100 Soruda Hükümet Sistemleri Hakan Özdemir

100 Soruda Hükümet Sistemleri


Basım Tarihi
2018-11
Sayfa Sayısı
154
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750251696
Boyut
16x24
Baskı
126,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 26 puan kazanacaksınız)
   26

Doç. Dr. Hakan ÖZDEMİR

 

Konu Başlıkları
- Hükümet Sistemi ve Kuvvetler Ayrılığı
- Parlamenter Sistemin Özellikleri ve İşleyişi
- Birleşik Krallık'ın Hükümet Sistemi
- Almanya'nın Hükümet Sistemi
- Başkanlık Sisteminin İşleyişi ve Özellikleri
- ABD'nin Hükümet Sistemi
- Yarı Başkanlık Sisteminin İşleyişi ve Özellikleri
- Fransa'nın Hükümet Sistemi
- Meclis Hükümeti Sisteminin İşleyişi ve Özellikleri
- İsviçre'nin Hükümet Sistemi
- Türk Anayasalarında Hükümet Sistemleri
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 5
1. Hükümet Sistemi Nedir? 11
2. Kuvvetler Ayrılığı Nedir? 12
3. Parlamenter Sistem Nedir? Parlamenter Sistem Türleri Nelerdir? 14
4. Parlamenter Sistemin Özellikleri Nelerdir? 15
5. Parlamenter Sistemin Güçlü Yanları Nelerdir? 17
6. Parlamenter Sistemin Zayıf Yanları Nelerdir? 18
7. Rasyonelleştirilmiş Parlamentarizm Nedir? Rasyonelleştirilmiş Parlamentarizm Araçları Nelerdir? Rasyonelleştirilmiş Parlamentarizm Araçları, Parlamenter Sistemdeki Sorunları Gidermekte Yeterli midir? 21
8. Westminster Modeli Nedir? Westminster Modeli’nin Öğeleri Nelerdir? 23
9. Westminster Modelinin Prototiplerini Teşkil Eden Ülkeler Hangileridir? 27
10. Birleşik Krallık’ta Kraliçe Hüküm mü Sürer, Hüküm mü Eder? 28
11. Başbakanlık Hükümeti Nedir? Birleşik Krallık’ta Başbakanın Görev ve Yetkileri Nelerdir? 29
12. Birleşik Krallık’ta Hangi Hukuk Sistemi Uygulanmaktadır? Bu Hukuk Sisteminin Özellikleri Nelerdir? 30
13. Birleşik Krallık’ta Anayasa Yargısı Bulunmakta mıdır? Ya da Anayasa Yargısı Sistemi Hangi Organ Tarafından İşletilmektedir? 31
14. Birleşik Krallık’ta Hükümet Kimlerden Oluşmaktadır? 33
15. Soru Saati Nedir? 34
16. Kuzey İrlanda Sorunu Nedir? Kuzey İrlanda Sorunu Nasıl Çözüldü? 35
17. Alman Tipi Parlamentarizm Nedir? Alman Tipi Parlamentarizmin Öğeleri Nelerdir? 39
18. Almanya Bir Rasyonelleştirilmiş Parlamentarizm Örneği midir? 43
19. Yapıcı Güvensizlik Oyu Nedir? Nasıl İşletilir? 44
20. Almanya’da Hangi Hukuk Sistemi Uygulanmaktadır? Bu Hukuk Sisteminin Özellikleri Nelerdir? 45
21. Almanya’da Anayasa Yargısı Nasıl İşletilmektedir? 46
22. Westminster Modeli ile Alman Tipi Parlamentarizm Arasındaki Farklar Nelerdir? 47
23. Başkanlık Sistemi Nedir? 49
24. Başkanlık Sistemi, Adını Nereden Almıştır? 49
25. Başkanlık Sistemi Nasıl Ortaya Çıkmıştır? 50
26. Başkanlık Sisteminin Özellikleri Nelerdir? 51
27. Tek Tip Başkanlık Sisteminden Söz Edilebilir mi? Ya da Başkanlık Sisteminin Türleri Nelerdir? 52
28. Parlamenter Sistem ile Başkanlık Sistemi Arasındaki Farklar Nelerdir? 53
29. Başkanlık Sisteminin Güçlü Yanları Nelerdir? 56
30. Başkanlık Sisteminin Zayıf Yanları Nelerdir? 57
31. Başkanlık Sistemi Neden ABD ile Özdeşleşmiştir? 59
32. ABD Anayasasının Özellikleri Nelerdir? 59
33. ABD’de Başkan Nasıl Seçilmektedir? 60
34. ABD’de Başkan Yardımcısı Nasıl Seçilmektedir? Başkan Yardımcısı Ne İşe Yaramaktadır? 61
35. ABD’de Başkanlık Makamının Boşalması Durumunda Ne Olur? 62
36. ABD’de Başkanın Nüfuz ve Otoritesinin Kaynağı Nedir? 63
37. Başkanlık Sisteminin ABD’de Sağlıklı Bir Şekilde İşlemesini Kolaylaştıran Etmenler Nelerdir? 64
38. ABD’de Başkanın Yürütmeyle İlgili Yetkileri Nelerdir? 66
39. ABD’de Başkanın Yasamayla İlgili Yetkileri Nelerdir? 68
40. ABD’de Başkanın Yürütme Ofisi Hangi Birimlerden Oluşmaktadır? 70
41. ABD’de Kabinenin Özellikleri Nelerdir? Kabine Kimlerden Oluşmaktadır? 71
42. ABD’de Başkanı Frenleyen/Denetleyen Mekanizmalar Nelerdir? 72
43. ABD’de Başkanın Yasama Organına Karşı Siyasal Sorumluluğu Var mıdır? 73
44. ABD’de Başkanın Cezai Sorumluluğu Var mıdır? Başkanın Cezai Sorumluluğu (Impeachment) Nasıl İşletilmektedir? 74
45. ABD’de Anayasa Yargısı Sistemi Nasıl işletilmektedir? ABD Yüce Mahkemesi Nasıl Bir Yapı ve İşleyişe Haizdir? 75
46. ABD’de Hangi Seçim Sistemi Uygulanmaktadır? Bu Seçim Sisteminin Özellikleri Nelerdir? 76
47. ABD’de Hangi Parti Sistemi İşletilmektedir? Bu Parti Sisteminin Özellikleri Nelerdir? 77
48. ABD’de Kongre’ye Seçilmenin Şartları Nelerdir? 78
49. ABD’de Kongre Nasıl Bir Yapı ve İşleyişe Haizdir? 79
50. Temsilciler Meclisi’nin Kendine Özgü Yetkileri Nelerdir? 80
51. Senato’nun Kendine Özgü Yetkileri Nelerdir? 80
52. Aralıklı (Dönüşümlü) Başkanlık Sistemi Nedir? Özellikleri Nelerdir? 81
53. Başkanlık Sisteminin Latin Amerika Ülkelerindeki Başarısızlığının Nedenleri Nelerdir? 82
54. Yarı Başkanlık Sistemi Nedir? 83
55. Yarı Başkanlık Sisteminin Özellikleri Nelerdir? 84
56. Yarı Başkanlık Sistemi Nasıl Bir Tarihi Seyir İzlemiştir? 84
57. Tek Tip Yarı Başkanlık Sisteminden Söz Edilebilir mi? Ya da Yarı Başkanlık Sisteminin Türleri Nelerdir? 86
58. Yarı Başkanlık Sisteminin Prototipini Hangi Ülke Teşkil Etmektedir? 86
59. Yarı Başkanlık Sisteminin Güçlü Yanları Nelerdir? 87
60. Yarı Başkanlık Sisteminin Zayıf Yanları Nelerdir? 88
61. Yarı Başkanlık Sisteminin Başkanlık Sisteminden Farkları Nelerdir? 89
62. Fransa’da Cumhurbaşkanı Nasıl Seçilmektedir? 89
63. Fransa’da Cumhurbaşkanının Yetkileri Kaç Öbekte Toplanmaktadır? 90
64. Fransa’da Cumhurbaşkanının Yürütmeye İlişkin Yetkileri Nelerdir? 91
65. Fransa’da Cumhurbaşkanının Yasamaya İlişkin Yetkileri Nelerdir? 91
66. Fransa’da Cumhurbaşkanı Görevden Alınabilir mi? 92
67. Fransa’da Hükümet Kimlerden Oluşmaktadır? 93
68. Fransa’da Hangi Seçim ve Parti Sistemi Uygulanmaktadır? 93
69. Fransa’da Parlamento Nasıl Bir Yapıya Haizdir? 95
70. Fransa’da Parlamento Nasıl Bir İşleyişe Haizdir? 96
71. Fransız Anayasa Yargısı Sisteminin (ve Anayasa Konseyi’nin) Diğerlerinden Farkı Nedir? 97
72. Fransa’da Anayasa Yargısı Nasıl İşletilmektedir? 98
73. Cumhuriyet Adalet Divanı Nedir? Nasıl Bir İşleyişe Haizdir? 99
74. Meclis Hükümeti Sistemi (Konvansiyonel Sistem) Nedir? 100
75. Demokratik Hükümet Sistemleri İçinde Meclis Hükümeti Sisteminin Anayasacılar ve Siyaset Bilimciler Tarafından Az İşlenmesinin Nedenleri Nelerdir? 100
76. Meclis Hükümeti Sistemi İlk Kez Nerede Uygulanmıştır? 101
77. Meclis Hükümeti Sisteminin Uygulandığı Başlıca Ülkeler Hangileridir? 101
78. Meclis Hükümeti Sisteminin Özellikleri Nelerdir? 102
79. İsviçre Hükümet Sisteminin Özellikleri Nelerdir? 103
80. İsviçre’de Hangi Seçim Sistemi Uygulanmaktadır? Bu Seçim Sisteminin Özellikleri Nelerdir? 105
81. İsviçre’de Hangi Parti Sistemi Uygulanmaktadır? Bu Parti Sisteminin Özellikleri Nelerdir? 106
82. İsviçre’de Parlamento Nasıl Bir Yapı ve İşleyişe Haizdir? 107
83. İsviçre’de Yürütme Organı (Federal Konsey) Nasıl Bir Yapı ve İşleyişe Haizdir? 108
84. İsviçre Federal Mahkemesi Bir Anayasa Mahkemesi midir? 110
85. Türk Anayasa Tarihinde Hangi Anayasalar, Hangi Sebeplerle Bikameralizmi (Çift Kanatlı Parlamentoyu) Benimsemiştir? 110
86. Türkiye’de Anayasa Yargısı Nasıl İşletilmektedir? Anayasa Mahkemesi Nasıl Bir Yapı ve İşleyişe Haizdir? 112
87. Türkiye’de 1921 Anayasasında Hangi Hükümet Sistemi, Neden Benimsenmiştir? 115
88. Türkiye’de 1921 Anayasasından Sonraki Anayasalarda Hangi Hükümet Sistemi/Sistemleri Benimsenmiştir? 116
89. 2007 Anayasa Değişikliğiyle Getirilen Hükümet Sisteminin Barındırdığı Muhtemel Sakıncalar Nelerdir? 119
90. Anayasa Hukuku Literatüründe Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Adlı Bir Sistem Bulunmakta mıdır? Bu Adın Tercih Edilmesinin Gerekçeleri Nelerdir? 120
91. 6771 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la Getirilen Yenilikler Nelerdir? 121
92. ABD Başkanlık Sistemi ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Arasındaki Farklar Nelerdir? 124
93. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Cumhurbaşkanı Yardımcıları Nasıl Atanır? Cumhurbaşkanı Yardımcıları Ne İşe Yarar? Cumhurbaşkanı Yardımcılarının Cumhurbaşkanına Vekâlet Etmesi, Demokratik Meşruluk Bakımından Nasıl Değerlendirilir? 126
94. Cumhurbaşkanı Yardımcılarının Hukuki, Siyasi ve Cezai Sorumluluğu Var mıdır? 127
95. Türkiye’deki Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ile ABD’deki Başkan Yardımcılığı Arasındaki Farklar Nelerdir? 128
96. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Nedir, Ne İşe Yarar, Yargısal Olarak Nasıl Denetlenir? 128
97. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde TBMM’nin Sahip Olduğu Denetim Vasıtaları Nelerdir? 130
98. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Cumhurbaşkanının Olağanüstü Hale İlişkin yetkileri Nelerdir? Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Olağanüstü Hal Nasıl İlan Edilmektedir? 131
99. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Cumhurbaşkanlığı ile TBMM Seçimlerinin Aynı Günde Yapılmasının Sağlayacağı Getiri ve Götürüler Nelerdir? 133
100. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Cumhurbaşkanının Cezai Sorumluluğu Var mıdır? 133
Kaynakça 135
Kavramlar Dizini 151
Yazar Hakkında 155

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
26,00   
26,00   
2
13,00   
26,00   
3
8,67   
26,00   
4
6,50   
26,00   
5
5,46   
27,30   
6
4,59   
27,56   
7
3,97   
27,82   
8
3,51   
28,08   
9
3,15   
28,34   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
26,00   
26,00   
2
13,00   
26,00   
3
8,67   
26,00   
4
6,50   
26,00   
5
5,20   
26,00   
6
4,33   
26,00   
7
3,97   
27,82   
8
3,51   
28,08   
9
3,15   
28,34   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
26,00   
26,00   
2
13,00   
26,00   
3
8,67   
26,00   
4
6,50   
26,00   
5
5,46   
27,30   
6
4,59   
27,56   
7
3,97   
27,82   
8
3,51   
28,08   
9
3,15   
28,34   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
26,00   
26,00   
2
13,00   
26,00   
3
8,67   
26,00   
4
6,50   
26,00   
5
5,20   
26,00   
6
4,33   
26,00   
7
3,97   
27,82   
8
3,51   
28,08   
9
3,15   
28,34   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
26,00   
26,00   
2
13,00   
26,00   
3
8,67   
26,00   
4
6,50   
26,00   
5
5,46   
27,30   
6
4,59   
27,56   
7
3,97   
27,82   
8
3,51   
28,08   
9
3,15   
28,34   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
26,00   
26,00   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat