Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçları Fahrettin Kıdıl

Türk Ceza HukukundaUyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçları


Basım Tarihi
2020-04
Sayfa Sayısı
358
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786257088206
Boyut
16x24
Baskı
182,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 82 puan kazanacaksınız)
   82

Konu Başlıkları
- Uyuşturucu Madde Kavramı, Uyuşturucu Maddelerin Türleri, Uluslararası Sözleşmeler, Uluslararası Örgütler
Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçları (TCK m. 188)

 

 

 


İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 7
İÇİNDEKİLER 9
KISALTMALAR LİSTESİ 15
GİRİŞ 17
BİRİNCİ BÖLÜM
UYUŞTURUCU MADDE KAVRAMI, UYUŞTURUCU MADDELERİN TÜRLERİ, ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER, ULUSLARARASI ÖRGÜTLER
I. UYUŞTURUCU MADDE KAVRAMI 21
A. Genel Olarak 21
B. Normatif Anlamda Uyuşturucu Madde 23
1. Genel Açıklamalar 23
2. Uluslararası Sözleşmelerde Uyuşturucu Madde 24
3. Alman Ceza Hukukunda Uyuşturucu Madde 27
4. İngiltere Ceza Hukukunda Uyuşturucu Madde 29
5. Türk Ceza Hukukunda Uyuşturucu Madde 30
a) Uyuşturucu Maddelere İlişkin Mevzuat Hükümleri 30
b) Öğretide İleri Sürülen Görüşler 35
c) Değerlendirmelerimiz 44
II. UYUŞTURUCU MADDELERİN TÜRLERİ 48
A. Doğal Uyuşturucu Maddeler 48
1. Haşhaş Bitkisinden Elde Edilen Maddeler 48
a) Afyon 49
b) Morfin ve Diğer Afyon Alkaloidleri 52
c) Eroin 53

2. Kenevirden Elde Edilen Maddeler 55
a) Esrar 57
3. Koka Bitkisinden Elde Edilen Maddeler 60
a) Kokain 61
b) Crack 64
B. Sentetik Uyuşturucu Maddeler 64
1. Sentetik Kannabinoidler. 65
2. Amfetamin Tipi Stimulantlar (Amfetamin, Metamfetamin, Ekstazi) 68
III. ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER 70
A. Tarihsel Gelişim 70
B. 1961 Tek Sözleşmesi 81
C. 1971 Psikotrop Maddeler Sözleşmesi 85
D. Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı 1988 BM Sözleşmesi 87
IV. ULUSLARARASI KURULUŞLAR 90
A. ECOSOC, BM Ekonomik ve Sosyal Konsey 90
B. CND, Uyuşturucu Maddeler Komisyonu 91
C. INCB, Uluslararası Uyuşturucu Maddeler Kontrol Kurulu 92
D. WHO, Dünya Sağlık Örgütü. 93
E. UNODC, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi 94
F. UNFDAC, Uyuşturucu Maddelerin Kötüye Kullanılmasını
Denetleme Fonu 95
G. EMCCDA, Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Madde Bağımlılığını
İzleme Merkezi 95
V. KARŞILAŞTIRMALI HUKUK 96
A. Almanya 96
B. Hollanda 97
C. İngiltere 98
D. ABD 99

İKİNCİ BÖLÜM UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE
İMAL VE TİCARETİ SUÇLARI (TCK m. 188)
I. GENEL OLARAK 101
II. 765 SAYILI KANUN İLE 5237 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 105
III. BENZER SUÇLAR İLE İLİŞKİSİ 112
A. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırmak (TCK
m. 190) 112
B. Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde
Kullanmak (TCK m. 191) 117
C. İnfaz Kurumuna veya Tutukevine Yasak Eşya Sokmak (TCK m. 297) 125
D. İzinsiz Haşhaş Ekimi Yapmak (3298 sayılı Kanun m. 4) 128
E. İzinsiz Kenevir Ekimi Yapmak (2313 sayılı Kanun m. 23/4) 131
F. Esrar Elde Etmek İçin Kenevir Ekimi Yapmak (2313 sayılı Kanun m.
23/5) ....................................................................................................... 133
IV. KORUNAN HUKUKSAL DEĞER 138
V. SUÇUN MADDİ UNSURLARI 145
A. Fail 145
B. Mağdur 147
C. Suçun Konusu 149
1. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde 151
2. Üretimi Resmi Makamların İznine veya Satışı Yetkili Tabip Tarafından Düzenlenen Reçeteye Bağlı Olan ve Uyuşturucu
veya Uyarıcı Madde Etkisi Doğuran Her Türlü Madde 154
3. Uyuşturucu veya Uyarıcı Etki Doğurmamakla Birlikte,
Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Üretiminde Kullanılan ve İthal
veya İmali Resmi Makamların İznine Bağlı Olan Madde 157
4. Değerlendirmelerimiz 160
D. Fiil 164
1. Maddenin 1. Fıkrasında Düzenlenen Suç Bakımından (TCK m. 188/1) 164
a) İmal 164
b) İthal. 171
c) İhraç 183

