Cumhuriyet Savcısının El Kitabı Erdener Yurtcan

Cumhuriyet Savcısının El Kitabı


Basım Tarihi
2022-11
Sayfa Sayısı
556
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786050514056
Boyut
16x24
Baskı
3350,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 350 puan kazanacaksınız)
   350

Prof. Dr. Erdener YURTCAN

Av. Begüm İRTİŞ

 

 

İ Ç İ N D E K İ L E R

 

ÜÇÜNCÜ BASIYA ÖNSÖZVII

 

İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ. IX

 

BİRİNCİ BASIYA ÖNSÖZ  XI

 

İÇİNDEKİLER . XV

 

BÖLÜM

 

SAVCININ STATÜSÜ

 

GENEL BİLGİLER 1

 

Savcılık Örgütü 1

 

Savcılık-Mahkeme İlişkisi .2

 

Savcının Hukuki Statüsü3

 

Yürütme Erki İçinde Oluşu.3

 

Göreve İlişkin Denetleme Yetkisi 3

 

Savcılığı Yönetme Yetkisi3

 

Savcının Adalet Bakanı ile İlişkisi.6

 

Savcının Atanması .7

 

Savcıya Tanınan Güvenceler .7

 

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) Varlığı .7

 

Savcının Görev Alanı.16

 

SAVCININ GÖREVLERİ21

 

Araştırma ve Kovuşturma Görevi21

 

Kamu Davasını Açma ve Yürütme21

 

Yargılama Önlemlerin (Koruma Tedbirlerine) Başvurabilme .21

 

XVI

 

Kanun Yoluna Başvurma 22

 

Cezaların İnfazı . 22

 

Bazı Hukuk Davalarını Açma ve Yürütme 22

 

III. SAVCININ YARDIMCILARI. 22

 

Savcı Yardımcısı ( * ) . 23

 

Genel Olarak 23

 

Savcı yardımcısının hukuki statüsü . 24

 

a) Savcı yardımcılığı süresi ve eğitim(m. 10)(*) . 24

 

b) Savcı yardımcılığı koşulları(m. 7) )(*) 27

 

c) Hâkim ve savcı yardımcılarının nitelikleri(m. 8) )(*) 27

 

d) Hâkim ve savcı yardımcılığına. 29

 

e) Hâkim ve savcı yardımcılığı süresi içinde göreve son

 

verme(m.12) (*) . 30

 

f) Savcı yardımcısının görev ve yetkileri(m. 10/A) )(*) 30

 

Kolluk 35

 

Genel Olarak Görevi 35

 

Kolluğun Ceza Yargılamasındaki Görevi 36

 

Suçu Araştırma. 36

 

Bazı Yargılama Önlemlerine Başvurma Yetkisi 36

 

Suçla İlgili İhbar ve Şikâyetleri Kabul Görevi. 36

 

Sulh Yargıçları 37

 

BÖLÜM

 

SAVCININ HAZIRLIK SORUŞTURMASINDAKİ GÖREVİ

 

HAZIRLIK SORUŞTURMASININ BAŞLAMASI . 39

 

Suç Duyurusunun Yapılması (İhbar) . 40

 

Kamu Makamlarının Suç Duyurusu 40

 

XVII

 

Kişilerin Suç Duyurusu41

 

Şikayet Üzerine Öğrenme41

 

HAZIRLIK SORUŞTURMASI FAALİYETİNİN YÜRÜTÜLMESİ.42

 

Faaliyetin Yönetimi.42

 

Araştırma İşlemleri44

 

Araştırma Görevinin İki Yönlü Oluşu.44

 

Araştırmanın Gizli Yürütülmesi45

 

Araştırmanın Dağınık ve Biçime Bağlı Olmaksızın Yürütülmesi .45

 

Hazırlık Soruşturmasında Savcılıklar Arası Yetki Sorunu ve

 

Çözümü45

 

İşlemlerin Tutanağa Bağlanması (m.169) .46

 

İşlemlerin Bildirimi.46

 

Kavram 46

 

Bildirim Çeşitleri .47

 

Doğrudan Doğruya Bildirimler 47

 

Vasıtalı Bildirimler.48

 

III. HAZIRLIK SORUŞTURMASINDA SAVCININ DIŞINDAKİ

 

