Kaçak Elektrik Emrah Akın

Kaçak ElektrikHukuki ve Cezai Sorumluluk


Basım Tarihi
2019-09
Sayfa Sayısı
647
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750256981
Boyut
16x24
Baskı
1135,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 135 puan kazanacaksınız)
   135
KARGO BEDAVA

Konu Başlıkları
- Sorumluluk Tutarının Hesaplanması
- Ödeme ve Faturaya İtiraz
- Haksız Fiil Sorumluluğu ve Akdi Sorumluluk
- İspat ve Deliller
Arabuluculuk

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 5
Kısaltmalar 15
GİRİŞ
I. TANIM 19
II. ÖZGÜN SORUMLULUK ALANININ ÖNEMİNE VE İHTİYACINA DAİR 23
BİRİNCİ BÖLÜM
PİYASADAKİ DEĞİŞİM İLE FAALİYETLER VE LİSANS USULÜ
1.1. ELEKTRİK PİYASASININ TARİHSEL GELİŞİMİ 35
1.2. DEĞİŞİM VE EVRİM 39
1.3. ELEKTRİK PİYASASI FAALİYETLERİ VE LİSANS USULÜ 49
1.3.1. Piyasa Faaliyetleri 49
1.3.1.1. Üretim (Generation) Faaliyeti 49
1.3.1.2. İletim (Tranmission) Faaliyeti 50
1.3.1.3. Dağıtım (Distribution) Faaliyeti 52
1.3.1.4. Toptan Satış (Wholesale) Faaliyeti 57
1.3.1.5. Perakende Satış (Retail Sale) Faaliyeti 58
1.3.1.6. İthalat İhracat (Export Import) Faaliyeti 62
1.3.1.7. Piyasa İşletim Faaliyeti 62
1.3.1.8. Organize Sanayi Bölgeleri 63
1.3.2. Lisans Usulü 63
İKİNCİ BÖLÜM
HUKUK KAYNAKLARI İLE TANIMLAR VE EPDK
2.1. HUKUK KAYNAKLARI 67
2.2. TANIMLAR 72
2.2.1. Tüketici ve Abone Kavramı 72
2.2.2. Serbest Tüketici ve Serbest Olmayan Tüketici Kavramları 78
2.2.3. Tanımlar ve 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 82
2.2.4. Ayrıştırma ve Bölünme 87
2.2.4.1. Ayrıştırma (Unbundling) 87
2.2.4.2. Bölünme 92
2.2.4.3. Ayrıştırma ve Bölünmenin Sonuçları 97
2.2.5. Regülasyon 100
2.3. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU 103
2.3.1. EPDK ve Piyasadaki Uyuşmazlıklar 104
2.3.2. EPDK ve Bağımsızlık Kavramı 113
2.3.3. EPDK ve Rekabet 114
2.3.4. EPDK Kararları ve Yargısal Denetimi 119
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
USULSÜZ ELEKTRİK ENERJİSİ TÜKETİMİ VE
KAÇAK ELEKTRİK ENERJİSİ TÜKETİMİ
3.1. GENEL OLARAK 123
3.2. USULSÜZ ELEKTRİK ENERJİSİ TÜKETİMİ 126
3.2.1. Usulsüz Elektrik Enerjisi Tüketimi Eylem Biçimleri 127
3.2.1.1. Halen Usulsüz Elektrik Enerjisi Tüketimi Olarak Kabul Edilen Eylem Biçimleri 130
3.2.1.1.1. Üçüncü Şahıslara Elektrik Enerjisi Verme (Madde 48/f.1, bent c) 130
3.2.1.1.2. Başkasının Adıyla Tüketim (Madde 48/f.1, bent b) 132
3.2.1.1.3. Farklı Tüketici Grubu Üzerinden Tüketim (Madde 48/f.1, bent a) 133
3.2.1.1.4. Güç Trafosu Değişikliğinin Bildirilmemesi (Madde 48/f.1, bent ç) 134
3.2.1.1.5. Güç Artırımı Yapılmadan Tüketim (Madde 48/f.1, bent d) 134
3.2.1.2. Yeni Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinde Düzenlenmemesi Sebebiyle Usulsüz Elektrik Enerjisi Tüketimi Niteliğini Kaybeden Eylem Biçimleri 135
3.2.1.2.1. Mühürsüz Sayaç ve Ölçü Devresi 135
3.2.1.2.2. Bağlantı Yapılmadan Açma 136
3.2.1.2.3. Kesme Üzerine Yükümlülüklerini Yerine Getirdikten Sonra Açma 137
3.2.1.2.4. Son Kaynak Tedariki Tüketicisinin Sözleşme Başvurusu Yapmadan Tüketmesi 141
3.3. KAÇAK ELEKTRİK ENERJİSİ TÜKETİMİ 145
3.3.1. Sözleşmesiz Tüketim 149
3.3.1.1. Sözleşme veya Sözleşme Başvurusu Olmaması 151
3.3.1.2. Dağıtım Sistemine Müdahale Ederek Tüketime Başlama ve Devam Etme 153
3.3.1.3. Eylem Biçiminin Ayırıcı Özellikleri 156
3.3.1.4. İhtiyati Tedbir Konusu ve Hukuk Yargılamalarındaki Diğer Durumlar 163
3.3.1.5. Tespit Sonrası İşlemler 173
3.3.2. Ayrı Bir Hat Çekilerek Sayaçtan Geçirilmeden Tüketim 175
3.3.3. Sayaçlara veya Ölçü Sistemine Müdahale Eylemi ile Yasal Şekilde Tesis Edilmemiş Sayaçtan Geçirilerek Tüketim 178
3.3.3.1. Müdahale Suretiyle Kaçak Elektrik Enerjisi Tüketimi 180
3.3.3.2. Yasal Şekilde Tesis Edilmemiş Sayaçtan Geçirilerek Tüketim 183
3.3.4. Kesme Üzerine Yükümlülüklerini Yerine Getirmeden Açma 185
3.4. TESPİT VE KAÇAK TUTANAKLARI 192
3.4.1. Tespit 193
3.4.2. Kaçak Elektrik Tespit Tutanakları 196
3.4.3. Tespit ve Kişisel Verilerin Korunması Sorunu 200
3.4.3.1. Kişisel Verilerin Korunması Hukuku 204
3.4.3.2. Veri Sahibinin Talepleri Karşısında Veri Sorumlularının Yükümlülükleri 206
3.4.3.3. Veri Sorumlusu Şirketlerin Diğer Yükümlülükleri 209
3.5. SORUMLULUK TUTARININ HESAPLANMASI, TAHAKKUKU VE FATURALANDIRILMASI 211
3.5.1. Hesaplama 215
3.5.2. Hesaplamaya ve Faturalamaya Esas Alınacak Süre 216
3.5.3. Tüketiminin Faturalandırılması ve Ceza Bedeli 219
3.5.4. İhtilaflı– İhtilafsız Dönem Kavramları 220
3.6. ÖDEME VE FATURAYA İTİRAZ 222
3.7. TESPİT VE TAHAKKUKUN SONUÇLARI 228
3.7.1. Para Borcunun Doğması 228
3.7.2. Enerji Kesme 234
3.7.3. Sözleşme Başvurusu ve Bağlantı Talebi Sürecine Etkisi 243
3.7.4. Tek Taraflı Haklı Fesih 254
3.7.5. Suç Duyurusu 256
3.8. ORTAK ÖZELLİKLER VE FARKLILIKLAR 256
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
HUKUKİ REJİM
4.1. HUKUK REJİMİNE DAİR 259
4.2. HUKUKİ NİTELİKLERİYLE PERAKENDE ELEKTRİK TEDARİK SÖZLEŞMELERİ 267
4.2.1. Perakende Satış Sözleşmelerinin Hukuki Niteliği 271
4.2.2. İkili Anlaşmalar (Bilateral Contracts)’ın Hukuki Niteliği 273
4.2.3. Perakende Elektrik Tedarik Sözleşmeleri ve Sözleşme Serbestisi (İrade Özgürlüğü) Kavramı 279
4.2.4. Fiili Sözleşme İlişkileri Teorisi 286
4.2.5. Sözleşme Başvuruları 291
4.2.6. Sözleşmenin Sona Ermesi 297
4.3. BAĞLANTI ANLAŞMALARI 300
4.3.1. Tanımı ve Konusu 301
4.3.2. Hukuki Niteliği 302
4.3.3. Özellikleri 305
4.3.4. Tarafları 306
4.3.5. Tarafların Borçları 307
4.3.6. Bağlantı Anlaşmaları ile Perakende Elektrik Tedarik Sözleşmelerinin Kaçak Tüketim Uyuşmazlıklarına Etkisi 310
4.4. HUKUKİ UYUŞMAZLIKLAR 319
4.4.1. Ticari İş 329
4.4.1.1. Kefalet Yönünden 336
4.4.1.2. Ticari Dava ve Görev Konuları Yönünden 337
4.4.1.3. Yetki Sözleşmeleri Bakımından 338
4.4.1.4. İhtar ve İhbarların Şekli Bakımından 338
4.4.2. Tüketici Uyuşmazlığı 339
4.4.2.1. Kefalet ve Kambiyo Evrakı Yönünden 348
4.4.2.2. Görev ve Yetki Yönünden 349
4.4.2.3. Harçlar Yönünden 353
4.4.3. Adi İş 353
4.5. HAKSİZ FİİL SORUMLULUĞU VE AKDİ SORUMLULUK 355
