Noterlik Hukuku ve Tebligat Hukuku Ders Kitabı Gülten Başol

Noterlik Hukuku ve Tebligat Hukuku Ders Kitabı


Basım Tarihi
2022-03
Sayfa Sayısı
330
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786050511406
Boyut
16x24
Baskı
1125,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 125 puan kazanacaksınız)
   125

Gülten Başol

 

İçindekiler

ÖN ÖZ5

İçindekiler7

Kısaltmalar 15

Bilgi Kaynakları:17

1 BÖLÜM

GENEL OLARAK

NOTERLİK HUKUKU VE NOTER

A NOTERLİK HUKUKU19

B NOTERİN TANIMI20

C NOTERLİĞİN TOPLUMSAL ÖNEMİ 21

D NOTERLİĞİN HUKUKUMUZDAKİ STATÜSÜ24

E NOTER VE İNSAN İLİŞKİLERİNİN ÖNEMİ25

1 Genel hükümler28

2 Noterlik mesleğinin özellikleri ve kuralları29

2 BÖLÜM

NOTERLİK MESLEĞİNİN TARİHİ

A NOTERLİK MESLEĞİNİN TARİHİ35

1 Sümerler’de Noterlik 36

2 Roma’da Noterlik 36

3 Osmanlı’da Noterlik 38

4 Cumhuriyet Döneminde Noterlik 40

B GÜNÜMÜZDE NOTERLİK SİSTEMLERİ 41

3 BÖLÜM

NOTERLİKLERİN KURULMASI/

MESLEĞE GİRİŞ / SONA ERMESİ

A NOTERLİKLERİN KURULMASI51

1 Noterliklerin kurulması51

2 Noterliklerin yetki çevresi 52

3 Yetkisiz bir noterlikte yapılan işlemler54

İçindekiler

8

4 Noterliklerin sınıflandırılması54

5 Noterlerin sınıflandırılması55

B- NOTERLİK MESLEĞİNE GİRİŞ55

1 Noterlik stajına tabi olmayanlar55

2 Noterlik Stajına kabul edilebilmek için 56

3 Noterlik mesleğine atanma 57

4 Noterliğe Atanma Usulü 58

5 Atama öncesi, noterin vazgeçmesi59

6 Atanan Noterin göreve başlaması59

7 Noterlik dairesinin devri 61

8 Noterlerin ant içmesi (Yemin)61

9 Noterlerin teminat (güvence) yatırması 62

10 İmza ve mühür örneklerinin gönderilmesi 62

11 Odaya üyelik ve TNB giriş parasının yatırılması63

12 Vergi Dairesine bildirim 63

13 Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirim 63

14 TNB Sistemine giriş yapılmalı64

15 Dördüncü sınıf noterlikler64

C NOTERLİK GÖREVİNİN SONA ERMESİ 64

BÖLÜM 4

NOTERLİK DAİRELERİ VE ÇALIŞMA ŞEKLİ

A GENEL OLARAK, 69

1 Noterlik dairesinin yeri 69

2 Noterlik dairesinin kiralanması/ döşenmesi70

3 Noter dairesinin bölümleri71

4 Noter dairesinde tutulacak defterler72

5 Noterlik dairesinde çalışan görevliler74

6 Noterin imza yetkisi vermesi 76

7 Hukuk Fak Mezunu personelin imza yetkisi 77

B BOŞALAN NOTERLİĞE VEKALET VE İMZA

YETKİSİ78

1 Noterliğin boşalması (münhal): 78

2 Noterliğin boşalmasının bildirilmesi: 78

3 Boşalan Noterliğe vekil tayin edilmesi78

4 Boşalan noterliklere ait daire ve eşyaların vekile devir

ve teslimi80

İçindekiler

9

BÖLÜM 5

NOTERLERİN MESLEK KURULUŞLARI

VE İÇ DENETİMLERİ

A TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ (TNB): 88

1 Genel olarak88

2 TNB’nin görevleri88

3 TNB’nin gelirleri 89

4 TNB’nin organları89

B NOTER ODALARI90

1 Genel olarak90

2 Noter Odası Başkanı ve görevleri91

3 Noter Odası Yönetim Kurulu ve görevleri 91

4 Noter Odası Genel Kurulu ve görevleri91

5 Noter Odalarında tutulması gereken defterler 92

C ADALET BAKANLIĞININ TÜRKİYE NOTERLER

BİRLİĞİ ÜZERİNDE DENETİM VE GÖZETİM

YETKİSİ92

D TNB ve NOTER ODALARININ DENETİMİ92

E NOTERLERİN DENETİMİ 93

BÖLÜM 6

NOTERLERİN HAKLARI İLE YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE

NOTERLERİN YAPMAKTAN YASAKLI OLDUKLARI İŞLER

A- NOTERLERİN HAKLARI 97

1 Ücret hakkı98

2 İzin hakkı 99

3 Hastalık dinlenmesi hakkı99

4 Noterin uğradığı zarardan sorumlu olan personele rücu

hakkı100

5 Noterin uğradığı zarardan dolayı iş sahibine başvuru

hakkı100

6 Noterlerin hukuki ve mali sigorta yaptırma hakkı100

7 Noterlerin mesleki giderlerini matrahından indirme

hakkı100

8 Mesleki örgütlenme hakkı 101

İçindekiler

10

9 Güvenliği sağlanmış hukuki ortamlarda, güvenli

işlemler yapabilme hakkı101

10 Lekelenmeme hakkı 101

B- NOTERLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 102

1 Noterlerin ant içmesi102

2 Teminat yatırmak102

3 İmza-mühür örneklerini göndermek 103

4 Harç ve vergi toplamak103

5 Vergi dairesine bildirimde bulunmak 103

6 Katip ve hizmetlileri sigorta ettirmek 104

7 Sır saklamak104

8 Emredici hükümlere uymak104

9 Çalışma saatlerine uymak 104

10 Noterler kural olarak tatilde iş yapamazlar105

11 Noter, evrak ve defterlerin gizliliğini korur105

12Noterin aydınlatma yükümlülüğü vardır 105

13 Noterin danışmanlık yapma yükümlülüğü vardır 105

14 Noterin topluluk sigortası primini ödeme zorunluluğu106

15 Noterler tarafından mal bildirimi verilmesi106

16 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun

getirdiği yükümlülüklere uymak106

17 Mesleki aidat ödeme yükümlülüğü106

18 Birinci ve ikinci sınıf noterliklerde fotokopi makinesi

bulundurulmasının zorunlu olduğu106

19 İş cetvelleri göndermek106

20 KDVtahsil etmek ve yatırmak 107

21 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi vermek 107

22 Noterler Geçici ve Yıllık Vergi Beyannamesi 107

C NOTERLERİN YAPMAKTAN YASAKLI OLDUKLARI

İŞLER107

D NOTERLERİN YARARLANABİLECEĞİ

HİZMETLER 108

BÖLÜM 7

NOTERLERİN GÖREVLERİ / NOTER İŞLEMLERİ

A NOTERLERİN YAPACAKLARI GENEL İŞLEMLER117

B NOTERLERİN YAPACAKLARI ÖZEL İŞLEMLER123

İçindekiler

11

C NOTERLERİN YAPACAKLARI DİĞER

İŞLEMLER127

D NOTERLİKLER ORTAK HESABI 129

BÖLÜM 8

NOTERLİK İŞLEMLERİNİN ŞEKLİ

A NOTERLİK İŞLEMLERİNDE UYULMASI GEREKLİ

GENEL KURALLAR 135

1 Noter işleminde ilgili 135

2 Noter işlemlerinde yasaklılık halleri137

3 Tanıklar için diğer yasaklılık sebepleri138

4 Başkaları adına işlem yaptıracaklarda aranacak

belgeler138

5 Fotoğraf yapıştırılması139

6 Noterlik işlemlerinde çıkıntı, değiştirme, fesih, iptal ve

düzeltme139

7 Görevin daire dışında yapılması 139

8 Noterliklerde resmi mühür ve soğuk damga kullanılması140

B NOTER İŞLEMLERİNİN ŞEKLİNDE DÜZENLEME ve

ONAYLAMA İŞLEMLER ve HÜKÜMLERİ 140

C NOTER İŞLEMLERİNİN ŞEKLİNDE ÖRNEK

VERME144

D NOTER İŞLEMLERİNİN ŞEKLİNDE DİĞER

İŞLEMLER145

E ELEKTRONİK NOTER İŞLEMLERİ145

BÖLÜM 9

YABANCI ÜLKELERDE NOTERLİK İŞLEMLERİ

A GENEL KURAL 155

B LAHEY SÖZLEŞMESİ 156

BÖLÜM 10

NOTERLERİN HUKUKİ VE

CEZAİ SORUMLULUKLARI

A NOTERLERİN HUKUKİ SORUMLULUKLARI167

İçindekiler

12

B NOTERLERİN CEZAİ SORUMLULUĞU172

C NOTERLERE KARŞI İŞLENEN SUÇLAR 173

D SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA 173

1 Noterler hakkında soruşturma173

2 Noterler hakkında Kovuşturma174

BÖLÜM 11

NOTERLERİN DİSİPLİN SORUMLULUĞU

A KAPSAMI 185

B DİSİPLİN CEZASINI GEREKTİREN SUÇLAR185

C DİSİPLİN CEZALARINDA KOVUŞTURMA VE

KARAR VERMEDE USUL187

BÖLÜM 12

NOTERLİKTE YENİ DÖNEM

E- NOTERLİK VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM

1 NOTERLİK BİLGİ SİSTEMİ 192

2 E-BAŞVURU HAKKINDA193

3 NOTERLİK İŞLEMLERİM194

4 SİZE EN YAKIN NOTERLİK194

5 SMS İLE VATANDAŞI BİLGİLENDİRME194

6 UZAKTAN İŞLEM 195

7 ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLERİN T

ESPİTİ 195

8 MİRASÇILIK BELGESİ196

9 KONSOLOSLUK İŞLEMLERİ197

10 ARAÇ SİCİL VE TESCİL SİSTEMİ198

11 GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ199

12 TAŞINIR REHİN SİCİLİ202

13 DEFTER BELGE ONAYLAMA İŞLEMLERİ VE

TİCARİ DEFTERLERİN ELEKTRONİK ORTAMDA

BİLDİRİM İŞLEMLERİ 203

14 NOTERLİKLERDE KREDİ KARTI

UYGULAMASI204

İçindekiler

13

BÖLÜM 13

OKUMA PARÇALARI

1 OKUMA PARÇASI: ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR205

2 OKUMA PARÇASI: İMZA ONAYI BİÇİMLERİ 217

3 OKUMA PARÇASI: BİR YARGITAY HUKUK GENEL

KURULU KARARI / VESAYET HK222

4 OKUMA PARÇASI: TÜM HUKUKÇULARIN

KARŞILAŞTIKLARI BİR KONU (NK 55, 94)227

5 OKUMA PARÇASI: NOTERLİK KANUNU 55

MADDESİNİN UYGULANMASI237

6 OKUMA PARÇASI: VESAYET, KAYYIMLIK VE

YASAL DANIŞMANLIK241

BÖLÜM 14

NOTERLİK İŞLEMLERİNDEN

ÖRNEK FORMÜLLERİ

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ İŞLEM FORMÜLLER247

DÜZENLEME İŞLEMLER247

ONAYLAMA İŞLEMLER 258

TEBLİGAT HUKUKU

Yazarın Notu :265

İÇİNDEKİLER:267

TEBLİGAT HUKUKU269

A GENEL OLARAK TEBLİGAT HUKUKU, ANLAMI VE

ÖNEMİ269

B TEBLİGATIN UYGULAMA ALANLARI272

1 Kazai (Yargısal) Tebligat272

2 İdari Tebligat: 273

3 Mali Tebligat274

C TEBLİGATIN YAPILMA ŞEKİLLERİ 274

1 Tebligatın PTT aracılığıyla yapılması 275

2 Tebligatın memur aracılığıyla yapılması;276

3 Tebligatın doğrudan doğruya yapılması; 277

4 Tebligatın ilan yoluyla yapılması; 277

İçindekiler

14

5 Tebligatın elektronik ortamda yapılması;279

D TEBLİĞ İŞLEMİNİN MASRAFLARI:281

E TEBLİĞ İŞLEMİNİN TARAFLARI:282

1 Tebligat çıkarmaya yetkili merciler:282

2 Muhataplar / Tebligat yapılacak kimseler : 283

F- TEBLİGATIN YAPILACAĞI YER291

G- TEBLİGATIN YAPILACAĞI ZAMAN 292

H- İKİ ÖNEMLİ MADDE / TEBLİGAT KANUNU 292

1 Adres değiştirmenin bildirilmesi mecburiyeti: 292

2 Tebliğ imkânsızlığı veya tebliğden kaçınma 294

I USULSÜZ TEBLİGAT VE SONUÇLARI 300

J- ÜLKE DIŞINA VE YABANCILARA TEBLİGAT301

K İLAN YOLUYLA TEBLİGAT;304

L TEBLİGAT SUÇLARI VE CEZALARI : 305

OKUMA PARÇALARI

1 OKUMA PARÇASI: TEBLİGAT HK307

2 OKUMA PARÇASI: TEBLİGAT HUKUKU VE BİR

YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARI329

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
125,00   
125,00   
2
62,50   
125,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
125,00   
125,00   
2
62,50   
125,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
125,00   
125,00   
2
62,50   
125,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
125,00   
125,00   
2
62,50   
125,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
125,00   
125,00   
2
   
   
Kapat