Borçlunun Haline Münasip Evinin Haczedilmezliği Gülfem Akkıran

Borçlunun Haline Münasip Evinin Haczedilmezliği


Basım Tarihi
2021-01
Sayfa Sayısı
183
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750265181
Boyut
16x24
Baskı
156,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 56 puan kazanacaksınız)
   56

Konu Başlıkları
- Haczedilemezlik İlkesinin Amacı
- Meskeniyet Şikayetinde Bulunabilecek Haller
- Aile Konutu Hakkında Meskeniyet Şikayeti
- Haczedilmezlikten Feragat
Meskeniyet Şikayetinin Değerlendirilme Süreci

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 5
Teşekkür 7
Kısaltmalar 13
Giriş 15
Birinci Bölüm
HACİZ VE HACZEDİLEMEZLİK KURALLARI
I. HACİZ KAVRAMI VE HACZİN TANIMI 17
II. HACZİN KONUSU 18
III. HACZİN HUKUKİ NİTELİĞİ 20
IV. HACZİN AMACI 20
V. HACZEDİLEMEZLİK İLKESİ 22
A. Haczedilemezlik İlkesinin Amacı 24
B. Borçlunun Haline Münasip Evinin Haczedilmezliğinde Amaç 26
C. Hale Münasip Ev Tespitinde Ölçülülük 30
VI. HACZEDİLEMEYEN MAL VE HAKLAR 33
A. Kısmen Haczedilemeyen Mal ve Haklar 33
B. Tamamı Haczedilemeyen Mal ve Haklar 36
1. Maddi Hukuka Göre Başkasına Devri Yasak Olan Mal ve Haklar 36
2. Özel Kanunlarında Haczedilmeyeceği Düzenlenmiş Olan Mal ve Haklar 37
3. İİK m.82’de Sayılan Tamamı Haczedilemeyen Mal ve Haklar 38
İkinci Bölüm
HALE MÜNASİP EV KAVRAMI VE MESKENİYET ŞİKAYETİNDE BULUNABİLECEK İLE BULUNULAMAYACAK HALLER
I. EV KAVRAMI 45
II. HALE MÜNASİP EV KAVRAMI 46
III. MESKENİYET ŞİKAYETİNDE BULUNULMASI 47
A. Meskeniyet Şikayetinde Bulunabilecek Haller 47
1. Asgari Şartlar Altında Yaşanılacak Ev İçin Meskeniyet Şikayeti 47
a. İfrazı Mümkün Olan Taşınmaz Hakkında Meskeniyet Şikayeti 51
2. Hisseli Bir Mesken Hakkında Haczedilmezlik Şikayeti 53
3. Borçlunun Birden Fazla Taşınmazı Bulunması Halinde Haczedilmezlik Şikayeti 56
a. Farklı Takiplerde Meskeniyet Şikayetinde Bulunabilme 59
4. Borçlunun Kendi Oturmadığı Evi Hakkında Meskeniyet Şikayetinde Bulunması 61
5. Taşınmaz Üzerinde İpotek Bulunması Durumunda Meskeniyet Şikayeti 65
a. Genel Olarak 65
b. Miras Bırakanın İpotek Tesisi 70
c. İpotek Konusu Borcun Ödenmesi 70
6. Tamamlanmamış Mesken Hakkında Haczedilmezlik Şikayeti 72
7. Kamu Borçlusunun ve Nafaka Borçlusunun Haline Münasip Evi İçin Meskeniyet Şikayetinde Bulunması 74
8. Taşınmazın İşyeri Olarak Kullanılması ile Teminat olarak Gösterilmesi Hallerinde Meskeniyet Şikayeti 77
B. Meskeniyet Şikayetinde Bulunulamayacak Haller 79
1. Borcun Taşınmazın Bedelinden Kaynaklanmış Olması Durumunda Meskeniyet Şikayeti 79
2. Taşınmazın Mülkiyetinin Hükmen Kazanılması Durumlarında Meskeniyet Şikayeti 80
3. Kanuni İpotek Hakkına Sahip Olanlara Karşı Meskeniyet Şikayeti 83
4. Tasarrufun İptali Davasının Kazanılması Durumunda Meskeniyet Şikayeti 85
a. Borçlunun Meskeniyet Şikayetinde Bulunması 85
b. Üçüncü Kişinin Meskeniyet Şikayetinde Bulunması 88
c. Devri Gerçekleştirilmeyen Mesken Hakkında Meskeniyet Şikayeti 89
Üçüncü Bölüm
AİLE KONUTUNUN MESKENİYET ŞİKAYETİNE KONU OLMASI İLE MESKENİYET ŞİKAYETİNDEN FERAGATİN DEĞERLENDİRİLMESİ
I. AİLE KONUTUNUN MESKENİYET ŞİKAYETİNE KONU OLMASI 91
A. Aile Tanımı 91
B. Aile Konutu Tanımı 92
C. Aile Konutunun Tapuya Şerh Verilmesi ve Niteliği 94
D. Aile Konutu Üzerinde Haciz Yapılması 95
1. Diğer Eşe Tebligat Yapılmasının Değerlendirilmesi 96
E. Aile Konutu Hakkında Meskeniyet Şikayeti 98
II. MESKENİYET ŞİKAYETİNDEN FERAGATİN DEĞERLENDİRİLMESİ 100
A. Meskeniyet Şikayetinden Feragat 100
B. Meskeniyet Şikayetinden Feragatin Niteliği 101
C. Meskeniyet Şikayetinden Feragat Etme Şekli 104
1. İhtiyati Haciz Aşamasında Haczedilmezlikten Feragat 105
2. Mal Beyanı Dilekçesindeki Taşınmaz Hakkında Haczedilmezlikten Feragat 106
3. İflas Durumunda Haczedilmezlikten Feragat 107
D. Meskeniyet Şikayetinden Feragatin Etkisi 108
E. Haczedilmezlikten Feragat Anlaşması 109
1. Haczedilmezlikten Feragat Anlaşmasının Tarafları 109
a. Haczedilmezlik Şikayetinden Feragat İçin Diğer Eşin Rızası 111
b. Borçlu Eşin Haczedilmezlikten Feragat Etmesiyle Diğer Eşin Durumu 112
2. Haczedilmezlikten Feragat Anlaşmasının Sonuçları 113
Dördüncü Bölüm
MESKENİYET ŞİKAYETİNİN ÖZELLİKLERİ, DEĞERLENDİRİLME SÜRECİ VE BAŞVURULACAK KANUN YOLLARI
I. MESKENİYET ŞİKAYETİ 115
A. Meskeniyet Şikayetinin Niteliği 115
B. Meskeniyet Şikayetini İnceleyecek Mercii 117
1. Görevli Mahkeme 117
2. Yetkili Mahkeme 119
C. Meskeniyet Şikayetinin Tarafları 121
1. Şikayet Hakkı Olan Kişiler 121
a. Aile Konutu Hakkında Diğer Eşin Meskeniyet Şikayetinde Bulunması 124
2. Şikayette Karşı Taraf 127
D. Meskeniyet Şikayetinde Bulunma Süresi 129
1. Aile Konutu Şerhinin İşlendiği Tarihten Önceki Hacizlere Karşı Meskeniyet Şikayetinde Bulunma Süresi 134
E. İcra Memurunun Mesken Haczinde Takdir Yetkisi 135
F. Meskeniyet Şikayetinde İkame İlkesinin Uygulanması 138
II. MESKENİYET ŞİKAYETİNİN DEĞERLENDİRİLME SÜRECİ 141
A. Meskeniyet Şikayetinde İspat Yükü 141
B. Meskeniyet Şikayetinin Takibe Etkisi 142
C. Meskeniyet Şikayetinde Keşif ve Bilirkişi İncelemesi 143
D. Meskeniyet Şikayetinde Duruşma 147
E. Meskeniyet Şikayetinde Bekletici Mesele 149
F. Meskeniyet Şikayetinde Verilebilecek Kararlar 150
III. KANUN YOLLARI 155
A. 20.07.2016 Tarihinden Sonra Verilen Kararlar İçin Başvurulacak Kanun Yolları 156
1. İstinaf 156
2. Temyiz 158
3. Yargılamanın Yenilenmesi 160
4. Kanun Yararına Temyiz 161
B. 20.07.2016 Tarihinden Önce Verilen Kararlar İçin Başvurulacak Kanun Yolları 162
1. Temyiz 162
2. Karar Düzeltme (Tashihi Karar) 162
Sonuç 165
Kaynakça 173
Kavramlar Dizini 181

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
56,00   
56,00   
2
28,00   
56,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
56,00   
56,00   
2
28,00   
56,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
56,00   
56,00   
2
28,00   
56,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
56,00   
56,00   
2
28,00   
56,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
56,00   
56,00   
2
28,00   
56,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
56,00   
56,00   
2
   
   
Kapat