4.5.1. Birden Çok Sorumlu Bulunması 360
4.5.1.1. Birden Fazla Failin Aynı Eylemden Dolayı Aynı Sebebe Dayalı Sorumluluğu 362
4.5.1.2. Birden Fazla Failin Aynı Eylemden Dolayı Farklı Sebeplerle Sorumluluğu 362
4.5.1.3. Birden Fazla Failin Farklı Eylemlerinden Dolayı Farklı Sebeplerle Sorumluluğu 363
4.5.1.4. Yasal Sebeplerden Dolayı Müşterek Sorumluluk 378
4.5.1.4.1. Eşlerin Evlilik Birliği Borçlarından Müteselsil Sorumluluğu 378
4.5.1.4.2. Tüzel Kişiliklerle İlgili Müşterek Sorumluluk Halleri 382
4.5.1.4.2.1. Anonim ve Limited Şirketler 384
4.5.1.4.2.2. Kolektif Şirketler 389
4.5.1.4.2.2.1. Eylemi Yapan Ortak veya Ortaklar İse 395
4.5.1.4.2.2.2. Eylemi Yapan Ticari Temsilci (Veya Ticari Vekil) İse 398
4.5.1.4.2.2.3. Eylemi Yapan Çalışan İse 399
4.5.1.4.2.2.4. Sorumluluğa İlişkin Sair Konular 399
4.5.1.4.2.3. Komandit Şirketler 401
4.5.1.4.2.4. Kooperatifler 402
4.5.1.4.2.5. Dernekler ve Vakıflar 403
4.5.1.4.3. Adi Şirketler 404
4.5.1.4.4. Ortak Alan veya Tesislerdeki Tüketimler 407
4.5.1.4.5. İşletmenin veya Ticari İşletmenin Devri 414
4.5.1.4.6. Kusursuz Sorumluluk 416
4.5.1.4.6.1. Adam Çalıştıranın ve İfa Yardımcısının Kusursuz Sorumluluğu 417
4.5.1.4.6.2. Ev Başkanı’nın Kusursuz Sorumluluğu 421
4.5.2. Gecikme Zammı 423
4.5.2.1. Uygulamada Temerrüt Faizi Türü 429
4.5.2.2. Temerrüt 437
4.5.2.2.1. Akdi Sorumluluklarda Temerrüt 439
4.5.2.2.2. Haksız Fiil Sorumluluklarında Temerrüt 449
4.5.3. Katma Değer Vergisi 451
4.5.4. Görevli ve Yetkili Mahkeme 454
4.5.4.1. Görevli Mahkeme 454
4.5.4.2. Yetkili Mahkeme 458
4.5.4.2.1. Genel Yetki Kuralları 458
4.5.4.2.2. Sözleşme İlişkisinin Mevcudiyeti Hallerinde 460
4.5.4.2.3. Sözleşme İlişkisinin Mevcut Olmaması Hallerinde 460
4.5.4.2.4. Sözleşmelerdeki Yetki Kuralı 461
4.5.4.2.5. 6502 Sayılı Kanun ile Getirilen Yetki Kuralları 463
4.5.5. Zamanaşımı 464
4.6. ARABULUCULUK 475
4.6.1. Özel Hukuk Uyuşmazlığı Kriteri ve Kamu Hizmeti Kavramı 477
4.6.2. Üzerinde Tasarruf Edilebilirlik ve Kamu Düzeni Kavramı 490
BEŞİNCİ BÖLÜM
CEZA SORUMLULUĞU
5.1. KARŞILIKSIZ YARARLANMA 505
5.1.1. Suçun Unsurları 505
5.1.2. Fail 515
5.1.3. Mağdur 516
5.1.4. Etkin Pişmanlık 518
5.1.5. Diğer Hüküm ve Özellikler 523
5.1.5.1. Şikâyete Tabi Olup Olmadığı 523
5.1.5.2. Görevli ve Yetkili Mahkeme 523
5.1.5.3. Dava Zamanaşımı 524
5.1.5.4. İçtima ve Zincirleme Suç Hükümleri 524
5.1.5.5. Temadi 528
5.1.5.6. Zaruret Hali 529
5.1.5.7. Teşebbüs 533
5.1.5.8. İştirak 534
5.1.5.9. Uzlaşma 537
5.1.5.10. Ceza 537
ALTINCI BÖLÜM
CEZA MAHKEMESİ KARARLARININ
HUKUK UYUŞMAZLIKLARINA ETKİSİ
6.1. GENEL OLARAK 539
6.2. FAİL YÖNÜNDEN 541
6.3. EYLEMİN HUKUKA AYKIRILIĞI YÖNÜNDEN 544
6.4. KUSUR, ZARAR VE SORUMLULUK TUTARI YÖNÜNDEN 545
6.5. İLLİYET BAĞI YÖNÜNDEN 548
6.6. DİĞER MADDİ VAKIALAR YÖNÜNDEN 548
YEDİNCİ BÖLÜM
İSPAT VE DELİLLER
7.1. GİRİŞ 551
7.2. ÖZEL HUKUK UYUŞMAZLIKLARI YÖNÜNDEN 551
7.3. CEZA HUKUKU UYUŞMAZLIKLARI YÖNÜNDEN 557
7.4. İSPAT ARAÇLARI 559
