Anonim Ortaklıklarda İmtiyazlı Paylar Esra Uysal
Anonim Ortaklıklarda İmtiyazlı Paylar
Anonim Ortaklıklarda İmtiyazlı Paylar
Anonim Ortaklıklarda İmtiyazlı Paylar

Anonim Ortaklıklarda İmtiyazlı Paylar


Basım Tarihi
2018-03
Sayfa Sayısı
248
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1. Hamur
Basım Yeri
İstanbul
Stok Kodu
9786051527130
Boyut
16X24
Baskı
269,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 69 puan kazanacaksınız)
   69

Esra UYSAL

 

Konu Başlıkları
- Tanım, Tarihi Gelişim ve Özellikler
- İmtiyazlı Pay Çeşitleri
İmtiyazların Korunması, İmtiyazı İhlal Eden Esas Sözleşme Değişiklikleri ve İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu

 

İÇİNDEKİLER
GİRİŞ
Birinci Bölüm 
TANIM, TARİHİ GELİŞİM VE ÖZELLİKLER 
I. PAY KAVRAMI
A. Payın Çeşitli Anlamları
II. PAY ÇEŞİTLERİ
A. Nakit Karşılığı Pay
B. Ayın Karşılığı Pay
C. Oy Hakkı Bulunan Pay
D. İtibari Değerli Pay/İtibari Değerden Yoksun Pay
E. Özvarlıktan Kaynaklanan (Bedelsiz/Gratis) Pay
F. Aslen İktisap Edilen Pay/Devren İktisap Edilen Pay
G. İmtiyazlı Pay/Adi Pay
I. İMTİYAZ KAVRAMI
A. Terminoloji
B. İmtiyazlı Payların Tanımı
II. İMTİYAZLI PAYLARIN HUKUKİ NİTELİĞİ
A. İmtiyazlı Paylar ve Müktesep Haklar
B. İmtiyazlı Paylar ve Eşit İşlem İlkesi 
III. İMTİYAZLI PAYLARIN ÇIKARILMASINDA İLKELER
A. İmtiyazın Esas Sözleşmede Açıkça Öngörülmesi Zorunluluğu
B. İmtiyazın Belirli Olması İlkesi
C. İmtiyazın Bir Üstün Hak Olarak Tanınması
D. İmtiyazın Paya Tanınması
E. Üstünlüğün Kanundan ya da Esas Sözleşmeden Kaynaklanan Bir Pay Sahipliği Hakkına İlişkin Olması 
F. İmtiyazın Tescil ve İlanı
IV. İmtiyazın Yasaklandığı Haller (TTK m.478/4)
İkinci Bölüm 
İMTİYAZLI PAY ÇEŞİTLERİ 
I. KAR PAYINDA İMTİYAZLI PAYLAR
A. GENEL OLARAK ORTAKLARIN KAR PAYI HAKKI
B. KAR PAYINDA İMTİYAZ TANIMA YÖNTEMLERİ
II. TASFİYE PAYINDA İMTİYAZLI PAY
A. TASFİYE PAYI HAKKI VE YARARLANMA ŞARTLARI
B. TASFİYE PAYINDA İMTİYAZ TANIMA YÖNTEMLERİ
III. OY HAKKINDA İMTİYAZLI PAY 
A. GENEL OLARAK OY HAKKINDA İMTİYAZ VE TANINMA SEBEPLERİ
B. OY HAKKINDA İMTİYAZ TANINMASININ ŞARTLARI
C. OY HAKKINDA İMTİYAZ TANIMA YÖNTEMİ
D. OY HAKKINDA İMTİYAZIN SINIRLARI VE ETKİSİZ OLDUĞU HALLER
E. YÜRÜRLÜK KANUNU GEREĞİ OY HAKKINDA İMTİYAZLARIN UYGULANMASI
F. SERMAYE PİYASASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE OY HAKKINDA İMTİYAZLI PAYLAR
IV. YÖNETİM KURULUNDA TEMSİL EDİLME HAKKINDA İMTİYAZLI PAY
A. GENEL OLARAK
B. İSVİÇRE VE TÜRK HUKUKUNDA YÖNETİM KURULUNDA TEMSİL EDİLME HAKKI 
C. YÖNETİM KURULUNDA TEMSİL EDİLME HAKKINDA İMTİYAZ TANINACAK GRUPLAR
D. YÖNETİM KURULUNDA TEMSİL EDİLME HAKKINDA İMTİYAZ TANIMA YÖNTEMLERİ
E. 6103 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE YÖNETİM KURULUNDA TEMSİL EDİLME HAKKI
F. SERMAYE PİYASASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE YÖNETİM KURULUNDA TEMSİL EDİLME HAKKI
V. RÜÇHAN HAKLARINDA İMTİYAZLI PAYLAR
Üçüncü Bölüm 
İMTİYAZLARIN KORUNMASI, İMTİYAZI İHLAL EDEN ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ VE İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURULU 
I. GENEL OLARAK
II. İMTİYAZLI PAYIN KORUNMA ŞARTLARI
A. İmtiyazlı Payın Varlığı
B. İmtiyazı İhlal Eden Esas Sözleşme Değişikliği
C. Özel Korumanın Yalnız İmtiyaza İlişkin Olması
I. Esas Sermaye Artırımı
II. Esas Sermayenin Azaltılması
III. Anonim Şirketlerde Birleşme 
A. Birleşmenin Tanımı ve Niteliği
B. Anonim Şirket Birleşmelerinde Ortaklık Payı ve Ortaklık Haklarının Korunması
C. Anonim Şirket Birleşmelerinde İmtiyazlı Payların Durumu
D. İmtiyazlı Pay Çıkarılmasına İlişkin Hükmün Genel Kurul Tarafından Onaylanması ve Nisaplar
E. Birleşme Sonucu Devralan Şirkette İmtiyazlı Payların Oluşturulmasında İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu'nun Önemi (TTK m.140/4)
IV. Anonim Şirketlerde Bölünme ve İmtiyazlı Paylar
V. Anonim Şirketlerde Tür Değiştirme ve İmtiyazlı Paylar
VI. Ortaklığın Tabiiyetinin ve İşletme Konusunun Değiştirilmesi
VII. Ortaklığın Sona Ermesine veya Devam Etmesine Karar Verilmesi
VIII. İntifa Senetlerinin Çıkarılması
IX. Yeni İmtiyazlı Pay İhracına veya Mevcut İmtiyazların Kısıtlanması veya Kaldırılmasına Karar Verilmesi
I. KURULUN AMACI VE HUKUKİ NİTELİĞİ
A. Kurulun Amacı
B. Kurulun Hukuki Niteliği
II. KURULUN TOPLANMA NEDENLERİ
A. İmtiyazlı Pay Sahiplerinin Haklarının İhlal Edilmesi 
B. İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulun Onayına Tabi Kararın Olması
III. KURUL KARARINA GEREK OLMAYAN HALLER
A. Esas Sözleşme Değişikliğinin Zorunlu Olması
B. İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Onayından Esas Sözleşmede Vazgeçilmesi Sorunu
C. İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu'nun İhlal Gerçekleşmeden Genel Kurula Onay Vermesinin Geçerliliği Sorunu 
D. İmtiyazlı Pay Sahipleri Tarafından TTK m.454/3'de Öngörülen Nisaplar Sağlanarak Genel Kurul Toplantısında Genel Kurul Kararının Onaylanması
E. Bir Pay Sahibinin Belli Grup Oluşturan İmtiyazlı Paylara Tek Başına Sahip Olması
IV. İMTİYAZLI PAY SAHIPLERI ÖZEL KURULUNUN TOPLANMASI 
A. Toplantıya Çağrı
B. Elektronik Ortamda Toplantı 
C. Toplantı Yetersayısı
V. İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURULUNUN KARAR ALMASI 
A. Toplantıya Katılacak Olanlar
B. Karar Yeter Sayısı
C. Bakanlık Temsilcisinin Bulundurulması Zorunluluğu
I. İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURULU KARARLARININ HUKUKİ ETKİSİ
II. İMTİYAZLI PAY SAHIPLERI ÖZEL KURUL KARARLARININ İPTALİ VE HÜKÜMSÜZLÜĞÜ
A. TTK M.454/7 Çerçevesinde İptal Davası
B. Genel Hükümler Uyarınca İPSÖK Kararlarının İptali
C. İptal Kararlarının Etkisi 
D. Yokluk
E. Butlan
F. Yoklukla Butlan Arasındaki Farklar
SONUÇ
BİBLİYOGRAFYA

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
69,00   
69,00   
2
34,50   
69,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
69,00   
69,00   
2
34,50   
69,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
69,00   
69,00   
2
34,50   
69,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
69,00   
69,00   
2
34,50   
69,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
69,00   
69,00   
2
   
   
Kapat