Seri Muhakeme ve Basit Yargılama Usulleri Hüsnü Aldemir

Ceza YargılamasındaSeri Muhakeme ve Basit Yargılama Usulleri


Basım Tarihi
2020-02
Sayfa Sayısı
334
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786053009610
Boyut
16x24
Baskı
275,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 75 puan kazanacaksınız)
   75

 


İÇİNDEKİLER
İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ 5
ÖNSÖZ 7
İÇİNDEKİLER 9
BİRİNCİ BÖLÜM
SERİ MUHAKEME USULÜ
I. GENEL OLARAK 17
II. İLGİLİ MEVZUAT VE GEREKÇE 19
III. YÜRÜRLÜK VE DERDEST DOSYALARA ETKİSİ 25
IV. SERİ MUHAKAME USULÜNE İLİŞKİN TEMEL İLKELER 26
V. SERİ MUHAKAME USULÜNÜN UYGULANABİLECEĞİ SUÇLAR 28
A. GENEL OLARAK 28
B. İLGİLİ SUÇLAR 28
1. Hakkı Olmayan Yere Tecavüz (TCK m. 154/2 ve 3) 28
2. Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması (TCK m. 170) 30
3. Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma (TCK m. 179/2 ve 3) 34
4. Gürültüye Neden Olma (TCK m. 183) 37
5. Parada Sahtecilik (TCK m. 197/2 ve 3) 38
6. Mühür Bozma (TCK m. 203) 39
7. Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan (TCK m. 206) 40
8. Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama (TCK m. 228/1) 41
9. Başkasına Ait Kimlik ve Kimlik Bilgilerinin Kullanılması (TCK m. 268) 43
10. 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunda Yazılı Bir Kısım Suçlar 45
a) 6136 s. Kanun m. 13/1 46
b) 6136 s. Kanun m. 13/3 49
c) 6136 s. Kanun m. 13/5 Hükmündeki Suç 50
d) 6136 s. Kanun m. 15/1 Hükmündeki Suç 52
e) 6136 s. Kanun m. 15/3 Hükmündeki Suç 54

11. 6831 Sayılı Orman Kanunu m. 93/1 Hükmündeki Suç 55
12. 1072 Sayılı Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve Makinaları Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinde Belirtilen Suç 56
13. 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun Ek 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının (1) Numaralı Bendinde Belirtilen Suç 57
V. SERİ MUHAKAME USULÜNÜN UYGULANMA KOŞULLARI 59
A. SUÇ KATALOG SUÇLARDAN OLMASI KOŞULU 59
B. KAMU DAVASININ AÇILMASI İÇİN YETERLİ DELİL ELDE EDİLMESİ 60
C. KOVUŞTURMA ENGELİNİN BULUNMAMASI KOŞULU 62
D. KAMU DAVASININ AÇILMASININ ERTELENMESİ KARARI VERİLMEMİŞ
OLMASI KOŞULU 63
E. ŞÜPHELİ, MÜDAFİSİ HUZURUNDA SERİ MUHAKEME USULÜNÜN UYGULANMASINI KABUL ETMESİ KOŞULU 64
VI. SERİ MUHAKEME USULÜNÜN UYGULANAMAYACAĞI HALLER 65
VII. SERİ MUHAKEME USULÜNÜN UYGULANMA SÜRECİ 66
A. SERİ MUHAKEME USULÜNE DAVET VE BİLGİLENDİRME 66
B. ŞÜPHELİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ 68
B. SERİ MUHAKEME USULÜNÜN TEKLİF VE KABUL EDİLMESİ 70
D. ŞÜPHELİ HAKKINDA CEZANIN BELİRLENMESİ 74
1. Genel Olarak 74
2. Temel Cezanın Belirlenmesi 76
a) Genel Olarak 76
b) Temel Cezanın Belirlenmesinde Dikkate Alınacak Kriterler 80
aa) Suçun İşleniş Biçimi (m. 61/1-a bendi) 80
bb) Suçun İşlenmesinde Kullanılan Araçlar (m. 61/1 – b
bendi) 80
cc) Suçun İşlendiği Zaman ve Yer ( m. 61/ 1- c bendi) 81
dd) Suçun Konusunun Önem ve Değeri (m. 61/ 1 – d bendi) 81
ee) Meydana Gelen Zarar veya Tehlikenin Ağırlığı (m. 61/1-
e bendi) 82
ff) Failin Kast veya Taksire Dayalı Kusurunun Yoğunluğu
(m. 61/1- f bendi ) 82
gg) Failin Güttüğü Amaç ve Saik (m. 61/1-g bendi) 83
3. Temel Cezada Yarı Oranında İndirim Yapılması 85
E. HAPİS CEZASININ SEÇENEK YAPTIRIMLARA ÇEVRİLMESİ 86
1. Genel Olarak 86

2. Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar 87
a) Kısa Süreli Hapis Cezasının Seçenek Yaptırımlara
Çevrilmesinin Koşulları. 88
aa) Hapis Cezası Kısa Süreli Olmalıdır 88
bb) Cumhuriyet Savcısı, Seçenek Yaptırıma Çevirme
Konusunda Kanaate Ulaşmalıdır 90
b) Seçenek Yaptırımların Türleri 93
aa) Adli Para Cezası. 93
bb) Mağdurun veya Kamunun Uğradığı Zararın Aynen İade, Suçtan Önceki Hâle Getirme veya Tazmin Suretiyle,
Tamamen Giderilmesi 94
cc) Eğitim Kurumuna Devam Etme 94
dd) Belirli Yerlere Gitmekten veya Belirli Etkinlikleri
Yapmaktan Yasaklanma 95
ee) Ehliyet ve Ruhsat Belgelerinin Geri Alınması, Belli Bir
Meslek veya Sanatı Yapmaktan Yasaklama 95
ff) Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırma 96
F. HAPİS CEZASININ ERTELENMESİ 97
1. Genel Olarak 97
2. Ertelemenin Koşulları 99
a) Hapis Cezası Olmalıdır 99
b) Ceza Belli Sınırları Aşmamalıdır 100
c) Fail Bazı Koşulları Sağlamış Olmalıdır 100
d) Verilen Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verilmemiş Olmalıdır 102
e) Erteleme Yönünde Karar Verilmelidir 102
3. Denetim Süresinin Takdiri 102
4. Denetim Süresi İçerisinde Hükümlünün Tabi Olacağı
Yükümlülükler 103
G. HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA KARAR VERİLMESİ 104
1. Genel olarak 104
2. Koşulları 106
a) Cumhuriyet Savcısınca Bir Ceza Belirlenmesi 106
b) Açıklanması Geri Bırakılacak Sonuç Ceza İki Yıl veya Daha Az
Süreli Hapis veya Adli Para Cezası Olmalıdır 107
c) Daha Önce Kasıtlı Bir Suçtan Mahkum Edilmemiş Olmalıdır 107

d) Şüphelinin Kişilik Özellikleri ve İfadelerdeki Tutum ve Davranışları Göz Önünde Bulundurularak Yeniden Suç
İşlemeyeceği Hususunda Kanaate Varılmalıdır 107
e) Suçun İşlenmesiyle Mağdurun veya Kamunun Uğradığı Zarar, Aynen İade, Suçtan Önceki Hale Getirme veya Tazmin
Suretiyle Tamamen Giderilmelidir. 109
f) Şüphelinin Kabul Etmesi 109
3. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına İlişkin Karar 109
H. TALEPNAMENİN HAZIRLANMASI 111
1. Genel Olarak 111
2. Seri Muhakeme Usulü Kapsamındaki Suçlara İlişkin Talepname Örnekleri 114
a) Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunda Talepname Örneği 114
b) Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokmak Suçunda
Talepname Örneği 117
c) Trafik Güvenliğini Kasten Tehlikeye Sokma Suçunda
Talepname Örneği 120
d) Gürültüye Neden Olma Suçunda Talepname Örneği 126
e) Parada Sahtecilik Suçunda Talepname Örneği 129
f) Mühür Bozma Suçunda Talepname Örneği 132
g) Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan Suçunda Talepname Örneği 135
h) Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama Suçunda
Talepname Örneği 138
i) Başkasına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerini Kullanmak
Suçunda Talepname Örneği 142
j) 6136 s. Kanun m. 13/1 Kapsamında Talepname Örneği 145
k) 6136 s. Kanun m. 13/3 Kapsamında Talepname Örneği 149
l) 6136 s. Kanun m. 13/5 Kapsamında Talepname Örneği 153
m) 6136 s. Kanun m. 15/1 Kapsamında Talepname Örneği 157
n) 6831 s. Orman Kanunu’nun m. 93/1 Kapsamında Talepname Örneği 161
o) 1072 sayılı Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve Makinaları Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinde Belirtilen
Suç Kapsamında Talepname Örneği 164
ö) 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun Ek 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının (1) Numaralı Bendinde Belirtilen Suç
Kapsamında Talepname Örneği 167