7.4.1. Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişinin Kayıtları 559
7.4.1.1. Tespit Tutanağı 561
7.4.1.2. Bağlantı Anlaşması ve Kurulu Güç ile İlgili Kayıtlar 565
7.4.1.3. Tüketim Endeks Bilgileri (kWh Bazında) 567
7.4.1.4. Saha Hareketlerine İlişkin Dijital Kayıtlarla Her Türlü Tutanak ve Belge 568
7.4.1.5. Sayaç veya Ölçü Cihazlarına İlişkin Kayıtlar 569
7.4.1.6. Ödeme Bilgileri 570
7.4.1.7. Usulsüz Tüketime Dair İhbar ve İhtarlar 571
7.4.1.8. Laboratuvar (Tamir ve Ayar İstasyonları) Kayıtları 573
7.4.2. Perakende Elektrik Satış Lisansı Sahibi Tüzel Kişinin Kayıtları 574
7.4.2.1. Sözleşme ve Sözleşme Başvuru Kaydı ile Diğer Kayıtlar 575
7.4.2.2. Tüketim Endeks Bilgileri (TL Bazında) 578
7.4.3. Diğer Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Ait Kayıtlar 578
7.4.4. Özel Adli Sicil Kayıtları ile Diğer Adli Kayıtlar 581
7.4.5. Ticari Defter ve Kayıtlar 581
7.4.6. Kira Sözleşmesi 581
7.4.7. Bilirkişi ve Keşif 582
7.4.8. Tanık 586
7.4.9. Kolluk Marifetiyle Tespit (Zabıta Araştırması) 587
7.4.10. Delil Tespiti 587
SEKİZİNCİ BÖLÜM
İLGİLİ İKİNCİL MEVZUATIN KONUYA DAİR
HÜKÜMLERİ VE STANDART SÖZLEŞMELER
8.1. ELEKTRİK PİYASASI TÜKETİCİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (YENİ) 589
8.2. ELEKTRİK PİYASASI TÜKETİCİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (ESKİ) 597
8.3. ELEKTRİK PİYASASI MÜŞTERİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 603
8.4. KURUL KARARI (622 SAYILI) 605
8.5. PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİ (STANDART) 610
8.6. DAĞITIM SİSTEMİNE BAĞLANTI ANLAŞMASI (STANDART) 621
Kaynakça 631
Kavram Dizini 643

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
135,00   
135,00   
2
67,50   
135,00   
3
45,00   
135,00   
4
33,75   
135,00   
5
28,35   
141,75   
6
23,85   
143,10   
7
20,64   
144,45   
8
18,23   
145,80   
9
16,35   
147,15   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
135,00   
135,00   
2
67,50   
135,00   
3
45,00   
135,00   
4
33,75   
135,00   
5
28,35   
141,75   
6
23,85   
143,10   
7
20,64   
144,45   
8
18,23   
145,80   
9
16,35   
147,15   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
135,00   
135,00   
2
67,50   
135,00   
3
45,00   
135,00   
4
33,75   
135,00   
5
28,35   
141,75   
6
23,85   
143,10   
7
20,64   
144,45   
8
18,23   
145,80   
9
16,35   
147,15   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
135,00   
135,00   
2
67,50   
135,00   
3
45,00   
135,00   
4
33,75   
135,00   
5
28,35   
141,75   
6
23,85   
143,10   
7
20,64   
144,45   
8
18,23   
145,80   
9
16,35   
147,15   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
135,00   
135,00   
2
67,50   
135,00   
3
45,00   
135,00   
4
33,75   
135,00   
5
28,35   
141,75   
6
23,85   
143,10   
7
20,64   
144,45   
8
18,23   
145,80   
9
16,35   
147,15   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
135,00   
135,00   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat