Mühtehcenlik Suçu Gülden Atilla Öztürk

Türk Ceza Kanunu'ndaMühtehcenlik Suçu


Basım Tarihi
2021-05
Sayfa Sayısı
376
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750268946
Boyut
16x24
Baskı
195,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 95 puan kazanacaksınız)
   95

Konu Başlıkları
- Müstehcenlik ve Müstehcenlikle İlgili Kavramların Açıklanması ve Müstehcenliğin Tarihçesi
- Müstehcen Ürünlerin Çocuklara Ulaştırılmasına ve Bu Ürünlerin Üretilmesinde Çocukların Kullanılmasına İlişkin Suçlar
Müstehcen Ürünlerin Ticaretine ve Alenen Gösterilmesine İlişkin Suçlar

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 7
Kısaltmalar Listesi 15
Giriş 17
Birinci Bölüm
MÜSTEHCENLİK VE MÜSTEHCENLİKLE İLGİLİ KAVRAMLARIN AÇIKLANMASI VE
MÜSTEHCENLİĞİN TARİHÇESİ
I. KAVRAM VE TANIM 21
A. Genel Olarak 21
1. Müstehcenlik Kavramı 22
2. Müstehcenlik Tanımı 32
B. Müstehcenliğin Diğer Kavramlar Açısından Değerlendirilmesi 34
II. MÜSTEHCENLİĞİN TARİHÇESİ VE MEVZUATIMIZDA MÜSTEHCENLİĞE DAİR ÖNLEYİCİ DÜZENLEMELER 56
A. 765 Sayılı TCK’daki Düzenlemeler 56
B. Müstehcenliğe Dair Önleyici Düzenlemeler 61
1. 1117 Sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu Kapsamındaki Düzenlemeler 63
2. 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Polis Vazife ve Salahiyet Nizamnamesi Kapsamındaki Düzenlemeler 66
3. 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun Kapsamındaki Düzenlemeler 68
4. 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu ile 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun Kapsamındaki Düzenlemeler 71
III. SUÇUN BAZI ÜLKELER VE ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 72
A. Genel Olarak 72
B. Avrupa Konseyi Siber Suçlar Sözleşmesi 80
C. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 90
D. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi 97
E. Cinsel Suiistimale ve Cinsel İstismara Karşı Çocukların Korunmasına Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi 104
İkinci Bölüm
MÜSTEHCEN ÜRÜNLERİN
ÇOCUKLARA ULAŞTIRILMASINA VE
BU ÜRÜNLERİN ÜRETİLMESİNDE
ÇOCUKLARIN KULLANILMASINA İLİŞKİN SUÇLAR
I. MÜSTEHCEN ÜRÜNLERİN ÇOCUKLARA ULAŞTIRILMASINA İLİŞKİN SUÇLAR 109
A. Suç Tipleri Hakkında Genel Bilgiler 109
B. Korunan Hukuki Değer 115
C. Suçların Unsurları 118
1. Müstehcen Ürünlerin Çocuklara Verilmesi ve Gösterilmesi Suçunun Unsurları
(TCK m.226/1–a) 118
a. Tipikliğin Maddi Unsurları 118
(1) Fail 118
(2) Mağdur 118
(3) Suçun Konusu 121
(4) Fiil 122
b. Tipikliğin Manevi Unsurları 129
c. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 131
(1) Genel Olarak 131
(2) Bilimsel, Sanatsal ve Edebi Eserlerde Müstehcenlik 132
(3) İfade Özgürlüğü ve Müstehcenlik 146
2. Müstehcen Ürünlerin İçeriklerinin Çocukların Görebileceği Yerlerde Gösterilmesi ve Sergilenmesi Suçu (TCK m.226/1–b–birinci kısım) 154
a. Tipikliğin Maddi Unsurları 154
(1) Fail 154
(3) Suçun Konusu 155
(4) Fiil 155
b. Tipikliğin Manevi Unsurları 157
c. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 158
3. Üçüncü ve Dördüncü Fıkraya Konu Olan Müstehcen Ürünlerin İçeriğini Çocukların Görmesini, Dinlemesini veya Okumasını Sağlama Suçu (TCK m.226/5–ikinci kısım) 158
a. Tipikliğin Maddi Unsurları 158
(1) Fail 158
(2) Mağdur 158
(3) Suçun Konusu 159
(4) Fiil 159
b. Tipikliğin Manevi Unsurları 160
c. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 160
D. Kusurluluk 160
E. Suçların Özel Görünüş Biçimleri 162
1. Teşebbüs 162
2. İştirak 163
3. İçtima 164
F. Zamanaşımı, Yaptırım ve Kovuşturma Usulü 172
II. MÜSTEHCEN ÜRÜNLERİN ÜRETİLMESİNDE ÇOCUKLARIN KULLANILMASI SUÇU (TCK M.226/3–BİRİNCİ CÜMLE) 178
A. Suç Tipi Hakkında Genel Bilgiler 178
B. Korunan Hukuki Değer 181
C. Suçun Unsurları 184
1. Tipikliğin Maddi Unsurları 184
a. Fail 184
b. Mağdur 185
c. Suçun Konusu 187
d. Fiil 193
2. Tipikliğin Manevi Unsurları 200
3. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 201
D. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 201
1. Teşebbüs 201
2. İştirak 202
3. İçtima 202
E. Zamanaşımı, Yaptırım ve Kovuşturma Usulü 207
Üçüncü Bölüm
MÜSTEHCEN ÜRÜNLERİN TİCARETİNE VE
ALENEN GÖSTERİLMESİNE İLİŞKİN SUÇLAR
I. MÜSTEHCEN ÜRÜNLERİN TİCARETİNE İLİŞKİN SUÇLAR 209
A. Suç Tipleri Hakkında Genel Bilgiler 209
B. Korunan Hukuki Değer 213
C. Suçların Unsurları 215
1. Müstehcen Ürünlerin Satışa Arz Edilmesi, Satılması, Reklamının Yapılması Suçunun Unsurları (TCK m.226/1–c,d,e,f) 215
a. Tipikliğin Maddi Unsurları 215
(1) Fail 215
(2) Mağdur 215
(3) Suçun Konusu 215
(4) Fiil 215
i. Müstehcen Ürünleri İçeriğine Vakıf Olunacak Şekilde Satışa veya Kiraya Arz Etmek 215
ii. Müstehcen Ürünleri Satışa Mahsus Yerler Dışında Satışa Arz Etmek, Satmak, Kiraya Vermek 218
iii. Müstehcen Ürünleri Mal veya Hizmet Satışları Yanında veya Dolayısıyla Bedelsiz Olarak Vermek, Dağıtmak 223
iv. Müstehcen Ürünlerin Reklamını Yapmak 224
b. Tipikliğin Manevi Unsurları 227
c. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 228
2. Üretiminde Çocukların Kullanıldığı Müstehcen Ürünlerin Ticareti Suçu (TCK 226/3–ikinci cümle) 228
a. Tipikliğin Maddi Unsurları 228
(1) Fail 228
(2) Mağdur 230
(3) Suçun Konusu 230
(4) Fiil 230
b. Tipikliğin Manevi Unsurları 241
c. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 241
3. Şiddet Kullanılarak, Hayvanlarla, Ölmüş İnsan Bedeni Üzerinde veya Doğal Olmayan Yoldan Yapılan Cinsel Davranışları İçeren Ürünlerin Ticareti Suçu
(TCK m.226/4) 241
a. Tipikliğin Maddi Unsurları 241
(1) Fail 241
(2) Mağdur 242
(3) Suçun Konusu 243
(4) Fiil 243
i. Şiddet Kullanılarak Yapılan Cinsel Davranışlara İlişkin Ürünler ile İlgili Fiiller 244
ii. Hayvanlar Kullanılarak Yapılan Cinsel Davranışlara İlişkin Ürünler ile İlgili Fiiller 247
iii. Ölmüş İnsan Bedeni Kullanılarak Yapılan Cinsel Davranışlara İlişkin Ürünler ile İlgili Fiiller 249
iv. Doğal Olmayan Yoldan Yapılan Cinsel Davranışlara İlişkin Ürünler ile İlgili Fiiller 251
b. Tipikliğin Manevi Unsurları 256
c. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 256
D. Suçların Özel Görünüş Biçimleri 257
1. Teşebbüs 257
3. İştirak 258
4. İçtima 258
E. Zamanaşımı, Yaptırım ve Kovuşturma Usulü 265
II. MÜSTEHCEN ÜRÜNLERİN ALENEN GÖSTERİLMESİNE VE YAYINLANMASINA İLİŞKİN SUÇLAR 267
A. Suç Tipleri Hakkında Genel Bilgiler 267
B. Korunan Hukuki Değer 269
C. Suçların Unsurları 270
1. Müstehcen Ürünlerin İçeriklerinin Alenen Gösterilmesi veya Sergilenmesi Suçu (TCK m.226/1–b–ikinci kısım) 270
a. Tipikliğin Maddi Unsurları 270
(1) Fail 270
(2) Mağdur 270
(3) Suçun Konusu 270
(4) Fiil 270
b. Tipikliğin Manevi Unsurları 274
c. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 274
2. Müstehcen Görüntü, Yazı ve Sözlerin Basın ve Yayın Yoluyla Yayınlanması Suçu (TCK m.226/2) 274
a. Tipikliğin Maddi Unsurları 274
(1) Fail 274
(2) Mağdur 281
(4) Fiil 282
b. Tipikliğin Manevi Unsurları 283
c. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 283
3. Üçüncü ve Dördüncü Fıkraya Konu Olan Müstehcen Ürünlerin Basın ve Yayın Yoluyla Yayınlanması Suçu (TCK m.226/5–birinci kısım) 284
a. Tipikliğin Maddi Unsurları 284
(1) Fail 284
(2) Mağdur 286
(3) Suçun Konusu 286
(4) Fiil 286
b. Tipikliğin Manevi Unsurları 288
c. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 288
C. Suçların Özel Görünüş Biçimleri 289
1. Teşebbüs 289
2. İştirak 289
4. İçtima 291
E. Zamanaşımı, Yaptırım ve Kovuşturma Usulü 292
1. Koruma Tedbiri Olarak Erişimin Engellenmesi Tedbiri 293
a. Genel Olarak 293
b. Koşulları 295
c. Uygulanması 296
d. Denetimi ve Sona Ermesi 298
2. İdari Bir Tedbir Olarak Erişimin Engellenmesi Tedbiri 300
a. Koşulları 300
b. Uygulanması 303
d. Denetimi ve Sona Ermesi 304
Sonuç 307
Kaynakça 315
Kavramlar Dizini 371

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
95,00   
95,00   
2
47,50   
95,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
95,00   
95,00   
2
47,50   
95,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
95,00   
95,00   
2
47,50   
95,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
95,00   
95,00   
2
47,50   
95,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
95,00   
95,00   
2
47,50   
95,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
95,00   
95,00   
2
   
   
Kapat