Taşıyanın Navlun Sözleşmesinden Sorumluluğu Hakan Şeker

Taşıyanın Navlun Sözleşmesinden Sorumluluğu


Basım Tarihi
2020-01
Sayfa Sayısı
125
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750258374
Boyut
16x24
Baskı
148,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 48 puan kazanacaksınız)
   48

Konu Başlıkları
- Navlun Sözleşmesinin Tanımı, Unsurları, Çeşitleri
- TTK Kapsamında Taşıyanın Sorumlu Olduğu Haller
- Taşıyanın Sorumluluğunun Sınırı
- Taşıyanın Mutlak Sorumsuzluk Halleri
La Haye, Hamburg ve Rotterdam Kuralları

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Özet  7
Kısaltmalar  13
Giriş  15
Birinci Bölüm
NAVLUN SÖZLEŞMELERİ
1.1. NAVLUN SÖZLEŞMESİNİN TANIMI  19
1.2. NAVLUN SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI  21
1.2.1. Taşıma Taahhüdü  21
1.2.2. Eşya Taşınması  22
1.2.3. Taşımanın Deniz Yolu ile Yapılması  23
1.2.4. Taşıma Taahhüdünün Gemi ile Gerçekleştirilmesi  24
1.2.5. Taşıyanın Eşyaya Zilyet Olması  25
1.2.6. Navlun  26
1.3. NAVLUN SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ  27
1.4. NAVLUN SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI VE İLGİLİ KİŞİLER  28
1.4.1. Navlun Sözleşmesinin Tarafları  28
1.4.1.1. Taşıyan (Carrier)  28
1.4.1.2. Taşıtan (Shipper)  29
1.4.2. Navlun Sözleşmesinin İlgili Kişileri  30
1.4.2.1. Yükleten  30
1.4.2.1. Gönderilen  31
1.5. NAVLUN SÖZLEŞMESİNİN ÇEŞİTLERİ  31
1.5.1. Kırkambar Sözleşmesi  33
1.5.2. Çarter Sözleşmesi  34
1.5.2.1. Tam Çarter Sözleşmesi  34
1.5.2.2. Kısmi Çarter Sözleşmesi  35
1.5.2.3. Sefer/Yolculuk Çarteri (Voyage Charter) Sözleşmesi  35
1.5.2.3.1. Mürekkep Yolculuk Sözleşmesi  36
1.5.2.3.2. Miktar Sözleşmesi  36
1.5.2.4. Zaman Çarteri (Time Charter)  37
1.5.2.4.1. Önemli Klozlar  39
İkinci Bölüm
TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA
TAŞIYANIN SORUMLULUĞU
2.1. GENEL OLARAK  41
2.2. TAŞIYANIN SORUMLU OLDUĞU HALLER  43
2.2.1. Taşıyanın, Gemiyi Denize, Yola ve Yüke Elverişli Bulundurma Yükümlülüğü  43
2.2.2. Yükün Zayi Olması veya Hasara Uğraması Sebebi ile Sorumluluk  48
2.2.3. Taşıyanın Eşyayı Geç Tesliminden Doğan Sorumluluğu  50
2.2.4. Yükün Belirlenmiş Gemiden Başka Bir gemiye Yüklenmesi Nedeniyle Sorumluluk  52
2.2.5. Yükün Güvertede Taşınmasından Doğan Sorumluluk  52
2.2.6. Rotadan Haksız Sapmadan Doğan Sorumluluk  54
2.3. TAŞIYANIN SORUMLULUĞUN SINIRI  55
2.3.1. Eşyanın Zıya ve Hasarında Sorumluluğun Sınırı  55
2.3.2. Eşyanın Geç Teslim Edilmesi Halinde Sorumluluk Sınırı  59
2.3.3. Taşıyanın Sınırlı Sorumluluktan Yararlanma Hakkının Kaybedilmesi  60
2.4. TAŞIYANIN SORUMLULUĞUN EMREDİCİ NİTELİĞİ VE İSTİSNALARI  61
2.4.1. Taşıyanın Sorumluluğunun Emredici Nitelikte Olduğu Hükümler  62
2.4.2. Emredici Hükümlerin İstisnaları  63
2.4.2.1. Canlı Hayvan Taşımaları  63
2.4.2.2. Güverte Yükü  64
2.4.2.3. Mutat Ticari Taşıma İşlerinden Olmayan Taşımalar  64
2.4.2.4. Taşımanın Yüklemeden Önce ve Boşaltmadan Sonraki Aşamaları  65
2.4.2.5. Müşterek Avaryaya İlişkin Anlaşmalar  65
2.5. TAŞIYANIN MUTLAK SORUMSUZLUK HALLERİ  66
2.5.1. Teknik Kusur ve Yangın  66
2.5.1.1. Geminin Sevki ve Başkaca Teknik Yönetimi  67
2.5.1.2. Yangın  70
2.5.2. Denizde Kurtarma  72
2.5.3. Rotadan Haklı Sapma  73
2.5.4. Eşyanın Cins veya Değerinin Kasıtlı Olarak Yanlış Bildirilmesi  74
2.6. TAŞIYANIN MUHTEMEL SORUMSUZLUK HALLERİ  76
2.6.1. Denizin veya Geminin İşletilmesine Elverişli Diğer Suların Tehlike ve Kazaları  77
2.6.2. Harp Olayları, Karışıklık ve Ayaklanmalar, Kamu Düşmanlarının Hareketleri, Yetkili Makamların Emirleri veya Karantina Sınırlamaları  78
2.6.3. Mahkemelerin El Koyma Kararları  79
2.6.4. Grev, Lokavt ve Diğer Çalışma Engelleri  80
2.6.5. Yükleten, Taşıtan ve Eşyanın Maliki ile Bunların Temsilcilerinin ve Adamlarının Fiil veya İhmalleri  80
2.6.6. Hacim veya Tartı İtibarıyla Kendiliğinden Eksilme (Fire) veya Eşyanın Gizli Ayıpları ya da Eşyanın Kendisine Özgü Doğal Cins ve Niteliği  80
2.6.7. Ambalajın Yetersizliği  81
2.6.8. İşaretlerin Yetersizliği  82
2.7. TAŞIMA İCRASININ FİİLİ TAŞIYANA BIRAKILMASI DURUMUNDA TAŞIYANIN VE FİİLİ TAŞIYANIN SORUMLULUĞU  83
2.7.1. Taşıyanın Sorumluluğu  84
2.7.2. Fiili Taşıyanın Sorumluluğu  84
2.8. TAZMİNAT TALEBİNİN İLERİ SÜRÜLEBİLECEĞİ SÜRE  85
2.9. TAŞIYANIN AKİT DIŞI SORUMLULUĞU  87
Üçüncü Bölüm
ULUSLARARASI KONVASİYONLARA GÖRE
TAŞIYANIN SORUMLULUĞU
3.1. ULUSLARARASI KONVANSİYONLARIN ORTAYA ÇIKIŞI  89
3.2. LA HAYE – LA HAYE/VİSBY KURALLARINDA TAŞIYANIN SORUMLULUĞU  93
3.2.1. Taşıyanın Gemiyi Denize, Yola ve Yüke Elverişli Tutma Yükümlülüğü ve Sorumluluğu  93
3.2.2. Taşıyanın Yüke Özen Gösterme Yükümlülüğü ve Sorumluluğu  94
3.2.3. Taşıyanın Yükün Zayi Olması veya Hasara Uğramasından Doğan Zararlardan Sorumluluğu  95
3.2.4. Taşıyanın Sorumluluğuna ilişkin Diğer Hükümler  97
3.2.5. Taşıyanın Sorumluluğun Sınırlandırılması  97
3.2.6. Taşıyanın Sorumluğu Sınırlandırma Hakkının Kaybı  98
3.3. 1978 HAMBURG KURALLARINDA TAŞIYANIN SORUMLULUĞU  98
3.3.1. Taşıyanın Yükün Zayi Olması, Hasara Uğraması veya Geç Tesliminden Sorumluluğu  99
3.3.2. Sorumluluğun Özel Olarak Düzenlendiği Haller  100
3.3.2.1. Yangın  101
3.3.2.2. Canlı Hayvan  101
3.3.2.3. Güverte Yükü  101
3.3.2.4. Can ve Mal Kurtarma  102
3.3.3. Sorumluluğun Sınırlandırılması  102
3.3.4. Sorumluluk Sınırlandırılma Hakkının Kaybı  103
3.4. ROTTERDAM KURALLARINDA TAŞIYANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE SORUMLULUĞU  103
3.4.1. Taşıyanın Yükümlülükleri  104
3.4.1.1. Taşıyanın Taşıma ve Yükü Teslim Etme Yükümlülüğü  104
3.4.1.2. Taşıyanın Yüke Özen ve Dikkat Gösterme Yükümlülüğü  104
3.4.1.3. Taşıyanın Gemiyi Denize, Yola ve Yüke Elverişli Bulundurma Yükümlülüğü  105
3.4.1.4. Taşıyanın Tehlike Arz edebilecek Yükler Bakımından Ortaya Çıkan Yükümlülüğü  105
3.4.1.5. Taşıyanın Müşterek Avarya Bakımından Yükümlülüğü  106
3.4.2. Taşıyanın Sorumlulukları  106
3.4.2.1. Yükün Zıya, Hasar ya da Gecikmeye Uğraması Halinde Taşıyanın Sorumluluğu  106
3.4.2.2. Taşıyanın Sorumluluktan Kurtulması  107
3.4.2.3. Taşıyanın Sorumsuzluğunun İstisnaları  109
3.4.2.4. Özel Olarak Düzenlenen Sorumluluk Halleri  110
3.4.2.5. Rotadan Sapma  110
3.4.2.6. Taşıyanın Sorumluluğunun Sınırlandırılması  111
3.4.2.7. Sorumluluğun Sınırlandırma Hakkının Kaybı  112
Sonuç  115
Kaynakça  121
Kavramlar Dizini  127
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
48,00   
48,00   
2
24,00   
48,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
48,00   
48,00   
2
24,00   
48,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
48,00   
48,00   
2
24,00   
48,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
48,00   
48,00   
2
24,00   
48,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
48,00   
48,00   
2
24,00   
48,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
48,00   
48,00   
2
   
   
Kapat