YETKİLİLER .51

 

Kolluk51

 

Adlî Kolluk ve Görevi .53

 

Adli Görevde Aykırılıklar ve Soruşturma Yöntemleri 53

 

Kolluğun Savcının Emriyle İşe Girişmesi .54

 

Kolluğun Kendiliğinden İşe Girişmesi 54

 

Sulh Yargıcı.55

 

SAVCININ DAVA AÇMA MECBURİYETİ VE TAKDİR

 

YETKİSİ .56

 

HAZIRLIK SORUŞTURMASININ SONUÇLANMASI .59

 

XVIII

 

İşin Sona Ermesi  59

 

Çeşitli Olasılıklar. 59

 

Kovuşturmanın Caiz Olmaması . 59

 

Eylemin Cezalandırılmaması . 59

 

Failin Cezalandırılamaması 60

 

Failin Suçsuzluğunun Anlaşılması ya da Yeterli Şüphe

 

İçin Delil Elde Edilememesi. 60

 

Kamu Yaranının Eksikliğin Saptanması 60

 

Son verme Yetkisi, Kararı ve Bunun Bildirimi . 60

 

Takipsizlik Kararı (Kovuşturmama Kararı) Ve Bu Karara

 

İtiraz . 60

 

Hazırlık Soruşturmasının Yeniden Yapılması 67

 

İddianamenin İadesi (m.174) 68

 

Davanın Açılması. 71

 

Davanın Kamu Davası Oluşu. 71

 

Savcının Kovuşturma Çeşitleri 72

 

Kamu Davasının Açılmasının Sonuçları 72

 

İddianame 74

 

BÖLÜM

 

SAVCININ DELİL TOPLAMA İŞLEMLERİ

 

HAZIRLIK SORUŞTURMASININ YÜRÜTÜLMESİ 77

 

HAZIRLIK SORUŞTURMASINDA KEŞİF 78

 

III. YER GÖSTERME 79

 

İFADE ALMA 80

 

KAVRAM 80

 

SORGU VE İFADE ALMA YÖNTEMİ . 81

 

XIX

 

Çağrının Yapılması .81

 

Kimlik Tespiti82

 

Suçlamayı Bildirme.83

 

Müdafiden Faydalanma Hakkı83

 

Yakalamayı Bildirme.85

 

Cevap Vermek Yükümünün Olmaması (Susma Hakkı)85

 

Lehte Olan Delilleri İleri Sürme Olanağı86

 

İfade ya da Sorgunun Tutanakla Tespiti88

 

147’nci Madde ile 191’inci Madde İlişkisi.88

 

İ. Yasak Sorgu Yöntemleri.89

 

VII. BİLİRKİŞİYE BAŞVURMA92

 

VIII. KAVRAM92

 

Genel Tecrübe Kurallarını Bildirme92

 

Özel Bilgi Sahibi Kişinin Gözlemleyebileceği Olguları Tespit 92

 

Özel Bilgiyle Bilimsel Kuralları Uygulayıp Sonuç Çıkarmak 93

 

Bilirkişinin Doğrudan Doğruya Yargıcın Yardımcısı Oluşu.93

 

Bilirkişinin Özel Bilgiye Sahip ve Ancak Yargıcın Emriyle

 

Faaliyette Bulunan Kişi Oluşu .93

 

Bilirkişiden Yararlanma Sınırı.94

 

Bilirkişiye Başvurma Mecburiyetinin Olmaması 94

 

Sanığın Şuurunun Tetkiki (m.74) 95

 

Ölü Muayenesi ve Otopsi (m. 86, 87)96

 

Zehirlenme Şüphesi Olan Haller (m.89)97

 

Kalpazanlık Halleri (m. 73) .97

 

Şüpheli veya Sanığın Beden Muayenesi (m.75)97

 

Diğer Kişilerin Beden Muayenesi (m.76)99

 

Kadının Muayenesi100

 

XX

 

Moleküler Genetik İncelemeler. 100

 

Yargıcın Kararı ve İnceleme Yapılması. 101

 

İnceleme Sonuçlarının Gizliliği . 101

 

Fizik Kimliğin Tespiti (m.81) 101

 

Yönetmelik 102

 

Bilirkişinin Duruşmada Açıklama Yapması (m.68) 107

 

Bilirkişi Raporunda Eksiklik ve Çelişkinin Varlığı. 107

 

Bilirkişilik Yapmak Mecburiyetinin Olmaması-Resmi

 

Bilirkişilik. 108

 

Bilirkişinin Yasaklanması, Reddi ve Çekinmesi (İstinkâf) . 109

 

Uzman Mütalaası (m.67/son) 110

 

a. Bilirkişinin Hukuki Statüsü . 111

 

Bilirkişinin Ödevleri. 111

 

Bilirkişinin Görevini Yapmamasının Yaptırımı 112

 

Bilirkişinin Hakları 112

 

TANIK DİNLEME. 112

 

Kavram 113

 

Herkesin Tanık Olabilmesi 113

 

Tanıklığın Öteki Yargılama Süjeleriyle Bağdaşıp

 

Bağdaşmadığı. 113

 

Tanığın Ödevleri . 114

 

Yargıç Önünde Hazır Bulunma . 114

 

Beyanda Bulunma 115

 

Sınırsız Tanıklıktan Çekinme Hakkı Olanlar. 115

 

Sınırlı Tanıklıktan Çekinme Hakkı Olanlar. 115

 

Tanıklık Yapmaları İzne Bağlı Olanlar 116

 

Bazı Sorulara Cevap Vermekten Çekinebilen Tanıklar. 116

 

XXI

 

Yemin Etme.116

 

Yemin Mecburiyeti116

 

İstisnalar.117

 

Yemin Yasağı Uygulanan Tanıklar117

 

Yeminden Çekinme Hakkı Olanlar117

 

Tanıklıktan ve Yeminden Nedensiz Çekinme .117

 

TANIĞIN DİNLENMESİ VE YEMİN ETTİRİLMESİ119

 

Tanığın Dinlenmesi.119

 

Tanığa Görevinin Önemini Anlatma .119

 

Tanıkları Tek Tek Dinleme119

 

Tanıkları Dinleme Yöntemi.119

 

Sanıklar İçin Öngörülen Yasak Sorgu Yöntemlerinin

 

Tanıklar İçin de Uygulanması 119

 

Tanığın Korunması 120

 

TANIĞIN YEMİN ETMESİ.121

 

Yemin Ettirme Yetkisi .121

 

Tanıkların Ayrı Ayrı Yemin Etmesi 121

 

Yeminin Biçimi122

 

Yeminin Formülü .122

 

Yeminin Yöntemi.122

 

Dilsizin Yemini 122

 

Tanığın Tekrar Dinlenmesinde Yemini.122

 

TANIĞIN HAKLARI.123

 

Olay Hakkında Bilgisini Tam Olarak Anlatma.123

 

Yargılama Sırasında Saldırılardan Korunma.123

 

Tanığa Tazminat Verilmesi .123

 

XXII

 

BÖLÜM

 

SAVCININ İSTİNABE (TALİMAT YAZMA) YETKİSİ

 

İSTİNABE (TALİMAT YAZMA). 125

 

Kavram 125

 

Uygulaması 127

 

III. Amacı 127

 

BÖLÜM

 

SAVCININ YARGILAMA ÖNLEMLERİNE (Koruma Tedbirleri)

 

BAŞVURMA YETKİSİ

 

GENEL OLARAK 129

 

SAVCININ ÇEŞİTLİ ÖNLEMLERDEKİ YETKİSİ 130

 

Arama. 130

 

Kavram 130

 

Kapalı Yerlerde Arama 131

 

Şüpheliye Ait Yerlerde. 131

 

Şüpheli Olmayan Kişilerle İlgili Arama (m.117). 133

 

Avukat Bürosunda Arama (m.130) 134

 

Kişinin Üzerini Arama. 134

 

Arama - Tarama . 135

 

Elkoyma . 137

 

TAŞINMAZLARA, HAK VE ALACAKLARA ELKOYMA

 

(m.128) 139

 

III. ELKOYMA YETKİSİ 143

 

Elkoyma Önleminin Uygulanması. 144

 

Elkonulması Yasak Eşya . 145

 

Sanıkla Tanıklıktan Çekinme Hakkı Olan Kişiler Arasında

 

