İcra Takibinde İhalenin Feshi Davaları Filiz Berberoğlu Yenipınar

İcra Takibinde İhalenin Feshi Davaları


Basım Tarihi
2020-03
Sayfa Sayısı
551
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750259760
Boyut
16x24
Baskı
1120,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 120 puan kazanacaksınız)
   120

Konu Başlıkları
- Yargıtay Kararları
- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları
- Genel Tanımlar – Konularına Göre Tasnifli – Uygulama ve Örneklerle
- Görevli – Yetkili Mahkeme
- Husumet (Dava Ehliyeti)
- Dava Açma Süresi (Süre Aşımı)
- Para Cezasına Hükmedilmesi
- Usulsüz Tebligat
- İhtiyati Tedbir
- İhaleye Fesat Karıştırılması
- Arttırmaya Hazırlık Aşamasındaki Hatalı İşlemler
- İhalenin Yapılması Sırasındaki Hatalı İşlemler
Alıcının Taşınmazın Önemli Nitelikleri Hakkında Hataya Düşürülmüş Olması

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 7
Kısaltmalar 15
BİRİNCİ BÖLÜM
İHALENİN FESHİ DAVALARI
I. GENEL BİLGİLER 17
A. Usul ve Yargılama 17
1. Mevzuat 17
2. Basit Yargılama Usulü – Dava Şartları 18
3. Gider Avansı 24
4. Vekâletnamesiz Dava Açılması ve İşlem Yapılması 26
B. İhalenin Feshi Davalarında Tanım ve Kavramlar 29
1. İpotek Konusu Taşınmaz 29
2. Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip 29
3. Hacizli Malın Satılması 31
4. Kıymet Takdirine İtiraz 31
C. Şikâyet Hakkı 31
D. Taşınır (Menkuller) – Taşınmaz (Gayrimenkulleri) ile İlgili Bilgiler 36
1. En Az Bir Ay Önce İlan Yapılması 37
2. Satış Talebinin İncelenmesi 38
3. İlan – İki Tarafın Menfaatinin Gözetilmesi 38
a. Kıymet Takdir Raporunun Davacı Borçlu Şirkete Usulüne Uygun Tebliğ Edilmediği İddiası 41
b. Kıymet Takdirinin Yapıldığı Tarihten İtibaren Uzun Zaman Geçtiği ve Yeniden Kıymet Takdiri Yapılması Gerektiği İddiası 41
c. İflas Erteleme Davasının Kesinleşmediğinden Bahisle İhalenin Yapılamayacağı İddiası 42
d. Satış İlanının Usulüne Uygun Olmadığına İlişkin Davacı Şikayeti 42
4. Muhtıra Tebliğ Edilmesi 49
İKİNCİ BÖLÜM
GENEL AÇIKLAMALAR – ÖRNEK KARARLAR
I. GÖREVLİ MAHKEME 55
A. Genel Bilgiler 55
1. 6183 sayılı Kamu Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 57
B. Konu ile İlgili Yargıtay Kararları 60
C. Konu ile İlgili Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 65
II. YETKİLİ MAHKEME 80
A. Genel Bilgiler 80
B. Konu ile İlgili Yargıtay Kararları 81
C. Konu ile İlgili Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 89
III. HUSUMET (DAVA EHLİYETİ) 96
A. Genel Bilgiler 96
B. Konu ile İlgili Yargıtay Kararları 103
C. Konu ile İlgili Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 146
IV. DAVA AÇMA SÜRESİ (SÜRE AŞIMI) 161
A. Genel Bilgiler 161
1. Zamanaşımının Kesilmesi 161
B. Konu ile İlgili Yargıtay Kararları 163
C. Konu ile İlgili Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 186
V. PARA CEZASINA HÜKMEDİLMESİ 190
A. Genel Bilgiler 190
B. Konu ile İlgili Yargıtay Kararları 192
C. Konu ile İlgili Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 204
VI. USULSÜZ TEBLİGAT 219
A. Genel Bilgiler 219
1. Tüzel Kişilere Tebligat 220
2. Tebliğ İmkansızlığı 221
B. Konu ile İlgili Yargıtay Kararları 224
C. Konu ile İlgili Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 239
VII. İHTİYATİ TEDBİR 247
A. Genel Bilgiler 247
B. Konu ile İlgili Yargıtay Kararları 252
C. Konu ile İlgili Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 279
VIII. İHALEYE FESAT KARIŞTIRILMASI 302
A. Genel Bilgiler 302
B. Konu ile İlgili Yargıtay Kararları 303
C. Konu ile İlgili Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 309
IX. ARTTIRMAYA HAZIRLIK AŞAMASINDAKİ HATALI İŞLEMLER 340
A. Genel Bilgiler 340
A. Konu ile İlgili Yargıtay Kararları 342
C. Konu ile İlgili Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 347
X. İHALENİN YAPILMASI SIRASINDAKİ HATALI İŞLEMLER 362
A. Genel Bilgiler 362
B. Konu ile İlgili Yargıtay Kararları 362
C. Konu ile İlgili Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 367
XI. ALICININ TAŞINMAZIN ÖNEMLİ NİTELİKLERİ HAKKINDA HATAYA DÜŞÜRÜLMÜŞ OLMASI 385
A. Genel Bilgiler 385
B. Konu ile İlgili Yargıtay Kararları 386
C. Konu ile İlgili Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 403
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
UYGULAMA – ÖRNEKLER
I. İLK DERECE ADLİ YARGI MAHKEME ÖRNEK KARARLARI. 411
ŞİKAYETİN REDDİ – İHALE BEDELİNİN %10 ORANINDA PARA CEZASINA HÜKMEDİLMESİ I 411
ŞİKAYETİN REDDİ – İHALE BEDELİNİN %10 ORANINDA PARA CEZASINA HÜKMEDİLMESİ II 415
İHALENİN FESHİ – DAVANIN REDDİ 418
6183 SAYILI YASA GEREĞİNCE İHALENİN FESHİ 420
İHALENİN FESHİ (ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ NEDENİYLE) 425
DAVANIN ESASTAN REDDİ – %10'U ORANINDA PARA CEZASI 428
II. ÖRNEK DAVA DİLEKÇELERİ 432
İHTİYATİ TEDBİR – İHALENİN FESHİ DAVA DİLEKÇESİ 434
ESAS VE USULE İLİŞKİN İTİRAZLARI HAVİ DAVA DİLEKÇESİ 437
AÇIKLAMALAR 437
TAPU KAYDINDA HACİZ ŞERHİ BULUNAN ALACAKLILARA TEBLİGAT YAPILMAMASI – DAVA DİLEKÇESİ 440
KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ DİLEKÇESİ I 442
KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ DİLEKÇESİ II 444
SATIŞIN KIYMET TAKDİRİNİN ESAS ALINDIĞI TARİHTEN İKİ SENE SONRA YAPILMASI – DAVA DİLEKÇESİ 446
TANIK LİSTESİ SUNULMASI 447
USULSÜZ TEBLİGAT – İHTİYATİ TEDBİR– İCRA İŞLEMİNİN DURDURULMASI 448
İHALENİN YASAL ŞARTLARI TAŞIMAMASI 452
İHALENİN FESHİ – USULSÜZ TEBLİĞ I 461
İHALENİN FESHİ – USULSÜZ TEBLİĞ II 466
İHALENİN FESHİ – USULSÜZ TEBLİĞ III 472
TAHLİYENİN DURDURULMASI ve TAPUNUN 3. ŞAHISLARA DEVRİNİN ÖNLENMESİ TALEBİ 484
HEM KIYMET TAKDİRİ RAPORUNA İTİRAZ EDİYOR HEM DE KIYMET TAKDİRİ RAPORU KESİNLEŞMEDEN SATIŞA KARAR VERİLDİĞİ İÇİN, ŞİKAYETE KONU İHALENİN FESHİNE KARAR VERİLMESİ TALEBİ 490
ŞİKAYETE KONU İHALE TUTANAKLARINDA İCRA DAİRESİ MÜHRÜ BULUNMAMASI – İHALENİN FESHİ TALEBİ 496
İFLAS ERTELEME – İHTİYATİ TEDBİR KARARI 501
ÜÇ AYRI TAŞINMAZ İHALESİNİN FESHİ TALEPLİ DİLEKÇE 505
TAHLİYELERİN DURDURULMASI – TAPULARIN 3. ŞAHISLARA DEVİRLERİNİN ÖNLENMESİ TALEPLİ DİLEKÇE 509
CEVAP DİLEKÇESİ 511
İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE BEYAN DİLEKÇESİ I 512
İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE BEYAN DİLEKÇESİ II 513
III. YASA YOLUNA TALEP DİLEKÇELERİ 514
İKİ AYRI TAŞINMAZ İHALESİNİN DE FESHİNE KARAR VERİLMESİ İSTEMLİ İSTİNAF DİLEKÇESİ 514
USULSÜZ İHALE – FESHİNE KARAR VERİLMESİ İSTEMLİ İSTİNAF DİLEKÇESİ 520
IV. ÖRNEK BİLİRKİŞİ RAPORLARI 523
ŞİKAYET – HESAPLAMA – TEBLİGAT EKSİĞİ 523
İHALENİN FESHİ – BİLİRKİŞİ RAPORU 528
V. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEK BELGELERİ 533
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA ŞARTNAMESİ VE TUTANAĞI 533
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLÂNI 537
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ŞARTNAMESİ VE TUTANAĞI 538
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLÂNI 542
Kavram Dizini 547

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
120,00   
120,00   
2
60,00   
120,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
120,00   
120,00   
2
60,00   
120,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
120,00   
120,00   
2
60,00   
120,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
120,00   
120,00   
2
60,00   
120,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
120,00   
120,00   
2
60,00   
120,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
120,00   
120,00   
2
   
   
Kapat