İcra Hukukunda Borcun Taksitle Ödenmesi Gökçe Varol

İcra Hukukunda Borcun Taksitle Ödenmesi


Basım Tarihi
2021-09
Sayfa Sayısı
184
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786050509250
Boyut
16x24
Baskı
170,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 70 puan kazanacaksınız)
   70

Konu Başlıkları
- Takip İşlemi Kavramı, İcra Hukuku İlkeleri ve Taksitle Ödeme
- Taksitle Ödemenin Türleri ve Şartları
Taksitlendirmenin Hüküm ve Sonuçları

 

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR CETVELİ xiii

Giriş 1

IBÖLÜM TAKİP İŞLEMİ KAVRAMI, İCRA HUKUKU İLKELERİ VE TAKSİTLE ÖDEME

1 Hukukî İşlem ve Usûl İşlemi Kavramları 3

2 Takip İşlemi Kavramı 5

21 İcra Takip İşlemleri 6

22 Taraf Takip İşlemleri 9

23 İcra Sözleşmeleri 10

231 Tanımı ve Amacı 10

232 İcra Sözleşmelerinin Kurulması 12

233 İcra Sözleşmelerinin Türleri 13

234 İcra Sözleşmelerinin Etkileri 16

235 İcra Sözleşmelerinde İrade Özgürlüğü İlkesinin Uygulanabilirliği 18

3 İcra Hukukunda Borcun Taksitle Ödenmesi 24

31 Genel Olarak 24

32 Taksitle Ödemenin Amacı 27

33 Taksitle Ödemenin Kaynağı 28

34 Taksitle Ödemenin Takip Türleri Bakımından Kapsamı 31

35 Borçlar Hukukundaki Taksitle Satış Sözleşmesi ile İcra Hukukundaki Taksitle Ödemenin Karşılaştırılması 34

4 Taksitle Ödemenin Yargılama Hukukunun İcra Hukukuna Yansıyan İlkeleriyle İlişkisi 37

41 Tasarruf İlkesi 37

42 Takip Ekonomisi İlkesi 40

x

5 Taksitle Ödemenin İcra Hukukunun Kendine Özgü İlkeleriyle Olan İlişkisi 43

51 Taksitle Ödeme ve Menfaat Dengesi 48

6 Taksitle Ödemenin Anayasal İlkelerle İlişkisi 49

61 Eşitlik İlkesi 49

62 Ölçülülük İlkesi 52

63 Hukuk Devleti İlkesi 55

64 Sosyal Devlet 57

II BÖLÜM TAKSİTLE ÖDEMENİN TÜRLERİ VE ŞARTLARI

1 Hacizden Önce Yapılan Taksitle Ödeme Sözleşmesi 61

11Genel Olarak 61

12 Hacizden Önce Yapılan Taksitle Ödeme Sözleşmesinin Şekli 63

13 Hacizden Önce Borcun Taksitle Ödenmesi Sözleşmesinin Yapılma Şartları 66

131 Taksitlendirme Sözleşmesinin Takibin Tarafları Arasında Düzenlenmesi 66

132 Sözleşmenin Mevcut, Geçerli ve Kesinleşmiş Bir İcra Takibi Sırasında Yapılmış Olması 69

133 Sözleşmenin İcra Dairesi Aracılığıyla Düzenlenmesi 72

134 Taksit Miktarının, Taksit Tarihlerinin Belirli ve Taksitlerin Paraya İlişkin Olması 74

2 Hacizden Sonra Yapılan Taksitle Ödeme 77

21 Genel Olarak 77

22 Alacaklının Rızası Aranmaksızın Taksitle Ödeme Taahhüdü 77

221 Taahhüdün Şekli 77

222 Taksitle Ödeme Taahhüdünün Şartları 79

3221 Borçlunun Yeteri Kadar Malının Haczedilmiş Olması 79

3222 Alacaklının Malların Satışını Henüz Talep Etmemiş Olması 85

3223 Borcun Tamamının Para ile ve Şartsız Ödenmesi Taahhüt Edilmiş Olması 88

3224 Taksitler Kanundaki Sürelere ve Şartlara Uygun Olarak Ödenmesi 89

xi

3225 Taahhüdün Takibin Asıl Borçlusuna Ait Olması ve Geçerli Bir Takip Sırasında Gerçekleşmesi 91

3 Hacizden Sonra Yapılan Taksitle Ödeme Sözleşmesi 95

III BÖLÜM TAKSİTLENDİRMENİN HÜKÜM VE SONUÇLARI

1 Taksitle Ödemenin Hüküm Ve Sonuçları 97

11 Genel Olarak 97

12 İcra Hukuku Açısından Hüküm Ve Sonuçları 98

13 Maddî Hukuk Açısından Hüküm ve Sonuçları 104

14 İcra Ceza Hukuku Açısından Hüküm ve Sonuçları 105

141 Taahhüdü İhlâl Fiili ve Hukukî Niteliği 105

142 Yaptırım Uygulanması İçin Gereken Şartlar 113

1421 Geçerli Bir Taahhüt, Sözleşme ve İcra Takibinin Mevcut Olması 113

1412 Ödeme Koşullarının Makbul Bir Sebep Olmadan İhlâl Edilmiş Olması 119

1413 Takip Tutarının Asgari Ücretin Üstündeki Bir Para Alacağına İlişkin Olması 121

1424 Alacaklının Zarara Uğramış Olması 122

1415 Taahhüdün ya da Sözleşmenin İcra Dairesi Önünde Gerçekleştirilmiş Olması 123

143 Ödeme Taahhüdünü İhlâl Fiilinde Yargılama 125

1431 Görevli ve Yetkili Mahkeme 125

1432 Taraflar 125

1433 Şikâyet 127

1434 Yaptırım 129

1435 Yargılama Usûlü 133

1436 Karar 135

144 Anayasaya Aykırılık Sorunu 138

1441 Borç için Özgürlüğünden Yoksun Bırakılma Yasağı Kavramı 138

14411 Yükümlülüğün Yerine Getirilememesi Unsuru 140

14412 Sözleşmeden Kaynaklı Bir Yükümlülüğün Bulunması Unsuru 142

xii

1442 İcra ve İflas Kanunu’nun 340 Maddesinin Anayasa’ya Aykırılık Sorunu 144

14421 Tek Taraflı Ödeme Taahhüdünü İhlal Halinde Verilen Hapis Cezasının Anayasa’ya Aykırılık Sorunu 145

14422 Taksitlendirme Sözleşmesini İhlâl Halinde Verilen Hapis Cezasının Anayasa’ya Aykırılık Sorunu 146

14423 Konuyla İlgili Mahkeme Kararları 150

15 Covid-19 Salgınının Taksitle Ödeme Bakımından Sonuçları 156

SONUÇ 163

KAYNAKÇA 175

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
70,00   
70,00   
2
35,00   
70,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
70,00   
70,00   
2
35,00   
70,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
70,00   
70,00   
2
35,00   
70,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
70,00   
70,00   
2
35,00   
70,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
70,00   
70,00   
2
   
   
Kapat