Türk Ceza Hukukunda Yağma Suçu Devrim Aydın

Türk Ceza Hukukunda Yağma Suçu


Basım Tarihi
2020-09
Sayfa Sayısı
238
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786050506402
Boyut
16x24
Baskı
165,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 65 puan kazanacaksınız)
   65

Konu Başlıkları
- Genel Bilgiler
- Yağma Suçunun Unsurları
- Suçun Ortaya Çıkış Biçimleri
- Yağma Suçunun Nitelikli Halleri
- Hukuki İlişkiden Doğan Alacağı Tahsil Amacıyla Yağma
Yağma Suçuna İlişkin Muhakeme Süreci

 

İÇİNDEKİLER
KISALTMALAR

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL BİLGİLER
I. MALVARLIĞI HAKLARININ CEZA HUKUKU YOLUYLA KORUNMASI

A. GENEL OLARAK MÜLKİYET VE MALVARLIĞI HAKLARI

B. GENEL OLARAK MALVARLIĞINA KARŞI SUÇLAR

II. YAĞMANIN NİTELİĞİ VE MALVARLIĞINA İLİŞKİN DİĞER SUÇLARDAN AYRILMASI

A. YAĞMA VE YAĞMA SUÇU KAVRAMI

B. YAĞMA SUÇUNUN HUKUKİ ESASI VE NİTELİĞİ

C. YAĞMA SUÇUNUN TÜRK HUKUKUNDA
DÜZENLENİŞİ

III. YAĞMA SUÇU HAKKINDA GENEL BİLGİLER

A. SUÇUN HUKUKİ KONUSU

B. SUÇUN FAİLİ

C. SUÇUN MAĞDURU

D. SUÇUN MADDİ KONUSU

1. Başkasına Ait Taşınır Mal

2. Taşınmazların Yağmanın Konusu Olup Olamayacağı
Sorunu

3. Senet ve Senet Niteliğinde Belge

İKİNCİ BÖLÜM
YAĞMA SUÇUNUN UNSURLARI
I. SUÇUN MADDİ UNSURU

A. GENEL OLARAK

B. MALIN TESLİMİNİN SAĞLANMASI İÇİN ZOR KULLANILMASI

1. Genel Olarak İradenin Zorlanması

2. . Tehdit ya da Cebrin Niteliği.......................................... 53

3... Tehdit ya da Cebrin Yöneltileceği Kişi

C. CEBİR

1. Cebrin Kapsamı

2. Cebrin Mağdur Tarafından Anlaşılıp Anlaşılmaması Gerektiği Tartışması

3. Cebre Bağlı Olarak Mağdurun Ağır Yaralanması ya da
Ölümü Halinde Failin Sorumluluğu

D. YAĞMA SUÇUNDA CEBİR KARİNESİ

E. TEHDİT

1. Tehdidin Esası ve Konusu

2. Tehdit Konusu Kötülüğün Hedeflediği Kişi

F. TEHDİT VEYA CEBRİN ZAMANI

II. YAĞMA KONUSU MALIN TESLIMI

A. MALIN CEBİR YA DA TEHDİTLE ALINMASI

B. MAL ALINDIKTAN SONRA CEBİR YA DA TEHDİDE BAŞVURULMASI: YAĞMAYA DÖNÜŞEN HIRSIZLIK

III. SENEDİN YAĞMASI

A. YAĞMA SUÇU AÇISINDAN SENET ve SENEDİN
NİTELİĞİ

B. . SENEDİN YAĞMALANMASI

IV. YAĞMA SUÇU AÇISINDAN HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERI

A. CEZA KANUNUNDAN KAYNAKLANAN HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİ

B. ÖZEL HUKUKTAN KAYNAKLAN ZİLYEDİN KUVVET KULLANMA HAKKI

V. YAĞMA SUÇUNUN MANEVİ UNSURU

A. YAĞMA KASTI VE KAPSAMI

B. MALIN KULLANILDIKTAN SONRA GERİ VERİLMEK AMACIYLA ZORLA ALINMASI: KULLANMA
YAĞMASI

C. YAĞMA SUÇU AÇISINDAN KUSURLULUĞA ETKİ
EDEN NEDENLER

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SUÇUN ORTAYA ÇIKIŞ BİÇİMLERİ
I. TEŞEBBÜS

A. YAĞMANIN TAMAMLANMA ANI

B. YAĞMAYA TEŞEBBÜSÜN ÖLÇÜTÜ

C. YAĞMA SUÇUNDA GÖNÜLLÜ VAZGEÇME

II. SUÇA İŞTİRAK

A. YAĞMA SUÇUNDA FAİLLİK

B. . YAĞMA SUÇUNA İŞTİRAK BİÇİMLERİ

C. KARARLAŞTIRILANDAN BAŞKA SUÇUN İŞLENMESİ HALİNDE İŞTİRAKÇİLERİN SORUMLULUĞU

III. SUÇLARIN İÇTİMASI

A. YAĞMA SUÇUNUN ZİNCİRLEME BİÇİMDE
İŞLENMESİ

B. YAĞMA AMACIYLA KİŞİ HÜRRİYETİNİN
SINIRLANMASI

C. TEFECİLİĞE KONU BORCUN TAHSİLİ AMACIYLA
YAĞMA

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
YAĞMA SUÇUNUN NİTELİKLİ HALLERİ
I. CEZAYI ARTIRAN NİTELİKLİ HALLER

A. SUÇUN SİLAHLA İŞLENMESİ

B. SUÇUN KİŞİNİN KENDİSİNİ TANINMAYACAK HALE KOYMASI SURETİYLE İŞLENMESİ

C. SUÇUN BİRDEN FAZLA KİŞİ TARAFINDAN BİRLİKTE İŞLENMESİ

D. SUÇUN YOL KESMEK SURETİYLE İŞLENMESİ

E. SUÇUN KONUTTA, İŞYERİNDE VEYA BUNLARIN EKLENTİLERİNDE İŞLENMESİ

1. Konut ve İşyeri

2. Konutun ve İşyerinin Eklentisi

F. SUÇUN BEDEN VEYA RUH BAKIMINDAN KENDİSİNİ SAVUNAMAYACAK DURUMDA BULUNAN KİŞİYE
KARŞI İŞLENMESİ

G. SUÇUN VAR OLAN VEYA VARSAYILAN SUÇ ÖRGÜTLERİNİN OLUŞTURDUKLARI KORKUTUCU GÜÇTEN YARARLANILARAK İŞLENMESİ

H. YAĞMANIN SUÇ ÖRGÜTÜNE YARAR SAĞLAMAK MAKSADIYLA İŞLENMESİ

I. SUÇUN GECE VAKTİNDE İŞLENMESİ

J. BİRDEN FAZLA AĞIRLATICI NEDENİN BULUNMASI HALİNDE TEMEL CEZANIN BELİRLENMESİ

II. DAHA AZ CEZAYI GEREKTİREN NİTELİKLİ HAL: MALIN DEĞERİNİN AZLIĞI

A. MALIN DEĞERİ VE DEĞER AZLIĞININ KAPSAMI

B. SOMUT OLAYDA YAĞMAYA KONU MALIN
DEĞERİNİN TESPİTİ

C. DEĞER AZLIĞININ YAĞMA SUÇUNDA HAFİFLETİCİ NEDEN OLMASI TARTIŞMALARI

BEŞİNCİ BÖLÜM
HUKUKİ İLİŞKİDEN DOĞAN ALACAĞI TAHSİL AMACIYLA YAĞMA
I. ALACAK İLİŞKİSİ VE ALACAĞIN ZORLA TAHSİLİ

A. GENEL OLARAK KENDİ HAKKINI
ZORLA ALMA

B. ALACAK İLİŞKİSİ VE ALACAĞIN NİTELİĞİ

1. Hukuki İlişkiye Dayanan Alacak İlişkisi ve
Borcun Niteliği

2. Eksik Borçlardan Doğan Alacağın Tahsili

3. Kanuni Şekil Şartını Taşımayan Alacağın Tahsili

4. İfası İmkansız Alacakların Tahsili

5. Vadesi Gelmemiş Alacakların Tahsili

C. ALACAK MİKTARI İLE YAĞMALANAN MİKTAR ARASINDA ORAN BULUNUP BULUNMAMASI

D. . SUÇUN MAĞDURU İLE BORÇLUNUN AYNI KİŞİ OLUP OLMAMASI GEREKTİĞİ SORUNU

II. ALACAĞI TAHSİL AMACIYLA YAĞMAYA İLİŞKİN SORUNLAR VE TARTIŞMALAR

A. DÜZENLEMENİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE FAİLİN SORUMLULUĞU

B. ALACAĞI TAHSİL AMACIYLA HAREKET EDEN FAİLİN AĞIRLAŞMIŞ YARALAMA YA DA ÖLÜME NEDEN
OLMASI HALİNDE SORUMLULUĞU

C. ALACAKLI OLMAYANLARIN ALACAĞI TAHSİL FİİLİNE İŞTİRAK ETMELERİ HALİNDE SORUMLULUKLARI

ALTINCI BÖLÜM
YAĞMA SUÇUNA İLİŞKİN MUHAKEME SÜRECİ
I. YAĞMA SUÇUNDA ETKİN PİŞMANLIK

A. YAĞMA SUÇUNDA ETKİN PİŞMANLIĞIN
KOŞULLARI

B. YAĞMA SUÇUNDA ETKİN PİŞMANLIK
DÜZENLEMESİYLE İLGİLİ SORUNLAR

II. SUÇUN KOVUŞTURMASINA İLİŞKİN
DÜZENLEMELER

A. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME

1. Yağma Suçunda Görevli Mahkeme

2. Alacağı Tahsil Amacıyla Yağma Suçunda Görevli
Mahkeme

3. Yağma Suçunda Yetkili Mahkeme

B .. YAĞMA SUÇUNA İLİŞKİN KORUMA TEDBİRLERİ

C. SUÇUN MAĞDURUNUN HAKLARI VE SUÇTAN
ZARAR GÖRENLERİN DAVAYA KATILMASI

SONUÇ

KAYNAKLAR

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
65,00   
65,00   
2
32,50   
65,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
65,00   
65,00   
2
32,50   
65,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
65,00   
65,00   
2
32,50   
65,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
65,00   
65,00   
2
32,50   
65,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
65,00   
65,00   
2
32,50   
65,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
65,00   
65,00   
2
   
   
Kapat