Ticari İşletme Devri Burak Sertoğlu

Ticari İşletme Devri


Basım Tarihi
2019-03
Sayfa Sayısı
167
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750254024
Boyut
16x24
Baskı
151,50 TL
(Bu ürünü aldığınızda 51 puan kazanacaksınız)
   51

Burak SERTOĞLU

 

Konu Başlıkları
- Devir Konusu Olarak Ticari İşletme ve Ticari İşletmenin Devri Kavramları
- Ticari İşletmenin Devri Sözleşmesi
Ticari İşletme Devri Sözleşmesinin İfası, Sorumluluk İle İcra İflas Kanunu Çerçevesinde Ticari İşletme Devri

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 5
Kısaltmalar 11
Giriş 13
Birinci Bölüm
DEVİR KONUSU OLARAK TİCARİ İŞLETME VE
TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ KAVRAMLARI
I. TİCARİ İŞLETME 15
1. Ticari İşletmenin Tanımı 15
2. Ticari İşletmenin Unsurları 16
2.1. Esnaf İşletmesi için Öngörülen Düzeyi Aşan Düzeyde Gelir Sağlamayı Hedef Tutma 16
2.2. Devamlılık 18
2.3. Bağımsızlık 19
3. Ticari İşletmenin Hukuki Niteliği 21
4. Ticari Nitelikte Olmayan İşletmeler 23
4.1. Esnaf İşletmesi 23
4.2. Ticari Nitelik Taşımayan Diğer İşletmeler 27
II. TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ 28
1. Ticari İşletmenin Devri Kavramı 28
2. Hukuki Düzenlemeler 29
3. Uygulama Alanı 30
4. Ticari İşletmenin Devrinin Şartları 32
4.1. Aktif ve Pasiflerin Birlikte Devri 32
4.1.1. TBK. md. 202 Hükmünün Emredici Olduğu Görüşü 33
4.1.2. TBK. md. 202 Hükmünün Emredici Olmadığı Görüşü 34
4.1.3. Görüşümüz 36
4.2. Devir Sözleşmesinin Yazılı Olması 38
4.3. Sözleşmenin Tescil ve İlanı 38
5. Devrin Benzer Diğer Kavramlarla Karşılaştırılması 39
5.1. Malvarlığı Devri 39
5.2. Alacak Devri 40
5.3. Borç Üstlenilmesi 41
5.4. Birleşme 42
5.5. Bölünme 43
5.6. İşletmelerin Birleşmesi veya Tür Değiştirmesi 45
5.7. Ticari İşletmenin Ticaret Şirketi ile Birleşmesi 47
5.8. Ticari İşletmenin Ticaret Şirketine Dönüşmesi 50
5.9. Ticaret Şirketinin Ticari İşletmeye Dönüşmesi 51
5.10. İşyeri Devri 52
İkinci Bölüm
TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ SÖZLEŞMESİ
I. SÖZLEŞMENİN TANIMI 55
II. SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ 55
1. Şeklin Niteliği 56
2. Şekle Aykırılığın Yaptırımı 58
3. Yazılı Şekil Şartının Ticari İşletmeyi Bir Bütün Halinde Konu Edinen Diğer Kanuni Düzenlemeler ile Karşılaştırılması 60
III. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI 62
IV. DEVİR SÖZLEŞMESİ İLE TESCİL VE İLANIN HUKUKİ NİTELİĞİ 63
1. Devir Sözleşmesinin Hukuki Niteliği 63
2. Tescil ve İlanın Hukuki Niteliği 66
2.1. Tescil İçin Gerekli Şartlar 68
2.2. Tescilin Hükmü 68
2.3. Tescilin Sebebe Bağlı Olup Olmadığı Sorunu 70
V. SÖZLEŞMENİN KAPSAMI 71
1. Aktifler 74
1.1. Duran Malvarlığı 74
1.2. İşletme Değeri 75
1.3. Kiracılık Hakkı 76
1.4. Fikri Mülkiyet Hakları 79
1.4.1. Ticaret Unvanı 79
1.4.2. Diğer Fikri Mülkiyet Hakları (Sınai Mülkiyet Hakları) 81
1.5. İşletmeye Sürekli Olarak Özgülenen Malvarlığı 83
1.6. Hak ve Alacaklar 84
1.7. Rehin ve Kefaletlerin Durumu 84
2. Aktiflerin Sınırlanması 86
3. Pasifler 86
3.1. Pasiflerden Sorumluluğun Sınırlanabilmesi 87
3.2. Devir Anında Bilinmeyen Borçlar 88
4. Ticari İşletmenin Taraf Olduğu Sözleşmeler 90
VI. SÖZLEŞMENİN TARAFLARA YÜKLEDİĞİ BORÇLAR 95
1. Devir Sözleşmesi Gereği Tarafların Karşılıklı Borçları 95
1.1. Devredenin Borçları 95
1.1.1. Ticari İşletmeyi Devretme: Tescili Talep Borcu 95
1.1.2. Ticari İşletmenin Değerini Koruma 98
1.1.3. Ayıba Karşı Sorumluluk 99
1.1.4. Zapta Karşı Sorumluluk 103
1.1.5. Rekabet Yasağı 106
1.2. Devralanın Borçları 107
1.2.1. Ticari İşletmeyi Devralma 107
1.2.2. Devrin Alacaklılara Bildirimi veya Duyurulması 108
1.2.3. Karşı Edimi İfa Borcu 110
VII. SÖZLEŞMEYİ GEÇERSİZ KILAN HALLER 111
1. Ehliyetsizlik 111
2. Şekil Şartına Aykırılık 112
3. Muvazaa 112
4. İrade Sakatlığı 114
4.1. Yanılma 115
4.2. Aldatma 116
4.3. Korkutma 117
4.4. İrade Sakatlığına Karşı Kanuni İmkânlar 119
5. Aşırı Yararlanma 120
6. Rekabet Kurulunun İzin Vermemesi 122
7. Diğer Geçersizlik Halleri 124
Üçüncü Bölüm
TİCARİ İŞLETME DEVRİ SÖZLEŞMESİNİN İFASI,
SORUMLULUK İLE İCRA İFLAS KANUNU ÇERÇEVESİNDE
TİCARİ İŞLETME DEVRİ
I. TİCARİ İŞLETME DEVRİ SÖZLEŞMESİNİN İFASI 129
1. Aktiflerin Geçişinde Hakim İlke: Halefiyet 129
1.1. Halefiyet ve Türleri 129
1.2. Ticari işletmenin Devri Sözleşmesi bakımından Kabul Edilen Hakim İlke: “Kısmi Külli Halefiyet” 130
1.3. Ticari İşletmenin Devrinde Aktiflerin Geçişi 131
1.4. Ticari İşletmenin Devrinde Tescilsiz İktisap Hali 133
1.4.1. Tescilsiz İktisabın Sakıncaları 134
1.4.2. Sakıncaların Siciller Arası Eşgüdümün Sağlanması ile Giderilmesi 136
2. Pasiflerin Geçişi 137
2.1. Ticari İşletmenin Devrine Dâhil Pasiflerden Tarafların Sorumluluğun Kapsamı 138
2.1.1. İşletmeyi Devralanın Sorumluluğu 138
2.1.1.1. Sorumluluğun Başlangıcı 138
2.1.1.2. Kapsamı 141
2.1.1.3. Sona Ermesi 142
2.1.2. İşletmeyi Devredenin Sorumluluğu 143
2.1.2.1. Sorumluluğun Başlangıcı 143
2.1.2.2. Kapsamı 144
2.1.2.3. Sona Ermesi 145
3. İcra ve İflas Kanunu Hükümleri Karşısında Ticari İşletmenin Devri 146
3.1. Ticareti Terk ve Sonuçları 148
3.1.1. Yargıtay Uygulaması 151
3.2. Alacaklılara Zarar Verilmesi Kastıyla Ticari İşletmenin Devri ve Sonuçları 153
3.2.1. Yargıtay Uygulaması 155
Sonuç 157
Kaynakça 161
Kavramlar Dizini 169

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
51,50   
51,50   
2
25,75   
51,50   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
51,50   
51,50   
2
25,75   
51,50   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
51,50   
51,50   
2
25,75   
51,50   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
51,50   
51,50   
2
25,75   
51,50   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
51,50   
51,50   
2
25,75   
51,50   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
51,50   
51,50   
2
   
   
Kapat