Kadına Karşı Şiddet ve Ailenin Türk Hukuk Mevzuatı ve Uluslararası Söz

Kadına Karşı Şiddet ve Ailenin Türk Hukuk Mevzuatı ve Uluslararası Sözleşmelerdeki Yeri


Basım Tarihi
2019-02
Sayfa Sayısı
180
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750253522
Boyut
16x24
Baskı
152,90 TL
(Bu ürünü aldığınızda 52 puan kazanacaksınız)
   52

Konu Başlıkları
- Kadınlara Yönelik Ayrımcılık ve Şiddet Kavramları
- Türk Hukukunda Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi ve Ailenin Korunmasına Yönelik Müktesebat
- 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun
Uluslararası Sözleşmeler Çerçevesinde Kadına Yönelik Şiddet ve Ayrımcılık Hususundaki Düzenlemeler ve Türk Hukukuna Etkileri

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 5
Kısaltmalar Listesi 13
Bölüm 1:
GİRİŞ
1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 17
2. ARAŞTIRMANIN AMACI 20
3. ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ 21
4. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 22
5. ARAŞTIRMANIN KAPSAMI VE SINIRLARI 22
Bölüm 2:
KADINLARA YÖNELİK AYRIMCILIK VE
ŞİDDET KAVRAMLARI
1. AYRIMCILIK KAVRAMI 26
1.1. Genel Olarak 26
1.2. Ayrımcılığın Türleri 28
1.2.1 Doğrudan Ayrımcılık 29
1.2.2. Dolaylı Ayrımcılık 29
1.3. Ayrımcılığın Nedenleri ve Temelleri 31
1.3.1. Genel Olarak 31
1.3.2. Ayrımcılığın Nedenleri 31
1.4. Cinsiyet Ayrımcılığı ve Sosyal Yaşama Yansıması 34
1.4.1. Cinsiyet Kavramı 34
1.4.2. Cinsel Kimlik Kavramı 35
1.4.3. Cinsiyet Ayrımcılığı ve Toplumsal Cinsiyet Kavramı 36
2. KADINLARA YÖNELİK ŞİDDET 39
2.1. Genel Olarak 39
2.2. Şiddet Kavramı 43
2.3. Şiddet Biçimleri ve Türleri 45
2.3.1. Şiddet Biçimleri 45
2.3.2. Şiddet Türleri 52
2.4. Şiddetin Nedenleri 60
2.5. Dünyada ve Türkiye’de Kadınlara Yönelik Şiddet 61
2.6. Kadınlara Yönelik Şiddetin Sosyal ve Kültürel Temelleri 65
2.7. Kadınlara Yönelik Şiddetin Tetikleyen Faktörler ve Sonuçları 66
2.7.1. Biyolojik Faktörler 66
2.7.2. Psikolojik Faktörler 67
2.7.3. Ekonomik Faktörler 67
2.7.4. Sosyolojik Faktörler 68
2.8. Şiddetin Tarafları 69
2.8.1. Şiddet Mağduru 69
2.8.2. Şiddet Uygulayan 70
2.9. Tedbir (Önlem) Kavramı 71
Bölüm 3:
TÜRK HUKUKUNDA
KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE
AİLENİN KORUNMASINA YÖNELİK MÜKTESEBAT
1. TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI YÖNÜNDEN KADININ VE AİLENİN KORUNMASI 74
2. TÜRK MEDENİ HUKUKU YÖNÜNDEN KADININ VE AİLENİN KORUNMASI 78
2.1. Genel Olarak 78
2.2. Kişiler Hukuku Yönünden Kadının ve Ailenin Korunması 79
2.3. Aile Hukuku Yönünden Kadının ve Ailenin Korunması 80
2.3.1. Boşanma Yaptırımı 84
2.3.2. Boşanmanın Sonucunda Maddi/Manevi Tazminat ve Nafaka Verilmemesi Yaptırımı 85
2.3.3. Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Tasfiye Aşamasında Katılma Alacağının Hayata Kast Sebebiyle Azaltılması ya da Kaldırılması Yaptırımı 86
2.4. Miras Hukuku Yönünden Kadının ve Ailenin Korunması 87
2.4.1. Mirastan Çıkarma Yaptırımı 88
2.4.2. Mirastan Yoksunluk Yaptırımı 88
2.5. Borçlar Hukuku Yönünden Kadının ve Ailenin Korunması 90
2.5.1. Maddi ve Manevi Tazminat Yaptırımı 90
2.5.2. Bağışlamanın Geri Alınması Yaptırımı 92
3. TÜRK CEZA HUKUKU YÖNÜNDEN KADININ VE AİLENİN KORUNMASI 93
3.1. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Yönünden Kadının ve Ailenin Korunması 93
3.2. 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu Yönünden Kadının ve Ailenin Korunması 95
4. MÜLGA 4320 SAYILI AİLENİN KORUNMASI KANUNU YÖNÜNDEN YAPILAN DÜZENLEMELER 96
Bölüm 4:
6284 SAYILI AİLENİN KORUNMASI VE
KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN
1. KANUNUN AMACI 103
2. KANUNUN KAPSAMI 105
2.1. Genel Olarak 105
2.2. Kanunun Kapsam ve Amaçlarına Göre Kadının Yeri ve Önemi 107
2.3. Kanunun Kapsam ve Amaçlarına Göre Çocukların Yeri ve Önemi 111
2.3.1. Genel olarak 111
2.3.2. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi Kapsamında Çocukların Yeri ve Önemi 112
2.3.3. 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında Çocukların Yeri ve Önemi 114
2.4. Aile Fertlerinin Yeri 117
2.4.1. Genel Olarak 117
2.4.2. Dar, Geniş ve En Geniş Tanımlarında Aile 119
2.4.3. Tek Taraflı Israrlı Takip Mağduriyeti 121
3. KANUNUN UYGULAMA ŞARTLARI 122
3.1. Şiddete Uğrama ya da Tehlikesi 122
3.2. Kanunda Mağdur Sayılabilecek Kişiler 123
3.3. Üçüncü Kişilerin veya Mağdurun İhbarda Bulunması 124
3.4. Mülki Amir, Hakim ya da Kolluk Amiri Tarafından Karar Verilmesi 125
4. KANUNUN ÖNGÖRDÜĞÜ KORUYUCU VE ÖNLEYİCİ TEDBİRLER 125
4.1. Genel Olarak 125
4.2. Mülki Amirler Tarafından Alınacak Koruyucu Tedbirler 127
4.3. Kolluk Amiri Tarafından Alınacak Koruyucu ve Önleyici Tedbirler 128
4.3.1. Koruyucu Tedbir Kararları 128
4.3.2. Önleyici Tedbir Kararları 130
4.4. Hâkim Tarafından Alınacak Koruyucu ve Önleyici Tedbirler ile Diğer Kararlar 130
4.4.1. Koruyucu Tedbir Kararları 130
4.4.2. Önleyici Tedbir Kararları 131
4.4.3. Diğer Kararlar 133
Bölüm 5:
ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER ÇERÇEVESİNDE
KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE
AYRIMCILIK HUSUSUNDAKİ DÜZENLEMELER VE
TÜRK HUKUKUNA ETKİLERİ
1. GENEL OLARAK 139
2. ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERİN POZİTİF HUKUKUMUZDAKİ YERİ 141
3. AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ 143
3.1. Genel Olarak 143
3.2. Sözleşme’nin Amacına Göre Kadının Yeri ve Önemi 144
3.3. Sözleşme’nin Kapsamına Göre Kadının Yeri ve Önemi 146
4. KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİNE DAİR SÖZLEŞME (CEDAW SÖZLEŞMESİ) 148
4.1. Genel Olarak 148
4.2. Sözleşme’nin Amacına Göre Kadının Yeri ve Önemi 149
4.3. Sözleşme’nin Kapsamına Göre Kadının Yeri ve Önemi 150
5. KADINLARA YÖNELİK ŞİDDET VE AİLE İÇİ ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE BUNLARLA MÜCADELEYE İLİŞKİN AVRUPA KONSEYİ SÖZLEŞMESİ (İSTANBUL SÖZLEŞMESİ) 154
5.1. Genel Olarak 154
5.2. Sözleşme’nin Amacına Göre Kadının Yeri ve Önemi 156
5.3. Sözleşme’nin Kapsamına Göre Kadının Yeri ve Önemi 157
Bölüm 6: SONUÇ 163
Kaynakça 167
Kavramlar Dizini 175

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
52,90   
52,90   
2
26,45   
52,90   
3
17,63   
52,90   
4
13,23   
52,90   
5
11,11   
55,55   
6
9,35   
56,07   
7
8,09   
56,60   
8
7,14   
57,13   
9
6,41   
57,66   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
52,90   
52,90   
2
26,45   
52,90   
3
17,63   
52,90   
4
13,23   
52,90   
5
11,11   
55,55   
6
9,35   
56,07   
7
8,09   
56,60   
8
7,14   
57,13   
9
6,41   
57,66   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
52,90   
52,90   
2
26,45   
52,90   
3
17,63   
52,90   
4
13,23   
52,90   
5
11,11   
55,55   
6
9,35   
56,07   
7
8,09   
56,60   
8
7,14   
57,13   
9
6,41   
57,66   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
52,90   
52,90   
2
26,45   
52,90   
3
17,63   
52,90   
4
13,23   
52,90   
5
11,11   
55,55   
6
9,35   
56,07   
7
8,09   
56,60   
8
7,14   
57,13   
9
6,41   
57,66   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
52,90   
52,90   
2
26,45   
52,90   
3
17,63   
52,90   
4
13,23   
52,90   
5
11,11   
55,55   
6
9,35   
56,07   
7
8,09   
56,60   
8
7,14   
57,13   
9
6,41   
57,66   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
52,90   
52,90   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat