Abonelik Sözleşmeleri Uyuşmazlıkları Filiz Berberoğlu Yenipınar

Abonelik Sözleşmeleri Uyuşmazlıkları


Basım Tarihi
2019-03
Sayfa Sayısı
366
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750253881
Boyut
16x24
Baskı
185,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 85 puan kazanacaksınız)
   85

Filiz BEBREROĞLU YENİPINAR

 

Konu Başlıkları
- 7155 Sayılı Kanun Kapsamında Konularına Göre Tasniflenmiş;
- Elektrik
- Su
- Doğal Gaz
- Elektronik Haberleşme Sektörü
Tarımsal Sulama Abonelik Sözleşmelerine İlişkin Davalar

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 7
Kısaltmalar 17
Birinci Bölüm
GENEL BİLGİLER – USUL VE YARGILAMA
I. USUL VE YARGILAMA 19
A. Yazılı Yargılama Usulü 19
B. Basit Yargılama Usulü 23
C. Genel Bilgiler 24
1. Taraflar, Kanunda Belirtilen Süreden Sonra Delil Gösteremezler (HMK m. 145) 24
2. Dürüstlük Kuralı 25
3. Hakim Davada Uyuşmazlık Noktalarını Belirlemek ve Aydınlatmak Zorundadır 26
II. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME 27
A. Genel İnceleme 27
1. Asliye Hukuk Mahkemeleri 27
2. Ticaret Mahkemeleri 28
3. Tüketici Mahkemeleri 30
4. Genel Yetkili Mahkeme 32
5. Zamanaşımı 32
6. Husumet 33
7. İstinaf – Görev ve Yetki İncelemesi 34
III. YASAL MEVZUAT 34
A. 7155 sy. Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun İncelemesi 34
1. Amaç 36
2. Kapsam 36
3. Merkezî Takip Sistemi 36
4. Takip Talebi 36
5. Ödeme Emri 38
6. Ödeme Emrinin Tebliği ve Borcun Ödenmesi 38
7. Ödeme Emrine İtiraz 39
8. Ödeme Emrine İtiraz Edilmemesi veya İtirazın Hükümden Düşürülmesi 40
9. Hüküm Bulunmayan Hâller ve Yönetmelik 40
10. Geçiş Hükmü 41
11. Merkezî Takip Sistemi Harcı 42
12. Yürürlük 43
B. Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği 43
1. Sözleşmenin Şekli 43
2. Sözleşmenin Zorunlu İçeriği 43
3. Sözleşmede Bulunması Gereken Şartların Eksikliği 45
4. Teslim veya İfa Yükümlülüğü 45
5. Bildirim 45
6. Bilgilendirme 46
7. Faturalandırma Dönemi 46
8. Faturanın Zamanında Ödenmemesi 46
9. Taahhütlü Abonelik 47
10. Taahhütname Verme Zorunluluğu 47
11. Taahhütlü Aboneliğin Süresinden Önce Feshi 48
12. Ayıptan Sorumluluk 48
13. Ödeme Bildirimi 48
14. Ödeme Bildiriminin Gönderimi 49
15. Ödeme Bildirimine İtiraz 49
16. Sözleşmenin Feshi 50
17. Fesih Bildirimi 50
18. Fesih Talebinin Yerine Getirilme Süresi 50
19. Feshin Sonuçları 51
IV. TANIM VE KAVRAMLAR 52
A. Genel Bilgiler 52
1. Sözleşme Özgürlüğü 52
2. Elektrik Aboneliği 54
a. Kaçak Elektrik Enerjisi Tüketimi 56
b. 16/03/1982 Tarihli ve 17635 Sayılı Resmî Gazetede Yayınlanan 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu 57
c. 3093 Sayılı Türkiye Radyo– Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu 58
3. Doğalgaz Aboneliği 60
4. Telefon (Elektronik Haberleşme) Aboneliği 61
5. Su Aboneliği 64
a. 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 64
b. 6172 Sayılı Sulama Birlikleri Kanunu 66
B. İtirazın İptali Davaları 68
1. Geçerli Bir İcra Takip Dosyası Bulunmalıdır 68
2. İtirazın İptali Davası, Takip Alacaklısı Tarafından İtiraz Etmiş Olan Takip Borçlusuna Karşı Açılır 69
3. İtirazın İptali Davası Süreye Tabidir 70
4. İcra İnkar Tazminatı 70
5. İhtiyati Tedbir – İhtiyati Haciz 71
C. Tebligat 72
1. Genel İnceleme 72
a. 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 1. Maddesi 73
b. Tebligat, Tebliğ Yapılacak Kişiye Bilinen En Son Adresinde Yapılır (Tebligat Kanunu md.10) 74
c. Tebligat Kanunu’nun 12. Maddesine Göre, Hükmi Şahıslara Tebligat 75
d. Tebligat Kanunu’nun 7/a Maddesinde, “Tebligata Elverişli Bir Elektronik Adres Vererek Bu Adrese Tebligat Yapılmasını İsteyen Kişiye, Elektronik Yolla Tebligat Yapılabilir 76
e. 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 17. Maddesi 76
f. Tebligat Kanunu 35/2 Maddesi 77
2. Elektronik Tebligat 77
a. Dayanak 78
b. İlkeler 78
c. Tebligatın Elektronik Yolla Yapılması Zorunlu Olanlar 79
d. Elektronik Tebligat Adresi Alma Zorunluluğuna Tabi Olanlar İçin Yapılacak Başvuru 79
e. Elektronik Tebligat Adresi Alma Zorunluluğuna Tabi Olmayanlar İçin Yapılacak Başvuru 80
f. Elektronik Tebligat Adresinin Oluşturulması ve Teslimi 80
g. İspat Gücü 81
h. Tebligatın Elektronik Yolla Yapılamaması 81
ı. PTT ve Adres Sahibinin Yükümlülükleri 82
aa. PTT’nin Yükümlülükleri 82
bb. Adres Sahibinin Yükümlülükleri 84
cc. Bilgi, Belge Gönderme Usulü ve Zorunluluğu 84
İkinci Bölüm
YÜKSEK YARGI KARARLARI
 ELEKTRİK ABONE SÖZLEŞMESİ UYUŞMAZLIKLARI 87
I. Usül ve Yargılama 87
A. Görevli Mahkeme 87
B. Yetkili Mahkeme 116
C. Zamanaşımı 121
D. Husumet 122
II. İnceleme ve Araştırma Esasları 132
A. Kaçak Tüketim Bedeli 132
B. Konularına Göre Tasniflenmiş Davalar 146
Önceki Abonelik 146
Aboneliğin Feshi 148
Gecikme Zammı 150
Vekalet Ücreti 152
Kısa Karar İle Gerekçeli Karar Arasında Çelişki 155
İcra İnkar Tazminatı 155
Fatura Dönemlerinin Her Biri İçin, Ayrı Ayrı Faiz ve KDV Hesabı 157
Beraat Kararı Etkisi 159
Gecikme Zammı İndirimi 162
Fiilen Tüketim 165
Elektrik Aboneliği Sağlanmaması 167
Borcu Mahsubu 168
Tek Sayaç – Ticari Tarife 172
İskan İşlemlerini Tamamlamamış Olması 173
Bilirkişi Raporunda Çelişki 175
İstirdat Talebi 176
“İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi” 178
Temerrüde Düşme (Mütemerrit) 181
Fiili Kullanıcı – Başkası Adına Kayıtlı Abonelik 182
Müterafik Kusur 184
Yasal Faiz 189
Elektriğin Kesilmesi Gereken Tarihin Belirlenmesi 191
Faturaların Son Ödeme Tarihleri 194
Yürürlükte Bulunan Tarife ve Sözleşme 197
Yasa Değişikliği 202
Yargıtay ve Taraf Denetimine Elverişli Nitelik ve Nicelikte Rapor Alınması 205
Kayıp–Kaçak Sayaç Okuma, Dağıtım, Perakende Hizmet ve İletim Bedelleri 207
Otel 210
Otel – Havuz ve Atık Sular 212
Pansiyon 214
Turizm İşletme Belgeli Şirket 214
Yazlık Ev 216
Müterafik Kusur Sorumluluğu – Gecikme Zammı 217
İspat Külfeti 218
Kiralanan Yer 219
Okul 221
Resmi Eğitim Kuruluşu 223
 SU ABONELİĞİ UYUŞMAZLIKLARI 224
I. Usül ve Yargılama 224
A. Görevli Mahkeme 224
B. Yetkili Mahkeme 228
C. Zamanaşımı 232
D. Husumet 238
II. İnceleme ve Araştırma Esasları 245
A. Kaçak Tüketim Sorumluluğu 245
B. Konularına Göre Tasniflenmiş Davalar 272
Kira Sözleşmesi 272
Fiili Kullanıcıya Karşı Rücu Hakkı 274
Sayaçtan Sonraki Kaçak Tüketim Sorumluluğu 276
Yönetmelik Gereği Suyu Uzun Süre Kesilmemesi 279
“Sözleşme Benzeri” 281
Eğlence Yerleri 282
Kiralama 284
 TELEFON (ELEKTRONİK HABERLEŞME) ABONELİĞİ UYUŞMAZLIKLARI 285
I. Görevli Mahkeme 285
A. Yetkili Mahkeme 290
B. Konularına Göre Tasniflenmiş Davalar 292
Site Yönetimi 292
İtirazın İptali 294
Kötüniyet 295
Suç Duyurusu 297
Sözleşme İptali 299
Eksik İnceleme 301
Taahhütname 303
Telefon Aboneliği Kullanımı Hesabı 305
Bireysel Doğal Gaz Aboneliği Uyuşmazlıkları 307
Tarımsal Sulama Aboneliği 320
İdari Yargı Kararları 334
Ceza Yargılaması Kararları 343
Kaynakça 365
Kavramlar Dizini 367

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
85,00   
85,00   
2
42,50   
85,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
85,00   
85,00   
2
42,50   
85,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
85,00   
85,00   
2
42,50   
85,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
85,00   
85,00   
2
42,50   
85,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
85,00   
85,00   
2
42,50   
85,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
85,00   
85,00   
2
   
   
Kapat