XXIII

 

Gönderilmiş Mektuplar (m. 126)145

 

İçeriği Devlet Sırrı Niteliğindeki Belgeler (m.125).145

 

Basın Araçlarının Korunması: Zapt, Müsadere ve

 

İşletmekten Alıkoyma Yasağı.146

 

Tutuklu Sanıkla Müdafii Arasında Gönderilen Mektuplar

 

(m.144) .147

 

Özel Elkoyma Türleri147

 

Basılmış Eserlere Elkoyma .148

 

Süreli ya da Süresiz Yayınların Toplatılması 149

 

Yabancı Ülkelerde Yayımlanmış Basılı Eserlerin Türkiye’de

 

Dağıtılmasının ve Satışa Sunulmasının Yasaklanması.151

 

Türkiye’de Basılmış Eserlerin Dağıtımının Engellenmesi 152

 

Avukat Bürolarında Arama, Elkoyma ve Postada Elkoyma

 

(m.130) .153

 

Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlarında ve Kütüklerinde

 

Arama, Kopyalama ve Elkoyma (m.134).153

 

Şirket Yöntemi İçin Kayyım Tayini (m.133).154

 

Elkonulan Eşyanın İadesi.157

 

Elkonulan Eşyanın Korunması veya Elden Çıkarılması157

 

HABERLEŞME ARAÇLARININ DİNLEMEYE ALINMASI.158

 

Türk Hukuku .158

 

CMK’nın Hükümleri158

 

İletişimin Tespiti, Dinlenmesi ve Kayda Alınması

 

Konusunda CMK’nın Düzenlemesi ile İlgili

 

Değerlendirme 165

 

Avukatlarla İlgili İstisna (m.136) .166

 

Alman Hukuku.166

 

Genel Olarak.166

 

XXIV

 

Dinlemenin Şartları 167

 

Maddi Şartlar 167

 

Şekli Şartlar 168

 

Hukuki Sonuçlar. 169

 

TEKNİK ARAÇLARLA İZLEME. 171

 

BÖLÜM

 

SAVCILIĞIN DOSYA OLUŞTURMASI VE DOSYANIN

 

İNCELENMESİ

 

GENEL OLARAK 191

 

DOSYANIN İNCELENMESİ 191

 

BÖLÜM

 

DURUŞMADA VE KANUN YOLUNDA SAVCILIK

 

GENEL OLARAK 199

 

SAVCININ DURUŞMADA HAZIR BULUNMASI 200

 

III. SAVCILIĞIN İSTEM VE MÜTALAALARI 201

 

ESAS HAKKINDA MÜTALAA. 203

 

KANUNYOLUNDA SAVCILIK 205

 

İSTİNAF . 206

 

KONUSU VE NİTELİĞİ 206

 

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ 206

 

İSTİNAFA AÇIK VE KAPALI OLAN HÜKÜMLER

 

(M.272). 208

 

İSTİNAF İSTEMİ VE SÜRESİ (M.273) 209

 

ESKİ HALE GETİRME SÜRESİ İÇİNDE İSTİNAF

 

SÜRESİNİN İŞLEMESİ (M.274) 209

 

XXV

 

İSTİNAF DİLEKÇESİNİN ETKİSİ (M.275)209

 

İSTİNAF İSTEMİNİN HÜKMÜ VEREN MAHKEMECE

 

REDDİ (M.276)210

 

İSTİNAF İSTEMİNİN TEBLİĞİ VE CEVABI (M.277).210

 

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ SAVCISININ

 

GÖREVİ (m.278) .211

 

DOSYA ÜZERİNDE ÖN İNCELEME (m.279)211

 

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNDE İNCELEME VE

 

KOVUŞTURMA (m.280) 212

 

DURUŞMA HAZIRLIĞI (m.281) .214

 

İSTİSNALAR (m. 282)215

 

SANIK LEHİNE BAŞVURU HALİNDE VERİLECEK

 

HÜKÜM (m.283) .217

 

ISRAR (DİRENME) YASAĞI (m.284).217

 

ÖZEL YASALARDAKİ HÜKÜMLERE KARŞI

 

İSTİNAF YOLU (m.285).218

 

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ CUMHURİYET

 

