Hukuk ve Yargılama Usulüne İlişkin Temel Kanunlar Gürsel Yalvaç

Hukuk ve Yargılama Usulüne İlişkin Temel KanunlarHMK İİK TBK TMK ve İlgili Mevzuat


Basım Tarihi
2018-05
Sayfa Sayısı
1779
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786053004707
Boyut
13,5x19,5
Baskı
7Gürsel YALVAÇ

 

İÇİNDEKİLER
- Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliye Mahkemelerinin
Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun . 1
- Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair
Kanun 19
- Avukatlık Kanunu 23
- Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (2017) 81
- Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu. 89
- Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki
Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun.
VIII
- Yeni/Eski HMK Karşılaştırma Tablosu499
- Eski/Yeni HMK Karşılaştırma Tablosu505
- Hukuk Muhakemeleri Kanunu Sistematik Fihrist513
- Hukuk Muhakemeleri Kanunu.525
- Bölge Adliye Mahkemeleri Kurulup Faaliyete Geçinceye Kadar 6100
Sayılı Kanun’un Geçici 3. Maddesi Uyarınca Uygulanması Gereken
HUMK’nun Değişiklikten Önceki 427 İla 454. Maddeleri ve Diğer
Hükümleri615
- Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu625
- İcra ve İflas Kanunu Sistematik Fihrist637
- İcra ve İflas Kanunu 651
- İmar Kanunu .777
- İş Kanunu (4857 sayılı).803
- İş Kanunu (1475 sayılı).843
- İş Mahkemeleri Kanunu 847
- Kadastro Kanunu 853
- Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu.873
- Kamulaştırma Kanunu 897
- Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun 921
- Karayolları Trafik Kanunu Sistematik Fihrist.923
- Karayolları Trafik Kanunu .929
- Karayolu Taşıma Kanunu .997
- Kat Mülkiyeti Kanunu 1007
- Kooperatifler Kanunu 1031
- Köy İçme Suları Hakkında Kanun.1055
- Maden Kanunu1059
- Mera Kanunu 1105
- Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun1117
- Milletlerarası Tahkim Kanunu .1129
IX
- Milli Parklar Kanunu1141
- Nüfus Hizmetleri Kanunu 1147
- Posta Hizmetleri Kanunu .1171
- Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu .1189
- Sigortacılık Kanunu.1217
- Sular Hakkında Kanun1261
- Tapu Kanunu 1263
- Tapu Sicili Tüzüğü 1271
- Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında
Kanun1291
- Taşkın Sulara ve Su Baskınlarına Karşı Korunma Kanunu1295
- Tebligat Kanunu1299
- Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu .1313
- Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 1321
- Türk Borçlar Kanunu Genel Fihrist .1359
- Yeni/Eski TBK Karşılaştırma Tablosu.1379
- Eski/Yeni TBK Karşılaştırma Tablosu.1387
- Türk Borçlar Kanunu.1395
- Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında
Kanun1499
- Türk Medeni Kanunu Genel Fihrist.1501
- Türk Medeni Kanunu.1537
- Türk Medenî Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında
Kanun1683
- Türk Medeni Kanununun Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin
Uygulamasına İlişkin Tüzük1687
- Türk Vatandaşlığı Kanunu 1701
- Uluslararası İşgücü Kanunu1711
- Vakıflar Kanunu 1723
- Yargıtay Kanunu .1745
- Yer Altı Suları Hakkında Kanun1775

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat