Sosyal Güvenlik Hukuku ve İlgili Kuruluşlar %40 indirimli Faruk Andaç

Sosyal Güvenlik Hukuku ve İlgili Kuruluşlar


Basım Tarihi
2018-04
Sayfa Sayısı
241
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
İstanbul
Stok Kodu
9786053152408
Boyut
16x24
Baskı
159,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 59 puan kazanacaksınız)
   59

Prof. Dr. Faruk ANDAÇ

 

İçindekiler

 

 

Önsöz

Giriş  

 

  1. Bölüm

Çalışma Hukuku Ve Çalışma Hukuku İle İlgili Kuruluşlar

  • 1. Çalışma Hukuku
  • 2. Çalışma Hukuku İle İlgili Kuruluşlar

I- Milli Çalışma Hukuku Kuruluşları

A- Kamu Çalışma Hukuku Kuruluşları        

1- Çalışma Koşulları İle İlgili Kamu Kuruluşları      

A- Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı   6

B- Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İle İlgili 

     Kuruluşlar 

Aa) Türkiye İş Kurumu (İşkur)         

Aaa- İşkur Yönetimi 

Bbb- İşkur’un Görevleri        

Ccc- Özel İstihdam Büroları 

İ) Özel İstihdam Bürolarının Kurulması İçi 

   Aranılan  Şartlar     

İi) Özel İstihdam Bürolarının Hak Ve Yükümlülükleri       

İii) Özel İstihdam Bürolarının Geçici İş İlişkisi Kurma 

     Yetkisi      

İv) İdari Para Cezaları           

Ddd- İşsizlik Sigortası          

Bb) İş Teftiş Kurulu Başkanlığı        

Cc) İş Sağlığı Ve Güvenliği  

Aaa- İş Sağlığı Ve Güvenliği Genel Müdürlüğü      

Bbb- İş Sağlığı Ve Güvenliği İle İlgili Kurallar       

İ) İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu’na Göre İşveren İle 

   Çalışanların Görev, Yetki Ve Yükümlülükleri      

İi) İşyeri Hekimi Ve İş Güvenliği Uzmanları           

İii) Çalışanların Bilgilendirilmesi, Eğitimi Ve 

      Yükümlülükleri   

İv) İş Sağlığı Ve Güvenliği Konseyi Ve Kurulu      

  1. V) İşyerlerinin İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Denetimi

2- Sosyal Güvenlik İle İlgili Kamu Kuruluşları        

B- Otonom Çalışma Hukuku Kuruluşları     

1- Siyasi Nitelikli Kuruluşlar 

2- Mesleki Nitelikli Kuruluşlar         

3- Ekonomik Nitelikli Kuruluşlar     

4- Sosyal Nitelikli Kuruluşlar

Iı- Milletlerarası Çalışma Hukuku Kuruluşları         

A- Çalışma Hukuku İle İlgili Milletlerarası Evrensel 

     Kuruluşlar 

1- Milletlerarası Çalışma Teşkilatı (Ilo)        

A- Ilo’nun Kuruluşu Ve Amacı        

B- Ilo’nun “Sosyal Güvenliğin Asgari Normlarına 

    İlişkin”  102 No’lu Sözleşmesi     

Aa) Sağlığın Korunması        

Bb) Hastalık Ödenekleri       

Cc) İşsizlik Yardımları          

Dd) Yaşlılık Yardımları        

Ee) İş Kazaları Ve Meslek Hastalıkları Halinde    

      Yapılacak  Yardımlar      

Ff) Aile Yardımları   

Gg) Analık Yardımları          

Hh) Malüliyet Yardımları     

Iı) Ölüm Yardımları  

2- Birleşmiş Milletler Teşkilatı (Uno)           

B- Çalışma Hukuku İle İlgili Milletlerarası Bölgesel 

      Kuruluşlar

1- Avrupa Konseyi    

2- Avrupa Birliği (Ab)          

 

Iı. Bölüm

Sosyal Güvenlik Hukuku Ve Sosyal Güvenlik İle İlgili Kuruluşlar

  • 1- Sosyal Güvenlik Hukuku

I- Genel Olarak         

Iı-  Sosyal Güvenlik Kavramı           

Iıı- Sosyal Güvenlik Hukuku’nun Gelişmesi

Iv- Sosyal Güvenlik Konusu Olan Riskler   

  • 2-Sosyal Güvenlik Hukuku İle İlgili Kuruluşlar

I- Sosyal Yardım Hukuku Ve Sosyal Yardım Hukuku İle

    İlgili Sosyal Yardım Kuruluşları    81

A- Sosyal Yardım Hukuku   

B- Sosyal Yardım Hukuku İle İlgili Kuruluşlar       

1- Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı        

A- Bakanlığın Görevleri        

B-  Bakanlığın Hizmet Birimleri       

Aa) Aile Ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Bb) Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü     

Cc) Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü       

Dd) Engelli Ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Ee) Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü      

2- 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında

                 Sosyal Hizmetler  

A- 2828 Sayılı Kanun’a Göre Sosyal Hizmetlere İlişkin   

    Genel Esaslar         

B- Sosyal Hizmet Kuruluşları           

3- Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu   

A- Kurumun Gelirleri

B- Kurumun Başlıca Görevleri         

C- Kuruma Bağlı Sosyal Hizmetler  

Aa) Korunmaya İhtiyacı Olan Çocuklara Yönelik 

      Hizmetler 

Aaa- Kurumca Bakım           

Bbb- Koruyucu Aile

Ccc- Evlat Edinme    

Bb) Bakıma İhtiyacı Olan Yaşlılara Yönelik 

      Hizmetler 

Cc) Engellilere Yönelik Hizmetler    

Dd) Yardıma İhtiyacı Olan Ailenin Korunmasına    

       Yönelik  Hizmetler         

4- Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Genel Müdürlüğü   113

5- Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü       

6- Yeşilkart Uygulaması       

7- Diğer Sosyal Yardım Kuruluşları 

Iı- Sosyal Sigorta Hukuku Ve Sosyal Sigorta Hukuku İle 

     İlgili Kuruluşlar    

A- Sosyal Sigorta Hukuku    

1- Sosyal Sigorta Kavramı    

2- Sosyal Sigorta İlkeleri       

3- Sosyal Sigorta Finansmanı

A- Genel Olarak        

B- Sosyal Sigorta Finansman Kaynakları     

Aa) Finansman Kaynağı Olarak Primler       

Bb) Devletin Finansmana Katkısı     

Cc)  Finansman Kaynağı Olarak Vergiler    

C- Sosyal Sigorta Finansman Sistemleri       

Aa) Repartisyon (Repartıtıon = Paylaşım) Sistemi  

Bb) Kapitalizasyon (Capıtalısatıon = Birikim) Sistemi        

4- Sosyal Sigortaların Diğer Kuruluşlardan Ayrımı 

A- Sosyal Sigorta - Özel Sigorta Ayrımı      

B- Sosyal Sigorta - Sosyal Yardım Ayrımı  

5- Sosyal Sigorta Kolları       

B- Sosyal Sigorta Hukuku İle İlgili Sosyal Sigorta 

     Kuruluşları

1- Sosyal Güvenlik Kurumu (Sgk)   

A- Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Amacı, Organları,   

     Hizmet Birimleri Ve Gelir - Giderleri      

Aa) Kurumun Amacı 

Bb) Kurumun Organları        

Cc) Kurumun Hizmet Birimleri        

Aaa- Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü          

Bbb- Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü      

Ccc- Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü        

Dd) Kurumun Gelir Ve Giderleri     

B- Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Faaliyetleri          

Aa) 1.10.2008 Tarih Öncesi Uygulama        

Aaa- Emekli Sandığı 

İ) Sandığın Amacı, Görevleri Ve Faaliyetleri          

İi) 1.10.2008 Tarihinden Sonra Emekli Sandığının 

    Devam Edecek Başlıca Faaliyetleri          

Bbb- Sosyal Sigortalar Kurumu (Ssk)          

Ccc- Esnaf Ve Sanatkarlar Ve Diğer Bağımsız 

        Çalışanlar  Sosyal Sigortalar Kurumu (Bağ-Kur)         

Bb) 1.10.2008 Tarih Sonrası Uygulama       

2-  Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 

      (Ssgssk)’Nun Uygulaması          

A- Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası 

     Kanunu’na  Göre Sigortalı, İşyeri Ve İşveren 

     Kavramları

Aa)Sigortalı   

Aaa- Sosyal Sigortalılar        

İ)  Kısa Ve Uzun Vadeli Sigorta Kolları Uygulaması 

     Bakımından Sigortalı Sayılanlar  

İi) Bazı Sigorta Kollarının Uygulandığı Sigortalılar

İii) Sigortalı Sayılmayanlar   

İv) Sigortalılığın Başlangıcı  

  1. V) Sigortalı Bildirimi Ve Tescili

Vi) Sigortalılığın Sona Ermesi          

Bbb- Genel Sağlık Sigortalıları         

Ccc- Sosyal Sigortalıların Hak Sahipleri Ve Genel  

        Sağlık Sigortalısının Bakmakla Yükümlü 

        Olduğu Kişiler   

İ) Sosyal Sigortalıların Hak Sahipleri           

İi) Genel Sağlık Sigortalılarının Bakmakla 

     Yükümlü  Olduğu Kişiler

Bb) İşyeri       

Aaa- İşyeri Tanımı

Bbb- İşyerinin Bildirilmesi, Devri, İntikali Ve Nakli           

Cc) İşveren, İşveren Vekili Ve Alt İşveren  

Aaa- İşveren Ve İşveren Vekili         1

Bbb- Alt İşveren       

B- Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası 

     Kanunu’na  Göre Sosyal Sigortalar         

Aa) Kısa Vadeli Sigortalar    

Aaa- Kısa Vadeli Sigorta Kolları      

İ) İşkazası Sigortası   

İi) Meslek Hastalığı Sigortası

İii) Hastalık Sigortası Ve Analık Sigortası   

Bbb- Kısa Vadeli Sigorta Kollarından Sağlanan 

        Haklar    

İ) İş Kazası Veya Meslek Hastalığı Sigortasından 

    Sağlanan Haklar

İi) Hastalık Ve Analık Sigortasından Sağlanan 

     Haklar       

İii) Kısa Vadeli Sigorta Kollarında Ödenen Geçici İş 

     Göremezlik Ödeneği, Sürekli İş Göremezlik Geliri, 

     Hak Sahiplerine Gelir Bağlanması           

İv)  İş Kazası Ve Meslek Hastalığı İle Hastalık Bakımından 

       İşverenin Ve Üçüncü Kişilerin Sorumluluğu    

  1. V) Sigortalının Kendisinden Kaynaklanan Sebeplerle

     Tedavi Süresinin Uzaması, İş Göremezliğinin Artması  

Bb) Uzun Vadeli Sigortalar  

Aaa- Malullük (Engellilik) Sigortası 

İ) Malûl (Engelli) Sayılma Şartları    

İi) Malûllük Sigortasından Sağlanan Haklar Ve 

     Yararlanma Şartları          

Bbb- Yaşlılık Sigortası          

İ) Yaşlılık Aylığı       

İi) Yaşlılık Toptan Ödemesi  

Ccc- Ölüm Sigortası Ve Ölüm Sigortasından Sağlanan 

        Haklar    

İ) Ölüm Aylığı           

İi) Ölüm Aylığının Hak Sahiplerine Paylaştırılması  195

İii) Ölüme Bağlı Toptan Ödeme       

İv) Evlenme Ve Cenaze Ödeneği     

C- İsteğe Bağlı Sigorta         

Aa) İsteğe Bağlı Sigortalı Olabilme Şartları 

Bb) İsteğe Bağlı Sigorta Primleri Ve Ödenmesi      

D- Genel Sağlık Sigortası     

Aa) Sağlık Hizmetlerinden Yararlanacak Kişiler     

Bb) Genel Sağlık Sigortalılığının Başlangıcı, Bildirimi Ve

