Türkiye'nin Sivil Anayasa İhtiyacı Fatma Duygu Bozkurt
Türkiye'nin Sivil Anayasa İhtiyacı
Türkiye'nin Sivil Anayasa İhtiyacı

Türkiye'nin Sivil Anayasa İhtiyacı


Basım Tarihi
2018-08
Sayfa Sayısı
348
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786053005261
Boyut
16x24
Baskı
168,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 68 puan kazanacaksınız)
   68

Dr. Fatma Duygu BOZKURT

 

Konu Başlıkları
- Anayasa: Niteliği, İşlevi ve Yapımı
- Türk Anayasa Tecrübeleri
- Türk Anayasa Kültürü
Sivil Anayasa İhtiyacı Üzerine Bir Alan Araştırması

 

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ ϱ
İÇİNDEKİLER ϳ
TABLOLAR
ϴ İçiŶdekiler
X. YENİ BİR ANAYASA TASARLAMAK ϴϱ
A. YeŶi AŶaLJasa İhtiLJaĐıŶıŶ TeLJit Edilŵesi ϴϳ
B. YöŶteŵiŶ BelirleŶŵesi ϴϴ
C. HalkıŶ AŶaLJasal Talep ǀe BekleŶtileriŶiŶ Tespiti. ϵϭ
D. AŶaLJasaŶıŶ Yazılŵası ǀe Yürürlüğe Girŵesi ϵϰ
İKİNCİ BÖLÜM
TÜRK ANAYASA TECRÜBELERİ
I. ϭϴϳϲ ANAYASASI. ϵϱ
A. ϭϴϳϲ AŶaLJasası’Ŷı HazırlaLJaŶ DiŶaŵikler . ϵϱ
ϭ. Feodal Tepki: SeŶed-i İttifak ϵϳ
a. SeŶed-i İttifak’ıŶ İçeriği ϵϴ
ď. SeŶed-i İttifak’ıŶ Niteliği ϵϴ
Đ. SeŶed-i İttifak’ıŶ ÖŶeŵi . ϵϵ
Ϯ. Dış Baskılar: TaŶziŵat FerŵaŶı ϭϬϬ
a. TaŶziŵat FerŵaŶı’ŶıŶ İçeriği . ϭϬϬ
ď. TaŶziŵat FerŵaŶı’ŶıŶ Niteliği ϭϬϭ
Đ. TaŶziŵat FerŵaŶı’ŶıŶ ÖŶeŵi ϭϬϭ
ϯ. AzıŶlıklarıŶ Talepleri: Islahat FerŵaŶı . ϭϬϮ
a. Islahat FerŵaŶı’ŶıŶ İçeriği ϭϬϮ
ď. Islahat FerŵaŶı’ŶıŶ Niteliği ϭϬϯ
Đ. Islahat FerŵaŶı’ŶıŶ ÖŶeŵi. ϭϬϯ
B. ϭϴϳϲ AŶaLJasası’ŶıŶ Yapıŵ SüreĐi ϭϬϰ
C. ϭϴϳϲ AŶaLJasası’ŶıŶ İçeriği. ϭϬϲ
D. ϭϴϳϲ AŶaLJasası’ŶıŶ Niteliği . ϭϬϳ
E. ϭϴϳϲ AŶaLJasası’ŶıŶ ÖŶeŵi ϭϬϴ
F. ϭϴϳϲ AŶaLJasası’ŶıŶ ULJgulaŶışı ϭϬϵ
ϭ. ϭϵϬϵ AŶaLJasa Değişiklikleri . ϭϭϭ
a. ϭϵϬϵ DeğişiklikleriŶiŶ İçeriği ϭϭϮ
ď. ϭϵϬϵ DeğişiklikleriŶiŶ Niteliği. ϭϭϮ
Đ. ϭϵϬϵ DeğişiklikleriŶiŶ ÖŶeŵi . ϭϭϮ
F. ϭϴϳϲ AŶaLJasası’ŶıŶ SoŶ Bulŵası . ϭϭϰ
II. ϭϵϮϭ ANAYASASI. ϭϭϱ
A. ϭϵϮϭ AŶaLJasası’Ŷı HazırlaLJaŶ DiŶaŵikler . ϭϭϱ
B. ϭϵϮϭ AŶaLJasası’ŶıŶ Yapıŵ SüreĐi ϭϭϲ
İçiŶdekiler ϵ
C. ϭϵϮϭ AŶaLJasası’ŶıŶ İçeriği . ϭϭϳ
D. ϭϵϮϭ AŶaLJasası’ŶıŶ Niteliği . ϭϭϴ
E. ϭϵϮϭ AŶaLJasa’ŶıŶ ÖŶeŵi. ϭϭϵ
F. ϭϵϮϭ AŶaLJasası’ŶıŶ ULJgulaŶışı ǀe SoŶ Bulŵası . ϭϮϬ
III. ϭϵϮϰ ANAYASASI .ϭϮϬ
A. ϭϵϮϰ AŶaLJasası’Ŷı HazırlaLJaŶ DiŶaŵikler ϭϮϬ
B. ϭϵϮϰ AŶaLJasası’ŶıŶ Yapıŵ SüreĐi ϭϮϭ
C. ϭϵϮϰ AŶaLJasası’ŶıŶ İçeriği . ϭϮϮ
D. ϭϵϮϰ AŶaLJasası’ŶıŶ Niteliği . ϭϮϯ
E. ϭϵϮϰ AŶaLJasası’ŶıŶ ÖŶeŵi ϭϮϰ
F. ϭϵϮϰ AŶaLJasası’ŶıŶ ULJgulaŶışı ǀe SoŶ Bulŵası . ϭϮϰ
IV. ϭϵϲϭ ANAYASASI .ϭϮϳ
A. ϭϵϲϭ AŶaLJasası’Ŷı HazırlaLJaŶ DiŶaŵikler ϭϮϳ
B. ϭϵϲϭ AŶaLJasası’ŶıŶ Yapıŵ SüreĐi ϭϯϭ
ϭ. ÖŶ Tasarılar ϭϯϯ
Ϯ. KuruĐu MeĐlis’iŶ Oluşturulŵası. ϭϯϰ
ϯ. HalkoLJlaŵası ϭϯϱ
C. ϭϵϲϭ AŶaLJasası’ŶıŶ İçeriği . ϭϯϳ
D. ϭϵϲϭ AŶaLJasası’ŶıŶ Niteliği . ϭϯϵ
E. ϭϵϲϭ AŶaLJasası’ŶıŶ ÖŶeŵi ϭϰϮ
F. ϭϵϲϭ AŶaLJasası’ŶıŶ ULJgulaŶışı ǀe SoŶ Bulŵası . ϭϰϯ
V. ϭϵϴϮ ANAYASASI .ϭϰϵ
A. ϭϵϴϮ AŶaLJasası’Ŷı HazırlaLJaŶ DiŶaŵikler ϭϰϵ
B. ϭϵϴϮ AŶaLJasası’ŶıŶ Yapıŵ SüreĐi ϭϱϬ
ϭ. ÖŶ Tasarılar ϭϱϭ
Ϯ. KuruĐu MeĐlisiŶ Oluşturulŵası ϭϱϭ
ϯ. HalkoLJlaŵası ϭϱϯ
C. ϭϵϴϮ AŶaLJasası’ŶıŶ İçeriği . ϭϱϰ
D. ϭϵϴϮ AŶaLJasası’ŶıŶ Niteliği . ϭϱϲ
E. ϭϵϴϮ AŶaLJasası’ŶıŶ ULJgulaŶışı ϭϱϳ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TÜRK ANAYASA KÜLTÜRÜ
I. ANAYASA KÜLTÜRÜ KAVRAMI VE OLUŞUM KOŞULLARI ϭϳϯ
II. TÜRK ANAYASA KÜLTÜRÜNÜ OLUŞTURAN PARAMETRELERϭϳϳ
A. ÜlkeŶiŶ Refah SeǀiLJesi ϭϳϳ
B. Milli BirliğiŶ ǀe GüǀeŶiŶ SağlaŶŵış Olŵası ϭϴϭ
ϭϬ İçiŶdekiler
C. ModerŶleşŵe DeŶeLJiŵi ϭϴϰ
ϭ. SiLJasi SeçkiŶleriŶ Oluşŵası ǀe İktidarı Ele Geçirŵesi ϭϴϱ
Ϯ. EkoŶoŵik ǀe Topluŵsal DöŶüşüŵ ϭϴϳ
ϯ. BütüŶleşŵe . ϭϴϵ
D. Siǀil TopluŵuŶ Gelişŵişliği ϭϵϬ
E. Güçlü Deǀlet GeleŶeği. ϭϵϲ
F. Deŵokrasi TeĐrüďesi. ϮϬϭ
G. SiLJasi Partiler. ϮϬϳ
H. SiLJasi Katılıŵ . Ϯϭϭ
III. TÜRK ANAYASACILIĞI Ϯϭϯ
A. Yapıŵ Süreçleri . Ϯϭϰ
B. AŶaLJasa MüheŶdisliği . Ϯϭϲ
C. ULJgulaŵa NoksaŶları Ϯϭϵ
ϭ. İhŵal NedeŶiLJle ULJgulaŶŵaŵa Ϯϭϵ
Ϯ. AŶaLJasasızlaştırŵa ϮϮϬ
ϯ. Yargısal Aktiǀizŵ ϮϮϮ
ϰ. AŶaLJasaLJı DelŵeŶiŶ OlağaŶlaşŵası ϮϮϰ
D. ALJrıŶtılı Olŵaları . ϮϮϱ
E. AŶaLJasa Fetişizŵi ϮϮϴ
IV. YENİ ANAYASA GERÇEK BİR İHTİYAÇ MIDIR? Ϯϯϭ
A. Değiştirilŵesi Yasak Maddeler Ϯϯϲ
ϭ. LehiŶdeki Görüşler Ϯϯϲ
Ϯ. AleLJhiŶdeki Görüşler . Ϯϯϴ
ϯ. KaŶaatiŵiz . Ϯϯϵ
B. Kürt Meselesi Ϯϰϭ
ϭ. Özerklik Taleďi . Ϯϰϰ
Ϯ. VataŶdaşlık TaŶıŵı Ϯϰϵ
ϯ. Resŵi Dil ǀe AŶadilde Eğitiŵ . Ϯϱϯ
C. YeŶi TürkiLJe’ŶiŶ İŶşası Girişiŵi Ϯϱϲ
ϭ. YeŶi Bir Hüküŵet Sisteŵi AraLJışı Ϯϱϲ
Ϯ. YeŶi Bir Deŵokrasi ZihŶiLJeti Ϯϱϵ
V. BÖLÜNMÜŞ TOPLUMLARDA ANAYASA YAPIMI Ϯϲϱ
VI. YENİ BAŞTAN BİR ANAYASA YAPMANIN RİSKLERİ. Ϯϲϵ
İçiŶdekiler ϭϭ
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SİVİL ANAYASA İHTİYACI ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI
I. ARAŞTIRMANIN KONUSU, AMACI VE YÖNTEMİ Ϯϳϯ
A. AraştırŵaŶıŶ KoŶusu ǀe AŵaĐı . Ϯϳϯ
B. VarsaLJıŵlar ǀe Hipotezler . Ϯϳϯ
C. AraştırŵaŶıŶ YöŶteŵi . Ϯϳϱ
ϭ. BulgularıŶ DeğerleŶdirilŵesi . Ϯϳϲ
Ϯ. AŶkete KatılaŶlarıŶ Deŵografik BilgileriŶe İlişkiŶ Bulgular Ϯϳϲ
II. BULGULAR VE ANALİZ ϮϴϬ
A. AraştırŵaŶıŶ HipotezleriŶe İlişkiŶ Bulgular. ϮϴϬ
ϭ. YeŶi AŶaLJasa İhtiLJaĐıŶıŶ Teŵelleri ÜzeriŶe Bulgular. ϮϴϬ
Ϯ. YeŶi AŶaLJasaŶıŶ Bir İhtiLJaç OlŵadığıŶa Dair Bulgular. Ϯϴϰ
B. AŶaLJasaŶıŶ İçeriği ǀe NiteliğiŶe İlişkiŶ Bulgular Ϯϴϴ
ϭ. AŶaLJasa’ŶıŶ Değiştirilŵesi Yasak Maddeleri . Ϯϴϴ
Ϯ. AŶaLJasa Mahkeŵesi’ŶiŶ Duruŵu ϮϵϬ
ϯ. Siǀil Topluŵa Bakış ϮϵϮ
ϰ. Topluŵsal GüǀeŶ . Ϯϵϯ
ϱ. TürkiLJe’de SeçŵeŶ-SiLJasi Parti İlişkisi ÜzeriŶe Bulgular Ϯϵϲ
ϲ. Deǀlet GeleŶeği ǀe Algısı . Ϯϵϴ
ϳ. Hakiŵ Deŵokrasi KültürüŶe İlişkiŶ Bulgular . ϯϬϬ
C. AŶaLJasa Yapıŵ SüreĐiŶe Dair BekleŶtileriŶe İlişkiŶ Bulgular ϯϬϯ
D. ϭϵϴϮ AŶaLJasası HakkıŶdaki Görüşler ÜzeriŶe Bulgular. ϯϬϲ
E. YeŶi AŶaLJasa Yapıŵ YöŶteŵiŶdeŶ BekleŶtiler ÜzeriŶe Bulgular ϯϬϴ
SONUÇ ϯϭϱ
KAYNAKÇA ϯϮϯ
EKLER ϯϰϱ

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
68,00   
68,00   
2
34,00   
68,00   
3
22,67   
68,00   
4
17,00   
68,00   
5
14,28   
71,40   
6
12,01   
72,08   
7
10,39   
72,76   
8
9,18   
73,44   
9
8,24   
74,12   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
68,00   
68,00   
2
34,00   
68,00   
3
22,67   
68,00   
4
17,00   
68,00   
5
14,28   
71,40   
6
12,01   
72,08   
7
10,39   
72,76   
8
9,18   
73,44   
9
8,24   
74,12   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
68,00   
68,00   
2
34,00   
68,00   
3
22,67   
68,00   
4
17,00   
68,00   
5
14,28   
71,40   
6
12,01   
72,08   
7
10,39   
72,76   
8
9,18   
73,44   
9
8,24   
74,12   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
68,00   
68,00   
2
34,00   
68,00   
3
22,67   
68,00   
4
17,00   
68,00   
5
14,28   
71,40   
6
12,01   
72,08   
7
10,39   
72,76   
8
9,18   
73,44   
9
8,24   
74,12   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
68,00   
68,00   
2
34,00   
68,00   
3
22,67   
68,00   
4
17,00   
68,00   
5
14,28   
71,40   
6
12,01   
72,08   
7
10,39   
72,76   
8
9,18   
73,44   
9
8,24   
74,12   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
68,00   
68,00   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat