İflas Erteleme Davaları Filiz Berberoğlu Yenipınar

İflas Erteleme Davaları


Basım Tarihi
2017-08
Sayfa Sayısı
375
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786053002499
Boyut
16x24
Baskı
188,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 88 puan kazanacaksınız)
   88

Filiz BERBEROĞLU YENİPINAR

 

Konu Başlıkları
- Kayyım, Bilirkişi Raporları ve İyileştirme Projeleri (Teknik ve İncelemeye Münhasır İhtisas Konularında)
- Yüksek Mahkeme Karar Örnekleri
- Uygulamada, Karar – Dilekçe – Yazışma Örnekleri (İlgili Mevzuat, En Son Değişikliklerle Bu Çalışmaya Alınmıştır)

 

İçindekiler

Önsöz.Vıı

İçindekilerıx

Kısaltmalarxııı

Temel Bilgiler.1

Giriş.11

Birinci Bölüm

Tanım Ve Kavramlar

 1. Usül Ve Yargılama13
 2. Ticaret Mahkemeleri - Görev13
 3. Genel İnceleme.13
 4. Heyet Halinde Görülüp Karara Bağlanması Gereken Davalar14
 5. Yetki16
 6. Yazılı İspat.19

Iı. İflasın Ertelenmesi Davaları.20

 1. Genel İnceleme.20
 2. İflas Erteleme Kararının Yasal Şartları20
 3. Dava Şartları21
 4. Kapsam Ve Niteliği.25
 5. Borca Batıklık Kavramı.29

Aa. İyileştirme Projesi.30

Bb. Borca Batıklığın Tespiti31

Cc. Prim Borçları.32

 1. Kayyım33

Aa. Kayyımın Hakları.34

Bb. Kayyımın Sorumlulukları.34

Cc. Kayyımın Yetkileri.34

İkinci Bölüm

Yüksek Mahkeme Kararları

 1. Usul Ve Yargılama İle İlgili İçtihatlar.37

Iı. Araştırma Ve İnceleme İle İlgili İçtihatlar47

İçindekiler

Iıı. İhtiyati Haciz Ve İhtiyati Tedbir İle İlgili İçtihatlar96

Üçüncü Bölüm

Uygulama Ve Örnekler

 1. İflas Erteleme Dilekçe Örnekleri.157

 Dava Başvuru Dilekçe Örnekleri157

 İik 179 Ve Ttk 376 Ve 377 Maddeleri Gereği İflasın Tespiti Ve İflasın

Ertelenmesi Kararı Verilmesi Talepli Dilekçe Örneği.167

 Mazeret Dilekçesi176

 Süre Uzatım Talepli Dilekçe Örneği176

 Müdahale Talebi-I182

 Müdahale Talebi - Iı.183

 Müdahale Talebi - Iıı184

 Müdahil - Tedbirin Kaldırılması Talep Dilekçesi.185

 Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi186

 İhtiyati Tedbirin Devamına Karar Verilmesi Talepli Dilekçe Örneği.

188

 Temyiz Başvuru Dilekçeleri.190

 Sürenin Uzatılması, Tedbirin Devamı Talepli Dilekçe193

 Erteleme Kararının Kaldırılmasına - İflas Davasının Reddine Karar

Verilmesi Talebli Dilekçe200

 Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi201

Iı. Tensip - Yazışma Örnekleri.205

 Tensip - I.206

 İflas - Tensip Kararı - Iı.207

 Ör. Tensip (Davacının İhtiyati Tedbir Talebinin Teminatsız Kabulü)

211

 Derdest Davada İhtiyati Tedbir Hakkında Heyet Ara Kararı212

 İhtiyati Tedbirle İlgili Bankaya Yazılan Müzekkere - I.213

 İhtiyati Tedbirle İlgili Bankaya Yazılan Müzekkere - Iı.213

 Ulusal Bir Gazetede İlan214

 Mahalli Bir Gazetede İlan214

 Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde İlan.215

 Basın İlan Kurumuna İlan İçin Müzekkere.215

 İcra Müdürlüğüne Müzekkere.216

 Türk Ticaret Kanununun 324. Ve İcra İflas Kanununun 179, 179/A

Ve 179/B Maddelerine Dayalı Olarak, Ticaret Mahkemesinden İlan

216

 İflas Ertelemesi Davasında İlan.217

 Kayyım Listesi İçin Müzekkere218

X

İçindekiler

 Şirketin Malvarlığı Araştırması İçin Müzekkere.218

 Ticaret Sicil Memurluğuna Kayıtlar İçin Müzekkere.219

 Resmi Kurumlara Yazılan Müzekkereler219

 Kayyum Heyetinini Ek Ücret Talebi.220

 Kayyım Yemini.220

 Kayyım Heyet Yemini.222

 Derdest Dosyaya İkinci Kayyım Atanması223

 Kayyım Değişikliği224

 Denetim Kayyımıatanması Kararı.225

Iıı. İflas Erteleme -Mahkeme Kararları227

 İflas Erteleme (Davacı Şirketin Borca Batık Durumda Olmaması)

Red Kararı.227

 İflas – Kabul Kararı.232

 İflas Erteleme Red- İflas Kararı234

 İflas Erteleme- Red Kararı.239

 İflas Erteleme- Kabul Kararı.242

 İflas Erteleme Kısmen Kabul Kararı.247

 İflas Erteleme- Borca Batıklıktan Çıkma - Red Kararı250

Iv. İyileştirme Projeleri – Bilirkişi Ve Kayyım Raporları251

 Dava Açılırken Sunulaniyileştirme Projesi - I251

 İyileştirme Projesi - Iı261

 İik M.179 Gereğince Hazırlanmış İyileştirme - Islah Ve Yeniden

Yapılandırma Projesi - Iıı.270

 (Şirket Likidite Krizi) İyileştirme Projesi Iv.280

 Mahkemenin Aldığı Rapor (Şirketin İyileştirme Projesinin Somut

Verilere Dayanması) Uzman Görüşü -V288

 Şirketin Borca Batıklıktan Kurtulabileceği, Husunda Bilirkişi

Heyet Raporu292

 İyileştirme Projesinin Uygunluğu Husunda Bilirkişi Heyet Raporu

298

 Şirketin Borca Batıklıktan Kurtulabileceği, Hakkında Kayyım

Raporu.304

 Değerlendirme Ve Bilgilendirme Raporu (İyileştirme Projesinde

Bahsi Geçen İş Ve İşlemler Takip Edilmiştir.).308

 Stok Devir Hızının Sektör İçin Normal Koşullar İçerisinde Kabul

Edilmesi Gerektiği İle İlgili Rapor.314

 Şirket Feshi (Limited Şirket)322

 Şirket Feshi (Yapı Koop).326

 Bilirkişi Mütaalası (İflasın Ertelenmesi Ve İhtiyati Tedbir).328

 Davacı Anonim Şirketin Erteleme Süresi İçinde Borca Batıklığının

İçindekiler

Bertaraf Edilmesi Mevcut Haliyle Muhtemel Görülmediği -

Bilirkişi Kuruluraporu.330

 Davacı Şirketin İflas Erteleme Talebinin Uygun Olması – Bilirkişi

Raporu.340

 Davacı Şirketin İflas Erteleme Talebinin Uygun Olmadığı - Ek Rapor

351

 Teknik Bilirkişi İncelemesi Sonucuişletme Ve Hukuk Uzmanı

Bilirkişi Raporu353

 İkinci Üç Aylık Dönemde, Sahada Oluşturulan Güven Duygusuyla,

Yapılan Satış Görüşmelerinin Olumlu Sonuçları İle Artış

Göstermesi Kayyım Raporu.357

 (İkinci 6 Aylık Dönemde De Pozitif Olan Değerlerin Daha Etkin Ve

Artış Göstererek Devam Edeceği İzlenimi) Kayyum Raporu362

 (İflasın Ertelenmesi Sürecinin İhlali) Kayyum Raporu.370

Kaynakça377

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
88,00   
88,00   
2
44,00   
88,00   
3
29,33   
88,00   
4
22,00   
88,00   
5
18,48   
92,40   
6
15,55   
93,28   
7
13,45   
94,16   
8
11,88   
95,04   
9
10,66   
95,92   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
88,00   
88,00   
2
44,00   
88,00   
3
29,33   
88,00   
4
22,00   
88,00   
5
17,60   
88,00   
6
14,67   
88,00   
7
13,45   
94,16   
8
11,88   
95,04   
9
10,66   
95,92   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
88,00   
88,00   
2
44,00   
88,00   
3
29,33   
88,00   
4
22,00   
88,00   
5
18,48   
92,40   
6
15,55   
93,28   
7
13,45   
94,16   
8
11,88   
95,04   
9
10,66   
95,92   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
88,00   
88,00   
2
44,00   
88,00   
3
29,33   
88,00   
4
22,00   
88,00   
5
17,60   
88,00   
6
14,67   
88,00   
7
13,45   
94,16   
8
11,88   
95,04   
9
10,66   
95,92   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
88,00   
88,00   
2
44,00   
88,00   
3
29,33   
88,00   
4
22,00   
88,00   
5
18,48   
92,40   
6
15,55   
93,28   
7
13,45   
94,16   
8
11,88   
95,04   
9
10,66   
95,92   
Kapat