H. MAHKEMECE YAPILACAK İŞLEMLER 170
1. Genel Olarak 170
2. Görevli (İhtisas) Mahkeme 171
3. Sanığın Dinlenmesi 173
3. Şartların Gerçekleştiği ve Eylemin Seri Muhakeme Usulü
Kapsamında Olduğunun Tespiti 176
4. Talepte Belirlenen Yaptırım Doğrultusunda Karar Verilmesi 176
5. İlgili Suçlara Göre Seri Usulü İnceleme Tutanağı Gerekçeli Karar Örnekleri 178
a) Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunda Seri Muhakeme
Usulü İnceleme Tutanağı ve Gerekçeli Karar Örneği 178
b) Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokmak Suçunda Seri
Muhakeme İnceleme Tutanağı Örneği 184
c) Trafik Güvenliğini Kasten Tehlikeye Sokmak Suçunda Seri Muhakeme Usulü İnceleme Tutanağı ve Gerekçeli Karar
Örneği 190
d) Gürültüye Neden Olma Suçunda Seri Muhakeme Usulü
İnceleme Tutanağı ve Gerekçeli Karar Örneği 201
e) Parada Sahtecilik Suçunda Seri Muhakeme Usulü İnceleme Tutanağı ve Gerekçeli Karar Örneği 207
f) Mühür Bozma Suçunda Seri Muhakeme Usulü İnceleme
Tutanağı ve Gerekçeli Karar Örneği 213
g) Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan Suçunda Seri Muhakeme Usulü İnceleme Tutanağı ve Gerekçeli Karar
Örneği 219
h) Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama Suçunda Seri Muhakeme Usulü İnceleme Tutanağı ve Gerekçeli Karar
Örneği 225
i) Başkasına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerini Kullanmak Suçunda Seri Muhakeme Usulü İnceleme Tutanağı ve
Gerekçeli Karar Örneği 231
j) 6136 s. Kanun m. 13/1 Kapsamında Seri Muhakeme Usulü
İnceleme Tutanağı ve Gerekçeli Karar Örneği 237
k) 6136 s. Kanun m. 13/3 Kapsamında Seri Muhakeme Usulü
İnceleme Tutanağı ve Gerekçeli Karar Örneği 243
l) 6136 s. Kanun m. 13/5 Kapsamında Seri Muhakeme Usulü
İnceleme Tutanağı ve Gerekçeli Karar Örneği 249
m) 6136 s. Kanun m. 15/1 Kapsamında Seri Muhakeme Usulü
İnceleme Tutanağı ve Gerekçeli Karar Örneği 255

n) 6831 s. Orman Kanunu’nun m. 93/1 Kapsamında Seri Muhakeme Usulü İnceleme Tutanağı ve Gerekçeli Karar
Örneği 261
o) 1072 sayılı Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve Makinaları Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinde Belirtilen Suç Kapsamında Seri Muhakeme Usulü İnceleme Tutanağı
ve Gerekçeli Karar Örneği 267
ö) 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun Ek 2 nci maddesinin Birinci Fıkrasının (1) Numaralı Bendinde Belirtilen Suç Kapsamında
Seri Muhakeme Usulü İnceleme Tutanağı ve Gerekçeli Örneği 273
İ. DELİL OLARAK KULLANMA YASAĞI 279
J. MAHKEME KARARINA KARŞI KANUN YOLU 279
K. SERİ MUHAKEME USULÜ İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİ 281
VIII. CEZA MUHAKEMESİNDE SERİ MUHAKEME YÖNETMELİĞİ 288
İKİNCİ BÖLÜM
BASİT YARGILAMA USULÜ
I. GENEL OLARAK 295
II. İLGİLİ MEVZUAT VE GEREKÇE. 296
III. YÜRÜRLÜK VE DERDEST DOSYALARA ETKİSİ 302
IV. BASİT YARGILAMA USULÜNÜN UYGULANABİLECEĞİ SUÇLAR 303
A. GENEL OLARAK 303
B. BASİT MUHAKEME USULÜ KAPSAMINDA BULUNAN SUÇLAR 304
1. Türk Ceza Kanunu Kapsamındaki Suçlar 304
2. Özel Ceza Yasalarındaki Bir Kısım Suçlar 308
a) 6136 Sayılı Kanun Kapsamındaki Bir Kısım Suçlar 308
aa) 6136 Sayılı Kanun m. 13/3 308
bb) 6136 Sayılı Kanun m. 13/4 308
cc) 6136 Sayılı Kanun m. 15/1, 2, 3, 4 308
b) 6831 Sayılı Orman Kanunundaki Bir Kısım Suçlar. 309
aa) Orman Kanunu m. 91/6 309
bb) Orman Kanunu m. 93/1 309
cc) Orman Kanunu m. 94/1 309
dd) Orman Kanunu m. 98/1 309

ee) Orman Kanunu m. 104/1 310
ff) Orman Kanunu m. 108/1 310
c) 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki Bir Kısım Suçlar 310
aa) 5846 Sayılı FSEK m. 71/1-3, 4, 5 ve 6. Bentler 310
bb) 5846 Sayılı FSEK m. 71/2 311
cc) 5846 Sayılı FSEK m. 72 311
d) 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununu m. 3/6 311
e) 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu Ek Madde 2 311
f) 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunundaki
Bir Kısım Suçlar 312
aa) 2863 Sayılı Kanun m. 66/1-İkinci Cümle 312
bb) 2863 Sayılı Kanun m. 69 312
cc) 2863 Sayılı Kanun m. 71 313
dd) 2863 Sayılı Kanun m. 73 313
ee) 2863 Sayılı Kanun m. 74/2 313
g) 2313 Sayılı Kanun m. 23/4 313
V. BASİT YARGILAMA USULÜNÜN UYGULANMA KOŞULLARI 314
A. SUÇ BASİT YARGILAMA USULÜ KAPSAMINDA OLMALIDIR. 314
B. YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ, AKIL HASTALIĞI, AKIL ZAYIFLIĞI HALLERİ İLE SORUŞTURMA VEYA KOVUŞTURMA YAPILMASININ İZNE VEYA
TALEBE BAĞLI OLDUĞU HALLER BULUNMAMALIDIR 314
C. SUÇUN BASİT YARGILAMA USULÜ KAPSAMI DIŞINDAKİ BİR SUÇLA
BİRLİKTE İŞLENMEMİŞ OLMASI GEREKİR 314
D. MAHKEMECE BASİT YARGILAMA USULÜNÜN UYGULANMASINA
KARAR VERİLMELİDİR 314
VI. MAHKEMECE YAPILACAK İŞLEMLER 317
A. TENSİP ZAPTININ HAZIRLANMASI 317
B. İDDİANAMENİN TARAFLARA TEBLİĞİ 318
C. İLGİLİ DELİLLERİN TOPLANMASI 319
D. MAHKEMECE KARAR VERİLMESİ 320
E. SONUÇ CEZADAN İNDİRİM YAPILMASI 322
F. SEÇENEK YAPTIRIMLARA ÇEVİRME, ERTELEME VEYA HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASININ UYGULANMASI MÜMKÜNDÜR 323
G. DURUŞMA AÇILARAK YARGILAMAYA NORMAL USULDE DEVAM
ETMEDE TAKDİR HAKKI 323
H. BASİT YARGILAMA USULÜNDE HÜKÜM ÖRNEĞİ 324

VII. MAHKEME KARARINA KARŞI İTİRAZ 326
A. GENEL OLARAK 326
B. İTİRAZIN SONUÇLARI 327
1. Duruşma Açılır ve Genel Hükümlere Göre Yargılamaya Devam
Olunur 327
2. Taraflar Gelmese de Duruşma Yapılır ve Karar Verilir 328
3. Duruşmadan Önce İtirazdan Vazgeçilirse Duruşma Yapılmaz 328
4. Mahkeme Önceki Hükümle Bağlı Değildir 328
a) İtirazın Sanık Tarafından Yapılması Hali 328
b) İtirazın Sanık Dışındaki Kişilerce (Katılan, Cumhuriyet Savcısı
vs.) Yapılması Hali 329
5. Verilecek Yeni Hüküm Normal Kanun Yollarına Tabi Olacaktır 329
6. Verilen Kararın Diğer Sanıklara Sirayeti 329
C. İTİRAZ EDİLMEMESİNİN SONUÇLARI 329
D. BASİT YARGILAMA USULÜNE İLİŞKİN ÖZET BİLGİ 330

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
37,50   
75,00   
3
25,00   
75,00   
4
18,75   
75,00   
5
15,75   
78,75   
6
13,25   
79,50   
7
11,46   
80,25   
8
10,13   
81,00   
9
9,08   
81,75   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
37,50   
75,00   
3
25,00   
75,00   
4
18,75   
75,00   
5
15,75   
78,75   
6
13,25   
79,50   
7
11,46   
80,25   
8
10,13   
81,00   
9
9,08   
81,75   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
37,50   
75,00   
3
25,00   
75,00   
4
18,75   
75,00   
5
15,75   
78,75   
6
13,25   
79,50   
7
11,46   
80,25   
8
10,13   
81,00   
9
9,08   
81,75   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
37,50   
75,00   
3
25,00   
75,00   
4
18,75   
75,00   
5
15,75   
78,75   
6
13,25   
79,50   
7
11,46   
80,25   
8
10,13   
81,00   
9
9,08   
81,75   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
37,50   
75,00   
3
25,00   
75,00   
4
18,75   
75,00   
5
15,75   
78,75   
6
13,25   
79,50   
7
11,46   
80,25   
8
10,13   
81,00   
9
9,08   
81,75   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat