Ceza Muhakemesi Hukuku -I- Cumhur Şahin

Ceza Muhakemesi Hukuku -I-


Basım Tarihi
2021-09
Sayfa Sayısı
400
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750271526
Boyut
16x24
Baskı
1262,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 62 puan kazanacaksınız)
   62

Prof. Dr. Cumhur ŞAHİN

Doç. Dr. Neslihan GÖKTÜRK

 

Konu Başlıkları
- Ceza Muhakemesi Hukukuna Giriş
- Ceza Muhakemesi Şartları
- Ceza Muhakemesi Süjeleri
Koruma Tedbirleri

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
12. Basıya Önsöz 5
1. Basıya Önsöz 7
Kısaltmalar 17
Birinci Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN GENEL ESASLARI
§1. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU 21
§2. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN ORTAK TERİMLERİ 23
I. Şüpheli ve Sanık 23
II. Müdafi ve Vekil 25
III. Soruşturma ve Kovuşturma 27
IV. İfade Alma ve Sorgu 29
V. Malen Sorumlu 30
VI. Suçüstü 30
VII. Toplu Suç 30
VIII. Disiplin Hapsi 30
§ 3. CEZA MUHAKEMESİNİN İŞLEYİŞİ 31
§ 4. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN DİĞER HUKUK DALLARIYLA İLİŞKİSİ 33
§ 5. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI 34
I. Ceza Muhakemesi Kanunu 34
II. Diğer Kanunlar 36
III. Anayasa 37
IV. Uluslararası Andlaşmalar 37
V. Yardımcı Kaynaklar 38
§6. CEZA MUHAKEMESİ KURALLARININ YORUMU VE KIYAS 38
§7. CEZA MUHAKEMESİ KURALLARININ UYGULAMA ALANI 39
I. Zaman Bakımından Uygulanma 39
II. Yer Bakımından Uygulanma 44
III. Kişi Bakımından Uygulanma 44
İkinci Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ ŞARTLARI
§ 1. GENEL AÇIKLAMALAR 47
§ 2. CEZA MUHAKEMESİ ŞARTLARININ NİTELİĞİ 49
§ 3. CEZA MUHAKEMESİ ŞARTLARININ SONUÇLARI 52
§ 4. BAZI CEZA MUHAKEMESİ ŞARTLARI 54
I. Şikayet 55
II. Talep (İstem) 61
III. Müracaat (Yazılı Başvuru) 61
IV. İzin 63
V. Dokunulmazlığın Bulunmaması 66
VI. Türkiye’de Bulunma 67
VII. Kesin Hüküm Bulunmaması 67
VIII. Aynı Davaya Bakılmakta Olmaması 69
IX. Sanığın Hazır Bulunması 70
X. Sanığın Akıl Hastası Olmaması 74
XI. Bekletici Sorunun Çözümü 74
XII. Önödeme 74
XIII. Uzlaştırma 75
XIV. Seri Muhakeme Usulü 76
Üçüncü Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ MAKAMLARI VE SÜJELERİ
§ 1. CEZA MUHAKEMESİ MAKAMLARI 79
§ 2. İDDİA MAKAMI 80
I. Cumhuriyet Savcısı 80
1. Savcılık Teşkilatı 80
a) İlk Derece Mahkemelerinde Savcılık Teşkilatı 80
b) Bölge Adliye Mahkemelerinde Savcılık Teşkilatı 82
c) Yargıtayda Savcılık Teşkilatı 83
2. Cumhuriyet Savcısının Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı Sorunu 85
3. Cumhuriyet Savcısının Görev ve Yetkileri 89
a) Genel Açıklamalar 89
b) Cumhuriyet Savcısına Yetki Veren Düzenlemelerin Niteliği 92
c) Yer Bakımından Yetki 94
d) İddianame ve İadesi 96
aa) İddianamenin Kapsamı ve İçeriği 96
bb) İddianamenin İadesi 100
e) Kamu Davası Açmada Takdir Yetkisi 106
aa) Etkin Pişmanlık ve Şahsi Cezasızlık Halleri 106
bb) Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi 107
f) Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı ve Denetimi 112
aa) Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararının Verilmesi 112
bb) Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararına İtiraz 116
4. Savcı–Adli Kolluk İlişkisi 118
II. Sulh Ceza Hakimi 120
III. Mağdur 122
1. Genel Açıklamalar 122
2. Mağdur ile Suçtan Zarar Görenin Hakları 124
3. Mağdur ile Suçtan Zarar Görenin Dinlenmesi 126
4. Mağdur ile Suçtan Zarar Görenin Davaya Katılması 131
5. Tüzel Kişilerin Kamu Davasına Katılması ve Temsili 136
§ 3. SAVUNMA MAKAMI 137
I. Şüpheli ve Sanık 137
1. Şüpheli ve Sanığın Hakları 138
a) Haklarını ve İsnadı Öğrenme Hakkı 140
b) Müdafiden Yararlanma Hakkı 141
c) Yakınlarına Haber Verme Hakkı 142
d) Yüklenen Suç Hakkında Açıklamada Bulunmama (Susma) Hakkı 142
e) Delil Toplanmasını Talep Hakkı 147
f) Lekelenmeme Hakkı 147
2. Şüpheli ve Sanığın Yükümlülükleri 148
a) Hazır Bulunma Yükümlülüğü 149
b) Bazı İşlemlere Katlanma Yükümlülüğü 150
c) Kimliği, Ekonomik ve Kişisel Durumu Hakkında Bilgi Verme Yükümlülüğü 150
3. İfade ve Sorgu 151
a) İfade ve Sorgunun Yapılışı 151
b) İfade ve Sorgunun Mekanı, Zamanı ve Süresi 154
aa) İfade ve Sorgunun Mekanı 154
bb) İfade ve Sorgunun Zamanı 156
cc) İfade ve Sorgunun Süresi 156
c) İfade ve Sorgunun Tutanağa Geçirilmesi 158
aa) Yazılı Tutanak 158
bb) İfade ve Sorgunun Kaydında Teknik İmkanlardan Yararlanılması 161
aaa) Ses–Görüntü Kaydedicilerin Delil Gücü 161
bbb) Ses–Görüntü Kaydedicilerin İspat Vasıtaları Arasındaki Yeri 165
d) Yazılı İfade Verme 167
4. İfade Alma ve Sorguda Yasak Usuller 168
a) Genel Açıklamalar 168
b) Yasak İfade ve Sorgu Usullerinin İncelenmesi 174
aa) Kötü Davranma 174
bb) İşkence 175
cc) İlaç Verme 178
dd) Yorma 181
ee) Aldatma 182
ff) Cebir veya Tehditte Bulunma 185
gg) Bazı Araçları Kullanma 187
hh) Kanuna Aykırı Yarar Vaadinde Bulunma 191
c) Yasak Usullere Başvurulmasında Rızanın Etkisi 192
d) Yasak İfade ve Sorgu Usullerine Başvurulduğunun İspatı 193
5. Hukuka Aykırı Olarak Alınan İfadenin Değerlendirilmesi Yasağı 194
II. Müdafi 200
1. Genel Açıklamalar 200
2. Müdafi Seçimi ve Görevlendirilmesi 201
3.Müdafiin Dosya İnceleme Yetkisi 207
4. Müdafiin Şüpheli veya Sanıkla Görüşme ve Yazışma Yetkisi 210
III. Diğer Savunma Süjeleri 212
§ 4. YARGILAMA MAKAMI 214
I. Yargılama Makamını İşgal Eden Süje Olarak Hakim 214
1. Hakimin Nitelikleri 215
a) Bağımsızlık 216
b) Tarafsızlık 221
aa) Tarafsızlığı Ortadan Kaldıran Sebepler 221
aaa) Hakimin Davaya Bakamayacağı Haller (Görev Yasakları) 221
bbb) Hakimin Tarafsızlığını Şüpheye Düşürecek Diğer Sebepler 223
bb) Tarafsızlığı Sağlama Yolları 223
aaa) Hakimin Reddi 223
bbb) Hakimin Çekinmesi 225
2. Hakimin (Mahkemenin) Yetkileri 226
a) Madde Bakımından Yetki (Görev) 226
aa) Genel Açıklamalar 226
bb) Mahkemenin Madde Bakımından Yetkisi 227
cc) Madde Bakımından Yetkisizlik İddiası 230
dd) Madde Bakımından Yetki Uyuşmazlığı 232
ee) Madde Bakımından Yetkinin İstisnaları 234
aaa) Madde Bakımından Yetkisizlik Kararı Verilemeyecek Hal 234
bbb) Bağlantı Nedeniyle Birleştirme 236
ff) Madde Bakımından Yetkisiz Hakimin İşlemlerinin Akıbeti 240
b) Yer Bakımından Yetki 242
aa) Genel Açıklamalar 242
bb) Mahkemenin Yer Bakımından Yetkisi 243
cc) Yetkisizlik İddiası ve Kararı 246
dd) Yer Bakımından Yetki Uyuşmazlığı 246
ee) Yer Bakımından Yetkinin İstisnaları 247
aaa) Davanın Nakli 247
bbb) İstinabe 249
ccc) Bağlantı Nedeniyle Birleştirme 250
ff) Yer Bakımından Yetkisiz Hakimin İşlemlerinin Akıbeti 251
c) Kişi Bakımından Yetki 251
aa) Genel Açıklamalar 251
bb) Kişi Bakımından Yetkinin İstisnası Olarak Birleştirme 253
d) Görev Bakımından Yetki 254
aa) Genel Açıklamalar 254
bb) Görev Bakımından Yetki Uyuşmazlığı 254
cc) Görev Bakımından Yetkinin İstisnaları 255
aaa) Naiplik 255
bbb) Nisbi Muhakeme 257
II. Yargılama Makamının Yardımcı Teşkilatı 259
Dördüncü Bölüm
KORUMA TEDBİRLERİ
§ 1. ORTAK AÇIKLAMALAR 263
I. Kavram ve Tanım 263
II. Koruma Tedbirlerine İlişkin Düzenlemelerin Genel Değerlendirmesi 264
III. Koruma Tedbirlerinin Ortak Özellikleri 267
1. Yasallık 267
2. Geçicilik 268
3. Araç Oluş 268
4. Gecikmede Tehlike 268
5. Görünüşte Haklılık (Haklı Görünüş) 268
6. Ölçülülük 269
7. Bir Karara Dayanma 270
§ 2. KORUMA TEDBİRLERİNİN ÇEŞİTLERİ 271
I. Yakalama ve Gözaltı 271
1. Yakalama 271
a) Tanım 271
b) Doğrudan (Fiili) Yakalama 272
aa) Yakalama Yetkisi 272
bb) Yakalanan Kişiye Haklarının Bildirilmesi 274
cc) Yakalama Tutanağı 275
c) Yakalama Emrine İstinaden Yakalama 275
aa) Genel Açıklamalar 275
bb) Yakalanan Kişinin Hakim veya Mahkeme Önüne Çıkarılması 278
2. Gözaltı 279
a) Genel Açıklamalar 279
b) Gözaltı Süresi 281
c) Gözaltına Alınan Şüphelinin Hakim Önüne Çıkarılması 283
d) Gözaltı İşlemleri ve Denetimi 284
3. Yakalama ve Gözaltına İlişkin Ortak Hususlar 285
a) Yakalama İşleminin ve Gözaltına İlişkin Kararların Denetlenmesi 285
b) Yakalanan ve Gözaltına Alınanın Durumunun Yakınlarına Bildirilmesi 286
c) Yakalama ve Gözaltında Sağlık Kontrolü 287
d) Çocuklarla İlgili Yakalama ve Gözaltı 288
II. Tutuklama 289
1. Kavram 289
2. Tutuklamanın Şartları 290
a) Kuvvetli Suç Şüphesi 291
b) Tutuklama Nedenlerinden Birinin Varlığı 292
aa) Kaçma Şüphesi 294
bb) Delilleri Karartma Şüphesi 294
3. Tutuklama Yasağı 295
4. Tutuklama Kararı 296
a) Karar Vermeye Yetkili Makam 296
b) Kararda Gerekçe Gösterilmesi 297
c) Şüpheli ve Sanığın Yokluğunda Tutuklama Kararı Verilememesi 298
d) Tutuklama Kararına İtiraz 298
5. Tutuklama Sırasında Müdafi Yardımından Yararlanma 300
6. Tutuklananın Durumunun Yakınlarına Bildirilmesi 301
7. Tutukluluğun İncelenmesi 303
8. Tutukluluk Süresi 305
III. Adli Kontrol 308
1. Kavram 308
2. Adli Kontrol Uygulanabilmesinin Şartları 310
3. Adli Kontrol Kararı 311
4. Adli Kontrol Uygulanabilecek Suçlar 313
5. Adli Kontrol Tedbirlerinin Türleri 314
6. Adli Kontrolün Süresi, İzlenmesi ve Mahsup 318
7. Yaptırım 319
8. Adli Kontrol Kararının Kaldırılması 320
