Afet Riski Altındaki Alanlarda Riskli Yapı ve Hukuki Rejim Esin Gürsel
Afet Riski Altındaki Alanlarda Riskli Yapı ve
Hukuki Rejim
Afet Riski Altındaki Alanlarda Riskli Yapı ve
Hukuki Rejim

Kentsel DönüşümAfet Riski Altındaki Alanlarda Riskli Yapı ve Hukuki Rejim6306 Sayılı kanun Kapsamında


Basım Tarihi
2018-11
Sayfa Sayısı
272
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786053006121
Boyut
16x24
Baskı
175,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 75 puan kazanacaksınız)
   75

Konu Başlıkları
- Afet Riski Kavramı, Riskli Alan Kavramı ve Riskli Alanların Tespiti
- Riskli Alanlarda Riskli Yapı Kavramı ve Riskli Yapı Tespit Süreci
Riskli Yapı Tespiti İşleminin Hukuki Sonuçları ve Riskli Yapı Tespiti İşleminin Denetimi

 

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 7
İÇİNDEKİLER 9
KISALTMALAR 15
GİRİŞ 17
BİRİNCİ BÖLÜM
AFET RİSKİ KAVRAMI, RİSKLİ ALAN KAVRAMI VE RİSKLİ ALANLARIN TESPİTİ
I. AFET RİSKİ KAVRAMI 21
II. RİSKLİ ALAN KAVRAMI 24
A. Tanım 24
B. Riskli Alan Kavramının Tarihsel Gelişimi 27
1. 2000 Yılı Öncesi Dönem 27
a. Genel Olarak Riskli Alan ve Riskli Yapı Stoğuna Yönelik Yaklaşım 27
b. Afete Maruz Bölge Uygulaması. 30
2. 2000 Yılı ve Sonrası Dönem 36
a. Riskli Alan ve Riskli Yapı Stoğuna Yönelik Yeni Bir Yaklaşım:
Kentsel Dönüşüm 36
(1) Tanım 37
(2) Kentsel Dönüşümün Tarihsel Gelişimi 39
(3) Kentsel Dönüşümün Hedefleri ve Kapsamı 43
b. Kentsel Dönüşüm Uygulama Yöntemleri 45
(1) Şehir Planlaması Açısından Kentsel Dönüşüm Uygulama Yöntemleri 45
(i) Kentsel Yeniden Canlandırma
(Urban Revival-Revitalization) 46
(ii) Kentsel Koruma (Urban Conservation) 46
(iii) Kentsel Sağlıklaştırma (Urban Rehabilitation) 47
(iv) Kentsel Soylulaştırma (Urban Gentrification) 48
(v) Kentsel Yeniden Üretim (Urban Regeneration) 49

(vi) Kentsel Yeniden Geliştirme (Urban Redevelopment) 50
(vii) Kentsel Yenileme (Urban Renewal) 50
(2) Hukuki Açıdan Kentsel Dönüşüm Uygulama Yöntemleri 52
(i) Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı Uygulaması 52
(ii) Yenileme Alanı Uygulaması 57
c. 6306 Sayılı Kanun’un Yürürlüğe Girmesi ve Afet Riski Altındaki
Alan Kavramının Ortaya Çıkışı 65
(1) Genel Olarak 65
(2) Ekonomik Nedenler 67
(3) Hukuki Nedenler 68
(4) Sosyal Nedenler 70
(5) Siyasi Nedenler 71
III. RİSKLİ ALANLARIN TESPİTİ 72
A. Zemin Yapısı veya Üzerindeki Yapılaşma Sebebiyle Riskli Alan Tespiti 72
1. Riskli Alan Tespiti Talebi 72
2. Riskli Alan Tespiti İçin Gerekli Belgeler 73
B. Ek Madde 1 Kapsamında Riskli Alan Tespiti 79
C. Riskli Alan İlanı İle Korunmak İstenen Hukuki Değerler 85
1. Yaşama Hakkı 85
2. Çevre Hakkı 88
3. Konut Hakkı 90
4. Mülkiyet Hakkı 94
5. İnsanlığın Ortak Mirasından Faydalanma Hakkı 96
D. Riskli Alan Kararının Hukuki Niteliği 98
E. Riskli Alan Kararının Denetimi 100
1. Riskli Alan Kararının İdari Denetimi 100
2. Riskli Alan Kararının Yargısal Denetimi. 103

İKİNCİ BÖLÜM
RİSKLİ ALANLARDA RİSKLİ YAPI KAVRAMI VE RİSKLİ YAPI TESPİT SÜRECİ

I. BORÇLAR HUKUKU BAKIMINDAN RİSKLİ YAPI KAVRAMI VE RİSKLİ YAPI

TESPİT SÜRECİ 107
A. Borçlar Hukuku Bakımından Yapı Kavramı 107
B. Borçlar Hukuku Bakımından Riskli Yapı Kavramı 111
C. Borçlar Hukuku Bakımından Riskli Yapı Tespit Süreci 115
D. Borçlar Hukuku’nun Riskli Yapılar Bakımından Uygulama Alanı 117
II. İMAR HUKUKU BAKIMINDAN RİSKLİ YAPI KAVRAMI VE RİSKLİ YAPI
TESPİT SÜRECİ 123
A. İmar Hukuku Bakımından Yapı Kavramı 123
B. İmar Hukuku Bakımından Riskli Yapı Kavramı 126
C. İmar Hukuku Bakımından Riskli Yapı Tespit Süreci 130
D. İmar Hukuku’nun Riskli Yapılar Bakımından Uygulama Alanı 132
III. 6306 SAYILI KANUN KAPSAMINDA RİSKLİ YAPI KAVRAMI VE RİSKLİ
YAPI TESPİT SÜRECİ 136
A. 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Yapı Kavramı 136
B. 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Riskli Yapı Kavramı 136
1. Tanım 136
2. Riskli Yapı Çeşitleri 137
a. Ekonomik Ömrünü Tamamlamış Yapı 137
(1) Ekonomik Ömür Kavramı 137
(2) Ekonomik Ömür – Fiziksel Ömür İlişkisi 138
(3) Ekonomik Ömrün Tamamlanmasına Neden Olan Faktörler 139
(i) Yapısal Faktörler 139
(ii) Çevresel Faktörler 141
(iii) Diğer Faktörler 141
b. Ağır Hasar Görme Riski Taşıdığı İlmi ve Teknik Verilere
Dayanılarak Tespit Edilen Yapı 142
c. Yıkılma Riski Taşıdığı İlmi ve Teknik Verilere Dayanılarak
Tespit Edilen Yapı 145
C. 6306 Sayılı Kanun’un Uygulama Alanı 145
D. 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Riskli Yapı Tespiti İşlemi 146
1. Riskli Yapı Tespiti İşleminin Kapsamı 146
a. Riskli Yapı Tespitini İsteme Yetkisi 146
b. Riskli Yapı Tespiti İşleminin Hazırlık Aşaması 151
c. Riskli Yapı Tespiti İşleminin Tamamlanması 158
d. Riskli Yapı Tespiti İşleminin Yürürlüğe Girmesi 160
2. Riskli Yapı Tespiti İşleminin Amacı 161
3. Riskli Yapı Tespiti İşleminin Konusu 163
4. Riskli Yapı Tespiti İşleminin Hukuki Niteliği 164
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
RİSKLİ YAPI TESPİTİ İŞLEMİNİN HUKUKİ SONUÇLARI VE RİSKLİ YAPI TESPİTİ İŞLEMİNİN DENETİMİ
I. RİSKLİ YAPI TESPİTİ İŞLEMİNİN HUKUKİ SONUÇLARI 167
A. Genel Olarak 167
B. Riskli Yapının Güçlendirilmesi 167
C. Riskli Yapının Tahliyesi ve Yıkımı 171
1. Tahliye ve Yıkım Aşaması 171
a. Riskli Yapının Tahliyesi için Bildirim Yapılması 171
b. Yıkım Ruhsatının Düzenlenmesi 172
c. Yıkımın Gerçekleştirilmesi 172
2. Malik/Maliklerin Arsa Üzerindeki Hakları 177
a. Maliklerin en az 2/3’ünün Anlaşma Sağlaması 178
b. Anlaşma Sağlanamayan Maliklerin Durumu. 185
