İflas Yolu ile Adi Takip Filiz Berberoğlu Yenipınar

Uygulamadaİflas Yolu ile Adi Takip


Basım Tarihi
2020-09
Sayfa Sayısı
424
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750260742
Boyut
16x24
Baskı
199,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 99 puan kazanacaksınız)
   99

Konu Başlıkları
- Usul ve Yargılama Esaslarına İlişkin Genel Bilgiler
- Güncel Yargıtay Kararları (İİK. m. 154 – m. 183) İçtihatlı Mevzuat İncelemesi
Uygulamadan Konularına Göre Tasniflenmiş Örnekler

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 7
Uygulama ve Örnekler Dizini 13
Kısaltmalar 15
Birinci Bölüm
GENEL BİLGİLER
I. İFLAS – TANIM VE KAVRAMLARI 19
A. Genel Bilgiler 19
1. Arabuluculuk – Kayıt Kabul Davasının Ticari Dava Olması 20
a. Mutlak Ticari Davalar, TTK 4/1–(a) –(f)’de Sayılan Hallerle Sınırlı Değildir 22
b. Nisbi Ticari Davalarda İse, Her İki Tarafın Tacir Olması ve Uyuşmazlığın da Her İki Tarafın Ticari İşletmesi ile İlgili Bulunması İcap Eder 22
c. İcra Mahkemesi İİK’nın 4. Maddesinde Düzenlenmiştir 24
2. 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunun, Sekizinci Babında Düzenlenmiş Olan “İflasın Tasfiyesi” 26
3. İİK’nın 154/1. Maddesi Uyarınca İflas Yoluyla Takipte Yetkili İcra Dairesi 27
a. Sözleşmeyi İbraz Konusunda Kesin Süre 27
b. İflasa Tabi Olmayan Borçlu İçin Yerleşim Yeri 27
4. İflas Yoluyla Takip 28
a. Genel Bilgiler 28
b. Uygulamada Kambiyo Senetlerine Özgü İflas Yoluyla Takiple İlgili Örneklerle Açıklamalar 28
B. Genel Tanım ve Kavramlar 49
1. İflasın Ertelenmesi 49
a. Konkordato – “Basit Yargılama” Usulü 50
b. Kesin Mühlet Talebinin Kabulü ile Mühletin Kaldırılması Talebinin Reddine İlişkin Kararlara Karşı Kanun Yoluna Başvurulamaz. 53
c. İflasa Tabi Bir Borçlu Konkordato Talebini Muamele Merkezi 54
d. İflasının Ertelenmesi İstemi – İstinaf Süresi 55
2. İflas Edenin Muamele Merkezinin Bulunduğu Yerdeki Bir Gazetede ve Ticaret Sicili Gazetesinde İlan 58
3. İflas Avansı – Adli Yardım 62
a. Masrafların Avans Olarak Mahkeme Veznesine Peşin Olarak Yatırılması 63
b. İflas İsteyen Alacaklının İlk Alacaklılar Toplantısına Kadar Olan Masraf Sorumluluğu 63
c. İflas Talebi Halinde Mahkeme İlk Önce Alacaklıların Menfaati İçin Zaruri Gördüğü Bütün Muhafaza Tedbirlerini Emredebilir 69
4. Basit Tasfiye Usulü 70
5. İhtiyati Hacze İlişkin Yasal Düzenleme 71
6. İflas Takibi – Kesinleşmesi 75
C. İmza Tatbikinde – Bilirkişiye Ait Hükümler 76
D. İflasa Tabi Borçlu – Aciz Halinde Bulunması 77
E. İflasta Sıra Cetveli 78
1. İflas – Sıra Cetveline İtiraz Davalarında Dava Açma Süresi 78
2. İflasın Açılması – Yasal Sonuçları 80
F. Reddolunan Mirasın Tasfiyesi – Tereke Tasfiyesi 90
G. Tebligat – Hükmi Şahıslara ve Ticarethanelere Tebligat 98
İkinci Bölüm
İÇTİHATLI MEVZUAT İNCELEMESİ
I. İÇTİHATLI MEVZUAT İNCELEMESİ 103
1. İflas Takiplerinde Yetkili Merci 103
a. Mevzuat 103
b. Örnek Kararlar 103
2. İflas Yoliyle Adi Takip 113
a. Mevzuat 113
b. Örnek Kararlar 114
3. İflas Talebi ve Müddeti 127
a. Mevzuat 127
b. Örnek Kararlar 127
4. Talebin Geri Alınması ve Yenilenmesi – Yargılama Usulü 137
a. Mevzuat 137
b. Örnek Kararlar 137
5. Muhafaza Tedbirleri 153
a. Mevzuat 153
b. Örnek Kararlar 154
6. Masrafların Peşin Verilmesi 161
a. Mevzuat 161
b. Örnek Kararlar 161
7. Defter Tutulması – Neticeleri – Devam Müddeti 165
a. Mevzuat 165
b. Örnek Kararlar 166
8. Kanun Yollarına Başvurma – İflas Tarihi 172
a. Mevzuat 172
b. Örnek Kararlar 173
9. İflas Kararının Tebliği ve İlanı 187
a. Mevzuat 187
b. Örnek Kararlar 188
10. Kambiyo Senetleri (Çek, Poliçe ve Emre Muharrer Senet) Hakkındaki Hususi Takip Usulleri – Takibin Kabulü Şartları – Haciz Yolu ile Takip – Ödeme Emri 207
a. Mevzuat 207
b. Örnek Kararlar 208
11. Borca itiraz – İtirazın incelenmesi 225
a. Mevzuat 225
b. Örnek Kararlar 226
12. İmzaya itiraz – Borçlunun Kambiyo Hukuku Bakımından Şikayeti – Uygulanacak Diğer Hükümler 237
a. Mevzuat 237
b. Örnek Kararlar 238
13. İflas Yolu ile Takip – Ödeme Emri 248
a. Mevzuat 248
b. Örnek Kararlar 248
14. İtiraz veya Şikayet 255
a. Mevzuat 255
b. Örnek Kararlar 255
15. İflas Davası – İtiraz veya Şikayet Olunmaması 262
a. Mevzuat 262
b. Örnek Kararlar 262
16. İtiraz veya Şikayet Olunması 267
a. Mevzuat 267
b. Örnek Kararlar 267
17. İstirdat Davası 272
a. Mevzuat 272
b. Örnek Kararlar 272
18. Uygulanacak Hükümler 273
a. Mevzuat 273
b. Örnek Kararlar 274
19. Müşterek Hükümler – Alacaklı ve Borçluya Verilecek Belgeler – Birden Fazla Borçlu Bulunması 281
a. Mevzuat 281
b. Örnek Kararlar 282
20. Doğrudan Doğruya İflas Halleri – Evvelce Takibe Hacet Kalmaksızın İflas – Alacaklının Talebi – Borçlunun Müracaatiyle – Sermaye Şirketleri ile Kooperatiflerin İflâsı 290
a. Mevzuat 290
b. Örnek Kararlar 292
21. Reddolunan Miraslar 311
a. Mevzuat 311
b. Örnek Kararlar 311
22. Usul – İflasın Kaldırılması – Reddolunmuş Bir Miras Tasfiyesinin Durdurulması 320
a. Mevzuat 320
b. Örnek Kararlar 321
II. ÖRNEK 11 NO.LU TAKİP TALEBİ – ÖRNEK KARARLAR 329
III. ÖRNEK 12 NO.LU TAKİP TALEBİ – ÖRNEK KARARLAR 333
IV. ÖRNEK 10 NO.LU TAKİP TALEBİ – ÖRNEK KARARLAR 336
Üçüncü Bölüm
UYGULAMA VE ÖRNEKLER
I. İLK DERECE ADLİ YARGI HUKUK MAHKEMELERİ ÖRNEK KARARLARI 341
A. Kesinleşmiş İlk Derece Hukuk Mahkemeleri Kararları 341
B. Örnek Tensipler 367
II. ÖRNEK DİLEKÇELER 378
III. ÖRNEK BİLİRKİŞİ RAPORLARI 389
Kaynakça 421
Kavramlar Dizini 423

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
99,00   
99,00   
2
49,50   
99,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
99,00   
99,00   
2
49,50   
99,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
99,00   
99,00   
2
49,50   
99,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
99,00   
99,00   
2
49,50   
99,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
99,00   
99,00   
2
49,50   
99,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
99,00   
99,00   
2
   
   
Kapat