Türk Borçlar Kanunu'na Göre Bedensel Bütünlüğün İhlalinde Manevi Tazmi

Türk Borçlar Kanunu'na Göre Bedensel Bütünlüğün İhlalinde Manevi Tazminat


Basım Tarihi
2021-04
Sayfa Sayısı
617
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
İstanbul
Stok Kodu
9786257334914
Boyut
16x24
Baskı
375,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 75 puan kazanacaksınız)
   75

Prof. Dr. Fulya ERLÜLE

 

Konu Başlıkları
- Manevi Tazminata İlişkin Kavramlar–Manevi Tazminatın Tarihsel Gelişimi–Amacı ve İşlevi
- Kişilik Hakkı–Kişiliğin Korunması Türk Borçlar Kanunu'nun 56. Maddesi Kapsamında Korunan Kişisel Değerler ve Manevi Tazminatın Türk Borçlar Kanunu'ndaki Yasal Dayanakları
- Bedensel Bütünlüğün İhlalinden Doğan Manevi Tazminat Talebinin Koşulları
- Özelliği Gereği Bazı Beden Bütünlüğü İhlallerinin İncelenmesi
- Bedensel Bütünlüğün İhlal Edilmesinden Ötürü Manevi Tazminat Talep Etme Hakkına Sahip Kişiler
- Bedensel Bütünlüğün İhlalinde Manevi Tazminatın Belirlenmesi
Manevi Tazminatın Niteliğine Bağlı Bazı Sonuçlar ve Zamanaşımı

 


II. Tıbbi Müdahaleler
III. Organ ve Doku Nakilleri
IV. Cinsel Yaşam ve Üreme Fonksiyonuna Yönelik Müdahaleler
A. Sterilizasyon (Kısırlaştırma)
B. Kastrasyon (Hadım Etme)
C. Gebeliğin Sona Erdirilmesi
D. Yapay Döllenme
E. Cinsiyet Değişikliği
V. Estetik Müdahaleler
§8. GENİŞ ANLAMDA BEDENSEL BÜTÜNLÜĞÜN FİZYOLOJİK VE PSİKOLOJİK MÜDAHALELER SONUCUNDA İHLALİ
I. Genel Olarak
II. Nevrozlar (Nevrotik Rahatsızlıklar)
III. Yaşam Beklentisinin Azalması
IV. Ölüm Korkusu ve Diğer Korkular
V. Şok Zararları
VI. İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing)
§9. CİNSEL SALDIRI
§10. İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI
§11. İSTENMEDEN DÜNYAYA GELEN ÖZÜRLÜ ÇOCUK
Beşinci Bölüm
BEDENSEL BÜTÜNLÜĞÜN İHLAL EDİLMESİNDEN ÖTÜRÜ MANEVİ TAZMİNAT TALEP ETME HAKKINA SAHİP KİŞİLER
§12. TÜRK BORÇLAR KANUNU'NUN 56. MADDESİ'NE GÖRE BEDENSEL BÜTÜNLÜĞÜN İHLAL EDİLMESİNDEN ÖTÜRÜ MANEVİ TAZMİNAT TALEP ETME HAKKINA SAHİP KİŞİLER
I. Zarar Gören
II. Zarar Görenin Yakınları
A. Genel Olarak Yakınları Kavramı
B. Yakınları Kavramının Destek Kavramından Farkı
C. Karşılaştırmalı Hukukta Yakınları Kavramı
D. Türk Hukukunda Yakınları Kavramı
§13. AĞIR BEDENSEL ZARARLARDA YAKINLARIN MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ
I. Genel Olarak
II. Şok Zararları-Duygu Zararları Ayırımı
A. Şok Zararları
B. Duygu Zararları
C. Avrupa Hukuku Perspektifinde Şok ve Duygu Zararları
III. İsviçre Hukukunda Ağır Bedensel Zararlarda Zarar Görenin Yakınlarının Manevi Tazminat Talebi
A. İsviçre Federal Mahkemesinin Uygulaması
B. İsviçre Hukuk Öğretisinde İleri Sürülen Görüşler
C. İsviçre Hukukunda Ağır Bedensel Zararlarda Manevi Tazminat Talep Edebilecek Kişiler Çevresi
D. İsviçre Sorumluluk Hukukunun Revizyonu ve Birleştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı
IV. Türk Hukukunda Ağır Bedensel Zararlarda Zarar Görenin Yakınlarının Manevi Tazminat Talebi
A. 818 Sayılı Borçlar Kanunu'nun 47. Maddesine Göre Yakınların Manevi Tazminat Talebine İlişkin Olarak Türk Hukuk Öğretisinde İleri Sürülen Görüşler
B. Yargıtay'ın 818 Sayılı Borçlar Kanunu'nun Yürürlükte Olduğu Dönemde Yakınların Manevi Tazminat Talebine İlişkin Uygulaması
C. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun Ağır Bedensel Zararlarda Yakınların Manevi Tazminat Talebine İlişkin Düzenlemesi
D. Yargıtay'ın 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun Yürürlüğe Girmesinden Sonra Yakınların Manevi Tazminat Talebine İlişkin Uygulaması
E. Türk Hukukunda Ağır Bedensel Zararlarda Manevi Tazminat Talep Edebilecek Kişiler Çevresi
Altıncı Bölüm
BEDENSEL BÜTÜNLÜĞÜN İHLALİNDE MANEVİ TAZMİNATIN BELİRLENMESİ
§14. MANEVİ TAZMİNATIN BELİRLENMESİNDE HAKİME TANINMIŞ OLAN TAKDİR YETKİSİ
I. Genel Olarak
II. Hakime Tanınmış Olan Takdir Yetkisinin Sınırları
A. Kanunun Hakime Takdir Yetkisi Tanımış Olması
B. Hakimin Kanunun Çizdiği Sınırlar İçinde Kalması
C. Takdir Yetkisinin Kullanılmasında Yöntem (Hakkaniyet Yöntemi)
D. Hakimin Takdir Yetkisini Kullanırken Sübjektif Davranmaması
E. Hakimin Takdir Yetkisinin Gerekçelerini Göstermek Zorunda Olması
F. Takdir Yetkisinin Kullanılmasında Üst Yargı Denetiminin İşlemesi
§15. BEDENSEL BÜTÜNLÜĞÜN İHLAL EDİLMESİ DURUMUNDA MANEVİ TAZMİNATIN BELİRLENMESİNE ESAS OLAN OLGULAR
I. Genel Olarak
II. İsviçre - Türk Öğreti ve Uygulaması Tarafından Bedensel Bütünlüğün İhlalinde Manevi Tazminatın Belirlenmesinde Esas Alınan Başlıca Olgular
A. Manevi Zararın Ağırlığı
B. Zarar Verenin Kusuru
C. Zarar Görenin Kusuru
D. Zarar Görenin Yaşı
E. Zarar Görenin Ekonomik Durumu
F. Zarar Görenin Sosyal Konumu
G. Zarar Görenin Meslek Hayatının Olumsuz Şekilde Etkilenmesi
H. Zarar Görenin Üçüncü Kişilerin Bakım ve Yardımına Muhtaç Hale Gelmesi
III. Sorumlunun Ekonomik Durumu
A. Sorumlu Kişinin Yoksulluğa Düşecek Olması
B. Beklenmeyen Olay
C. Zarar Görenin Bedensel Yatkınlığı
D. Zarar Görenin (Mağdurun) Rızası
E. Zararın Hatır İşleri veya Zarar Görene Yardım Sırasında Meydana Gelmesi
F. Diğer Olgular
G. Değerlendirme
§16. BEDENSEL BÜTÜNLÜĞÜN İHLALİNDE HÜKMEDİLEN MANEVİ TAZMİNATIN ŞEKLİ HÜKMEDİLEN MANEVİ TAZMİNAT TUTARLARI VE MANEVİ TAZMİNATIN BELİRLENMESİ YÖNTEMLERİ
I. Bedensel Bütünlüğün İhlalinde Hükmedilen Manevi Tazminatın Şekli
II. Bedensel Bütünlüğün İhlalinde Hükmedilen Manevi Tazminat Tutarları
III. Manevi Tazminatın Belirlenmesi Yöntemleri
A. Alman Hukukunda Uygulanmakta Olan Yöntem
B. İsviçre Hukukunda Uygulanmakta Olan Yöntem
C. Türk Hukukunda Belli Bir Yöntemin Uygulanmamasına Yönelik Eleştiriler ve Çözüm Önerileri
Yedinci Bölüm
MANEVİ TAZMİNATIN NİTELİĞİNE BAĞLI BAZI SONUÇLAR VE ZAMANAŞIMI
§17. MANEVİ TAZMİNATIN NİTELİĞİNE BAĞLI BAZI SONUÇLAR
I. Manevi Tazminat Talebinin Mirasçılara Geçmesi ve Devri
A. Türk Pozitif Hukukunda Yaşanan Gelişmeler
B. Manevi Tazminat Talebinin Mirasçılara Geçmesi
C. Manevi Tazminat Talebinin Devri
II. Manevi Tazminat Talebinin Haczi
§18. MANEVİ TAZMİNAT TALEBİNİN TABİ OLDUĞU ZAMANAŞIMI SÜRESİ
I. Genel Olarak
II. İki Yıllık Kısa Zamanaşımı Süresi
III. On Yıllık Uzun Zamanaşımı Süresi
IV. Ceza Zamanaşımı Süresi
Sonuç
Kaynakça

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
37,50   
75,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
37,50   
75,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
37,50   
75,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
37,50   
75,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
37,50   
75,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
   
   
Kapat