IV. Arama 320
1. Genel Açıklamalar 320
2. Aramanın Şartları 322
3. Aramanın Kapsamı 322
4. Arama Kararı ve Emri 324
5. Aramanın Zamanı 327
6. Aramanın İcrası 327
V. Elkoyma 331
1. Elkoymanın Niteliği 331
2. Elkoymanın Kapsamı 332
3. Elkoyma Kararı ve Emri 333
4. Elkoymanın İcrası 335
5. Elkonulan Eşyanın İadesi 337
6. Elkonulan Eşyanın Muhafazası veya Elden Çıkarılması 338
7. Özel Elkoyma Çeşitleri 339
a) Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma 339
b) Postada Elkoyma 344
c) Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini 345
d) Kaçaklara İlişkin Elkoyma 348
e) Basılmış Eserlere Elkoyma 351
8. Arama ve Elkoymaya İlişkin Ortak Düzenlemeler 351
a) Avukat Bürolarında Arama, Elkoyma ve Postada Elkoyma 352
b) Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlarında ve Kütüklerinde Arama, Kopyalama ve Elkoyma 353
VI. Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi 355
1. Genel Açıklamalar 355
2. İletişimin Denetlenmesi Şekilleri 357
3. İletişimin Denetlenmesinin Şartları 360
a) Kuvvetli Şüphe Sebeplerinin Bulunması 360
b) Başka Suretle Delil Elde Edilmesi İmkanının Bulunmaması 361
4. İletişimin Denetlenmesinin Kapsamı 361
5. İletişimin Denetlenmesi Kararı 363
6. İletişimin Denetlenmesi Kararının İcrası 365
7. İletişimin Denetlenmesi Tedbirinin Uygulanacağı Kişiler 366
8. İletişim İçeriklerinin Yok Edilmesi ve Bildirim 369
9. Tesadüfen Elde Edilen Deliller 369
VII. Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi 371
1. Genel Açıklamalar 371
2. Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesinin Şartları 371
a) Kuvvetli Şüphe Sebeplerinin Bulunması 371
b) Başka Suretle Delil Elde Edilmesi İmkanının Bulunmaması 371
3. Gizli Soruşturmacı Görevlendirmenin Kapsamı 372
4. Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi Kararı 374
5. Gizli Soruşturmacının Görev ve Yetkileri 374
6. Elde Edilen Bilgilerin Muhakemede Kullanılması 375
VIII. Teknik Araçlarla İzleme 375
1. Genel Açıklamalar 375
2. Teknik Araçlarla İzlemenin Şartları 376
a) Kuvvetli Şüphe Sebeplerinin Bulunması 376
b) Başka Suretle Delil Elde Edilmesi İmkanının Bulunmaması 377
3. Teknik Araçlarla İzlemenin Kapsamı 378
4. Teknik Araçlarla İzleme Kararı 380
5. Delillerin Muhakemede Kullanılması ve İmhası 380
§ 3. KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT 381
I. Genel Açıklamalar 381
II. Tazminat İstenebilecek Haller 383
III. Tazminat Talebinin Şartları ve İncelenmesi 385
IV. Tazminatın Geri Alınması ve Rücu 388
Kaynaklar 391
Kavramlar Dizini 399

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
62,00   
62,00   
2
31,00   
62,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
62,00   
62,00   
2
31,00   
62,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
62,00   
62,00   
2
31,00   
62,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
62,00   
62,00   
2
31,00   
62,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
62,00   
62,00   
2
   
   
Kapat