BAŞSAVCILIĞININ İTİRAZ YETKİSİ.220

 

İSTİNAF KANUNYOLUNA ELEŞTİREL YAKLAŞIM.221

 

Genel Olarak.221

 

Bölge Adliye Mahkemelerinin Kurulması .221

 

CMK’da İstinaf Kanunyolu222

 

TEMYİZ YARGILAMASI.253

 

BÖLÜM

 

BAZI SUÇLARA İLİŞKİN MUHAKEME

 

SERİ MUHAKEME USULÜ.293

 

Seri Yargılama 296

 

XXVI

 

I- Genel Olarak . 296

 

II- Seri yargılamaya konu olabilecek olan suçlar . 297

 

III- Seri yargılamada bilgilendirme  297

 

IV- Seri yargılama teklifi 297

 

V- Seri yargılamada savcının cezayı belirlemesi 297

 

VI- Seri yargılamada seçenekler. 298

 

VII- Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının uygulanması(HAGB). 298

 

VIII- Güvenlik tedbirlerinin uygulanabilmesi 299

 

IX- Savcının mahkemeden seri yargılamayı istemesi. 299

 

X- Mahkemenin seri yargılamada hüküm kurması 300

 

XI- Seri yargılamada elde edilen belge ve bilgilerin daha sonra

 

kullanılması yasağı 300

 

XII- Seri yargılamaya konu suçun iştirak halinde işlenmesi  301

 

XIII- Seri yargılama yasağı. 301

 

XIV- Seri yargılamaya engel haller 301

 

XV- Mahkemenin kurduğu seri yargılama hükmüne karşı kanun yolu  302

 

XVI- Yönetmelik çıkarılması . 302

 

XVII- Seri Yargılama ile ilgili geçici hüküm. 303

 

BÖLÜM

 

BASİT YARGILAMA

 

BASİT YARGILAMA USULÜ. 337

 

BASİT YARGILAMA YOLU . 338

 

Genel olarak. 338

 

Basit yargılamanın uygulanma olanağı 338

 

Mahkemenin hüküm kurması 340

 

Mahkemeye tanınan seçenek yetkiler 340

 

XXVII

 

Basit yargılama hükmüne karşı kanunyolu340

 

VII. Mahkemenin basit yargılamadan cayması341

 

VIII. Basit yargılamanın istisnaları .341

 

Basit yargılama ile birleştirme yasağı341

 

X- Basit Yargılama ile ilgili geçici hüküm .341

 

BÖLÜM

 

ÖNÖDEMEDE SAVCILIK

 

KAVRAM.383

 

UYGULAMA ALANI386

 

Eylemin Adli Para Cezasını Gerektirmesi .386

 

Eylemin Üç Aya Kadar Hapis Cezasını Gerektiren Suç Olması .386

 

SAVCININ ÖNÖDEME GİRİŞİMİ387

 

BAŞARISIZ ÖNÖDEME GİRİŞİMİNİN SONUÇLARI .387

 

III. SAVCININ ÖNÖDEME GİRİŞİMİNDE BULUNMAKSIZIN

 

DAVA AÇMASI.388

 

BÖLÜM

 

UZLAŞTIRMA

 

TERİM VE KAVRAM389

 

UZLAŞMANIN UNSURLARI389

 

Taraflar389

 

Uzlaşmaya Konu Olabilecek Suçlar389

 

Diğer Yasalarda Uzlaştırma .390

 

Uzlaştırma Yasağı390

 

Uzlaştırma İşlemleri.391

 

Uzlaşma Konusuna Eleştirel Bakış394

 

XXVIII

 

Mahkeme Tarafından Uzlaştırma 394

 

BÖLÜM

 

MEMURLARIN VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN

 

YARGILANMASINDA SAVCILIK

 

GENEL OLARAK 397

 

MKYK’NIN KURALLARI. 399

 

Amaç. 399

 

Kapsam 400

 

İzin Vermeye Yetkili Merciler 402

 

Olayın Yetkili Mercie İletilmesi, İşleme Konulmayacak İhbar

 

ve Şikayetler  404

 

Ön İnceleme 407

 

Ön İnceleme Yapanların Yetkisi ve Rapor 408

 

Süre . 409

 

Soruşturma İzninin Kapsamı. 411

 

İtiraz 413

 

İ. İştirak Halinde İşlenen Suçlar. 415

 

Soruşturma İzninin Gönderileceği Merci . 416

 

Hazırlık Soruşturmasını Yapacak Merciler. 416

 

BÖLÜM

 

MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE

 

YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNUNUN (3628 SAYILI

 

YASA) UYGULANMASINDA SAVCILIK

 

XXIX

 

BÖLÜM

 

GÜVENLİK TEDBİRİ YARGILAMALARINDA SAVCILIK

 

KONUSU.423

 

EMNİYET TEDBİRLERİ YARGILAMASI KURALLARI.423

 

Çocukların Yargılanması.423

 

Çocuk Mahkemeleri .424

 

ÇKK, Mahkemelerin Görevini de Şöyle Belirlemiştir .425

 

Mahkemelerin Yargı Çevresi425

 

Yargıçların Atanmaları.426

 

Çocuk Mahkemelerinde Yargılanacaklar .426

 

Çocuklar Hakkındaki Ceza Kuralları427

 

Çocuklar Hakkındaki Soruşturma ve Yargılama Kuralları.433

 

Cumhuriyet Savcılığı Çocuk Bürosu433

 

Çocuk Bürosunun Görevleri.433

 

Kolluğun Çocuk Birimi 433

 

Görevlilerin Eğitimleri .434

 

Soruşturma434

 

Çocuğun Gözaltında Tutulması 435

 

Çocuğun Nakli436

 

Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi.437

 

Adlî Kontrol439

 

Tutuklama Yasağı.440

 

Uzlaştırma.441

 

Akıl Hastaları Hakkındaki Yargılama Kuralları 442

 

Uyuşturucu ya da Alkol Tutkunu (Müptelası) Olanlar

 

Hakkındaki Yargılama Kuralları443

 

XXX

 

BÖLÜM

 

KABAHATLER KANUNUNDA SAVCILIK

 

BÖLÜM

 

CEZANIN İNFAZINDA SAVCILIK

 

KONUSU 447

 

İNFAZ YARGILAMASININ ÇEŞİTLERİ 447

 

Mahkûmiyet Hükmünün Yorumunda veya Çektirilecek

 

Cezanın Hesabında Duraksama (CİK, m.98). 448

 

Birden Fazla Hükümdeki Cezaların Toplanması (m.99). 448

 

Hastanede Geçen Sürenin Cezadan İndirilmesi (m.100). 449

 

İnfaz Sırasında Verilecek Kararların Mercii ve Usulü (m.101). 449

 

BÖLÜM

 

2016 OHAL’İNİN CEZA YARGILAMASI HUKUKU

 

2016 OHAL’İ İLE GETİRİLEN VE YASALAŞTIRILAN

 

HÜKÜMLER 451

 

7070 Sayılı Yasayla (Yürürlük: 8.3.2018) Yapılan

 

Değişiklikler  451

 

CMK’nın 149/2’nci maddesine aşağıdaki cümle

 

eklenmiştir 451

 

Müdafi Görevini Yerine Getirmediğinde Yapılacak İşlem ve

 

Müdafilik Görevinden Yasaklanma . 451

 

Müdafi ile Görüşme. 454

 

Çağrılması Reddedilen Tanığın ve Uzman Kişinin

 

Doğrudan Mahkemeye Getirilmesi  455

 

Duruşmada Hazır Bulunacaklar. 455

 

7072 Sayılı Yasayla (Yürürlük: 8.3.2018) Yapılan Değişiklikler. 456

 

XXXI

 

Cumhuriyet Savcısının Görev ve Yetkileri456

 

Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı456

 

Cumhuriyet Savcısının Kararına İtiraz 457

 

7076 Sayılı Yasayla (Yürürlük: 8.3.2018) Yapılan Değişik

 

Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini .457

 

7078 Sayılı Yasayla (Yürürlük: 8.3.2018) Yapılan Değişiklikler.458

 

Bilirkişi Olarak Atanabilecekler 458

 

Tutuklulukta Geçecek Süre459

 

Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi .459

 

Teknik Araçlarla İzleme 461

 

Haksız Tutuklama ve Yakalamada Tazminat 462

 

İhbar ve Şikayet .462

 

