Seri Muhakeme ve Basit Yargılama Hakan Karakehya

Türk Ceza MuhakemesindeSeri Muhakeme ve Basit Yargılama


Basım Tarihi
2021-01
Sayfa Sayısı
271
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786257277785
Boyut
16x24
Baskı
170,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 70 puan kazanacaksınız)
   70

Prof. Dr. Hakan KARAKEHYA

 

 


İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 7
İÇİNDEKİLER 9
KISALTMALAR DİZİNİ 13
GİRİŞ 15
BİRİNCİ BÖLÜM
SERİ MUHAKEME USULÜ
I. GENEL OLARAK 17
II. KANUNİ KOŞULLAR GERÇEKLEŞTİĞİNDE BU YOLA BAŞVURULMASININ ZORUNLULUĞU IŞIĞINDA KURUMUN HUKUKİ NİTELİĞİ 18
III. SERİ MUHAKEMENİN UYGULANMA KOŞULLARI. 25
A. Genel Olarak 25
B. Muhakeme Konusu Suçun Seri Muhakeme Usulüne Tabi Olması 26
C. Yeterli Şüpheye Ulaşılmış Olması 30
D. Şüpheliye Ulaşılmış Olması 34
E. İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Tüm Fail ve Şeriklerin Seri Muhakeme Usulünün Uygulanmasını Kabul Etmesi 35
F. Muhakeme Şartının Gerçekleşmiş Olması 39
G. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kararı Verilmemiş Olması 40
H. Şüphelide Yaş Küçüklüğü ve Akıl Hastalığı ile Sağır ve Dilsizlik Hallerinden Birinin Bulunmaması 41
IV. SERİ MUHAKEME USULÜNÜN UYGULANMASI 45
A. Genel Olarak 45
B. Bilgilendirme Safhası 47
C. Yaptırımın Belirlenmesi Safhası 51
1. Genel Olarak 51
2. TCK m.61’in Birinci Fıkrası Haricindeki Fıkraların Uygulanmaması 52
3. Yaptırımın Seçenek Yaptırımlara Çevrilmesi veya Ertelenmesi, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması ve Güvenlik Tedbirlerinin
Uygulanması 59
D. Teklif Safhası 69
1. Genel Olarak 69

10 İçindekiler
2. Teklif İçin Davet 69
3. Teklifin Yapılması. 69
4. Teklif ve Öncesindeki Bilgilendirmenin SEGBİS veya İstinabe Yoluyla Yapılması 71
5. Müdafiin Görevlendirilmesi 72
6. Şüphelinin Teklifi Reddi ve Kabulü Hallerinde Ne Şekilde Hareket Edileceği 75
E. Talep Safhası 77
F. İnceleme Safhası 79
1. Genel Olarak 79
2. Talepnamenin Eksikliklerin Giderilmesi Amacıyla Başsavcılığa Gönderilmesi (Talepnamenin İadesi) 85
3. Talepnamenin Reddedilmesi 87
G. Hüküm Kurulması Safhası 90
H. Kanun Yolu Safhası 95
V. SERİ MUHAKEME USULÜNE İLİŞKİN BELGE VE BEYANLARA ÖZGÜ DELİL DEĞERLENDİRME YASAĞI 102
VI. SERİ MUHAKEME USULÜ VE SUÇLARIN İÇTİMAI 103
A. Genel Olarak 103
B. Seri Muhakeme ve Bileşik Suç 103
C. Seri Muhakeme ve Zincirleme Suç 104
D. Seri Muhakeme ve Fikri İçtima 106
İKİNCİ BÖLÜM
BASİT YARGILAMA USULÜ
I. GENEL OLARAK 109
II. GEREKLİ KOŞULLARIN VARLIĞI HALİNDE BASİT YARGILAMA USULÜNE BAŞVURULMASININ İHTİYARİLİĞİ IŞIĞINDA KURUMUN HUKUKİ NİTELİĞİ 110
III. BASİT YARGILAMA USULÜNÜN UYGULANMA KOŞULLARI 113
A. Genel Olarak 113
B. Kovuşturmaya Geçilmiş Olması 113
C. Uyuşmazlığın Asliye Ceza Mahkemesinin Görev Alanında Yer Alması 115
D. Muhakeme Konusu Fiilin Oluşturduğu Suçun Basit Yargılama Usulüne
Tabi Olması 116
E. Mahkemenin Dosya İçeriğinden Vicdani Kanaate Ulaşmış Olması 122
1. Genel Olarak 122
2. Vicdani Kanaat Kavramı 122
3. Basit Yargılamada Vicdani Kanaatin Oluşumu 126

İçindekiler 11
F. Suçun Basit Yargılama Usulüne Tabi Olmayan Bir Başka Suçla Birlikte İşlenmemiş Olması 127
G. Suçun Takibinin İzne veya Talebe Bağlı Olmaması. 129
1. Genel Olarak 129
2. İzin ve Talep Kavramları 131
H. Suçun Takibinin İzin ve Talep Dışında Tabi Olduğu Muhakeme Şartının Gerçekleşmiş Olması 133
I. Sanıkta Yaş Küçüklüğü ve Akıl Hastalığı ile Sağır ve Dilsizlik Hallerinden
Birinin Bulunmaması 134
IV. BASİT YARGILAMA USULÜNÜN UYGULANMASI 139
A. Genel Olarak 139
B. Ön Değerlendirme Safhası 139
C. Tebligat ve Beyanların Toplanması Safhası 141
1. Genel Olarak 141
2. Mahkemenin İlgililere Tebligat Göndermesi Vicdani Kanaate Ulaştığını Göstermesi Bakımından İhsas-ı Rey Olarak
Değerlendirilebilir Mi? 144
D. Değerlendirme Safhası. 147
E. Suçluluğa Kanaat Getirilmesi Durumunda Yaptırımın Belirlenmesi Safhası. 148
F. Hükmün Verilmesi Safhası 157
V. UYGULAMAYA BAŞLANDIKTAN SONRA BASİT YARGILAMA USULÜNDEN VAZGEÇİLMESİ 162
VI. İTİRAZ ÜZERİNE GENEL ESASLARA GÖRE YARGILAMA YAPILMASI 164
A. Genel Olarak 164
B. İtiraz Başvurusunun Usulden İncelenmesi 167
C. İtiraz Üzerine Genel Muhakeme Usulüne Göre Yapılacak Muhakemenin Basit Yargılama Usulü Sonunda Hüküm Veren Mahkeme Tarafından
Yapılmasının Eleştirisi 170
D. İtiraz Üzerine Yapılacak Yargılamada Sanığın Sorgusu Yapılmadan Mahkumiyet Kararı Verilebilmesi 171
E. Mahkemenin İtiraz Sonrası Yapacağı Yargılamada, Önceki Hükmüyle Bağlı Olmaması 176
F. Sanık Dışındaki Diğer Kişilerin İtirazı Sonrası Yapılacak Yargılama Sonunda Verilecek Hükümde Sanık Hakkında Basit Yargılama Usulünde Uygulanan İndirimin Korunması 177
G. Duruşma Öncesinde İtirazdan Vazgeçilmesi 181
H. İtiraz Üzerine Verilen Hükmün Diğer Sanıklara Sirayeti 182
1. Genel Olarak 182

12 İçindekiler
2. Hükmün Sanık Lehine Olması 183
3. Hükmün Diğer Sanıklara Uygulanma Olanağının Bulunması 184
VII. İTİRAZ ÜZERİNE YAPILAN YARGILAMA SONUCU VERİLEN HÜKME KARŞI BAŞVURULACAK KANUN YOLU 185

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SERİ MUHAKEME VE BASİT YARGILAMA USULLERİNİN
ADİL YARGILANMA HAKKI VE DİĞER BAZI ANAYASAL İLKELER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
I. GENEL OLARAK 187
II. ADİL YARGILANMA HAKKINA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER 188
A. Genel Olarak 188
B. Adil Yargılanma Hakkının Gerekleri 193
1. Genel Olarak 193
2. AİHS m.6/3 ve m.6/2 Kapsamındaki Alt Haklar 195
3. AİHS m.6/1 Kapsamındaki Alt Haklar 208
III. MAHKEMELERİN İŞ YÜKÜNE İLİŞKİN SORUNLAR KARŞISINDA ALTERNATİF
ÇÖZÜM YOLLARINDAN FAYDALANMA ZORUNLULUĞU 222
IV. AİHM İÇTİHATLARI IŞIĞINDA ALTERNATİF ÇÖZÜM YOLLARININ ADİL
YARGILANMA İLKESİNE AYKIRILIĞI SORUNU 224
A. Genel Olarak 224
B. Alternatif Çözüm Yolunun İsnat Altındaki Kimsenin Adil Yargılanma
Hakkını İhlal Etmemiş Kabul Edilmesi İçin Aranan Koşullar 226
V. SERİ MUHAKEME VE BASİT YARGILAMA USULLERİNE İLİŞKİN ADİL YARGILANMA HAKKI VE DİĞER BAZI ANAYASAL İLKELER BAKIMINDAN TESPİT
EDİLEN SORUNLAR 231
A. Genel Olarak 231
B. Seri Muhakeme Bakımından Sorunlu Olan Hususlar 232
C. Basit Yargılama Usulüne İlişkin Değerlendirme 239
EKLER 243
I. SERİ MUHAKEME VE BASİT YARGILAMAYA İLİŞKİN CMK HÜKÜMLERİ 243
II. SERİ MUHAKEME YÖNETMELİĞİ 247
III. BASİT YARGILAMAYA İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARI 258
KAYNAKÇA 267

 

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
70,00   
70,00   
2
35,00   
70,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
70,00   
70,00   
2
35,00   
70,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
70,00   
70,00   
2
35,00   
70,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
70,00   
70,00   
2
35,00   
70,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
70,00   
70,00   
2
35,00   
70,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
70,00   
70,00   
2
   
   
Kapat