Gümrük Hukuku ve Davaları Cahit Yerci

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Hükümleriyle BirlikteGümrük Hukuku ve Davaları


Basım Tarihi
2022-04
Sayfa Sayısı
982
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750276811
Boyut
16x24
Baskı
3299,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 299 puan kazanacaksınız)
   299

Cahit Yerci

 

Konu Başlıkları
- İthalat veya İhracat Aşamasında Alınan Vergi ve Mali Yükler
- İthalatta Vergi Ertelemesi ve Vergi Tasarrufu Sağlayan Olanaklar
- Vergilerin Kaldırılması
- Geri Verilmesi
- Kanuni Temsilcilerin, Gümrük Müşavirlerinin, Gümrük Müşavirliği Şirketlerinin, Limited Şirket Ortaklarının, Kefil Kuruluşların Sorumluluğu
- Dış Ticaret Vergilerinde ve İdari Yaptırımlarda Zamanaşımı
- KDVK'nın, ÖTVK'nın ve GK'nın (Güncellenmiş) Ceza Hükümleri
- Gümrük Kabahatleri ve İdari Yaptırımlar (Para Cezası, Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi, Diğer İdari Önlemler)
- Kaçakçılık Suçları ve Cezaları –Hem Suç Hem Kabahat Oluşturan Fiiller (Gümrük Kanunu ile Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Hükümlerinin Karşılaştırılması)
- Vergilere ve İdari Yaptırımlara İlişkin Uyuşmazlıkların İdari Aşamada Çözümü (İdari İtiraz, Uzlaşma, Uzlaşma Kapsamına Girmeyen Yaptırımlar)
- İdari Para Cezalarında Ödeme, Kesinleşme ve İndirim
- Vergi Mahkemelerinde veya İdare Mahkemelerinde Görülecek Davalar
- Doğrudan Davaya Konu Edilecek İdari İşlemler (Ödeme Emri Tebliği, İhtiyati Haciz Tatbiki)
Vergi Mahkemelerinin İstinaf, Bölge İdare Mahkemelerinin Temyiz Yolu Kapalı Kararları

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş 7
Üçüncü Baskıya Önsöz 9
İkinci Baskıya Önsöz 11
Birinci Baskının Önsözü 13
Kısaltmalar 33
Birinci Kısım
GENEL BİLGİ VE TERMİNOLOJİ
§1. DIŞ TİCARET VE VERGİLEME 37
§2. İTHALAT–İHRACAT DEYİMLERİ 37
§3. “GÜMRÜK YÜKÜMLÜLÜĞÜ“ TABİRİ KAPSAMINA GİREN VERGİLER 38
I. Gümrük Vergileri 38
A. İthalat Vergileri 40
1. “Eş Etkili Vergi – Mali Yük” Deyimlerinin/Tartışmasının Önemi 44
B. İhracat Vergileri 44
§4. İTHALATTA VERGİ ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ DOĞURAN İŞLEMLER/OLAYLAR 44
I. Gümrük Yükümlülüğünü Sona Erdiren Sebepler 46
§5. VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ DOĞURMAYAN İŞLEMLER 48
I. DİR’e ve GKAİR’e Tabi Tutulan Eşyada KDV 49
§6. GÜMRÜK REJİMLERİNE İLİŞKİN KISA AÇIKLAMALAR 49
I. Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi (SDGR) 51
A. Finansal Kiralama Şirketince İthal Edilen Eşyada SDGR 51
1. %1 KDV Oranı 52
2. Finansal Kiralama Şirketince YTB İle Makine Teçhizat İthalatı 53
3. Teşviklerin Geri Alınması 54
B. Mahrece İade (İthal Eşyanın Geri Gönderilmesi) 57
1. GK m. 235/4 Hükümleri 57
2. GY m. 181 Hükümleri 57
3. GY m. 465 Hükümleri (Mahrecine Yollanacak Koliler) 58
4. Mahrece İade GGT’de Yapılan Açıklamalar 58
a. Beyannamesi Tescil Edilmiş, Serbest Dolaşıma Girmemiş Eşyanın Geri Gönderilmesi 58
b. Serbest Dolaşıma Girmiş Eşyanın Geri Gönderilmesi 59
II. Transit Rejimi 59
A. Telef Olan ya da Kayba Uğrayan Eşya (GY m. 228) 79
III. Gümrük Antrepo Rejimi 79
A. Gümrük Antrepo Rejimi Altındaki Eşyanın Devri 80
IV. Geçici İthalat Rejimi 83
A. Finansal Kiralama Konusu Malların Geçici İthalatı 91
1. Finansal Kiralama Tanımı 91
2. Finansal Kiralamada Gümrüğe Dair Hükümler 91
3. Finansal Kiralama Yoluyla Geçici İthal Edilen Malda Teminat 92
4. Finansal Kiralamaya Konu Mallarda Tam Muafiyet 93
5. Finansal Kiralamaya Konu Mallarda Kısmi Muafiyet 93
6. Finansal Kiralamaya Konu Malın İade Edilmek Üzere TGB Dışına Çıkarılması 94
7. Finansal Kiralama Konusu Malın Kesin İthalatının Yapılması 94
V. Dahilde İşleme Rejimi 94
A. Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB)/Dahilde İşleme İzni (Dİİ) 97
1. DİİB ya da Dİİ’nin Müeyyideli Kapatılması 98
a. Müeyyideli Kapatma Kararına Karşı Kanun Yoluna Başvurulmaması 101
B. Eşdeğer Eşya Kullanımı 104
C. Döviz Kullanım Oranı 109
VI. Hariçte İşleme Rejimi 110
A. Kısmi Muafiyet 110
B. Tam Muafiyet 110
VII. Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi 111
VIII. İhracat Rejimi 111
§7. TARH–TAHAKKUK 112
İkinci Kısım
DIŞ TİCARET VERGİLERİ
§8. İHRACATTA ALINAN VERGİ VE MALİ YÜKLER 120
I. Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) 120
A. DFİF’de Ceza Uygulaması 121
B. DFİF’e İlişkin Uyuşmazlıkların Nerede Çözüleceği 121
II. Telafi Edici Vergi (TEV) 121
A. Telafi Edici Vergi (İhracat Evresinde Alınan İthalat Vergileri), 123
1. STA Ülkelerine Yapılan İhracatta 123
2. AB Ülkelerine Yapılan Sanayi Ürünü İhracatında 124
B. Telafi Edici Verginin Aranmayacağı Haller 125
C. AB Ülkelerine Yapılan İşlenmiş Tarım Ürünü İhracatında 126
D. Serbest Bölgedeki Eşyanın Belli Ülkelere Satışında 126
E. Telafi Edici Verginin Hesabında Esas Alınacak Döviz Kuru 126
F. Önceden İhracat–Sonradan İthalatta Telafi Edici Vergi 127
G. Telafi Edici Vergide Ödeme Süresi 127
H. Telafi Edici Vergide Ceza (GK m. 234/5) 127
1. Para Cezası Kime Uygulanacak? 131
2. TEV’in Vergilendirme Unsurlarının Yanlış Gösterilmesi 132
3. 2009 Yılından Önce Telafi Edici Vergiye Ceza 133
§9. İTHALAT AŞAMASINDA ALINAN VERGİ VE MALİ YÜKLER 134
I. İthalatta Vergi Ertelemesi Sağlayan Olanaklar 134
II. İthalatta Vergi Tasarrufu Sağlayacak Olanaklar 134
III. Tercihli Tarife Uygulamaya Olanak Veren Belgeler 136
A. Tercihli Menşe İspat Belgelerinin Gümrüğe İbraz Zorunluluğu Yoktur 138
B. Doğrudan Sevkiyat Kuralı 138
C. Tercihli Menşe İspat Belgelerinin Gümrüğe Sonradan İbrazı 140
IV. Tercihli Rejim Uygulamaları 140
A. Türkiye–AB Gümrük Birliği 140
1. A.TR Dolaşım Belgesi 141
a. Serbest Dolaşımda Bulunan Mal 142
b. Doğrudan Sevkiyat Kuralı 144
ba. Doğrudan Sevkiyatın Kanıtlanması 144
c. A.TR Dolaşım Belgesi’nin Sonradan Verilmesi 145
d. A.TR Dolaşım Belgesi’nin Vize Edilmesi 145
e. A.TR Dolaşım Belgesi İbrazı Zorunlu Değildir 145
2. Ortak Gümrük Tarifesi (OGT) 145
a. Ortak Gümrük Tarifesinden Sapan Uygulamalar 146
aa. AB’nin STA Yaptığı Türkiye’nin Yapmadığı Ülkelerden İthalat 146
ab. AB’nin STA Yaptığı Ülkeyle Türkiye’nin de STA Yapmış Olması 146
ac. GTS (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) Uygulamaları 147
ad. A.TR Eşliğinde Türkiye’ye Gelen Bazı Mallara Ek Mali Yükümlülük 147
ada. Ek Mali Yükümlülük Olarak Telafi Edici Vergi 148
ae. İlave Toplu Konut Fonu 149
B. Türkiye’nin STA (ya da TTA) Yapmış Olduğu Ülkeler–Ülke Grupları 151
C. Kümülasyon Sistemleri ve Kullanılan Belgeler 152
D. Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS)–Form A Menşe Belgesi 154
1. Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS)–(Türkiye’nin Tanıdığı Tavizler) 154
a. Form A Menşe Belgesi (İthalatta) 155
2. İhracatta Form A Menşe Belgesi 156
E. GTS’de Fatura Beyanı 158
1. GTS Kapsamında Yapılan İthalatta Fatura Beyanı 158
2. Faydalanan Ülkelere Yapılan İhracatta Fatura Beyanı 158
F. Faydalanan Ülkelere Yapılan İhracatta EUR. 1 Dolaşım Belgesi 160
V. İthalat Vergileri 160
A. Gümrük Vergisi 160
1. Genel Açıklama 160
2. Gümrük Vergisine Eş Etkili Unsurlar 163
a. Gümrük Vergisine Eş Etkili Vergiler 163
aa. İthalatta KDV’nin Durumu 164
ab. İthalatta ÖTV’nin Durumu 167
b. Gümrük Vergisine Eş Etkili Mali Yükler 169
ba. Gümrük Vergisine Eş Etkili Vergi Benzeri Mali Yükler 169
bb. Gümrük Vergisine Eş Etkili (Vergi Benzeri Olmayan) Mali Yükler 172
3. Spesifik ya da Ad Valorem Esas 172
a. Gümrük Vergisi Hesabına (Tarhına) Etki Eden Unsurlar 172
aa. Spesifik Vergiler ve Vergi Hesabı 173
aaa. GTİP: 2205.10.90.00.11 174
aab. GTİP: 2207.20.00.90.13 174
aac. GTİP: 2501.00.91.00.00 175
aad. GTİP: 3302.10.10.00.00 175
aae. GTİP: 3706.90.99.20.00 176
aaf. GTİP: 5701.10.90.00.12 177
aag. GTİP: 7003.12.99.10.00 178
aah. GTİP: 9101.91.00.00.19 178
aaı. GTİP: 9110.11.10.00.00 179
ab. Ad Valorem Esasta Gümrük Vergisi 180
aba. Gümrük Vergisi Matrahı 180
abaa. Gümrük Vergisi Matrahı (Gümrük Kıymeti) Nasıl Belirlenir? 181
abaaa. Satış Bedeli Yöntemi 181
abaab. Teslim Şekilleri ve Gümrük Kıymeti İlişkisi (Topluca Bakış) 241
abaaba. Teslim Şekillerine İlişkin Açıklamalar ve Gümrük Kıymeti İlişkisi 244
abaabb. Teslim Şekillerine İlişkin Açıklamalar 245
abaabc. İthalattan Sonraki İşlere İlişkin Giderler 254
abaabca. Royalti–Lisans Ücretleri 255
abaabd. Know–How Ödemeleri 274
abaabe. Ödemelerin Gümrük Kıymetine Dahil Edilmeyeceği Haller 275
abaabea. Çoğaltma Hakkı İçin Yapılan Ödemeler 275
abaabeb. Yeniden Satış ve Dağıtım Hakları İçin Yapılan Ödemeler 275
abaabf. Royalti veya Lisans Ücretinin Beyanı 276
abaabfa. Royalti veya Lisans Ücretinin İthalat Anında Belli Olmaması 279
abaabfb. Royalti Lisans Ücretinin Gümrük Kıymetine Dahil Olmadığı Durumda 280
abaabg. İthal Malın Satışından Doğan Hasılanın Satıcıya Aktarılan Kısmı (Development Fee) 281
abaabh. İskontolar 281
abaabha. İskonto Tanımı ve Türleri 281
abaabhb. İskontolar ve Fiilen Ödenen/Ödenecek Fiyat İlişkisi 283
abaabı. Debit/Credite Note ve Gümrük Kıymeti İlişkisi 289
abaabıa. Debit Note (Borçlandırma Dekontu–Notu) 289
abaabıb. Credit Note – Alacaklandırma Notu 290
abaabıc. Debit/Credit Notların Gümrük Kıymeti Bağlamında Değerlendirilmesi 291
abaabi. İthalatta Ödenen Vergiler–Gümrük Kıymeti 292
abaabj. Veri ya da Komut Yüklü Bilgi Taşıyıcılarının Kıymeti 293
abaabk. Gümrük Kıymetinin Saptanmasında Uygulanacak Döviz Kuru 294
abaabka. Satış Bedeli Yönteminin Kullanılamaması 294
abaac. Aynı Eşyanın Satış Bedeli Yöntemi 294
abaad. Benzer Eşyanın Satış Bedeli Yöntemi 295
abaae. İndirgeme Yöntemi 296
abaaf. Hesaplanmış Kıymet Yöntemi 297
abaag. Son Yöntem 297
abaah. AB’den A.TR. Dolaşım Belgesi Eşliğinde Sanayi Malı İthalatı 298
abaaı. Gümrük Vergisinin İthalatta ÖTV ve KDV Matrahlarına Dahil Olması 298
abaai. İthalat Vergilerinden Muaflık ya da İstisna Uygulanacak Durumlar 298
abaaj. ÖTV ve KDV İstisnası Uygulanmayacak İthalat 301
B. İlave Gümrük Vergisi (İGV) 304
1. İlave Gümrük Vergisi’nde (İGV) Menşe Belgesi 308
2. Çapraz Kümülasyon Sistemi’ne Dahil Ülkelerden İthalat 310
3. DİR Kapsamında İthal Edilen Malın İhracı 310
4. Gümrük Gözetimi Altındaki Malın A.TR Dolaşım Belgesiyle İhracı 310
C. Tek ve Maktu Vergi 311
1. Tek ve Maktu Vergi Muafiyet Sınırlarını Aşan Mallara Uygulanır. 312
2. Önemli Değeri Olmayan Eşya 312
D. Dampinge Karşı Mali Önlem (Dampinge Karşı Vergi) 313
1. Dampinge Karşı Mali Önlemin Niteliği 313
2. Dampinge Karşı Önleme İlişkin Örnekler 314
3. Dampinge Karşı Önlemin Amacı 314
4. Dampinge Karşı Önlemin Aşamaları 315
5. 3577 Sayılı Kanunun Gümrüğe Dair Hükümleri 315
6. Dampinge Karşı Önlem (Vergi) İthalat Vergileri Kapsamında Mıdır? 316
7. Dampinge Karşı Önleme (Vergiye) GK Uyarınca Ceza Uygulanabilir Mi? 318
8. Dampinge Karşı Vergi ve İthalatta KDV Matrahı 319
9. DİR’e Tabi Eşyada Dampinge Karşı Vergi 320
10. Dampinge Karşı Önlemde Menşe Şahadetnamesi 322
11. Dampinge Karşı Önleme İlişkin Davalarda Görevli Mahkeme 329
E. Sübvansiyona Karşı Telafi Edici Vergi 330
1. Sübvansiyona Karşı Telafi Edici Verginin Niteliği 330
2. Sübvansiyona Karşı Telafi Edici Vergiye Örnekler 330
3. Sübvansiyona Karşı Telafi Edici Verginin Amacı 331
4. Sübvansiyona Karşı Telafi Edici Verginin Aşamaları 332
5. 3577 Sayılı Kanunun Gümrüğe Dair Hükümleri 333
6. Sübvansiyona Karşı Telafi Edici Vergi İthalat Vergileri Kapsamında Mıdır? 333
7. Sübvansiyona Karşı Telafi Edici Vergiye GK Uyarınca Ceza Uygulanabilir Mi? 333
8. DİR’e Tabi Eşyada Sübvansiyona Karşı Telafi Edici Vergi 334
9. Sübvansiyona Karşı Vergiye İlişkin Davalarda Görevli Mahkeme 334
F. Toplu Konut Fonu 335
1. Toplu Konut Fonu’nun Niteliği 335
G. İlave Toplu Konut Fonu 343
1. İlave Toplu Konut Fonu Hangi Mallardan Alınır? 345
2. Menşe Şahadetnamesi Gümrüğe İbraz Edilecek mi? 346
H. Ek Mali Yükümlülük (EMY) 347
1. Yasal Dayanağı 347
2. EMY’nin Mevcudiyet Sebebi 347
3. Endonezya, Hindistan ve Vietnam’a Yönelik Uygulama 348
4. Pakistan’a Yönelik Uygulama 349
5. Hariç Sektör Uygulaması 349
6. 2018/11799 Sayılı BKK 350
İ. Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) 352
1. KKDF’nin Niteliği 352
2. KKDF’ye Tabi İthalat Şekilleri 353
a. Kabul Kredili Ödeme 354
b. Vadeli Akreditifli Ödeme (Deferred Payment (L/C) 354
c. Mal Mukabili Ödeme (Cash Against Goods) 354
3. Peşin Ödeme (Cash Payment/Advance Payment/Prepayment/CashBefore Delivery) 355
4. Eşyanın Tabi Tutulduğu Gümrük Rejimine Göre KKDF 356
5. Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Elde Edilen İkincil Ürünün Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine Tabi Tutulmasında KKDF 358
6. Geçici İthalata Konu Eşyanın Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine Tabi Tutulması 358
7. İstisnai Kıymetle Beyanda KKDF 359
8. Serbest Bölgedeki Malların Serbest Dolaşıma Sokulması Durumunda KKDF 360
9. Serbest Bölgedeki İlişkisiz Kişilerden Yapılan Alımlarda KKDF 361
10. Serbest Bölgedeki İlişkili Kişilerden Yapılan Alımlarda KKDF 361
11. Serbest Bölgede Üretilen Eşyanın Serbest Dolaşıma Girişinde KKDF 361
12. Geçici Depolama Yerlerindeki Eşyanın Bir Başkasına Devrinde KKDF 362
13. Antrepolardaki Eşyanın Bir Başkasına Devrinde KKDF 362
14. Takas Durumunda KKDF 363
15. Transit Ticarette KKDF 364
16. İthalat Bedelinin Yurtdışına Gönderilmemesi 364
17. Milli Savunma Bakanlığı Projeleri Kapsamındaki İthalat 366
18. Kitap İthalatında KKDF 366
19. Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Yapılan İthalatta KKDF 366
20. Enerji İthalatında KKDF 367
21. KKDF Oranı 367
22. Kıymetli Taş İthalatında KKDF 367
23. KKDF’ye Tabi Olmayan İthalat 367
24. KKDF’nin Ödenmesi 369
25. İthalatta Gümrük Yükümlülüğü 369
26. KKDF Matrahı 371
27. KKDF’nin İthalatta KDV’nin Matrahına Dahil Olması 372
28. KKDF’de Ceza 372
29. KKDF’ye İlişkin Davalarda Görevli Mahkeme 373
J. Tütün Fonu 373
1. Tütün Fonu’nda Ceza Uygulaması 376
2. Tütün Fonu’na İlişkin Davaların Görüm Yeri–Görevli Mahkeme 377
3. Tütün Fonu’na Uygulanan Cezaya İlişkin Davaların Görüm Yeri–Görevli Mahkeme 377
K. Çevre Katkı Payı 378
1. Çevre Katkı Payı Tanımı 378
2. Çevre Katkı Payı’nın Yasal Dayanağı 378
3. Çevre Katkı Payı‘nın Amacı 379
4. Çevre Katkı Payı’nın Konusu 379
5. Çevre Katkı Payı’nın Matrahı 379
6. Çevre Katkı Payı’nın Oranı 379
7. Çevre Katkı Payı’nın Hesaplanması 379
8. 6183 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanması 380
9. Yaptırım – Belgelerin İptali 380
10. Çevre Katkı Payı’nın Niteliği 380
a. Vergi Benzeri Mali Yüküm 380
b. “İthalat Vergisine Benzeri Yüküm” 381
11. Gümrük İdaresince Çevre Katkı Payı Hesaplanması 381
12. Çevre Katkı Payı’na İlişkin İhtilafların Çözüm Yeri 383
a. İdari Aşamada 383
c. Yargısal Aşamada 384
13. Çevre Katkı Payı’na Ceza Uygulanabilir mi? 385
L. İthalat Vergilerinden Muafiyet 385
VI. İthalat Aşamasında Alınan–İthalat Vergileri Dışında Kalan–Vergiler 386
A. TRT Bandrolü 386
1. TRT Bandrol Ücreti (Ticari Olmayan Eşya İçin) 386
2. TRT Bandrolü/Etiketi (Ticari Eşya İçin) 388
3. TRT Bandrol Ücreti “İthalat Vergileri” Deyimi Kapsamında Mıdır? 391
4. Gümrükte Tahsil Edilen Bandrol Ücretine Ceza Uygulanabilir Mi? 391
B. Fikir ve Sanat Eserleri Kesintisi 392
1. Fikir ve Sanat Eserleri Kesintisi “İthalat Vergileri” Deyimi Kapsamında mıdır? 393
2. Fikir ve Sanat Eserleri Kesintisine Ceza Uygulanabilir Mi? 395
C. Damga Vergisi 395
1. Özet Beyan Formlarındaki Damga Vergisi 396
2. Gümrük Beyannamelerindeki Damga Vergisi 396
3. Transit Beyanlarında Damga Vergisi 397
4. İhracatla İlgili Düzenlenen Gümrük Beyannameleri 398
5. Bedelsiz İhracata İlişkin Gümrük Beyannamelerinde Damga Vergisi 398
6. Fatura Beyanında Damga Vergisi 399
7. Damga Vergisi İstisnası 400
8. İhracata İlişkin Düzenlenen Konşimentolar 401
9. Menşe İspat Belgelerindeki Damga Vergisi 401
10. Damga Vergisi ve İthalatta ÖTV ve KDV Matrahı 401
D. İthalatta Özel Tüketim Vergisi 403
1. Verginin Konusu 403
a. (II) Sayılı Listedeki Mallar 404
aa. (II) Sayılı Listedeki Mallardan Kayıt ve Tescile Tabi Olanlar 404
ab. (II) Sayılı Listedeki Mallardan Kayıt ve Tescile Tabi Olmayanlar 405
b. (III) Sayılı Listedeki Mallar 405
c. (IV) Sayılı Listedeki Mallar 405
d. Kullanılmak Üzere İthali ÖTV’ye Tabi Mallar 405
2. İthalat Tanımı 406
3. Vergiyi Doğuran Olay 407
a. Gümrük Yükümlülüğünün Doğması 407
4. İthalatta Özel Tüketim Vergisinin Mükellefi 408
5. İthalatta Özel Tüketim Vergisinin Matrahı 408
6. İthalatta ÖTV İstisnası 410
a. Diplomatik İstisna 410
b. Diğer İstisnalar 410
ba. Maluller ve Engelliler Tarafından İthal Edilen Mallarda 410
baa. Engellilik Derecesi %90 ve Daha Fazla Olanlara Yönelik ÖTV İstisnası 412
bab. Engellilik Derecesi %90’ın Altında Olanlara Yönelik ÖTV İstisnası 413
bac. Engellilik Derecesi %90 ve Daha Fazla Olan ve Aracı Bizzat Kullanamayacak Olanlara Yönelik ÖTV İstisnası 413
bad. İstisna Uygulaması İçin Temel Koşul 414
bae. ÖTV İstisnasından Kaç Yılda Bir Yararlanılacağı 414
baf. ÖTV İstisnasından Yararlanarak Edinilen Taşıtın Elden Çıkarılması Mümkün Müdür? 415
bafa. Engellilik Derecesi %90’ın Altında Olanlarca Bizzat Kullanılmak Amacıyla Yurt İçinden Edinilen Özel Tertibatlı Araçlar İçin Şerh 415
bafb. Engellilik Derecesi %90 ve Üzeri Olanlarca Edinilen Özel Tertibatı Olmayan Araçlar İçin Şerh 416
bag. Aracın Veraset Yoluyla İntikali 416
bb. Terörle Mücadelede Yaşamı Yitirenlerin Aile Bireyleri İçin ÖTV İstisnası 416
bc. Türk Hava Kurumu’nca İthal Edilen Mallarda 417
bd. Cumhurbaşkanlığı Merkez Teşkilatı’nca İthal Edilen Mallarda 417
be. Petrol Arama Faaliyetlerinde Kullanılacak Araçların İlk İktisabında 418
bf. Bakanlıklarca ve Genel Müdürlüklerce İthal Edilen Mallarda 418
bg. Bedelsiz İthal Edilen Mallarda 418
bga. GK’nın 167’nci Maddesi Kapsamında Yapılan İthalatta 418
bh. Geri Gelen Eşyada ÖTV İstisnası 420
bha. İhracat İstisnasından Yararlanılarak İhraç Edilen Eşyanın Geri Gelmesi 421
bhb. Tecil–Terkinden Yararlanılarak İhraç Edilen Eşyanın Geri Gelmesi 423
bi. Malın Tabi Tutulduğu Gümrük Rejimine Göre ÖTV İstisnası 425
bia. Geçici İthalat Rejiminde 425
bib. Diğer Rejimlerde 425
bic. Serbest Bölge Hükümlerinin Uygulandığı Mallarda 426
bid. Geçici Depolanan Mal Statüsündeki Mallarda 426
bj. İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde İstisna 426
bja. İstisna Kapsamında Motorin Teslim Edilecek Araçlar 427
bjb. Standart Yakıt Deposu 428
7. Verginin Tecili 428
8. Verginin İndirimi 428
9. Müteselsil Sorumluluk 428
10. Verginin Beyanı 431
11. Verginin Tarhı 431
12. Verginin Ödenmesi 431
13. İthalatta Eksik Ödenen ya da Hiç Ödenmeyen ÖTV’de Ödeme Süresi 431
14. İhtilaflar 431
15. Teminatlı İşlemler 431
a. ÖTVK Eki (I) Sayılı Liste Kapsamı Eşyanın İthalatı 432
aa. Gümrükte Alınacak Teminat 432
16. İthalatta Hiç Ödenmeyen ya da Eksik Ödenen ÖTV’de Ceza 433
17. İthalatta Fazla ya da Yanlışlıkla Alınan ÖTV 434
E. İthalatta Katma Değer Vergisi (KDV) 435
1. Verginin Konusu 435
a. Mal İthalatında KDV 435
aa. İthalat Tanımı 435
ab. İthalatta KDV’yi Doğuran Olay 436
aba. Gümrük Vergisi Ödeme Mükellefiyetinin Başlaması Tabiri 436
abb. Gümrük Yükümlülüğü Tabiri 436
abba. Gümrük Yükümlülüğü Tabiri Kapsamına Giren Vergiler – İthalat Vergileri 437
abc. Gümrük Vergisine Tabi Olmayan İşlemler 437
abd. KDV Doğuran Olaylar 438
abda. Tescil Edilen Gümrük Beyannamesinin Mevcut Olmaması 438
abdaa. Eşyanın TGB’ye Kanuna Aykırı Olarak Sokulması 438
abdab. Serbest Bölgedeki Eşyanın GK’ya Aykırı Olarak Gümrük Bölgesi’nin Başka Bir Yerine Gitmesi 439
abdac. Gümrük Gözetimi Altındaki Eşyanın Kanuna Aykırı Şekilde Gümrük Gözetiminden Çıkarılması 439
abdb. Geçici Depolanan Eşya ve KDV 440
abdba. Eşyanın Geçici Depolanmasından Doğan Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi 441
abdbb. Gümrük Rejimleri Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmemesi 443
2. İthalatta KDV İstisnası 444
3. İthalatta KDV’nin Yükümlüsü 456
4. İthalatta KDV Matrahı 456
a. Gümrük Vergisi Tarhına Esas Kıymet (Gümrük Kıymeti) 457
b. Gümrük Vergisinin Kıymet Esasına Göre Alınmaması 458
c. İthalat Sırasında Ödenen Vergiler, Resimler, Harçlar ve Paylar 460
d. Beyannamenin Tescil Tarihine Kadar Yapılan Vergilendirilmeyen Giderler 461
e. Fazla Çalışma Ücretleri–Yolluklar 467
f. Kur Farkları 468
g. Fiyat Farkları 470
5. KDV’nin Tarhı 470
a. Vergilendirme Dönemi 471
b. Beyan Usulü 471
c. Gümrük Beyanında Bulunacaklar 472
d. Beyanname Verme Zamanı 473
e. Tarh Yeri 474
f. Tarhiyatın Muhatabı 475
6. KDV’nin Ödenmesi 475
a. Beyan Üzerine Hesaplanan KDV’nin Ödeme Zamanı 475
b. Beyandan Bağımsız Hesaplanan KDV’de Ödeme Zamanı 476
ba. Eşyanın Tesliminden Sonra Yapılan Ek Vergi Tarhiyatı 476
baa. Vergi Mahkemesinde Dava Açıldığında Ödeme Süresi 477
c. Eşyanın Tesliminden Önce Yapılan Ek Vergi Tarhiyatı 480
d. Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi Nedeniyle Yapılan Tarhiyatta Ödeme Süresi 481
e. Gümrük Antrepo Rejimi Altındaki Malın Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine Tabi Tutulması 481
f. Gümrük Vergisine Tabi Olmayan İthalatta 482
7. KDV Yükümlülüğünü Ortadan Kaldıran Sebepler 482
a. Verginin Ödenmesi 483
b. Vergilerin Kaldırılmasına Karar Verilmesi 483
c. Gümrük Beyannamesinin İptali 484
8. İthalatta Ödenen Katma Değer Vergisinin İndirimi 485
a. Özel Hesap Dönemi Tayin Edilen Mükelleflerde İndirim 486
b. İndirilemeyecek KDV 486
c. Kuralın İstisnaları 488
9. İthalatta Eksik Ödenen/Hiç Ödenmeyen KDV İçin Özel Hüküm 489
10. Gereksiz Yere ya da Fazla Ödenen Vergiler 492
a. İndirim Hakkına Sahip Olmayan Mükelleflere İade 492
b. İndirim Hakkına Sahip Olan Mükelleflere İade 494
c. Fazla ya da Yersiz Ödenen KDV’nin İndirimle Telafi Edilmiş Olması 495
d. Fazla ya da Yersiz Ödenen KDV’nin İndirimle Kısmen Telafi Edilmiş Olması 495
11. Vergi İadesinde Faiz Uygulaması 496
a. GK Hükümleri Uyarınca 496
aa. İade Kararının Üç Ay İçinde Uygulanmaması 496
ab. Geri Verilen Alacaklarda Faiz 498
b. Vergi Usul Kanunu Hükümleri Uyarınca 500
ba. İadenin Üç Ay İçinde Yapılmaması 500
F. Dış Ticaret Vergilerinin Gelir ve Kurumlar Vergisi Karşısında Durumu 501
1. Gümrük Vergisi 501
2. Telafi Edici Vergi 502
3. Katma Değer Vergisi (KDV) 502
a. İndirilebilir KDV (Gider ya da Maliyet Unsuru Olmayacak KDV) 502
b. Maliyet ya da Gider Unsuru Olacak KDV 503
4. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) 503
a. ÖTV’nin Maliyet Unsuru Olacağı Durumlar 503
b. ÖTV’nin Maliyet Unsuru Olmayacağı Durumlar 503
§10. SORUMLULUK HALLERİ 504
I. Gümrük Yükümlüsünün Sorumluluğu 504
II. Temsil ve Temsilden Doğan Sorumluluklar 504
A. Gümrük Müşavirinin Sorumluluğu 511
B. Gümrük Müşaviri’nin Yükümlü Sayıldığı Durumlar 512
1. Müteselsil Borçluluk (Sorumluluk) 513
C. Gümrük Müşavirleri–Dolaylı Temsil– İdari Para Cezaları 516
III. Gümrük Müşavirliği Şirketinin Sorumluluğu 521
IV. Gümrük Müşavirinin Mirasçılarının Sorumluluğu 522
V. Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu 526
VI. Tasfiye Haline Girmiş–Tasfiye Edilmiş Şirketlerde Sorumluluk 529
A. Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu 529
B. Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu 530
VII. Limited Şirket Ortaklarının Sorumluluğu 531
A. Limited Şirket Ortaklarının Mirasçılarının Sorumluluğu 539
VIII. Yetkisiz Temsilde Sorumluluk 539
A. Yetkisiz Temsilde Ceza 539
IX. Yanlış Bilgi ve Belge Verenlerin Sorumluluğu (GK m. 181/3) 540
X. Ulusal ve Uluslararası Kefil Kuruluşların Sorumluluğu 541
A. ATA Karnesi – Kefil Kuruluşun Sorumluluğu 541
B. CPD Karnesi – Kefil Kuruluşun Sorumluluğu 543
C. Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi’nden (YTGGK’den) Sorumluluk 546
D. TIR Karnesi – Kefil Kuruluşun Sorumluluğu 547
E. TIR Karnesi Hamili Taşımacıların Sorumluluğu 550
XI. Ulusal Transit Rejiminde Taşıyıcının Sorumluluğu 552
XII. Kontrol, Muayene ve İkinci Muayene Yapanların Sorumluluğu 553
XIII. ÖTVK’nın 13/3’üncü Maddesinin Gümrük Memurlarına Yüklediği Sorumluluk 555
§11. DIŞ TİCARET VERGİLERİNDE ZAMANAŞIMI 556
I. Gümrük Vergilerinde Tarh Zamanaşımı 556
B. Gümrük Vergileri Alacaklarının Ceza Uygulamasını Gerektiren Fiile İlişkin Olması Durumunda Tarh Zamanaşımı 564
II. İthalatta Alınan ÖTV’de Tarh Zamanaşımı 569
III. İthalatta Alınan KDV’de Tarh Zamanaşımı 569
IV. Tahsil Zamanaşımı 570
A. Suç Oluşturan Fiillerle İlişkili Alacaklarda Tahsil Zamanaşımı 571
V. Geri Vermede/Kaldırmada Zamanaşımı 572
A. Üç yıllık Zamanaşımı Süresi (Genel Süre) 573
B. Bir Yıllık Zamanaşımı Süresi (Özel Süre) 573
C. 20 ve 45 Günlük Süreler (Özel Süre) 574
D. 30 Günlük Süre (Özel Süre) 574
Üçüncü Kısım
CEZALAR
§12. GK UYARINCA CEZALAR 575
§13. GÜMRÜK CEZALARININ KABAHATLER KANUNU İLE İLİŞKİSİ 578
I. Tanım Yönünden 578
II. Kapsam Yönünden 579
III. Cezalara Karşı Başvuru (Kanun Yolu) Yönünden 579
§14. KAB. K.’NIN 43/A MADDESİNDEKİ İDARİ PARA CEZASI 580
§15. GK’NIN CEZA HÜKÜMLERİ 581
I. Genel Hükümler 581
II. Yaptırım (Ceza) Öngörülmüş Fiiller 581
III. Cezaların Gruplandırılması 586
A. Vergi Kaybına Neden Olan İşlemlere Uygulanacak Cezalar 586
