESİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI 77
A. Benzerlikleri 77
1. Rızai Bir Akit Olması 77
2. Yüklenicinin Sonuçtan Sorumlu Olması 77
3. Karşılıklı Olması 78
4. Kural Olarak Geçerlilik Şekline Tabi Olmaması 78
B. Farklılıkları 78
1. Atipik Sözleşme Olması 78
2. Sürekli İfalı Olması 80
3. Çerçeve Sözleşme Olması 81
İKİNCİ BÖLÜM:
SÜREKLİ ESER SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
§4. YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 83
I. EDİM SONUCUNUN İFASI BORCU 83
II. EDİM SONUCUNU BİZZAT VEYA GÖZETİM ALTINDA YERİNE GETİRME BORCU 84
III. ARAÇ GEREÇ VE MALZEME SAĞLAMA BORCU 86
IV. AYIPTAN DOLAYI SORUMLULUĞU 88
A. Koşulları 89
1. Eser Ayıplı Olmalıdır 89
2. Eser Teslim Edilmiş Olmalıdır 91
3. Ayıp İşsahibinden Kaynaklanmamış Olmalıdır 94
4. Eser Kabul Edilmemiş Olmalıdır 94
5. Gözden Geçirme ve Bildirim Külfeti Yerine Getirilmiş Olmalıdır 95
B. İş Sahibinin Ayıptan Doğan Hakları 96
1. Eserdeki Ayıbın Giderilmesini İsteme 97
2. Bedelin İndirilmesini İsteme 99
3. Sözleşmeden Dönme 100
4. Tazminat Talep Etme 101
5. Ayıplı İfadan Doğan Hakların Tabi Olduğu Zamanaşımı 103
V. FAALİYETLERİN SADAKAT VE ÖZEN İLE YERİNE GETİRİLMESİ 104
A. Sadakat Borcu 104
B. Özen Borcu 105
C. Sadakat ve Özen Borcuna Aykırılığın Hukuki Sonuçları 106
1. Tazminat Talebi 107
2. Yüklenicinin, Eseri Ayıplı Ya Da Sözleşmeye Aykırı Meydana Getireceğinin Anlaşılması Durumunda, Eserin Üçüncü Kişiye Yaptırılması 107
§5. İŞ SAHİBİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 109
I. BEDEL ÖDEME BORCU 110
A. Bedel Borcunun İfa Zamanı 110
1. TTK m.1530’un Vadenin Belirlenmemiş Olmasına İlişkin Ayrımı 113
2. TTK m.1530’un Vadenin Belirlenmiş Olmasına İlişkin Ayrımı 114
B. Bedelin Uyarlanması 115
C. Uyarlamanın Hüküm ve Sonuçları 117
II. İŞSAHİBİNİN DİĞER BORÇLARI 118
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
SÜREKLİ ESER SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ
§ 6. SÜREKLİ ESER SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 121
I. GENEL SONA ERME HALLERİ 122
A. Münferit Sözleşmeler Yönünden Genel Sona Erme Halleri 122
1. Tarafların Karşılıklı Anlaşması 122
2. İfa İmkansızlığı 123
3. Yüklenicinin Temerrüdü Sebebiyle Sona Erme 125
4. İş sahibinin Alacaklı Temerrüdü Sebebiyle Sona Erme 126
5. İş Sahibinin Borçlu Temerrüdü Sebebiyle Sona Erme 127
B. Çerçeve Sözleşme Yönünden Genel Sona Erme Halleri 127
1. Tarafların Karşılıklı Anlaşması 127
2. İfa İmkansızlığı 128
a. Yüklenicinin Ölümü veya Yeteneğini Kaybetmesi 128
b. İfanın İşsahibine Yüklenecek Bir Olay Sebebi İle İmkansızlaşması 130
c. Eserin Yok Olması 131
3. Borçlu Temerrüdü 131
4. İşsahibinin Alacaklı Temerrüdü 133
5. İşsahibinin Borçlu Temerrüdü 134
6. Sözleşme Süresinin Sona Ermesi 134
II. ÖZEL SONA ERME HALLERİ 136
A. Münferit Sözleşmeler Yönünden Özel Sona Erme Halleri 136
1. Ayıplı ifa Sebebiyle Sona Erme 136
2. Yaklaşık Bedelin Aşılması Sebebi İle Sona Erme 137
3. Götürü Bedelli İşlerde Beklenmedik Durumların Ortaya Çıkması 138
4. İş Sahibinin Ödeyeceği Tam Tazminatla Fesih 139
5. İşe Zamanında Başlama Ve Devam Etme Borcuna Aykırılık Sebebi İle Sözleşmeden Dönme 139
B. Çerçeve Sözleşme Yönünden Özel Sona Erme Halleri 143
1. Ayıplı İfa Sebebiyle Sona Erme 143
2. Yaklaşık Bedelin Aşılması Sebebi İle Sona Erme 143
3. Götürü Bedelli İşlerde Beklenmedik Durumların Ortaya Çıkması 144
4. İş Sahibinin Ödeyeceği Tam Tazminatla Fesih 144
III. HAKLI SEBEPLE SONA ERME 145
Sonuç 151
Kaynakça 153
Kavram Dizini 159

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
57,00   
57,00   
2
28,50   
57,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
57,00   
57,00   
2
28,50   
57,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
57,00   
57,00   
2
28,50   
57,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
57,00   
57,00   
2
28,50   
57,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
57,00   
57,00   
2
28,50   
57,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
57,00   
57,00   
2
   
   
Kapat