Sınırlı Ayni Haklar, Zilyetlik ve Tapu Sicili (Madde 779 - 1030) Hasan

Açıklamalı - İçtihatlı - ÖrnekliSınırlı Ayni Haklar, Zilyetlik ve Tapu Sicili (Madde 779 - 1030)7. Cilt - Türk Medeni Yasası ve Uygulaması


Basım Tarihi
2018-01
Sayfa Sayısı
713
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
İstanbul
Stok Kodu
9786053151760
Boyut
16x24
Baskı
1196,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 196 puan kazanacaksınız)
   196

Hasan ÖZKAN ( Em. İstanbul Hukuk Hakimi )

 

İçindekiler

 

Önsöz 4327

Kısaltmalar    4329

İçindekiler     4331

 

İkinci Kısım

Sınırlı Aynî Haklar

Birinci Bölüm

İrtifak Hakları Ve Taşınmaz Yükü

Birinci Ayırım

Taşınmaz Lehine İrtifak Hakkı

 1. Konusu 4351

Açıklama       4351

İçtihatlar        4352

 1. Kurulması Ve Sona Ermesi 4358
 2. Kurulması 4358
 3. Tescil 4358

Açıklama       4358

İçtihatlar        4359

 1. Sözleşme 4365

Açıklama       4365

İçtihatlar        4365

 1. Kendi Taşınmazı Üzerinde İrtifak Hakkı 4368

Açıklama       4368

Iı. Sona Ermesi         4369

 1. Genel Olarak 4369

Açıklama       4369

İçtihatlar        4369

 1. Her İki Taşınmaza Aynı Kimsenin Malik Olması 4371

Açıklama       4371

İçtihatlar        4371

 1. Mahkeme Kararı 4374

Açıklama       4374

İrtifak Hakkının Terkini Davası    4374

Örnekler        4375

İçtihatlar        4376

 1. Hükümleri 4380
 2. Kapsamı 4380
 3. Genel Olarak 4380

Açıklama       4380

İçtihatlar        4380

 1. Tescile Göre 4383

Açıklama       4383

 1. İhtiyaçların Değişmesi 4384

Açıklama       4384

 1. Özel Kanun Hükümleri Ve Yerel Âdet 4385

Açıklama       4385

Iı. Bakım Giderleri   4386

Açıklama       4386

İçtihatlar        4386

Iıı. Değişiklikler         4389

 1. İrtifak Hakkının İlişkin Olduğu Yerin Değiştirilmesi 4389

Açıklama       4389

İçtihatlar        4390

 1. Bölünme 4394
 2. Yararlanan Taşınmazın Bölünmesi 4394

Açıklama       4394

 1. Yüklü Taşınmazın Bölünmesi 4395

Açıklama       4395

İçtihatlar        4395

 

İkinci Ayırım

İntifa Hakkı Ve Diğer İrtifak Hakları

 1. İntifa Hakkı 4399
 2. Konusu 4399

Açıklama       4399

İçtihatlar        4399

Iı. Kurulması 4402

Açıklama       4402

İçtihatlar        4402

Iıı. Sona Ermesi        4406

 1. Sona Erme Sebepleri 4406

Açıklama       4406

İçtihatlar        4406

 1. Süresi 4408

Açıklama       4408

İçtihatlar        4408

 1. Harap Olma Veya Kamulaştırma 4410

Açıklama       4410

 1. Geri Verme 4411
 2. Yükümlülük 4411

Açıklama       4411

 1. Sorumluluk 4412

Açıklama       4412

 1. Giderler 4413

Açıklama       4413

 1. Zamanaşımı 4414

Açıklama       4414

Iv. İntifa Hakkının Hükümleri       4415

 1. İntifa Hakkı Sahibinin Hakları 4415
 2. Genel Olarak 4415

Açıklama       4415

İçtihatlar        4415

 1. Doğal Ürünler 4419

Açıklama       4419

 1. Faizler 4420

Açıklama       4420

 1. Hakkın Kullanılmasının Devri 4421

Açıklama       4421

İçtihatlar        4421

 1. Malikin Hakları 4423
 2. Gözetim 4423

Açıklama       4423

İçtihatlar        4423

 1. Güvence İsteme 4427

Açıklama       4427

İçtihatlar        4427

 1. Bağışlamada Güvence 4431

Açıklama       4431

 1. Güvence Verilmemesinin Sonuçları 4432

Açıklama       4432

İçtihatlar        4432

 1. Defter Tutma 4434

Açıklama       4434

 1. İntifa Hakkı Sahibinin Yükümlülükleri 4435
 2. Malın Korunması 4435

Açıklama       4435

 1. Bakım Ve İşletme Giderleri 4436

Açıklama       4436

 1. Malvarlığı İntifaında Borçların Faizi 4437

Açıklama       4437

 1. Sigorta Ettirme 4438

Açıklama       4438

 1. Özel Hâller 4439
 2. Taşınmazlar 4439
 3. Ürünler 4439

Açıklama       4439

 1. Özgülenme Yönü 4440

Açıklama       4440

 1. Ormanlar 4441

Açıklama       4441

 1. Tüketilebilen Ve Değeri Biçilen Şeyler 4442

Açıklama       4442

 1. Alacaklar 4443
 2. Yararlanmanın Kapsamı 4443

Açıklama       4443

 1. Ödeme Ve İşletme 4444

Açıklama       4444

 1. Devir İsteme Hakkı 4445

Açıklama       4445

 1. Oturma Hakkı 4446
 2. Genel Olarak 4446

Açıklama       4446

İçtihatlar        4446

Iı. Oturma Hakkının Kapsamı        4449

Açıklama       4449

Iıı. Giderler    4450

Açıklama       4450

 1. Üst Hakkı 4451
 2. Konu Ve Tapu Kütüğüne Kayıt 4451

Açıklama       4451

İçtihatlar        4451

Iı. İçerik Ve Kapsam            4454

Açıklama       4454

İçtihatlar        4454

Iıı. Sona Ermenin Sonuçları            4456

 1. Yapı Mülkiyetinin Malike Geçmesi 4456

Açıklama       4456

 1. Bedel 4457

Açıklama       4457

 1. Diğer Hükümler 4458

Açıklama       4458

Iv. Süresinden Önce Devir İstemi   4459

 1. Koşulları 4459

Açıklama       4459

 1. Hakkın Kullanılması 4460

Açıklama       4460

 1. Diğer Hâller 4461

Açıklama       4461

 1. Üst Hakkı İradının Güvencesi 4462
 2. İpotek Kurulmasını İsteme Hakkı 4462

Açıklama       4462

 1. Tescil 4463

Açıklama       4463

Vı. Sürenin Üst Sınırı           4464

Açıklama       4464

 1. Kaynak Hakkı 4465

Açıklama       4465

İçtihatlar        4465

 1. Diğer İrtifak Hakları 4469

Açıklama       4469

 

Üçüncü Ayırım

Taşınmaz Yükü

 1. Konusu 4471

Açıklama       4471

 1. Kurulması Ve Sona Ermesi 4472
 2. Kurulması 4472
 3. Tescil Ve Kazanma 4472

Açıklama       4472

 1. Kamu Hukukuna İlişkin Taşınmaz Yükü 4473

Açıklama       4473

İçtihatlar        4473

 1. Güvence Amacıyla Kurulma 4477

Açıklama       4477

Iı. Sona Ermesi         4478

 1. Genel Olarak 4478

Açıklama       4478

 1. Yükten Kurtarma 4479
 2. Alacaklının Yetkisi 4479

Açıklama       4479

İçtihatlar        4479

 1. Yükümlünün Yetkisi 4491

Açıklama       4491

 1. Yükten Kurtarma Bedeli 4492

Açıklama       4492

 1. Zamanaşımı 4493

Açıklama       4493

İçtihatlar        4493

 1. Hükümleri 4499
 2. Alacaklının Hakkının Niteliği 4499

Açıklama       4499

İçtihatlar        4499

Iı. Yükün Niteliği      4502

Açıklama       4502

İçtihatlar        4502

 

İkinci Bölüm

Taşınmaz Rehni

Birinci Ayırım

Genel Hükümler

 1. Koşullar 4507
 2. Taşınmaz Rehninin Türleri 4507

Açıklama       4507

İçtihatlar        4507

Iı. Güvence Altına Alınan Alacak  4509

 1. Ana Para 4509

Açıklama       4509

İçtihatlar        4510

 1. Faiz 4521

Açıklama       4521

Iıı. Taşınmaz  4522

 1. Rehne Konu Olabilme 4522

Açıklama       4522

İçtihatlar        4522

2.Belirli Olma            4524

 1. Taşınmaz Tek İse 4524

Açıklama       4524

 1. Taşınmaz Birden Çok İse 4525

Açıklama       4525

İçtihatlar        4525

 1. Rehnin Kurulması Ve Sona Ermesi 4532
 2. Rehnin Kurulması 4532
 3. Tescil 4532

Açıklama       4532

İçtihatlar        4533

 1. Birden Çok Kişiye Ait Taşınmazlarda 4536

Açıklama       4536

İçtihatlar        4536

Iı. Rehnin Sona Ermesi        4539

Açıklama       4539

İçtihatlar        4539

Iıı. Taşınmazların Birleştirilmesi     4544

 1. Rehnin Başka Taşınmaz Üzerine Geçmesi 4544

Açıklama       4544

İçtihatlar        4544

 1. Borçlunun Taşınmazı Rehinden Kurtarması 4547

Açıklama       4547

Örnekler        4547

 1. Bedel Olarak Ödenen Para 4549

Açıklama       4549

 1. Hükmü 4550
 2. Rehnin Kapsamı 4550

Açıklama       4550

İçtihatlar        4550

Iı. Kira Bedelleri       4554

Açıklama       4554

İçtihatlar        4555

Iıı. Zamanaşımı         4556

Açıklama       4556

Iv. Önlem Alma Yetkisi       4557

 1. Değer Düşmelerine Karşı 4557
 2. Koruma Önlemleri 4557

Açıklama       4557

 1. Güvence, Eski Hâle Getirme, Kısmî Ödeme İsteme 4558

Açıklama       4558

İçtihatlar        4558

 1. Değerin Kusur Olmadan Düşmesi 4560

Açıklama       4560

 1. Rehinli Taşınmazın Kısmen Devri 4561

Açıklama       4561

 1. Rehinden Sonra Kurulan Aynî Haklar 4562

Açıklama       4562

Vı. Rehin Derecesi    4563

 1. Rehin Derecesinin Hükümleri 4563

Açıklama       4563

İçtihatlar        4563

 1. Rehin Dereceleri Arasındaki İlişki 4566

Açıklama       4566

İçtihatlar        4566

 1. Boş Dereceler 4569

Açıklama       4569

Vıı. Rehnin Paraya Çevrilmesi       4570

 1. Paraya Çevirme Şekli 4570

Açıklama       4570

İçtihatlar        4570

 1. Satış Bedelinin Dağıtılması 4576

Açıklama       4576

 1. Güvencenin Kapsamı 4577

Açıklama       4577

İçtihatlar        4577

 1. Zorunlu Masrafların Güvencesi 4579

Açıklama       4579

Vııı. Arazinin İyileştirilmesi Hâlinde Rehin Hakkı           4580

 1. Öncelik 4580

Açıklama       4580

İçtihatlar        4580

 1. Borcun Ödenmesi Ve Rehnin Sona Ermesi 4582

Açıklama       4582

Ix. Sigorta Tazminatı Üzerinde Hak          4583

Açıklama       4583

İçtihatlar        4583

 1. Alacaklının Temsili 4587

Açıklama       4587

Örnekler        4587

 

İkinci Ayırım

İpotek

 1. Amaç Ve Nitelik 4589

Açıklama       4589

İçtihatlar        4589

 1. Kurulması Ve Sona Ermesi 4594
 2. Kuruluş 4594

Açıklama       4594

Iı. Sona Erme            4595

 1. İpoteğin Terkinini İsteme Hakkı 4595

Açıklama       4595

İçtihatlar        4595

 1. Borçtan Sorumlu Olmayan Malikin Hakkı 4600

Açıklama       4600

İçtihatlar        4600

 1. İpotekten Kurtarma 4603
 2. Koşulları Ve Usulü 4603

Açıklama       4603

Örnekler        4603

İçtihatlar        4604

 1. Açık Artırma 4607

Açıklama       4607

 1. Ödeme İstemi 4608

Açıklama       4608

İçtihatlar        4608

 1. Hükmü 4612
 2. Mülkiyet Ve Borçluluk 4612
 3. Taşınmazın Devri 4612

Açıklama       4612

İçtihatlar        4612

 1. Taşınmazın Bölünmesi 4615

Açıklama       4615

İçtihatlar        4615

 1. Borcu Yüklenmenin Bildirilmesi 4618

Açıklama       4618

Iı. Alacağın Devri     4619

Açıklama       4619

İçtihatlar        4619

 1. Kanunî İpotek 4622
 2. Tescile Tâbi Olmayan Kanunî İpotek 4622

Açıklama       4622

Iı. Tescile Tâbi Kanunî İpotekler   4623

 1. Hâller 4623

Açıklama       4623

İçtihatlar        4623

 1. Satıcılar, Mirasçılar Ve Diğer Elbirliği Ortakları Bakımından 4627

Açıklama       4627

İçtihatlar        4627

 1. Zanaatkâr Ve Yükleniciler Bakımından 4629
 2. Tescil 4629

Açıklama       4629

İçtihatlar        4629

 1. Sıra 4633

Açıklama       4633

İçtihatlar        4633

 1. Öncelik 4638

Açıklama       4638

 

Üçüncü Ayırım

İpotekli Borç Senedi Ve İrat Senedi

 1. İpotekli Borç Senedi 4639
 2. Amaç Ve Nitelik 4639

Açıklama       4639

Iı. Değer Biçilmesi     4640

Açıklama       4640

Iıı. Muacceliyet Bildirimi     4641

Açıklama       4641

Iv. Malikin Durumu 4642

Açıklama       4642

 1. Devir Ve Bölünme 4643

Açıklama       4643

İçtihatlar        4643

 1. İrat Senedi 4645
 2. Amaç Ve Nitelik 4645

Açıklama       4645

Iı. Sorumluluğun Sınırı        4646

Açıklama       4646

Iıı. Devletin Sorumluluğu    4647

Açıklama       4647

Iv. Yükten Kurtarma          4648

Açıklama       4648

 1. Borç Ve Mülkiyet 4649

Açıklama       4649

İçtihatlar        4649

Vı. Bölünme  4652

Açıklama       4652

İçtihatlar        4652

 1. Ortak Hükümler 4654
 2. Kurulması 4654
 3. Alacağın Niteliği 4654

Açıklama       4654

 1. Senedin Dayanağı Borç İle İlişkisi 4655

Açıklama       4655

 1. Tescil Ve Rehin Senedi 4656
 2. Rehin Senedini Düzenleme Gereği 4656

Açıklama       4656

 1. Rehin Senedinin Düzenlenmesi 4657

Açıklama       4657

İçtihatlar        4657

 1. Rehin Senedinin Şekli 4659

Açıklama       4659

İçtihatlar        4659

 1. Alacaklının Belirlenmesi 4661
 2. Düzenleme Sırasında 4661

Açıklama       4661

İçtihatlar        4661

 1. Ortak Temsilci 4667

Açıklama       4667

 1. Ödeme Yeri 4668

Açıklama       4668

 1. Alacağın Devrinden Sonra Ödeme 4669

Açıklama       4669

Iı. Sona Erme            4670

1.Alacaklının Olmaması       4670

Açıklama       4670

 1. Terkin 4671

Açıklama       4671

İçtihatlar        4671

Iıı. Alacaklının Hakları        4677

 1. İyiniyetin Korunması 4677
 2. Tescil Bakımından 4677

Açıklama       4677

 1. Senet Bakımından 4678

Açıklama       4678

 1. Senet İle Tescilin İlişkisi 4679

Açıklama       4679

 1. Hakkın İleri Sürülmesi 4680

Açıklama       4680

 1. Alacağın Devri 4681

Açıklama       4681

Iv. İptal          4682

 1. Senedin Kaybedilmesi 4682

Açıklama       4682

 1. İlân Yoluyla Duyuru 4683

Açıklama       4683

 1. Borçlunun Def'ileri 4684

Açıklama       4684

Vı. Ödenen Senedin Geri Verilmesi           4685

Açıklama       4685

Vıı. Hukukî İlişkide Değişiklik        4686

Açıklama       4686

 

Dördüncü Ayırım

Taşınmaz Rehniyle Güvence Altına Alınan Ödünç Senetleri

 1. Rehinli Tahviller 4687

Açıklama       4687

İçtihatlar        4687

 1. Seri Hâlinde Rehin Senedi Çıkarılması 4689
 2. Genel Olarak 4689

Açıklama       4689

İçtihatlar        4689

Iı. Düzenlenmesi       46895

Açıklama       46985

Iıı. Borcun Kısım Kısım Ödenmesi 468996

Açıklama       4730696

İçtihatlar        4730696

Iv. Tescil        4698

Açıklama       4698

 1. Hükmü 4699
 2. Senedi Çıkaran Aracı Kurum 4699

Açıklama       4699

2.Senetlerin Geri Ödenmesi 4700

 1. Ödeme Plânı 4700

Açıklama       4700

 1. Denetleme 4701

Açıklama       4701

 1. Geri Ödemelerin Özgülenmesi 4702

Açıklama       4702

 

Üçüncü Bölüm

Taşınır Rehni

Birinci Ayırım

Teslime Bağlı Rehin Ve Hapis Hakkı

 1. Teslime Bağlı Rehin 4703
 2. Kurulması 4703
 3. Alacaklının Zilyetliği 4703

Açıklama       4703

İçtihatlar        4704

 1. Ayrık Durumlar 4707

Açıklama       4707

İçtihatlar        4714

 1. Art Rehin 4717

Açıklama       4717

 1. Alt Rehin 4718

Açıklama       4718

Iı. Rehnin Sona Ermesi        4719

 1. Zilyetliğin Kaybı 4719

Açıklama       4719

 1. Geri Verme Borcu 4720

Açıklama       4720

 1. Alacaklının Sorumluluğu 4721

Açıklama       4721

Iıı. Rehnin Hükümleri          4722

 1. Alacaklının Hakkı 4722

Açıklama       4722

İçtihatlar        4722

 1. Rehnin Kapsamı 4724

Açıklama       4724

 1. Rehnin Sırası 4725

Açıklama       4725

 1. Mülkiyetin Geçememesi 4726

Açıklama       4726

İçtihatlar        4726

 1. Hapis Hakkı 4730
 2. Koşulları 4730

Açıklama       4730

İçtihatlar        4730

Iı. Ayrık Durumlar   4738

Açıklama       4738

Iıı. Borç Ödemeden Aciz      4739

Açıklama       4739

Iv. Hükümleri           4740

Açıklama       4740

 

İkinci Ayırım

Alacaklar Ve Diğer Haklar Üzerinde Rehin

 1. Genel Olarak 4741

Açıklama       4741

 1. Kurulması 4742
 2. Senede Bağlı Olan Veya Olmayan Alacaklarda 4742

Açıklama       4742

İçtihatlar        4742

Iı. Kıymetli Evrakta 4744

Açıklama       4744

Iıı. Emtiayı Temsil Eden Senetlerde           4745

Açıklama       4745

Iv. Art Rehin 4746

Açıklama       4746

İçtihatlar        4746

 1. Hükümleri 4748
 2. Rehnin Kapsamı 4748

Açıklama       4748

Iı. Rehinli Pay Senetlerinin Temsili            4749

Açıklama       4749

Iıı. Yönetim Ve Ödeme        4750

Açıklama       4750

 

Üçüncü Ayırım

Rehin Karşılığında Ödünç Verme İşi İle Uğraşanlar

 1. Ödünç Verenler 4751
 2. İşletme İzni Alma 4751

Açıklama       4751

Iı. Süre           4752

Açıklama       4752

 1. Taşınır Rehni Karşılığı Ödünç 4753
 2. Kurulması 4753

Açıklama       4753

Iı. Hükümleri 4754

 1. Rehnin Paraya Çevrilmesi 4754

Açıklama       4754

 1. Arta Kalan Para Üzerindeki Hak 4755

Açıklama       4755

Iıı. Rehnin Sona Ermesi       4756

 1. Rehinden Kurtarmayı İsteme Hakkı 4756

Açıklama       4756

 1. Ödünç Verenin Hakları 4757

Açıklama       4757

 1. Geri Alım Hakkı Tanıyarak Satım 4758

Açıklama       4758

 

Dördüncü Ayırım

Rehinli Tahvil

 1. Niteliği 4759

Açıklama       4759

 1. Şekli 4760

Açıklama       4760

İçtihatlar        4760

 1. Düzenlenmesi 4765

Açıklama       4765

 

Üçüncü Kısım

Zilyetlik Ve Tapu Sicili

Birinci Bölüm

Zilyetlik

 1. Zilyetlik Kavramı Ve Türleri 4767
 2. Kavram 4767

Açıklama       4767

İçtihatlar        4767

Iı. Türleri       4779

 1. Aslî Ve Fer'î Zilyetlik 4779

Açıklama       4779

İçtihatlar        4779

 1. Dolaylı Ve Dolaysız Zilyetlik 4781

Açıklama       4781

İçtihatlar        4781

Iıı. Geçici Olarak Kesilme    4783

Açıklama       4783

İçtihatlar        4783

 1. Zilyetliğin Devri 4788
 2. Hazırlar Arasında 4788

Açıklama       4788

İçtihatlar        4788

Iı. Hazır Olmayanlar Arasında       4790

Açıklama       4790

Iıı. Teslimsiz Devir    4791

Açıklama       4791

Iv. Emtiayı Temsil Eden Senetlerin Teslimi          4792

Açıklama       4792

 1. Zilyetliğin Hükümleri 4793
 2. Korunması 4793
 3. Savunma Hakkı 4793

Açıklama       4793

İçtihatlar        4794

 1. Zilyetliğin Gasbında Dava Hakkı 4799

Açıklama       4799

Örnekler        4801

İçtihatlar        4802

 1. Zilyetliğe Saldırıya Dava Hakkı 4810

Açıklama       4810

İçtihatlar        4810

 1. Dava Hakkının Düşmesi 4814

Açıklama       4814

İçtihatlar        4814

Iı. Zilyetlik Dolayısıyla Hakkın Korunması           4819

 1. Mülkiyet Karinesi 4819

Açıklama       4819

İçtihatlar        4819

 1. Fer'î Zilyetlikte Karine 4822

Açıklama       4822

 1. Davaya Karşı Savunma 4823

Açıklama       4823

 1. Tasarruf Yetkisi Ve Taşınır Davası 4824
 2. Emin Sıfatıyla Zilyetten Edinme Bakımından 4824

Açıklama       4824

İçtihatlar        4824

 1. Kaybedilen Veya Çalınan Eşya Bakımından 4827

Açıklama       4827

İçtihatlar        4827

 1. Para Ve Hamile Yazılı Senetlerde 4830

Açıklama       4830

 1. İyiniyetli Olmama Hâlinde 4831

Açıklama       4831

 1. Taşınmazlarda Karine 4832

Açıklama       4832

İçtihatlar        4832

Iıı. Sorumluluk          4840

 1. İyiniyetli Zilyet Bakımından 4840
 2. Yararlanma 4840

Açıklama       4840

İçtihatlar        4840

 1. Tazminat 4845

Açıklama       4845

İçtihatlar        4845

 1. İyiniyetli Olmayan Zilyet Bakımından 4848

Açıklama       4848

Örnekler        4850

İçtihatlar        4851

Iv. Kazandırıcı Zamanaşımından Yararlanma    4856

Açıklama       4856

İçtihatlar        4856

 

İkinci Bölüm

Tapu Sicili

 1. Kurulması 4859
 2. Sicil Bakımından 4859
 3. Genel Olarak 4859

Açıklama       4859

İçtihatlar        4883

 1. Taşınmazların Kaydedilmesi 4885
 2. Kaydedilecek Taşınmazlar 4885

Açıklama       4885

 1. Kaydedilmeyecek Taşınmazlar 4886

Açıklama       4886

İçtihatlar        4886

 1. Sicilin Unsurları 4890
 2. Tapu Kütüğü 4890

Açıklama       4890

İçtihatlar        4891

 1. Kat Mülkiyeti Kütüğü 4894

Açıklama       4894

İçtihatlar        4894

 1. Yevmiye Defteri Ve Belgeler 4897

Açıklama       4897

 1. Plân 4898

Açıklama       4898

İçtihatlar        4898

Iı. Tapu Sicilinin Tutulması 4900

 1. Bir Bölgede 4900

Açıklama       4900

İçtihatlar        4900

 1. Birden Çok Bölgede 4902

Açıklama       4902

Iıı. Tapu İdareleri     4903

 1. Kuruluş 4903

Açıklama       4903

İçtihatlar        4903

 1. Sorumluluk 4907

Açıklama       4907

Örnekler        4908

Hazinenin Rücu Davası……………………………………………………..4909

Örnekler        4850910

İçtihatlar        4912

 1. İşlemler 4918
 2. İşlemlerin Konusu 4918
 3. Tescil 4918

Açıklama       4918

İçtihatlar        4918

 1. Şerhler 4922
 2. Kişisel Haklarda 4922

Açıklama       4922

İçtihatlar        4923

 1. Tasarruf Yetkisinin Kısıtlanmasında 4928

Açıklama       4928

İçtihatlar        4928

 1. Geçici Tescil Şerhi 4932

Açıklama       4932

Örnekler        4934

İçtihatlar        4935

 1. Beyanlar 4939

Açıklama       4939

İçtihatlar        4939

Iı. Tescilin Ve Terkinin Koşulları   4943

 1. İstem 4943
 2. Tescil İçin 4943

Açıklama       4943

İçtihatlar        4944

 1. Terkin Ve Değişiklik İçin 4951

Açıklama       4951

İçtihatlar        4951

 1. Yetkinin Ve Sebebin Belirlenmesi 4953

Açıklama       4953

İçtihatlar        4953

 1. Belgelerin Tamamlanması 4955

Açıklama       4955

İçtihatlar        4955

Iıı. Tescilin Biçimi     4958

 1. Genel Olarak 4958

Açıklama       4958

İçtihatlar        4958

 1. Taşınmaz Lehine İrtifaklarda 4960

Açıklama       4960

Iv. Tebliğ Zorunluluğu        4961

Açıklama       4961

İçtihatlar        4961

 1. Tapu Sicilinin Açıklığı 4964

Açıklama       4964

İçtihatlar        4964

 1. Tescilin Etkileri 4969
 2. Tescilin Yapılmamasının Sonuçları 4969

Açıklama       4969

İçtihatlar        4969

Iı. Tescilin Sonuçları 4971

 1. Genel Olarak 4971

Açıklama       4971

İçtihatlar        4971

 1. İyiniyetli Üçüncü Kişilere Karşı 4974

Açıklama       4974

İçtihatlar        4975

 1. İyiniyetli Olmayan Üçüncü Kişilere Karşı 4977

Açıklama       4977

İçtihatlar        4977

 1. Terkin Ve Değiştirme 4982
 2. Yolsuz Tescilde 4982

Açıklama       4982

Örnekler        4985

İçtihatlar        4986

Iı. Aynî Hakların Sona Ermesi       4988

Açıklama       4988

İçtihatlar        4989

Iıı. Düzeltme  4996

Açıklama       4996

Örnekler        4999

Tapu Kaydındaki Yanlışlıkların Düzeltilmesi Davalarının Türleri       5000

Açıklama       5000

Örnekler        5000

İçtihatlar        5003

Yürürlükten Kaldırılan Kanun      5015

Açıklama       5015

Yürürlük       5016

Açıklama       5016

İçtihatlar        5016

Yürütme        5017

Açıklama       5017

 

İlgili Mevzuat

Türk Medenî Kanununun  Yürürlüğü Ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun           5019

 

Kaynakça      5027

Yazarın Basılmış Eserleri    5031

Yazarın Basılacak Eserleri  5033

 

 

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
196,00   
196,00   
2
98,00   
196,00   
3
65,33   
196,00   
4
49,00   
196,00   
5
41,16   
205,80   
6
34,63   
207,76   
7
29,96   
209,72   
8
26,46   
211,68   
9
23,74   
213,64   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
196,00   
196,00   
2
98,00   
196,00   
3
65,33   
196,00   
4
49,00   
196,00   
5
39,20   
196,00   
6
32,67   
196,00   
7
29,96   
209,72   
8
26,46   
211,68   
9
23,74   
213,64   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
196,00   
196,00   
2
98,00   
196,00   
3
65,33   
196,00   
4
49,00   
196,00   
5
41,16   
205,80   
6
34,63   
207,76   
7
29,96   
209,72   
8
26,46   
211,68   
9
23,74   
213,64   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
196,00   
196,00   
2
98,00   
196,00   
3
65,33   
196,00   
4
49,00   
196,00   
5
39,20   
196,00   
6
32,67   
196,00   
7
29,96   
209,72   
8
26,46   
211,68   
9
23,74   
213,64   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
196,00   
196,00   
2
98,00   
196,00   
3
65,33   
196,00   
4
49,00   
196,00   
5
41,16   
205,80   
6
34,63   
207,76   
7
29,96   
209,72   
8
26,46   
211,68   
9
23,74   
213,64   
Kapat