Genel Kolluk Disiplin Rejimi Harun Yılmaz

7068 Sayılı Kanundan HareketleGenel Kolluk Disiplin Rejimi


Basım Tarihi
2022-04
Sayfa Sayısı
290
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
İstanbul
Stok Kodu
9786254321672
Boyut
16x24
Baskı
1165,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 165 puan kazanacaksınız)
   165

Dr. Öğr. Üyesi Harun Yılmaz

 

Genel kolluk, kamu düzeninin tesis ve temini amacıyla kurulup örgütlenmiş kolluktur. Genel kolluğun yapısında ortaya çıkarılıp, faaliyetlerine hakim kılınması gereken başlıca özellik ise, disiplindir. Genel kolluğun iç düzeninin sağlanması neticesinde yürütülen hizmetlere hukuka uygunluk, etkinlik ve verimliliğin hakim kılınabilmesinin ön şartı olarak disiplin, hukuki düzenlemelere konu olmaktadır. Bu bağlamda genel kolluk disiplin rejiminin özellikle yasal temelinin oluşturulması, hukuk devleti, hukuki güvenlik ve kanunilik ilkeleri uyarınca zorunluluk arz etmektedir. Zira başta Anayasa'da kaynağını bulduğu üzere, kamu görevlilerinin "diğer özlük işlerinden" olan tabi oldukları disiplin kurallarının kanunla düzenlenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda genel kolluğa ilişkin disiplin rejimini belirleyen temel hukuki düzenleme, 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun (Genel Kolluk Disiplin Kanunu)' dur. Söz konusu Kanun ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline ilişkin disiplinsizlik halleri ve cezaları, disiplin amirleri ve kurullarının görev ve yetkileri, disiplin soruşturma usulü ile diğer ilgili hususlar düzenlenmiştir. Sayılan genel kolluk teşkilatları yanında, bunlara yardımcı olmak üzere faaliyet yürüten çarşı ve mahalle bekçileri de ilgili hüküm ile Kanun kapsamına alınmıştır. Çalışmada, genel kolluk disiplin rejiminin temel kavram ve kurumları, genel kolluk disiplin rejimine özgü disiplinsizlik halleri ve disiplin cezaları ile genel kolluk disiplin sürecinin usul ve esasları, yargı kararlarından örneklerle ele alınmıştır.(ARKA KAPAKTAN)


İÇİNDEKİLER
GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL KOLLUK DİSİPLİN REJİMİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAM VE KURUMLAR
I. İDARENİN KOLLUK FAALİYETLERİ
A. Genel Olarak İdarenin Kolluk Faaliyetleri
B. Kolluk Türleri ve Özellikleri
C. İdari Kolluk Türleri Olarak Genel Kolluk Özel Kolluk
1. Genel Kolluk Özel Kolluk Ayrımı
2. Genel Kolluk Teşkilatının Yapısı
II. DİSİPLİN HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI
A. Disiplin ve Disiplin Hukuku
B. Disiplin Suçu ve Disiplin Cezası
III. GENEL KOLLUK DİSİPLİN REJİMİ
A. Genel Kolluk Disiplin İlişkisi
B. Genel Kolluk Disiplin Rejiminin Düzenlenmesi: 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Kanunu
1. Kanunun Tarihsel Gelişimi ve Kapsamı
2. Kanunun Geçiş Hükümlerinin Değerlendirilmesi
3. Kanunun Temel Kavram ve Kurumları
İKİNCİ BÖLÜM
GENEL KOLLUK DİSİPLİN REJİMİNE ÖZGÜ DİSİPLİNSİZLİK HALLERİ VE DİSİPLİN CEZALARI
I. GENEL KOLLUK DİSİPLİN REJİMİNE İLİŞKİN TEMEL İLKELER
A. Disiplin Cezasını Gerektiren Fiillerin ve Disiplin Cezalarının Niteliği
1. Genel Kolluk Disiplin Rejiminde Manevi Unsur
2. Aynı Fiilden Dolayı Birden Fazla Ceza Verilememesi
3. Birden Fazla Disiplinsizlik Oluşturan Bir Fiilden Dolayı En Ağır Disiplin Cezasının Verilmesi
4. Fiilin Başka Kanunlarda İdari Yaptırıma Bağlanmış Olmasının GKDK Kapsamında Disiplin Cezası Verilmesini Engellememesi
B. Disiplin Soruşturmasının Adli Soruşturma ve Kovuşturma İle İlişkisi
C. Disiplin Cezalarının Uygulanmasında Takdir Hakkı
II. GENEL KOLLUK DİSİPLİNSİZLİK HALLERİ VE DİSİPLİN CEZALARI
A. Disiplin Cezası Gerektiren Fiiller
1. Uyarma Cezasını Gerektiren Fiiller
2. Kınama Cezasını Gerektiren Fiiller
3. Aylıktan Kesme Cezasını Gerektiren Fiiller
4. Kısa Süreli Durdurma Cezasını Gerektiren Fiiller
5. Uzun Süreli Durdurma Cezasını Gerektiren Fiiller
6. Meslekten Çıkarma Cezasını Gerektiren Fiiller
7. Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezasını Gerektiren Fiiller
B. Disiplinsizlik Halleri ve Disiplin Cezalarına İlişkin Özel Durumlar
1. Ağırlaştırıcı Nedenler
2. Geçici Olarak Kontrol Altına Alma
3. Disiplin Ceza Puanına Bağlı Olarak Meslekten Çıkarma Cezası Verilmesi
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
GENEL KOLLUK DİSİPLİN SÜRECİNİN USUL VE ESASLARI
I. GENEL KOLLUK DİSİPLİN SÜRECİ
A. Disiplinsizliğin Öğrenilmesi
B. Disiplin Soruşturmasının Açılması
1. Disiplin Soruşturması Açmaya Yetkili Makamlar
2. Disiplin Soruşturmasında Soruşturmacı Görevlendirilmesi
3. Disiplin Soruşturmacısının Yetkileri
4. Disiplin Soruşturmasında Delil ve İspat Meselesi
C. Disiplin Sürecinin Tamamlanması
1. Disiplin Soruşturmasının Ardından Karar Safhası: Disiplin Amirleri ve Disiplin Kurulları
2. Disiplin Amirleri ve Disiplin Kurullarınca Verilecek Disiplin Cezaları
3. Disiplin Soruşturmasının Ardından Verilecek Kararlar ve Disiplin Kurullarınca Verilen Kararların Kesinleşmesi
II. GENEL KOLLUK DİSİPLİN SÜRECİNE İLİŞKİN DİĞER ÖNEMLİ HUSUSLAR
A. Kurumların En Üst Amirleri Hakkında Soruşturma
B. Savunma Hakkı
C. Görevden Uzaklaştırma
D. Zamanaşımı
E. Disiplin Cezasına İtiraz ve Cezanın Kesinleşmesi
F. Disiplin Cezalarının Yargısal Denetimi
SONUÇ
EKLER (ÇİZELGELER)
KAYNAKÇA

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
165,00   
165,00   
2
82,50   
165,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
165,00   
165,00   
2
82,50   
165,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
165,00   
165,00   
2
82,50   
165,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
165,00   
165,00   
2
82,50   
165,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
165,00   
165,00   
2
   
   
Kapat