       Tescili     

Cc) Genel Sağlık Sigortalılığının Sona Ermesi         

Dd) Kurumca Finansmanı Sağlanan Sağlık Hizmetleri       

Aaa- Kurumun Sunduğu Sağlık Hizmetleri 

Bbb- Sağlanacak Sağlık Hizmetleriyle İlgili Teşhis Ve 

          Tedavileri İçin Gerekli Tıbbî Araç Ve Gereç 

Ee) Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Şartları       

Ff) Sağlık Hizmetlerinden Ve Diğer Haklardan Şart 

     Aranmaksızın Yararlanan Kişiler Ve Haller        

Gg) İşverenin, Genel Sağlık Sigortalısının Ve Üçüncü 

      Kişilerin Sorumluluğu     

E- Primlerle İlgili Hükümler  

Aa) Prim, Prim Oranları Ve Devlet Katkısı  

Aaa- Primler Ve Prim Oranları         

Bbb- Sosyal Güvenlik Destek Primi 

Ccc- Primlere Devlet Katkısı

Bb) Prim Belgeleri     

Aaa- Prim Belgeleri Ve İşyeri Kayıtları       

Bbb- Prim Ödeme Yükümlüsü         

Cc) Prime Esas Kazançlar     

Aaa- İşçi Sigortalısı Kapsamındaki Sigortalıların 

        Prime  Esas Kazançları  

Bbb- Bağımsız Çalışan Sigortalısı Kapsamındaki 

          Sigortalıların Prime Esas Kazançları   

Ccc- Kamu Görevlisi Sigortalısı Kapsamındaki 

         Sigortalıların Prime Esas Kazançları    

Ddd- Yalnızca Genel Sağlık Sigortasına Tâbi Olan 

           Sigortalıların Prime Esas Kazançları  

Dd) Primlerin Ödenmesi       

F- Sigortalıların Borçlanmaları          

3- Diğer Sosyal Sigorta Kuruluşları  

A- Bankalar, Sigorta Şirketleri, Ticaret Ve Sanayi 

     Odaları  Ve Borsaları Birliklerine Ait Sandıklar 

B- Amele Birliği (Ereğli Kömür Havzası Amele Birliği 

    Biriktirme  Ve Yardımlaşma Sandığı)      

C- Ordu Yardımlaşma Kurumu (Oyak)       

Kaynakça     

Eserler          

 

 

 

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
59,00   
59,00   
2
29,50   
59,00   
3
19,67   
59,00   
4
14,75   
59,00   
5
12,39   
61,95   
6
10,42   
62,54   
7
9,02   
63,13   
8
7,97   
63,72   
9
7,15   
64,31   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
59,00   
59,00   
2
29,50   
59,00   
3
19,67   
59,00   
4
14,75   
59,00   
5
12,39   
61,95   
6
10,42   
62,54   
7
9,02   
63,13   
8
7,97   
63,72   
9
7,15   
64,31   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
59,00   
59,00   
2
29,50   
59,00   
3
19,67   
59,00   
4
14,75   
59,00   
5
12,39   
61,95   
6
10,42   
62,54   
7
9,02   
63,13   
8
7,97   
63,72   
9
7,15   
64,31   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
59,00   
59,00   
2
29,50   
59,00   
3
19,67   
59,00   
4
14,75   
59,00   
5
12,39   
61,95   
6
10,42   
62,54   
7
9,02   
63,13   
8
7,97   
63,72   
9
7,15   
64,31   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
59,00   
59,00   
2
29,50   
59,00   
3
19,67   
59,00   
4
14,75   
59,00   
5
12,39   
61,95   
6
10,42   
62,54   
7
9,02   
63,13   
8
7,97   
63,72   
9
7,15   
64,31   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
59,00   
59,00   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat