Dr. Dr. h.c. Silvia Tellenbach'a Armağan Feridun Yenisey

Dr. Dr. h.c. Silvia Tellenbach'a Armağan


Basım Tarihi
2018-05
Sayfa Sayısı
1464
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750248436
Boyut
16x24
Baskı
1301,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 301 puan kazanacaksınız)
   301
KARGO BEDAVA

Prof. Dr. Feridun YENİSEY

Prof. Dr. İzzet ÖZGENÇ

Prof. Dr. Ayşe NUHOĞLU

Prof. Dr. Adem SÖZÜER

Prof. Dr. Faruk TURHAN

 

Konu Başlıkları
- Anı ve Değerlendirme Yazıları
- Türk Dostu Olmak: Frau Dr. İur. Tellenbach, Prof. Dr. Köksal Bayraktar
- Türk Ceza Hukukçuları Ailesinin Yardımsever Dostu Silvia Tellenbach Hakkında, Prof. Dr. Feridun Yenisey
- Mümtaz Kişilik ve Bilim İnsanı: Dr. Dr. H.C. Silvia Tellenbach, Prof. Dr. Faruk Turhan
- Saygıdeğer Tellenbach Hocam'a, Dr. Mehmet Arslan
- Eserleriyle Dr. Tellenbach'ı Tanımak, Av. Ayşe Özge Atalay
- Ceza Hukukuna İlişkin Çalışmalar
- TCK'nın 85'inci Maddesinin İkinci Fıkrası ile İlgili Bir Yargıtay Kararının Değerlendirilmesi, Yrd. Doç. Dr. Ahmet Hulusi Akkaş
- Yargı Kararı İncelemesi Kasten İnsan Öldürme – Kasten Yaralama, Prof. Dr. A. Köksal Bayraktar
- Bericht Über Die Entscheidung „Soldaten Sind Mörder" Meinungsfreiheit Und Ehrschutzdelikte, Hilf. Doz. Dr. Selman Dursun
- Taksirli İflas Suçu, Doç. Dr. Ali Hakan Evik
- Çocuğun Soybağını Değiştirme Suçu, Arş. Gör. Fatma Umay Genç
- Örtülü Kazanç Aktarımı Çerçevesinde Güveni Kötüye Kullanma Suçunun Şirketler Topluluğu İlişkisinde Bağlı Halka Açık Ortaklıklarda Oluşum Zamanı, Yrd. Doç. Dr. Neslihan Göktürk
- Bekämpfung Der Tachomanipulation Durch Datentransfer – Oder: Kriminalitätsprävention Ist Besser Als Neues Strafrecht! Prof. Dr. Dr. Eric Hilgendorf
- Türk Sermaye Piyasası Hukukunda Piyasa Dolandırıcılığı Suçu , Yrd. Doç. Dr. Mahmut Kaplan Arş. Gör. Cem Ümit Beyoğlu
- Dolandırıcılık Suçunda Aldatma Unsuru Üzerine Bir İnceleme, Arş. Gör. Ali Şahin Kılıç
- Avrupa Konseyi Bünyesinde Oluşturulan Terörizmin Bastırılması Sözleşmelerine İlişkin Düşünceler, Arş. Gör. Erdem İzzet Külçür
- İlaçların Tıbbi Müdahalede Kullanılmasından, Üretilmesinden, Satılmasından Kaynaklanan Suçlar Çerçevesinde Hekim, İlaç Üreticisi ve Eczacının Ceza Sorumluluğu, Prof. Dr. Fatih Selami Mahmutoğlu
- Marka Hakkına Tecavüz Suçu, Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu
- Organized Crime in Italian Criminal Law And Practice: An Overview Of Some Current Problems, Dr. Attilio Nisco
- Yargıtay Kararları Işığında Kanuni Temsilcisinin Rızası Dışında Evi Terk Eden Çocuğu Ailesini veya Yetkilileri Haberdar Etmeksizin Tutma Suçu (TCK M. 234–3) , Arş. Gör. Gökhan Ölmez
- Fuhuş ve Hukuk, Prof. Dr. İzzet Özgenç
- "Resmi Belgeyi Bozmak, Yok Etmek veya Gizlemek" Suçu (TCK, M. 205) İle "Özel Belgeyi Bozmak, Yok Etmek veya Gizlemek" Suçuna (TCK, M. 208) İlişkin Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi, Prof. Dr. İzzet Özgenç Prof. Dr. Adem Sözüer
- Yüksek Eyalet Mahkemesi Karar İncelemesi – Önemsiz Fiillerin Cezalandırılması ve Ölçülülük İlkesi, Arş. Gör. Salih Özkan
- "Richterrecht Im Strafrecht", Rechtsmissbrauch Im Bereich Des Steuerstrafrechts Und Die Rechtsnachfolge Von Strafgesetzen In Der Italienischen Rechtsordnung, Prof. Dr. Lorenzo Picotti
- Organized Crimes And Organized Criminal Groups In The Iranian Criminal Law, Prof. Dr. Mansour Rahmdel
- Ceza Hukukundan Güvenlik Hukukuna Paradigma Değişimi: Küresel Risk Toplumunun Yeni Güvenlik Mimarisi Hakkında, Prof. Dr. Dr. H.C. Mult. Ulrich Sieber Tercüme: Dr. Mehmet Arslan
- İntihara Yönlendirme Suçu, Yrd. Doç. Dr. Hasan Sınar
- Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi Suçu (TCK. M. 118), Yrd. Doç. Dr. Cem Şenol
- Suç Örgütüne Yardım Etme Suçunun Özel Görünümlü İştirak Olarak Kabul Edilmesi, Dr. M. Emre Tulay (Ll.M. Bochum)
- Tüzel Kişilerin Cezai Sorumluluğu, Arş. Gör. Asuman İnce Tuncer
- Kamuya Açık Mahallerde Fonogramların Umuma İletimi Suçu Bakımından Şikayet Hakkı, Arş. Gör. Aras Türay
- Suç Uydurma Suçu (TCK. M. 271), Arş. Gör. Osman Gazi Ünal
- Suçu Bildirmeme Suçu, Arş. Gör. Fatih Yurtlu
- Ceza Muhakemesi ve İnfaz Hukukuna İlişkin Çalışmalar
- Şüphelinin İfade Verme ve İrade Özgürlüğü, Dr. Mehmet Arslan, Ll.M
- İham İçtihatları Işığında Ne Bis in Idem Etkisi, Yrd. Doç. Dr. Asiye Selcen Ataç
- Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay Kararları Işığında Tutuklama Kararlarına Karşı Bireysel Başvuruda CMK. 141. Maddenin Durumu, Arş. Gör. Özlem Çelik Başbozkurt
- Önödeme ve Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi, Yrd. Doç. Dr. Ali Emrah Bozbayındır
- Just Miranda RulesMiranda Just "Rules"?: A RightDaytime Dream Of Children Drifted Into Crime? R.A. Ezgi Cankurt
- Ceza Soruşturması İle Kovuşturması Evrelerinde Uygulanan Yayın Yasağı Kararlarının Hukuki Dayanağı, Prof. Dr. Nur Centel – Prof. Dr. Hamide Zafer
- Ceza Yargılamasında Yasayolunun Amacı ve Ayrımları, Prof. Dr. Ali Rıza Çınar
- Soruşturmada Tuzağa Düşürme Yasağı, Yrd. Doç. Dr. Koray Doğan
- Ceza Muhakemesinde Temyiz İnceleme Mercii Olarak Yargıtay, Temyiz İncelemesinde Hukuki Denetim ve Hukuki Denetimin Sınırları, Prof. Dr. Ahmet Gökcen – Yrd. Doç. Dr. Kerim Çakır
- Verurteilung Eines Abwesenden Angeklagten Im Strafbefehlsverfahren Nach Bestellung Eines Pflichtverteidigers Gemäß § 408b Stpo,Prof. Dr. Osman Isfen
- Türk Ceza Yargılaması Pratiğinde Avukatın Rolü, Av. Vehbi Kahveci, Llm.
- Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların İnfazıyla Hükümlünün Islahının Sağlanması Mümkün müdür? Doç. Dr. Hakan Karakehya
- Die Revision Im Türkischen Strafverfahren – Anmerkungen Zur Praxis, Prof. Dr. Serap Keskin Kiziroğlu
- Suçluların Geri Verilmesinde Yeni Arayışlar: Geri Vermede Basitleştirilmiş Usul, Burcu Baytemir Kontacı, L.Lm.
- Ceza Muhakemesi Hukukumuzdaki Son Gelişmeler Karşısında Müdafi, Av. Dr. Salih Oktar
- Ceza Hukukunda Avukatın Kamu Görevlisi Olarak Kabul Edilebilirliği Sorunu , Prof. Dr. Veli Özer Özbek – Dr. Serkan Meraklı
- Die Aktuellen Probleme In Der Praxis Des Türkischen Strafvollstreckungsrechts, Prof. Dr. İzzet Özgenç
- Kamu Görevlilerinin Yargılanması, Prof. Dr. Sami Selçuk
- Temel Hak ve Özgürlüklere Dair Düzenlemeleri Aleyhe Yorumlama Sorunu, Prof. Dr. Cumhur Şahin
- Ceza Muhakemesindeki Sürelerin Kusur Olmaksızın Geçirilmesinde Eski Hale Getirme, Prof. Dr. Faruk Turhan
- İstinafta Maddi ve Hukuki Mesele Denetimi, Prof. Dr. Feridun Yenisey
- Diğer Çalışmalar
- Migration Und Integratpon: Ein Kontroverses Thema in Deutschland, Yrd. Doç. Dr. İhsan Yılmaz Bayraktarlı
- Kişisel Veri Denetim Otoriteleri, Doç. Dr. Seydi Kaymaz
- Gerçek Bir Hukukçu, Prof. Dr. Ahmet Mumcu
- Bedürftigkeitsunterhalt Nach Türkischer Rechtsprechung, Prof. Dr. Bilge Öztan – Prof. Dr. Fırat Öztan
- Überlegungen Und Freie Gedanken Zum Begriff „Akademie", Prof. Dr. Sergio Seminara
Siyasi Meşruiyetin Kaynağının Özgürlük veya Adalet Oluşu ve Sonuçları – Maddi ve Şekli Meşruiyet, Prof. Dr. Doğan Soyaslan

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş 5
Armağana Hakem Olarak Katkıda Bulunanlar 7
Dr. Dr. h.c. Silvia Tellenbach’ın Özgeçmişi 15
Lebenslauf von Dr. Dr. h.c. Silvia Tellenbach 17
Dr. Dr. h.c. Silvia Tellenbach’ın Yayınları (Veröffentlichungen von Dr. Dr. h.c. Silvia Tellenbach) 19
1. Bölüm: ANI VE DEĞERLENDİRME YAZILARI
TÜRK DOSTU OLMAK: Frau Dr. iur. TELLENBACH 43
Prof. Dr. Köksal BAYRAKTAR 43
TÜRK CEZA HUKUKÇULARI AİLESİNİN YARDIMSEVER DOSTU SILVIA TELLENBACH HAKKINDA 45
Prof. Dr. Feridun YENİSEY 45
MÜMTAZ KİŞİLİK VE BİLİM İNSANI: Dr. Dr. h.c. SILVIA TELLENBACH 49
Prof. Dr. Faruk Turhan 49
SAYGIDEĞER TELLENBACH HOCAM’A 51
Dr. Mehmet Arslan 51
ESERLERİYLE DR. TELLENBACH’I TANIMAK 53
Av. Ayşe Özge ATALAY 53
2. Bölüm: CEZA HUKUKUNA İLİŞKİN ÇALIŞMALAR
TCK’NIN 85’İNCİ MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASI İLE İLGİLİ BİR YARGITAY KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 63
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Hulusi AKKAŞ 63
YARGI KARARI İNCELEMESİ KASTEN İNSAN ÖLDÜRME – KASTEN YARALAMA 85
Prof. Dr. A. Köksal BAYRAKTAR 85
BERICHT ÜBER DIE ENTSCHEIDUNG „SOLDATEN SIND MÖRDER“ MEINUNGSFREIHEIT UND EHRSCHUTZDELIKTE 91
Hilf. Doz. Dr. Selman DURSUN 91
TAKSİRLİ İFLAS SUÇU 101
Doç. Dr. Ali Hakan EVİK 101
ÇOCUĞUN SOYBAĞINI DEĞİŞTİRME SUÇU 159
Arş. Gör. Fatma Umay GENÇ 159
ÖRTÜLÜ KAZANÇ AKTARIMI ÇERÇEVESİNDE GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇUNUN ŞİRKETLER TOPLULUĞU İLİŞKİSİNDE BAĞLI HALKA AÇIK ORTAKLIKLARDA OLUŞUM ZAMANI 209
Yrd. Doç. Dr. Neslihan GÖKTÜRK 209
BEKÄMPFUNG DER TACHOMANIPULATION DURCH DATENTRANSFER – ODER: KRIMİNALITÄTSPRÄVENTION IST BESSER ALS NEUES STRAFRECHT! 229
Prof. Dr. Dr. Eric HILGENDORF 229
TÜRK SERMAYE PİYASASI HUKUKUNDA PİYASA DOLANDIRICILIĞI SUÇU 249
Yrd. Doç. Dr. Mahmut KAPLAN Arş. Gör. Cem Ümit BEYOĞLU 249
DOLANDIRICILIK SUÇUNDA ALDATMA UNSURU ÜZERİNE BİR İNCELEME 315
Arş. Gör. Ali Şahin KILIÇ 315
AVRUPA KONSEYİ BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN TERÖRİZMİN BASTIRILMASI SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN DÜŞÜNCELER 361
Arş. Gör. Erdem İzzet KÜLÇÜR 361
İLAÇLARIN TIBBİİ MÜDAHALEDE KULLANILMASINDAN, ÜRETİLMESİNDEN, SATILMASINDAN KAYNAKLANAN SUÇLAR ÇERÇEVESİNDE HEKİM, İLAÇ ÜRETİCİSİ VE ECZACININ CEZA SORUMLULUĞU 387
Prof. Dr. Fatih Selami MAHMUTOĞLU 387
MARKA HAKKINA TECAVÜZ SUÇU 417
Prof. Dr. Ayşe NUHOĞLU 417
ORGANIZED CRIME IN ITALIAN CRIMINAL LAW AND PRACTICE: AN OVERVIEW OF SOME CURRENT PROBLEMS 445
Dr. Attilio NISCO 445
YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA KANUNİ TEMSİLCİSİNİN RIZASI DIŞINDA EVİ TERK EDEN ÇOCUĞU AİLESİNİ VEYA YETKİLİLERİ HABERDAR ETMEKSİZİN TUTMA SUÇU (TCK M. 234/3) 459
Arş. Gör. Gökhan ÖLMEZ 459
FUHUŞ VE HUKUK 483
Prof. Dr. İzzet ÖZGENÇ 483
“RESMİ BELGEYİ BOZMAK, YOK ETMEK VEYA GİZLEMEK” SUÇU (TCK, M. 205) İLE “ÖZEL BELGEYİ BOZMAK, YOK ETMEK VEYA GİZLEMEK” SUÇUNA (TCK, M. 208) İLİŞKİN YARGITAY KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 503
Prof. Dr. İzzet ÖZGENÇ Prof. Dr. Adem SÖZÜER 513
YÜKSEK EYALET MAHKEMESİ KARAR İNCELEMESİ – ÖNEMSİZ FİİLLERİN CEZALANDIRILMASI VE ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİ 533
Arş. Gör. Salih ÖZKAN 533
„RICHTERRECHT IM STRAFRECHT“, RECHTSMISSBRAUCH IM BEREICH DES STEUERSTRAFRECHTS UND DIE RECHTSNACHFOLGE VON STRAFGESETZEN IN DER ITALIENISCHEN RECHTSORDNUNG 557
Prof. Dr. Lorenzo PICOTTI 557
ORGANIZED CRIMES AND ORGANIZED CRIMINAL GROUPS IN THE IRANIAN CRIMINAL LAW 583
Prof. Dr. Mansour RAHMDEL 583
CEZA HUKUKUNDAN GÜVENLİK HUKUKUNA PARADİGMA DEĞİŞİMİ: KÜRESEL RİSK TOPLUMUNUN YENİ GÜVENLİK MİMARİSİ HAKKINDA 601
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Ulrich SİEBER Tercüme: Dr. Mehmet ARSLAN 601
İNTİHARA YÖNLENDİRME SUÇU 619
Yrd. Doç. Dr. Hasan SINAR 619
SENDİKAL HAKLARIN KULLANILMASININ ENGELLENMESİ SUÇU (TCK m. 118) 649
Yrd. Doç. Dr. Cem ŞENOL 649
SUÇ ÖRGÜTÜNE YARDIM ETME SUÇUNUN ÖZEL GÖRÜNÜMLÜ İŞTİRAK OLARAK KABUL EDİLMESİ 673
Dr. M. Emre TULAY (LL.M. Bochum) 673
TÜZEL KİŞİLERİN CEZAİ SORUMLULUĞU 687
Arş. Gör. Asuman İNCE TUNCER 687
KAMUYA AÇIK MAHALLERDE FONOGRAMLARIN UMUMA İLETİMİ SUÇU BAKIMINDAN ŞİKAYET HAKKI 711
Arş. Gör. Aras TÜRAY 711
SUÇ UYDURMA SUÇU (TCK m. 271) 727
Arş. Gör. Osman Gazi ÜNAL 727
SUÇU BİLDİRMEME SUÇU 757
Arş. Gör. Fatih YURTLU 757
3. Bölüm: CEZA MUHAKEMESİ VE İNFAZ HUKUKUNA İLİŞKİN ÇALIŞMALAR
ŞÜPHELİNİN İFADE VERME VE İRADE ÖZGÜRLÜĞÜ 787
Dr. Mehmet ARSLAN, LL.M 787
İHAM İÇTİHATLARI IŞIĞINDA NE BIS IN IDEM ETKİSİ 817
Yard. Doç. Dr. Asiye Selcen ATAÇ 817
ANAYASA MAHKEMESİ VE YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA TUTUKLAMA KARARLARINA KARŞI BİREYSEL BAŞVURUDA CMK 141. MADDENİN DURUMU 845
Arş. Gör. Özlem ÇELİK BAŞBOZKURT 845
ÖNÖDEME VE KAMU DAVASININ AÇILMASININ ERTELENMESİ 877
Yrd. Doç. Dr. Ali Emrah BOZBAYINDIR 877
JUST MIRANDA RULESMIRANDA JUST “RULES”?: A RIGHTDAYTIME DREAM OF CHILDREN DRIFTED INTO CRIME? 909
R.A. Ezgi CANKURT 909
CEZA SORUŞTURMASI İLE KOVUŞTURMASI EVRELERİNDE UYGULANAN YAYIN YASAĞI KARARLARININ HUKUKİ DAYANAĞI 929
Prof. Dr. Nur CENTEL – Prof. Dr. Hamide ZAFER 929
CEZA YARGILAMASINDA YASAYOLUNUN AMACI VE AYRIMLARI 949
Prof. Dr. Ali Rıza ÇINAR 949
SORUŞTURMADA TUZAĞA DÜŞÜRME YASAĞI 969
Yrd. Doç. Dr. Koray DOĞAN 969
CEZA MUHAKEMESİNDE TEMYİZ İNCELEME MERCİİ OLARAK YARGITAY, TEMYİZ İNCELEMESİNDE HUKUKİ DENETİM VE HUKUKİ DENETİMİN SINIRLARI 991
Prof. Dr. Ahmet GÖKCEN – Yrd. Doç. Dr. Kerim ÇAKIR 991
VERURTEILUNG EINES ABWESENDEN ANGEKLAGTEN IM STRAFBEFEHLSVERFAHREN NACH BESTELLUNG EINES PFLICHTVERTEIDIGERS GEMÄß § 408B STPO 1031
Prof. Dr. Osman ISFEN 1031
TÜRK CEZA YARGILAMASI PRATİĞİNDE AVUKATIN ROLÜ 1051
Av. Vehbi KAHVECİ, LLM 1051
HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALARIN İNFAZIYLA HÜKÜMLÜNÜN ISLAHININ SAĞLANMASI MÜMKÜN MÜDÜR? 1059
Doç. Dr. Hakan KARAKEHYA 1059
DIE REVISION IM TÜRKISCHEN STRAFVERFAHREN – ANMERKUNGEN ZUR PRAXIS– 1087
Prof. Dr. Serap KESKİN KİZİROĞLU 1087
SUÇLULARIN GERİ VERİLMESİNDE YENİ ARAYIŞLAR: GERİ VERMEDE BASİTLEŞTİRİLMİŞ USUL 1097
Burcu BAYTEMİR KONTACI, L.LM. 1097
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUMUZDAKİ SON GELİŞMELER KARŞISINDA MÜDAFİ 1127
Av. Dr. Salih OKTAR 1127
CEZA HUKUKUNDA AVUKATIN KAMU GÖREVLİSİ OLARAK KABUL EDİLEBİLİRLİĞİ SORUNU 1157
Prof. Dr. Veli Özer ÖZBEK/Dr. Serkan MERAKLI 1157
DIE AKTUELLEN PROBLEME IN DER PRAXIS DES TÜRKISCHEN STRAFVOLLSTRECKUNGSRECHTS 1177
Prof. Dr. İzzet ÖZGENÇ 1177
KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI 1189
Prof. Dr. Sami SELÇUK 1189
TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERE DAİR DÜZENLEMELERİ ALEYHE YORUMLAMA SORUNU 1205
Prof. Dr. Cumhur ŞAHİN 1205
CEZA MUHAKEMESİNDEKİ SÜRELERİN KUSUR OLMAKSIZIN GEÇİRİLMESİNDE ESKİ HALE GETİRME 1221
Prof. Dr. Faruk TURHAN 1221
İSTİNAFTA MADDİ VE HUKUKİ MESELE DENETİMİ 1263
Prof. Dr. Feridun YENİSEY 1263
4. Bölüm: DİĞER ÇALIŞMALAR
MIGRATION UND INTEGRATPON: EIN KONTROVERSES THEMA IN DEUTSCHLAND 1293
Yrd. Doç. Dr. İhsan Yılmaz BAYRAKTARLI 1293
KİŞİSEL VERİ DENETİM OTORİTELERİ 1343
Doç. Dr. Seydi KAYMAZ 1343
GERÇEK BİR HUKUKÇU 1413
Prof. Dr. Ahmet MUMCU 1413
BEDÜRFTIGKEITSUNTERHALT NACH TÜRKISCHER RECHTSPRECHUNG 1423
Prof. Dr. Bilge ÖZTAN – Prof. Dr. Fırat ÖZTAN 1423
ÜBERLEGUNGEN UND FREIE GEDANKEN ZUM BEGRIFF „AKADEMIE“ 1443
Prof. Dr. Sergio SEMINARA 1443
SİYASİ MEŞRUİYETİN KAYNAĞININ ÖZGÜRLÜK VEYA ADALET OLUŞU VE SONUÇLARI – MADDİ VE ŞEKLİ MEŞRUİYET 1457
Prof. Dr. Doğan SOYASLAN 1457

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
301,00   
301,00   
2
150,50   
301,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
301,00   
301,00   
2
150,50   
301,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
301,00   
301,00   
2
150,50   
301,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
301,00   
301,00   
2
150,50   
301,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
301,00   
301,00   
2
150,50   
301,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
301,00   
301,00   
2
   
   
Kapat