Uzlaştırma Kurumu Ebubekir Yıldırım

Türk Hukuk SistemindeUzlaştırma Kurumu


Basım Tarihi
2020-02
Sayfa Sayısı
140
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786053009528
Boyut
16x24
Baskı
140,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 40 puan kazanacaksınız)
   40

 

 

İÇİNDEKİLER
SUNUŞ 7
KISALTMALAR 13
GİRİŞ 15
BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK UZLAŞTIRMA
I. UZLAŞTIRMANIN TANIMI VE KAVRAM SORUNU 19
II. UZLAŞTIRMANIN HUKUKİ NİTELİĞİ 21
III. UZLAŞTIRMANIN AMACI 24
IV. UZLAŞTIRMA KURUMUNA YÖNELİŞİN NEDENLERİ 26
V. UZLAŞTIRMA KURUMUNUN CEZA VE CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU
İLKELERİ İLİŞKİSİ 32
A. Genel Olarak 32
B. Re’sen Araştırma İlkesi 33
C. Adalet İlkesi 35
D. Adil Yargılanma Hakkı 36
E. Eşitlik İlkesi 37
F. Kamu Davasının Mecburiliği İlkesi 38
G. Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği ve Kusur Sorumluluğu İlkeleri 39
H. Maddi Gerçeğin Araştırılması İlkesi 40
İ. İrade Özgürlüğü 41
İKİNCİ BÖLÜM
TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE UZLAŞTIRMA VE UZLAŞTIRMA KAPSAMINA GİREN SUÇLAR
I. YASAL DÜZENLEME 43
II. UZLAŞTIRMA KAPSAMINA GİREN SUÇLAR 45
A. Türk Ceza Kanunu’nda Uzlaştırmaya Tabi Suçlar 45
1. Genel Olarak Şikâyet, Şikâyetin Şekli ve Süresi 46
2. Şikâyetten Vazgeçme ve Feragat 50

10 İçindekiler

3. Şikâyet ve Uzlaştırma 53
a. Soruşturulması ve Kovuşturulması Şikâyete Bağlı Olup
Uzlaştırma Kapsamındaki Suçlar 55
b. Şikâyete Bağlı Olup Olmadığına Bakılmaksızın Türk Ceza
Kanunu’nda Yer Alan Uzlaştırma Kapsamındaki Katalog Suçlar 57
c. Şikâyete Bağlı Olsa Bile Uzlaştırma Kapsamında Olmayan Suçlar 58
(1) Etkin Pişmanlık Hükümlerine Yer Verilen Suçlar 59
i. TCK’da yer alıp şikâyete tabi olup da etkin pişmanlık hükümlerine yer verilen suçlar; 59
ii. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda olup da
etkin pişmanlığa yer verilen suçlar 60
iii. 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununda olup da etkin
pişmanlığa yer verilen suçlar; 60
(2) Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar 60
(3) Kamu Tüzel Kişileri Aleyhine İşlenen Suçlar 61
(4) Uzlaştırmaya Tabi Olan Suç İle Uzlaştırmaya Tabi Olmayan
Suçların Birlikte İşlendiği Suçlar 61
B. Diğer Kanunlarda Yer Alan Uzlaştırmaya Tabi Suçlar 62
1. 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Araştırılması Hakkında Kanunda Yer Alan Uzlaştırmaya Tabi Suçlar 62
2. 5042 sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına
İlişkin Kanunda Yer Alan Uzlaştırmaya Tabi Suçlar 63
3. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Yer Alan Uzlaştırmaya
Tabi Suçlar 63
4. 5941 sayılı Çek Kanununda Yer Alan Uzlaştırmaya Tabi Suçlar 63
5. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda Yer Alan Uzlaştırmaya Tabi Suçlar 64
6. 6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanununda Yer Alan
Uzlaştırmaya Tabi Suçlar 64
7. 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununda Yer Alan Uzlaştırmaya Tabi Suçlar 64
8. 1163 sayılı Kooparatifler Kanununda Yer Alan Uzlaştırmaya Tabi Suçlar 64
9. 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununda Yer Alan Uzlaştırmaya Tabi Suçlar 65
C. Suça Sürüklenen Çocukların İşledikleri Suçlarda Uzlaştırma 66

İçindekiler 11
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM UZLAŞTIRMANIN ŞEKLİ ŞARTLARI
I. UZLAŞTIRMA BÜROSU 71
A. Uzlaştırma Bürosunun Kurulması 71
B. Büro Personelinin Görev ve Sorumlulukları 71
1. Yazı İşleri Müdürünün Görev ve Sorumlulukları 71
2. Zabıt Kâtibinin Görev ve Sorumlulukları 72
C. İş Bölümü 73
D. Büroların Gözetimi ve Denetimi 73
II. UZLAŞTIRMANIN YETKİLİ KİMSE TARAFINDAN YAPILMASI 74
A. Kimler Uzlaştırmacı Olabilir 74
B. Uzlaştırmacının Uzlaştırmacı Siciline Kayıtlı Olması 75
III. YETKİLİ MAKAMLARCA UZLAŞTIRICI TAYİNİ 77
A. Soruşturma Evresinde 78
B. Kovuşturma Evresinde 79
IV. UZLAŞTIRMANIN YAPILACAĞI YER ZAMAN VE UZLAŞTIRMA GİDERLERİ 81
A. Uzlaştırmanın Yapılacağı Yer ve Zaman 81
B. Uzlaştırmacı Ücreti ve Uzlaştırmacı Ücretinin Ödenmesi 82
C. Uzlaştırmacı Giderleri 84
V. UZLAŞTIRMA MÜZAKERELERİ 86
A. Uzlaştırma Müzakerelerinin Gizliliği 89
B. Uzlaştırmanın Hür İradeye Dayanması 92
VI. UZLAŞTIRMANIN YAZILI BİR METİN HALİNE GETİRİLMESİ 93
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
UZLAŞTIRMANIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİN USULÜ VE SONUÇLARI
I. SORUŞTURMA EVRESİNDE UZLAŞTIRMA 95
A. Delillerin Toplanması ve Dosyanın Uzlaştırma Bürosuna Gönderilmesi 95
B. Dosyanın Uzlaştırma Bürosu Cumhuriyet Savcısı Tarafından İncelenmesi
ve İade Kararı 97
C. Uzlaştırmacı Görevlendirilmesi 97
D. Belgelerin Uzlaştırmacıya Verilmesi ve Gizlilik Bildirimi 98
E. Uzlaştırma Süresi ve Uzlaştırma Raporu 99
F. Soruşturma Evresinde Uzlaştırmanın Hukuki Sonuçları 101

12 İçindekiler

II. KOVUŞTURMA EVRESİNDE UZLAŞTIRMA 103
A. Dosyanın Uzlaştırma Bürosuna Gönderilmesi 103
B. Belgelerin Verilmesi 105
C. Uzlaştırma Süresi ve Uzlaştırma Raporu 105
D. Kovuşturma Evresinde Uzlaştırmanın Hukukî Sonuçları 107
III. SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA EVRESİNDEKİ UZLAŞTIRMANIN ORTAK HÜKÜMLERİ 109
A. Uzlaştırmacının Çekinmesi veya Reddi 109
B. Uzlaşma Teklifi ve Uzlaşma Teklifini Kabul Süresi 109
1. Birden Fazla Mağdur veya Suçtan Zarar Gören Olması Durumunda 111
2. Şüphelinin, Mağdurun veya Suçtan Zarar Görenin Reşit Olmaması Durumunda 111
3. Uzlaşma Teklifinin Müdafi ve Vekile Yapılması 113
4. Uzlaşma Teklifinin Açıklamalı Tebligat veya İstinabe Yoluyla
Yapılabilmesi 114
5. Adreste Bulunmama Durumunda 118
C. Zararın Giderilmesi ve Edimin Konusu 119
1. Edimin Bizzat Şüpheli veya Sanık Tarafından Yerine Getirilmesi 122
2. Edimin Yerine Getirilmemesinin Hukuki Sonuçları 123
D. Zamanaşımı 124
E. Uzlaştırmanın Bir Kere Uygulanabilmesi 126
F. Birden Çok Fail Bulunması Durumunda Uzlaşma 127
IV. UZLAŞTIRMADA KANUN YOLLARI 127
SONUÇ 129
KAYNAKÇA 137

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
40,00   
40,00   
2
20,00   
40,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
40,00   
40,00   
2
20,00   
40,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
40,00   
40,00   
2
20,00   
40,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
40,00   
40,00   
2
20,00   
40,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
40,00   
40,00   
2
20,00   
40,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
40,00   
40,00   
2
   
   
Kapat