B. Para Cezası–Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi 587
C. Nispi–Maktu Para Cezaları 588
IV. Cezaların Gruplandırılmasının Önemi–Soruşturma Zamanaşımı 588
V. Gümrüklenmiş Değer Üzerinden Hesaplanan Cezalar 589
A. Gümrüklenmiş Değer Tanımı 590
VI. Hem Suç Hem Kabahat Oluşturan Fiiller 592
A. Muaf Eşyayı Gümrük Kapıları Dışından Ülkeye Sokma 593
B. Muaf Eşyayı Gümrük İşlemini Yaptırmaksızın Ülkeye Sokma 594
VII. Vergi Aslına (Alacağına) Bağlı Cezalar 598
A. GK m. 234/1 Uyarınca Uygulanan Ceza 598
B. GK’nın 234/2’nci Maddesindeki Ceza 602
1. GK’nın 234/2’nci Maddesindeki Ceza Hükmünün İthalat Vergileri Bakımından Değerlendirilmesi 605
2. GK’nın 234/2’nci Maddesindeki Ceza Hükmünün İthalatta KDV Bakımından Değerlendirilmesi 614
3. GK 234/2’deki Cezayı ÖTV’ye de Uygulamak Mümkün mü? 616
4. GK 234/2 ve 238/1’deki Cezalar Birlikte Uygulanabilir mi? 616
C. Ceza Gerektiren Fiillerin Beyan Sahibince Bildirilmesi Durumunda Ceza (GK m. 234/3) 618
D. Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri İçin Ceza (GK m. 234/4) 623
E. Telafi Edici Vergide Ceza (GK m. 234/5) 623
F. GK’nın 235/1’inci Maddesi Uyarınca Ceza 623
1. Genel Düzenleyici İşlemlerle Yasaklanan Eşyada Ceza 623
a. Eşyanın Mahrece İadesi ya da Üçüncü Ülkeye Transiti 628
2. İthali İzne/Lisansa Tabi Eşyada Ceza 628
a. GK’nın 235/1–c Maddesindeki Eşyanın İthali Uygun Bulunduğunda Ceza 638
G. İhracı Yasak Eşyada Ceza (KMK m. 3/8, GK m. 235/2–a) 639
H. GK’nın 235/5’inci Maddesindeki Cezalar 639
1. GK’nın 235/5–a Maddesindeki Ceza 639
2. GK’nın 235/5–b Maddesindeki Ceza 642
3. GK’nın 235/5–c Maddesindeki Ceza 644
4. GK’nın 235/5–d Maddesindeki Ceza 644
I. Fiiller Gümrük İdaresinin Tespitinden Önce Bildirildiğinde Ceza (GK m. 235/6) 644
J. GK’nın 236/1’inci Maddesindeki Ceza 644
1. Gümrük İdaresince Eşya Konulmasına İzin Verilen Yerlerden İzinsiz Eşya Çıkarılması 645
2. Gümrük İdaresince Eşya Konulmasına İzin Verilen Yerlerdeki Eşyanın Değiştirilmesi 645
3. Gümrük İdaresince Eşya Konulmasına İzin Verilen Yerlerde Yapılan Sayımda Eşyanın Noksan Olduğunun Saptanması 645
4. Antrepodan İzinsiz Eşya Çıkarılmasında Ceza 645
5. Antrepolardaki Eşyanın Değiştirilmesi 655
6. Antrepolardaki Sayımlarda Eşyanın Noksan Çıkması 656
İ. Gümrük İdaresince Eşya Konulmasına İzin Verilen Yerlerde Fazla Çıkan Eşyada Ceza (GK m. 236/2) 659
J. Antrepodaki Eşyanın Fazla Çıkması Durumunda Ceza (GK m. 236/2) 659
K. Gümrüksüz Satış Mağazalarından Hak Sahibi Olmayanlara Satış Yapılması Durumunda Ceza (GK m. 236/4) 661
1. ÖTV Yönünden Ceza Uygulanıp Uygulanamayacağı 662
2. KDV Yönünden Ceza Uygulanıp Uygulanamayacağı 663
L. Gümrüksüz Satış Mağazalarından Hak Sahibi Olanlara Limit Üstü Satış Yapılması Durumunda Ceza (GK m. 236/4) 663
1. ÖTV Yönünden Ceza Uygulanıp Uygulanamayacağı 663
2. KDV Yönünden Ceza Uygulanıp Uygulanamayacağı 663
M. Antrepodaki Eşyanın Belirgin Şekilde Farklı Olması Durumunda Ceza (GK m. 236/5) 663
N. Özet Beyana Yönelik Cezalar (GK m. 237, 241) 664
1. Özet Beyana İlişkin Açıklamalar 664
a. TGB’ye Gelen Eşyada Özet Beyan 664
b. Serbest Bölgeye Gelen–Serbest Bölgeden Giden Eşyada Özet Beyan 664
c. Özet Beyanı Kim Verir? 664
d. Özet Beyan Aranmayacak Durumlar 665
e. Özet Beyandan Vazgeçilebilmesi 666
f. Özet Beyanın İçeriği 666
g. Özet Beyanın Veri İşleme Tekniği Yoluyla Verilmesi Zorunluluğu 666
h. Özet Beyanın Yazılı Olarak Verilmesi 667
ı. Özet Beyan Olarak Kullanılan Bilgiler 668
ıa. Transit Rejimi Kapsamında Verilen Bilgilerin Özet Beyan Olarak Kullanımı 668
i. Beyanın Bağlayıcılığı 669
j. Dolaylı Temsilde Sorumluluk 670
k. Özet Beyanın Verileceği Gümrük İdaresi 670
l. Özet Beyanın Verilme Süresi 670
la. Deniz Taşımacılığında 671
lb. Hava Taşımacılığında 671
lc. Demiryolu Taşımacılığında 671
ld. Karayolu Taşımacılığında 672
m. Bilgisayar Sistemi Çalışmadığında Özet Beyan 672
n. Özet Beyanda Düzeltme 672
2. Usulsüzlük Cezaları 672
a. Özet Beyan Süresinde Verilmediğinde Ceza 672
b. Süresinden Sonra Verilmiş Özet Beyanlar 673
c. Özet Beyanda Eşyanın Yanlış Beyan Edilmesinde Ceza 674
d. Kaplara İlişkin Bilgilerin Özet Beyan Kayıtlarına Uymaması Durumunda Ceza 674
3. Özet Beyanla İlgili Diğer Cezalar 674
a. Özet Beyan Eksiklik ve Fazlalıklarında Ceza 675
aa. Özet Beyan ile Boşaltma Listesinin Karşılaştırılması ve Özet Beyan Takibatı 675
ab. GK’nın 237’nci Maddesinin Uygulama Esasları 676
4. Para Cezalarının Özet Beyan Verenden Alınması 677
O. Bazı Şartlı Muafiyet Rejimlerinin İhlali Halinde Ceza (GK m. 238/1) 678
1. DİR Hükümlerinin İhlali Halinde Ceza (238/1–a) 679
a. GK’nın 238/1–c Maddesindeki Ceza (DİR ile İlgili) 682
aa. GK’nın 238/2’nci Maddesindeki Ceza (DİR ile İlgili) 686
b. İşlenmiş Ürünün İhraç Edilmemesi 686
c. Serbest Bölgelere Gönderilen Malın Üç Ay İçinde Yurtdışına Satılmaması 688
2. GİR Hükümlerinin İhlalinde Ceza (GK m. 238/1–a) 689
a. Özel Kullanıma Mahsus Taşıtlar İçin Ceza 691
3. GİR’de Usulsüzlük Cezası 691
a. Özel Kullanıma Mahsus Taşıtlar İçin Usulsüzlük Cezası 691
b. Diğer Eşya İçin Usulsüzlük Cezası 692
4. GKAİR Hükümlerinin İhlalinde Ceza (GK m. 238) 692
a. GK m. 238/1–a Kapsamında Ceza 692
b. GK m. 238/1–c Kapsamında Ceza 693
c. GK m. 238/2 Kapsamında Ceza 694
5. GKAİR’de Usulsüzlük Cezası 694
6. Cezanın GK’nın 241/6’ncı Maddesindeki Cezadan Az Olamayacağı (GK m. 238/3) 694
7. Genel Yönetim Kapsamındaki İdareler İçin Ceza 694
Ö. GK’nın 239/1’inci maddesinde Yazılı Ceza 694
1.”İthalat Vergilerinden Muaf Eşya”nın Gümrük Kapısı Dışından Ülkeye Sokulmasında Yaptırım (GK m. 239/1). 695
2. “İhracat Vergilerinden Muaf Eşya”nın Gümrük Kapısı Dışından Ülkeden İhracında Yaptırım (GK m. 239/1) 696
3. İthalat Vergilerinden Muaf Eşyayı Gümrük İşlemlerini Yaptırmaksızın Ülkeye Sokmak 696
P. GK’nın 239/2’nci Maddesi Uyarınca Ceza 696
R. Saklanması Gereken Belgeler İbraz Edilmediğinde Ceza (GK m. 241/6–d) 697
S. Bilgi ve Belge Verme Verilmezse Ceza (GK m. 241/4–ı, 241/6–d) 698
T. Yanlış Bilgi Vermenin Cezası (GK m. 241/3–a) 699
U. Alıcı ile Satıcı Arasındaki İlişki Beyan Edilmezse Ceza (GK m. 241/3–b) 699
§16. CEZADA ZAMANAŞIMI 699
I. GK’nın 231’inci Maddesi Hükümleri 702
A. Gümrük Vergileri Alacağına Bağlı İdari Para Cezalarında Zamanaşımı 703
B. İdari Yaptırıma Konu Fiilin Ceza Uygulamasını Gerektiren Fiile İlişkin Olması Durumunda Zamanaşımı 703
§17. İŞTİRAK 706
I. Limited Şirket Müdürüne İştirak Nedeniyle Ceza 709
§18. İDARİ YAPTIRIM KARARLARININ TEBLİGATI 710
§19. CEZAYA KARŞI BAŞVURU YOLLARI 713
I. İtiraz 714
§20. CEZANIN ÖDENMESİ 715
§21. CEZALARIN KESİNLEŞMESİ 718
§22. CEZADA İNDİRİM 723
§23. CEZALARDA UZLAŞMA 723
§24. İTHALATTA ALINAN KDV’DE CEZA UYGULAMASI 724
I. Eşyanın Tarife Pozisyonunun Yanlış Beyanı 724
A. Gümrük Vergisi Farkının Doğmadığı, KDV Farkının Doğduğu Durum 724
B. Gümrük Vergisi ve KDV Bağlamında Birlikte Vergi Farkı Doğması 727
II. Vergilendirmeye Esas Sayı, Ağırlık Gibi Ölçülerin Yanlış Beyanı 735
III. Düşük Kıymet Beyanı 737
IV. Eşyanın Gümrük Kıymeti Doğru Beyan Edilmekle Birlikte KDV Yönünden Matrah Farkı Oluşturan Durum 738
V. Gümrük Kanunu’nun 236’ncı Maddesine Göre Ceza Uygulanan Durumlarda KDV Bağlamında Ceza Uygulanabilecek Midir? 741
§25. TEMİNATLI İŞLEMLERDE TEMİNATIN EKSİK VERİLMİŞ OLMASI NEDENİYLE USULSÜZLÜK CEZASI 742
§26. İTHALATTA ÖTV’DE CEZA 743
§27. KMK HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI 749
I. Kaçakçılık Suçları 749
A. Gümrük İşlemine Tabi Tutulmaksızın Ülkeye Eşya Sokulması 749
1. Bekletici Sorun 763
B. Aldatıcı İşlem ve Davranışlarla Ülkeye Eşya Sokulması 768
C. Transit Rejimi Çerçevesinde Taşınan Eşyayı Rejime Aykırı Şekilde Ülkede Bırakmak 771
D. Geçici İthalat Rejimiyle Ülkeye Gelen Eşyayı Hile ile Ülke Dışına Çıkarmış Gibi İşlem Yapmak 774
E. Dahilde İşleme Rejimiyle Ülkeye Gelen Eşyayı Sahte Belgeyle Ülke Dışına Çıkarmış Gibi Göstermek 775
F. İthal Eşyanın Amacı Dışında Kullanılması 775
G. İthali Yasak Olan Eşyayı Ülkeye Sokmak 776
H. İhracı Yasak Eşyanın Ülkeden Çıkarılması 776
İ. Teşviklerden Yararlanmak İçin İhracatı Gerçekleşmiş Gibi Göstermek 777
J. Teşviklerden Yararlanmak İçin İhracat Konusu Eşyanın Niteliklerini Farklı Göstermek 777
K. Marker İçermeyen ya da Seviyesi Düşük Akaryakıtın Kaçak Yurda Sokulması 779
L. Bandrol, Etiket ve İşaretlerin Taklitlerinin Ülkeye Sokulması 779
M. Tütün Mamullerinin ve Alkollü İçkilerin Kaçak Olarak Ülkeye Sokulması 779
N. Yolcu Beraberinde Kaçak Eşya 780
II. KMK Kapsamındaki Suçlarda Etkin Pişmanlık 781
III. Kaçakçılık Suçlarına İştirak Edenlerde “Etkinlik Pişmanlık” 783
IV. KMK Uyarınca Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanmayacağı Suç 783
V. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması 783
VI. Hapis Cezasının Ertelenmesi 787
VII. Kamunun Zararının Aynen İadesi 788
VIII. Müsadere 790
Dördüncü Kısım
UYUŞMAZLIKLAR
§28. GÜMRÜK UYUŞMAZLIKLARI 795
§29. BAŞVURU OLANAKLARI (GENEL OLARAK) 796
I. Uzlaşma 796
II. İdari İtiraz 797
A. İdari Kararlara Karşı Başvuru 802
1. “İdari Karar” Deyimi 802
2. Bağlayıcı Tarife ve Menşe Bilgileri–İdari Karar–İdari İtiraz 808
a. Bağlayıcı Tarife Bilgisi –İdari Karar–İdari İtiraz 809
aa. Bağlayıcı Tarife Bilgisine İtiraz 810
b. Bağlayıcı Menşe Bilgisi–İdari Karar–İdari İtiraz 811
ba. Bağlayıcı Menşe Bilgisine İtiraz 812
3. AATUHK’nın 37’nci Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler 813
4. İYUK’un 11’inci Maddesi Uyarınca Üst Makamlara Başvuru 814
5. İYUK’un 10’uncu Maddesi Uyarınca Başvuru 814
§30. VERGİLERE VE CEZALARA KARŞI YÜKÜMLÜNÜN BAŞVURU OLANAKLARI 816
I. Kanun Yolları Kullanılırken Dikkat Edilecek Hususlar 817
II. İdari Başvuru Olanakları 817
A. Uzlaşma 818
1. Genel Bilgi 818
2. Uzlaşmanın Yapılamayacağı Durumlar 818
3. Uzlaşma Kapsamına Giren Vergiler 818
4. Gümrük Alacağının Suç Oluşturan Fiille İlişkili Olması 819
5. İthalatta Alınan KDV’nin Durumu 819
6. İthalatta Alınan ÖTV’nin Durumu 820
7. Uzlaşma Kapsamına Giren Cezalar 820
a. Uzlaşma Kapsamına Girmeyen Cezalar/Yaptırımlar/Tedbirler 822
aa. Adli Para Cezaları 822
ab. Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi Yaptırımı 822
ac. Müsadere 823
ad. İdari Tedbirler 823
8. Fer’i Gümrük Alacakları 823
9. Uzlaşma Talep Süresi 823
a. Uzlaşma Talebinin İtiraz Süresini Durduracağı 823
10. Uzlaşma Olmazsa Yeniden Uzlaşma Talebinde Bulunulamayacağı 824
a. Uzlaşmanın Vaki Olmaması 824
b. Uzlaşmanın Temin Edilememesi 824
11. Gümrük Uzlaşma Komisyonları 825
a. Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Uzlaşma Komisyonları 825
b. Merkezi Uzlaşma Komisyonu 825
c. Uzlaşma Komisyonlarının Yetkisi 826
12. Uzlaşma Tutanaklarının Kesinliği 827
13. Uzlaşılan Vergilerde ve Cezalarda Ödeme Süresi 827
14. Uzlaşılan Vergilerde Gecikme Zammı Oranında Gecikme Faizi 828
a. Gecikme Faizinde Ödeme Zamanı 830
15. Uzlaşılan Cezalarda Peşin Ödeme İndirimi Uygulanmaması 831
B. İdari İtiraz 832
1. İhtirazi Kayıtla Beyan Üzerine Yapılan Tarhiyata İtiraz 834
2. İtirazın Süresi 834
a. Zımni Red Hallerinde İdari İtiraz Süresi 836
b. Uzlaşma Talep Edildiğinde İtiraz Süresi 837
c. İtiraz Süresi ve Mücbir Sebepler 837
3. İtirazı Yapacak Kişi 839
a. Doğrudan Temsil Yoluyla İtiraz 839
b. Dolaylı Temsil Yoluyla İtiraz 840
c. Avukatlar Eliyle İtiraz 840
4. İtiraza Cevap Süresi 841
a. Zimnî Ret ve Anayasa’nın 40’ıncı Maddesinin Uygulanması 844
5. Kararların Gerekçeli Alınması–Başvuru Yollarının Kararda Belirtilmesi 845
6. İtiraz Başvuruları Üzerine Alınan Kararların Tebliği 846
7. İdari itiraz Hakkının Kullanılmaması – Kesinleşme 850
8. İtirazın Ödeme Zamanına Etkisi 853
C. Tahlile İtiraz 855
III. Yargı Yolu 862
A. İtiraz Yolu Kullanılmadan Yargıya Başvurulamaz 862
1. Beyan Üzerine Tahakkuk Ettirilen Vergilerde Dava Yolu 871
B. Ödeme Emrine İlişkin Uyuşmazlık 875
1. İdari Para Cezalarında Ödeme Emri 887
2. Ödeme Emrine Karşı Dava Açma 887
3. Ödeme Emrine Karşı Dava Açıldığında İdari İşlemlerin Yürütülmesi 890
4. Ödeme Emrine Karşı Dava Açılmaması 891
C. İhtiyati Haciz ve İhtiyati Hacze İtiraz 892
1. İhtiyati Haciz Konulması 892
2. Haklarında İhtiyati Haciz Kararı Alınabilecek Kişiler 900
a. Kanuni Temsilcilerinin Durumu 901
b. Gümrük Müşavirlerinin Durumu 902
c. Limited Şirket Ortaklarının Durumu 902
3. İhtiyati Haczin Kaldırılması 904
4. İhtiyati Hacze İtiraz 904
D. İdari Yargıda Görevli Merciler 904
1. Vergi Mahkemeleri 905
2. İdare Mahkemeleri 907
3. Danıştay 910
E. Yargısal Başvuru Olanakları 912
1. Vergi Mahkemelerinde Dava Konusu Edilebilecek Vergiler/Mali Yükümlülükler 912
2. Vergi Mahkemeleri‘nin Görevi Dışında Olan Mali Yükler 914
3. Teminat Uyuşmazlıklarında Görevli Mahkeme 916
F. Dava Açma Süresi 916
1. İlan Yoluyla Yapılan Bildirimlerde Dava Süresi 917
2. İlanı Gereken Düzenleyici İşlemlerde Dava Süresi 917
3. Sürelerin Hesaplanması 918
4. İdari Yargının Görev Alanına Giren Davanın Adli Yargıda Açılması Durumunda Süre 919
5. Dava Süresi ve Mücbir Sebepler 919
G. Davanın Açılması 921
1. Dava Dilekçesi 921
a. Dilekçelerin Verileceği Yerler 921
b. Aynı Dilekçe ile Dava Açılabilecek Haller 921
2. Davanın Açılmış Sayılacağı Tarih 921
3. Harç ve Posta Ücretinin Ödenmemiş Olması 922
4. Dava Dilekçelerinin İlk İncelemesi 922
a. Dilekçenin Görev ve Yetki Yönünden İncelenmesi 923
b. İdari Merci Tecavüzü 926
c. Ehliyet Yönünden İnceleme 926
ca. Adi Ortaklıklarda Dava Ehliyeti 933
cb. İş Ortaklıklarında Dava Ehliyeti 934
d. Gümrük İşlemlerine Karşı Davalarda Dava Açmaya Yetkili Kişiler 935
e. Kesin ve Yürütülmesi Gereken İşlem Olup Olmadığı Yönünden İnceleme 936
f. Süreaşımı Yönünden İlk İnceleme 937
g. Hasım Yönünden İlk İnceleme 938
h. Dilekçenin İYUK’un 3’üncü Maddesi Bağlamında İncelenmesi 939
ı. Dilekçenin İYUK’un 5’inci Maddesi Bağlamında İncelenmesi 940
5. İlk İnceleme Sonucunda Verilecek Kararlar 941
6. Dava Yoluna Başvurulduğunda Tarhiyatın ve Cezaların Durumu 942
a. Tahsilatın Durması 942
7. Vergi Mahkemesinin Kesin (İstinaf Yolu Kapalı) Kararları 947
8. Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi Yaptırımı ve İstinaf Yolu 948
9. Bölge İdare Mahkemesi’nin Temyiz Yolu Kapalı Kararları 949
10. Mülkiyetin Paraya Çevrilmesi Yaptırımı ve Temyiz Yolu 951
11. Yürütmenin Durdurulması 952
12. Dava Açılmasının Yarattığı Sonuçlar 953
a. Zamanaşımı 953
aa. Zamanaşımının Durması 953
ab. TCK’daki Dava ve Ceza Zamanaşımı Süresinin Esas Alınması 954
b. Ödeme Süresinin Uzaması 955
c. Kesinleşme 955
13. Duruşma 956
14. Kanun Yararına Temyiz 959
Kaynakça 961
Kavram Dizini 975

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
299,00   
299,00   
2
149,50   
299,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
299,00   
299,00   
2
149,50   
299,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
299,00   
299,00   
2
149,50   
299,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
299,00   
299,00   
2
149,50   
299,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
299,00   
299,00   
2
   
   
Kapat