Cumhuriyet Savcısının Görev ve Yetkileri464

 

Duruşmadan Vareste (Bağışık) Tutma.465

 

Duruşmada Delillerin Tartışılması.465

 

7078 Sayılı Yasayla (Yürürlük: 8.3.2018) Eklenen Geçici

 

Madde .466

 

7079 Sayılı Yasayla (Yürürlük: 8.3.2018) Yapılan Değişiklikler .471

 

Şüpheli veya Sanığın Salıverilme İstemleri.471

 

Postada Elkoyma471

 

7079 Sayılı Yasayla Eklenen Madde .472

 

Duruşmada Anlatılması Zorunlu Belge ve Tutanaklar 472

 

Bölge Adliye Mahkemesinde İnceleme ve Kovuşturma

 

(Son Soruşturma)473

 

İstinaf Yolunda Uygulanacak Olan İstisna Hükümler.473

 

Yargıtayda Duruşmalı İnceleme 473

 

7086 Sayılı Yasayla (Yürürlük: 8.3.2018) Yapılan Değişiklik474

 

XXXII

 

7091 Sayılı Yasayla (Yürürlük: 8.3.2018) Yapılan Değişiklik. 476

 

6758 Sayılı Yasayla (Yürürlük: 24.9.2016) Yapılan

 

Değişiklikler  476

 

128’inci Maddeye Ek Madde 476

 

Bölge Adliye Mahkemesi Savcısının Görevi (m.278). 481

 

7145 SAYILI YASA İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 482

 

Aramanın Yapılması 482

 

Elkoyma. 483

 

Bilgisayar ve Bilgisayar Programları ile Bilgisayar

 

Kütüklerinde Arama Yapılması. 484

 

Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı 485

 

Hükümlü Lehine Yargılamanın Yenilenmesi 487

 

7145 Sayılı Yasa (Yürürlük: 31.7.2018) 133’üncü Maddeye

 

Bir Geçici Hüküm Eklemiştir  488

 

EKLER

 

CEZA YARGILAMASINDA SEGBİS UYGULAMASI 491

 

HAKİMLER VE SAVCILAR KURULUNUN BAZI SUÇLARDA

 

GÖREV YAPACAK OLAN İHTİSAS MAHKEMELERİNİ

 

BELİRLEMESİNE İLİŞKİN KARARLAR (RG. 30.11.2021) 497

 

BİR CEZA DOSYASININ İNCELENMESİNDE CEVAP

 

ARANACAK SORULAR 509

 

CEZA DAVASI İŞLEMLERİ VE ÖRNEKLERİ 513

 

TÜRK CEZA KANUNUNDA CEZANIN BELİRLENMESİ VE

 

MADDELERİN UYGULANMA SIRASI. 526

 

YENİ TCK’NIN UYUM HÜKÜMLERİ . 528

 

POZİTİF HUKUKUMUZDA UZLAŞTIRMA KONUSU OLACAK VE

 

OLMAYACAK OLAN SUÇLAR . 530

 

CEZA YARGILAMASI VE CEZA İNFAZI İŞLEM VE KARAR

 

XXXIII

 

ÖRNEKLERİ .536

 

AVUKATLARIN GÖREV SUÇLARINDAN ÖTÜRÜ YAPILAN

 

SORUŞTURMAYA İLİŞKİN BİLGİLER.550

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
350,00   
350,00   
2
175,00   
350,00   
3
116,67   
350,00   
4
87,50   
350,00   
5
70,00   
350,00   
6
58,33   
350,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
350,00   
350,00   
2
175,00   
350,00   
3
116,67   
350,00   
4
87,50   
350,00   
5
70,00   
350,00   
6
58,33   
350,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
350,00   
350,00   
2
175,00   
350,00   
3
116,67   
350,00   
4
87,50   
350,00   
5
70,00   
350,00   
6
58,33   
350,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
350,00   
350,00   
2
175,00   
350,00   
3
116,67   
350,00   
4
87,50   
350,00   
5
70,00   
350,00   
6
58,33   
350,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
350,00   
350,00   
2
175,00   
350,00   
3
116,67   
350,00   
4
87,50   
350,00   
5
70,00   
350,00   
6
58,33   
350,00   
Kapat