2. Maddenin 3. Fıkrasında Düzenlenen Suç Bakımından (TCK m.
188/3) ............................................................................................... 189
a) Satmak 189
b) Satışa Arz Etmek 193
c) Başkalarına Vermek 194
d) Sevk Etmek 197
e) Nakletmek 199
f) Depolamak 201
g) Satın Almak 203
h) Kabul Etmek 206
i) Bulundurmak 206
3. Maddenin 6. Fıkrasında Düzenlenen Suç Bakımından (TCK m.
188/6) ............................................................................................... 212
4. Maddenin 7. Fıkrasında Düzenlenen Suç Bakımından (TCK m.
188/7) ............................................................................................... 214
E. Nitelikli Haller 218
1. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Verilen veya Satılan Kişinin
Çocuk Olması (TCK m. 188/3) 218
2. Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddelerin Eroin, Kokain, Morfin,
Sentetik Kannabinoid ve Türevleri veya Bazmorfin Olması (TCK
m. 188/4-a) 220
3. Üçüncü Fıkradaki Fiillerin; m. 188/4-b’de Belirtilen Yerlerde
İşlenmesi (TCK m. 188/4-b) 224
4. Suçun Üç veya Daha Fazla Kişi Tarafından Birlikte veya Suç İşlemek İçin Teşkil Edilmiş Bir Örgütün Faaliyeti Çerçevesinde
İşlenmesi (TCK m. 188/5) 230
5. Suçun Sağlık Sektöründeki Belli Meslek Sahipleri Tarafından
İşlenmesi (TCK m. 188/8) 236
VI. SUÇUN MANEVİ UNSURU 238
VII. HUKUKA AYKIRILIK 244
VIII. KUSURLULUK. 254
IX. ETKİN PİŞMANLIK 256
A. Cezayı Ortadan Kaldıran Etkin Pişmanlık (TCK m. 192/1) 258
B. Cezada İndirim Yapılmasını Gerektiren Etkin Pişmanlık (TCK m. 192/3) 262

X. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 272
A. Teşebbüs 272
1. Genel Açıklamalar 272
2. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal, İthal ve İhraç Suçuna
Teşebbüs 275
a) İmale Teşebbüs 275
b) İthale Teşebbüs 278
c) İhraca Teşebbüs 281
3. Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddeleri Ülke İçinde Satma, Satışa Arz Etme, Başkalarına Verme, Sevk Etme, Nakletme, Depolama,
Satın Alma, Kabul Etme veya Bulundurma Suçuna Teşebbüs 284
a) Satma, Satışa Arz Etme, Başkalarına Verme, Satın Alma,
Kabul Etme Eylemlerine Teşebbüs 284
b) Sevk Etme ve Nakletme Eylemlerine Teşebbüs 286
c) Depolama ve Bulundurma Eylemlerine Teşebbüs 289
B. İştirak 290
C. İçtima 299
1. Zincirleme Suç 299
2. Fikri İçtima/Görünüşte İçtima 308
a) Genel Olarak 308
b) Teşebbüs Aşamasında Kalan İmal ve İhraç Suçları ile m.
188/3’te Düzenlenen Suçlar Arasındaki İçtima İlişkisi 310
c) Tamamlanmış İmal, İthal ve İhraç Suçları ile m. 188/3’te Düzenlenen Suçlar Arasındaki İçtima İlişkisi 313
XI. YAPTIRIM 317
XII. MUHAKEME 320
A. Genel Olarak 320
B. Suçüstü Halinde Arama 322
SONUÇ 335
KAYNAKÇA 347

 

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
82,00   
82,00   
2
41,00   
82,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
82,00   
82,00   
2
41,00   
82,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
82,00   
82,00   
2
41,00   
82,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
82,00   
82,00   
2
41,00   
82,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
82,00   
82,00   
2
41,00   
82,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
82,00   
82,00   
2
   
   
Kapat