Tasarrufun İptali Davasında İspat Elifgül Yalçın

Haciz Yolu İle Takipte AçılanTasarrufun İptali Davasında İspat


Basım Tarihi
2021-01
Sayfa Sayısı
102
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750265860
Boyut
16x24
Baskı
146,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 46 puan kazanacaksınız)
   46

Konu Başlıkları
- Genel Olarak Tasarrufun İptali Davaları
- İspat Hukukunun Temel Kavramları
- Haciz Yolu İle Takipte Açılan Tasarrufun İptali Davalarında İspat Faaliyeti
Dava İncelemeleri

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 5
Kısaltmalar 11
GİRİŞ 12
1. BÖLÜM
GENEL OLARAK TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI
A. İptal ve Butlan Kavramları 13
1. Maddi Hukuk Açısından Butlan Kavramı 13
2. Maddi Hukuk Açısından İptal Kavramı 14
3. İcra ve İflas Hukuku Açısından Butlan ve İptal Kavramları 14
B. Tasarrufun İptali Davalarının Niteliği 15
C. Dava Çeşidi Bakımından Tasarrufun İptali Davasının Değerlendirilmesi 16
D. Tasarrufun İptali Davalarının Amacı 17
E. İptal Davalarının Konusu Olarak ‘Tasarruf’ 18
F. İptal Davasında Yargılama 20
1. Davanın Tarafları 20
a. Davacı 20
b. Davalı 20
2. Görev ve Yetki 21
3. Yargılama Usulü 22
2. BÖLÜM
İSPAT HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI
A. İspat Kavramı ve İspatın Konusu 25
B. İspat Türleri 25
1. Asıl, Karşı ve Aksini İspat 25
2. Doğrudan ve Dolaylı İspat 26
3. Tam ve Yaklaşık İspat 27
C. İspat Yükü 27
1. Objektif İspat Yükü 29
2. Sübjektif İspat Yükü 29
D. Karine ve Varsayım Kavramı 30
1. Kanuni Karineler 30
a. Kanuni Karine ve Varsayım Kavramının Karşılaştırılması 31
2. Fiili Karineler 31
3. Karinelerin İleri Sürülmesi, Karineye Karşı İspat ve Karinenin Aksini İspat 32
3. BÖLÜM
HACİZ YOLU İLE TAKİPTE AÇILAN
TASARRUFUN İPTALİ DAVALARINDA İSPAT FAALİYETİ
A. Tasarrufun İptali Davalarının Ortak Dinlenebilirlik Koşulları 37
1. Tasarrufun İptal Davasının Dinlenebilirlik Koşullarının İspat Bakımından Özellikleri 38
a. Alacağın Gerçek Olması 38
b. Aciz Vesikası Şartı 42
c. İptale Konu Tasarrufun Borcun Doğumundan Sonra Yapılması 46
d. Borçlu Aleyhindeki İcra Takibinin Kesinleşmiş Olması 51
2. Tasarrufun Kanunda Yer Verilen Süreler İçerisinde Gerçekleşmesinde İspat 53
B. Tasarrufun İptali Davalarında Hâkimin Delilleri Serbestçe Takdir Hakkı 55
C. Tasarrufun İptali Davalarında Verilen Geçici Hukuki Korumalarda İspat 57
D. İvazsız Tasarrufların İptali Davasında İspat 59
1. İİK 278/1–2 Hükmü Açısından İspat Faaliyetinin Gösterdiği Özellikler 59
2. İİK 278/3 Hükmü Açısından İspat Faaliyetinin Gösterdiği Özellikler 60
a. Akrabalar Arasında Yapılan Tasarrufların İptali 61
b. Akdin Yapıldığı Sırada, Kendi Verdiği Şeyin Değerine Göre Borçlunun İvaz Olarak Pek Aşağı Bir Fiyat Kabul Ettiği Akitler Açısında İspatın Gösterdiği Özellikler 62
E. Borçlunun Aciz Halinde İken Yaptığı Tasarrufların İptali Davasında İspat 66
1. Aciz Halinde Yapılan Tasarruflara Yönelik İspat 66
2. Üçüncü Kişinin İyi Niyetine İlişkin İspat Faaliyeti 68
F. Borçlunun Zarar Verme Kastı ile Yaptığı Tasarrufların İptali Davasında İspat 70
1. Borçlunun Mali Durumu ve Alacaklılara Zarar Verme Kastı Açısından İspata İlişkin Açıklamalar 71
2. Üçüncü Kişinin Borçlunun Mali Durumu ve Alacaklılara Zarar Verme Kastını Bildiği veya Bilmesi Gerektiği Vakıaları Açısından İspata İlişkin Açıklama 73
3. İİK 280’de Yer Alan Karineler ve Karinelerin Aksini İspat 74
4. BÖLÜM
DAVA İNCELEMELERİ
A. İstanbul Anadolu 12. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2012/371 Esas Sayılı Dosyasının İncelenmesi 79
1. İlk Derece Mahkemesinde Yapılan Yargılama ve Hüküm 79
2. Temyiz İncelemesi 80
3. Değerlendirmeler 81
a. Davanın Dinlenebilirlik Koşulları Yönünden 81
b. İİK 278 Hükmü Yönünden 82
c. İİK 280 Hükmü Yönünden 83
B. İstanbul Anadolu 8. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2009/409 Esas Sayılı Dosyasının İncelenmesi 84
1. İlk Derece Mahkemesinde Yapılan Yargılama ve Hüküm 84
2. Temyiz İncelemesi 86
3. Değerlendirmeler 87
a. Davanın Dinlenebilirlik Koşulları Yönünden 87
b. İİK 279 Hükmü Yönünden 89
SONUÇ 93
Kaynakça 99
Kavram Dizini 101

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
46,00   
46,00   
2
23,00   
46,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
46,00   
46,00   
2
23,00   
46,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
46,00   
46,00   
2
23,00   
46,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
46,00   
46,00   
2
23,00   
46,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
46,00   
46,00   
2
23,00   
46,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
46,00   
46,00   
2
   
   
Kapat