c. Maliklerin en az 2/3’ünün Anlaşma Sağlayamaması 191
3. Taşınmazdaki Ayni ve Şahsi Haklar ile Temlik Hakkını Kısıtlayıcı
Şerhlerin Durumu 194
a. Riskli Yapıların Üzerinde Bulunan Ayni ve Şahsi Haklar ile
Temlik Hakkını Kısıtlayıcı Şerhlerin Durumu 194
b. Arsa Halini Alan Taşınmaz Üzerinde Bulunan Ayni ve Şahsi
Haklar ile Temlik Hakkını Kısıtlayıcı Şerhlerin Durumu 196
D. 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Yardım ve Teşvik Yapılması 197
1. Genel Olarak 197
2. Kira Yardımı 198
a. Hak Sahipleri 198
b. Süresi ve Miktarı 201
c. Yatırılacağı Hesap 202
3. Kredi Yardımı ve Faiz Desteği 203
a. Kredi Yardımı 203
(1) Hak Sahipleri 203
(2) Kredi Çeşitleri 204
(3) Kredi Yardımının Yatırılacağı Hesap 206
b. Faiz Desteği. 208
4. Diğer Yardım ve Teşvikler 208
II. RİSKLİ YAPI TESPİTİ İŞLEMİNİN DENETİMİ 210
A. Riskli Yapı Tespiti İşleminin İdari Denetimi 212
B. Riskli Yapı Tespiti İşleminin Yargısal Denetimi 217
1. Riskli Yapı Tespiti İşleminin Ön Koşullar Yönünden Yargısal Denetimi 218
a. Görevli Mahkeme 218
b. Yetkili Mahkeme 220
c. Dava Açma Süresi 221
d. Husumet 225
e. Kesin ve Yürütülmesi Gereken Bir İşlem Olma 229
f. Dava Ehliyeti 229
2. Riskli Yapı Tespiti İşleminin Esas Yönünden Yargısal Denetimi 232
a. Davanın Esas Yönünden Kabulü 232
(1) Genel Olarak 232
(2) Yürütmenin Durdurulması Kararı Verilmesi 233
(3) İptal Kararının Uygulanması 235
b. Davanın Esas Yönünden Reddi 239
SONUÇ 241
KAYNAKÇA 247

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
37,50   
75,00   
3
25,00   
75,00   
4
18,75   
75,00   
5
15,75   
78,75   
6
13,25   
79,50   
7
11,46   
80,25   
8
10,13   
81,00   
9
9,08   
81,75   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
37,50   
75,00   
3
25,00   
75,00   
4
18,75   
75,00   
5
15,75   
78,75   
6
13,25   
79,50   
7
11,46   
80,25   
8
10,13   
81,00   
9
9,08   
81,75   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
37,50   
75,00   
3
25,00   
75,00   
4
18,75   
75,00   
5
15,75   
78,75   
6
13,25   
79,50   
7
11,46   
80,25   
8
10,13   
81,00   
9
9,08   
81,75   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
37,50   
75,00   
3
25,00   
75,00   
4
18,75   
75,00   
5
15,75   
78,75   
6
13,25   
79,50   
7
11,46   
80,25   
8
10,13   
81,00   
9
9,08   
81,75   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
37,50   
75,00   
3
25,00   
75,00   
4
18,75   
75,00   
5
15,75   
78,75   
6
13,25   
79,50   
7
11,46   
80,25   
8
10,13   
81,00   
9
9,08   
81,75   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat