Karşılıksız Çek Suçu Ve İnfazın Durdurulması Süreci Halil ÇİFTÇİ

7226 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler BağlamındaKarşılıksız Çek Suçu Ve İnfazın Durdurulması Süreci


Basım Tarihi
2020-05
Sayfa Sayısı
225
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786257088190
Boyut
16x24
Baskı
165,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 65 puan kazanacaksınız)
   65

Konu Başlıkları
- Çekle İlgili Temel Bilgiler
- Karşılıksız Çek Keşide Etme Suçu
- Suçun Unsurları ve Yargılama Usulü
- İnfaz İşlemleri
- 7226 S. Kanun Bağlamında İnfazın Durdurulması
- İnfazın Durdurulmasının Şartları ve Sonuçları
- Usul Kuralları
- Uygulama Örnekleri
İlgili Mevzuat

 

 

 

 

ÖNSÖZ VII
İÇİNDEKİLER IX
BİRİNCİ BÖLÜM
ÇEK ve ÇEKİN UNSURLARI
I. ÇEK KAVRAMI 1
II. ÇEKİN UNSURLARI 2
A) Türk Ticaret Kanunu Bağlamında Çekin Unsurları 2
1. Mutlak Zorunlu Unsurlar 2
a) Çek Kelimesi 2
b) Belirli Bir Bedelin Kayıtsız Şartsız Havalesi 2
c) Muhatabın (Ödeyecek Kimsenin) Unvanı 3
d) Keşidecinin İmzası 3
e) Keşide (Düzenlenme) Tarihi 4
f) Banka Tarafından Verilen Seri Numarası 4
g) Karekod 5
2. Alternatifli Zorunlu Unsurlar 6
a) Keşide (Düzenlenme) Yeri 6
b) Ödeme Yeri 9
B) Çek Kanunu’nda Yer Alan Yardımcı Unsurlar 10
C) Çeke Konulabilecek İhtiyari Kayıtlar 11
D) Çeke Konulamayacak Kayıtlar 11
1. Çek Vasfını Etkilemeyen Kayıtlar 12
2. Çek Vasfını Etkileyen Kayıtlar 12

İKİNCİ BÖLÜM
ÇEKTE VADE (İLERİ TARİHLİ ÇEK)
SORUNU, ÇEKİN İBRAZI ve ÇEK TÜRLERİ

I. ÇEKTE VADE (İLERİ TARİHLİ ÇEK) SORUNU 15
II. ÇEKİN İBRAZI 16
A) İbraz Kavramı ve Hukukî Niteliği 16
B) İbraz Süreleri 17
C) İbrazın Sonuçları 19
III. ÇEK TÜRLERİ 20
A) Genel Olarak 20
B) Tacir Çekleri 21
C) Tacir Olmayan Kişilere Verilecek Çekler 21
D) Hamiline Çeklerin Şekli 21
1. Tacir Hamiline Çeklerde 21
2. Tacir Olmayan Kişi Hamiline Çeklerde 21
E) Diğer Çek Türleri 21


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÇEKİN TEDAVÜLÜ, ÖDENMESİ, ÇEKTEN CAYMA ve AVAL

I. ÇEKİN TEDAVÜLÜ 25
A) Emre Yazılı Çekin Devri 25
B) Nama Yazılı Çekin Devri 27
C) Hamile Yazılı Çekin Devri 27
II. ÇEKİN ÖDENMESİ 28
A) Ödenme Zamanı ve Ödenme Türleri 28
B) Muhatabın Ödeme Yükümlülüğünün Kapsamı 30
C) Ödeme Kapsamında Yapılacak İşlemler 31
1. Bankanın İnceleyeceği Hususlar 31
2. Kimlik ve Vergi Kimlik Bilgilerinin Tespiti 32

3. Çek Bedelinin Ödenmesi 33
III. ÇEKTEN CAYMA 33
IV. AVAL 33
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
KARŞILIKSIZ ÇEK SUÇU
I. KARŞILIKSIZ ÇEK KAVRAMI 35
II. SUÇUN KONUSU 36
III. SUÇUN UNSURLARI 36
A) Suçun Maddi Unsuru 36
B) Suçun Manevi Unsuru 47
IV. SUÇUN FAİLİ ve MAĞDURU 48
A) Suçun Faili 48
1. Hesap Sahibinin Gerçek Kişi Olması 48
2. Hesap Sahibinin Tüzel Kişi Olması 49
B) Suçun Mağduru 50
V. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 50
A) Teşebbüs 50
B) İştirak 51
C) İçtima 51
VI. SUÇUN YAPTIRIMI 52
A) Adli Para Cezası 52
B) Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı 55
1. Güvenlik Tedbiri Olarak 55
2. Koruma Tedbiri Olarak 56
3. Yasak Kararı Sonrası Yapılacak İşlemler 57
3. Yasağın Ortadan Kalkması 58
a) Etkin Pişmanlık Nedeniyle Yasağın Kalkması 58
b) Şikâyetten Vazgeçme Nedeniyle Yasağın Kalkması 59
c) Belirli Bir Sürenin Geçmesi Üzerine Yasağın Kalkması 59

BEŞİNCİ BÖLÜM
YARGILAMA USULÜ
I. DAVANIN AÇILMASI 61
A) Şikâyet 61
1. Şikâyet Hakkı Sahibi 61
2. Şikâyet Süresi 63
3. Şikâyet Hakkının Kullanılması Usulü 65
B) Görevli ve Yetkili Mahkeme 67
II. YARGILAMANIN YÜRÜTÜLMESİ 69
III. KARAR VERİLMESİ 73
A) Genel Olarak 73
B) Mahkumiyet Kararı 73
C) Beraat Kararı 73
D) Düşme Kararı 75
1. Şikâyetten Vazgeçme 75
2. Yetkisiz Kimse Tarafından Şikâyette Bulunulması 75
3. Çekin Karşılıksız Kısmının Faiziyle Ödenmesi 76
4. Şikâyet Süresinin geçirilmesi 76
5. Sanığın Ölümü 77
6. Müştekinin Mazeretsiz Olarak Duruşmaya Katılmaması 77
7. Zamanaşımı 78
E) Davanın Reddi Kararı 79
IV. YARGILAMA GİDERLERİ 79
V. KANUN YOLLARI 81


ALTINCI BÖLÜM
CEZANIN İNFAZI ve
İNFAZIN DURDURULMASI SÜRECİ
I. CEZANIN İNFAZI 83
A) Genel Olarak 83
B) Adli Para Cezasına İlişkin İlamların İnfazı 85

1. Ödeme Emri Çıkarılması 85
2. Ödeme Emrinin Tebliği ve Uygulamada Adlî Para Cezasını
Ödeme Usulü 88
3. Ödeme Emrine Uyulmaması (Paranın Süresinde Yatırılmaması)
Durumu 89
4. Yakalama Emri Düzenlenmesi 90
II. İNFAZIN DURDURULMASI SÜRECİ 91
A) Genel Olarak 91
B) İnfazın Durdurulması Şartları 92
C) İnfaz Durdurma Kararı ve Karar Örneği 92
D) İnfaz Durdurma Kararı Sonrasına İlişkin Süreç 96
1. Çekin Karşılıksız Kalan Kısmının Ödenmesi 96
a) Üç Ay İçinde Karşılıksız Kalan Kısmın Onda Birinin Ödenmesi 96
b) Kalan Kısmın Onbeş Taksitte Ödenmesi 97
c) “Çek Bedelinin Ödenmeyen Kısmı” Kavramı
d) Ödenmeyen Bedelin Ferileri İle, Ödenen Taksitlerin Mahsup
Edileceği Kısma Dair Değerlendirme 99
2. 24/03/2020’den Önce İşlenip Henüz Karar Verilmemiş veya Verilmekle Birlikte Kesinleşmemiş Olan Hükümlerde Durum 101
3. Zamanaşımı 104
ÖNEMLİ YARGI KARARLARININ TAM METNİ 105
DİLEKÇE, TENSİP ve
KARAR ÖRNEKLERİ
I. ŞİKAYET DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ 171
A) Tek çek yaprağı/çek hesabı sahibi gerçek kişi 171
B) Tek yaprak şikâyeti/çek hesabı sahibi gerçek kişi 172
C) Şirket yetkilisini şikâyet 173
D) Birden fazla çek yaprağı 174
E) Şirket yetkililerini şikâyet 175
II. TENSİP ZAPTI ÖRNEKLERİ 177
A) Tensip zaptı/şirket çeki 177
B) Tensip zaptı/şahıs çeki 178
III. MAHKUMİYET KARARI ÖRNEKLERİ 182

A) Mahkumiyet kararı/tek çek yaprağı 182
B) Mahkumiyet/birden fazla çek yaprağı 185
IV. BERAAT KARARI ÖRNEKLERİ 189
A) Beraat kararı/şirket yetkilisi olmama hali 189
B) Şirket yetkilisini belirtmeme/beraat 191
C) Beraat kararı/karşılıksızdır işlemi yapılamaması nedeniyle 192
V. DÜŞME KARARI ÖRNEKLERİ 195
A) Şikâyet hakkının yokluğu BAM düşme kararı 195
B) Süreyi kaçırma-şikâyet hakkının düşürülmesi kararı 197
C) Ödeme nedeniyle düşme kararı 199
D) Duruşmaya gelmeme/şikâyet hakkının düşürülmesi 201
E) Düşme kararı/şikâyetten vazgeçme nedeniyle 203
ÇEK KANUNU 205
KAYNAKÇA 217
KAVRAM İNDEKSİ 219

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
65,00   
65,00   
2
32,50   
65,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
65,00   
65,00   
2
32,50   
65,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
65,00   
65,00   
2
32,50   
65,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
65,00   
65,00   
2
32,50   
65,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
65,00   
65,00   
2
32,50   
65,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
65,00   
65,00   
2
   
   
Kapat