Ceza Muhakemesi Kanunu (2 Cilt Takım) İbrahim Şahbaz

Açıklamalı-İçtihatlıCeza Muhakemesi Kanunu (2 Cilt Takım)


Basım Tarihi
2020-10
Sayfa Sayısı
3470
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786050506501
Boyut
16x24
Baskı
1600,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 600 puan kazanacaksınız)
   600
KARGO BEDAVA

Doç. Dr. İbrahim ŞAHBAZ

 

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU
· 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun Genel Gerekçesi 63

BİRİNCİ KİTAP
GENEL HÜKÜMLER
BİRİNCİ KISIM
KAPSAM, TANIMLAR, GÖREV VE YETKİ
BİRİNCİ BÖLÜM
KAPSAM VE TANIMLAR
Madde Sayfa

Kanunun kapsamı 1 75

· AÇIKLAMA 75

İÇTİHATLAR

· Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları 82

· Anayasa Mahkemesi Kararları 91

· Yargıtay Kararları 95

Tanımlar 2 102

· AÇIKLAMA 103

İÇTİHATLAR

· Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı 108

· Anayasa Mahkemesi Kararları 111

· Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları 129

İKİNCİ BÖLÜM
GÖREV
Görev 3 138

· AÇIKLAMA 138

İÇTİHATLAR

· Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları 164

· Yargıtay Kararları 165

· Daire Kararları 168

Re'sen görev kararı ve görevde uyuşmazlık 4 169

· AÇIKLAMA 169

İÇTİHATLAR

· Yargıtay Kararları 178

· İçtihadı Birleştirme Kararları 178

· Ceza Genel Kurulu Kararları 178

Görevsizlik kararı verilmesi gereken hâl ve sonucu 5 187

· AÇIKLAMA 187

İçtihatlar

· Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları 188

Görevsizlik kararı verilemeyecek hâl 6 190

· AÇIKLAMA 190

· İçtihatlar 193

Görevli olmayan hâkim veya mahkemenin işlemleri 7 196

· AÇIKLAMA 196

· İçtihatlar 200

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BAĞLANTILI DAVALAR
Bağlantı kavramı 8 209

· AÇIKLAMA 209

İçtihatlar

· Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları 213

Davaların birleştirilerek açılması 9 217

· AÇIKLAMA 217

İçtihatlar

· Ceza Genel Kurulu Kararları 218

Görülmekte olan davaların birleştirilmesi ve ayrılması 10 222

· AÇIKLAMA 222

İçtihatlar

· Anayasa Mahkemesi Kararları 224

· Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları 224

Geniş bağlantı sebebiyle birleştirme 11 233

· AÇIKLAMA 233

İçtihatlar

· Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları 234

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
YETKİ
Yetkili mahkeme 12 236

· AÇIKLAMA 236

İçtihatlar

· Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı 243

Özel yetki 13 244

· AÇIKLAMA 245

Yabancı ülkede işlenen suçlarda yetki 14 249

· AÇIKLAMA 250

Deniz, hava ve demiryolu taşıtlarında veya bu taşıtlarla işlenen
suçlarda yetki 15 251

· AÇIKLAMA 251

Bağlantılı suçlarda yetki 16 252

· AÇIKLAMA 252

Yetkide olumlu veya olumsuz uyuşmazlık 17 253

· AÇIKLAMA 253

Yetkisizlik iddiası 18 267

· AÇIKLAMA 267

Davanın nakli ve duruşmanın başka yerde yapılması 19 269

· AÇIKLAMA 269

İçtihatlar

· Anayasa Mahkemesi Kararları 274

Yetkili olmayan hâkim veya mahkemenin işlemleri 20 280

· AÇIKLAMA 281

Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde yapılan işlemler 21 281

· AÇIKLAMA 281

BEŞİNCİ BÖLÜM
HÂKİMİN DAVAYA BAKAMAMASI VE REDDİ
Hâkimin davaya bakamayacağı hâller 22 284

· AÇIKLAMA 285

I- Yargıcın Tarafsızlığı ve Bağımsızlığı 285

II- 5271 sayılı CYY’nın Maddesindeki Düzenleme 288

İçtihatlar

· Anayasa Mahkemesi Kararları 301

· Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları 310

Yargılamaya katılamayacak hâkim 23 335

· AÇIKLAMA 335

İçtihatlar

· Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları 342

Hâkimin reddi sebepleri ve ret isteminde bulunabilecekler 24 346

· AÇIKLAMA

İçtihatlar

· Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı 347

Tarafsızlığını şüpheye düşürecek sebeplerden dolayı hâkimin reddi isteminin süresi 25 348

· AÇIKLAMA 348

Ret isteminin usulü 26 353

· AÇIKLAMA 353

Hâkimin reddi istemine karar verecek mahkeme 27 354

· AÇIKLAMA 354

Ret istemi üzerine verilecek kararlar ve başvurulacak
kanun yolları 28 356

· AÇIKLAMA 356

Reddi istenen hâkimin yapabileceği işlemler 29 356

· AÇIKLAMA 357

Hâkimin çekinmesi ve inceleme mercii 30 358

· AÇIKLAMA 359

Ret isteminin geri çevrilmesi 31 360

· AÇIKLAMA 360

Zabıt kâtibinin reddi veya çekinmesi 32 361

· AÇIKLAMA 361

İKİNCİ KISIM
KARARLAR, AÇIKLANMASI VE TEBLİĞİ, SÜRELER VE ESKİ HÂLE GETİRME
BİRİNCİ BÖLÜM
KARARLAR, AÇIKLANMASI VE TEBLİĞİ
Kararların verilmesi usulü 33 362

· AÇIKLAMA 362

Kararların gerekçeli olması 34 363

· AÇIKLAMA 363

İçtihatlar

· Anayasa Mahkemesi Kararları 374

· Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı 379

· Ceza Genel Kurulu Kararları 379

· Daire Kararları 398

Kararların açıklanması ve tebliği 35 400

· AÇIKLAMA 400

· ELEKTRONİK TEBLİGAT YÖNETMELİĞİ 406

İçtihatlar

· Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı 418

· Ceza Genel Kurulu Kararları 418

Tebligat ve yazışma usulü 36 431

· AÇIKLAMA 431

Tebligat usulleri 37 431

· AÇIKLAMA 431

İçtihatlar

· Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları 432

Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan tebligat 38 433

· AÇIKLAMA 433

Elektronik işlemler 38/A 434

· AÇIKLAMA 434

İçtihatlar

· Anayasa Mahkemesi Kararı 436

· Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı 439

· Daire Kararı 442

İKİNCİ BÖLÜM
SÜRELER VE ESKİ HÂLE GETİRME
Sürelerin hesaplanması 39 443

· AÇIKLAMA 443

· ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLER HAKKINDA KANUN 445

İçtihatlar

· Anayasa Mahkemesi Kararı 446

· Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı 451

· Ceza Genel Kurulu Kararları 451

Eski hâle getirme 40 458

· AÇIKLAMA 458

İçtihatlar

· Anayasa Mahkemesi Kararı 462

· Ceza Genel Kurulu Kararları 467

Eski hâle getirme dilekçesi 41 478

· AÇIKLAMA 478

İçtihatlar

· Ceza Genel Kurulu Kararları 479

Eski hâle getirme dilekçesi üzerine verilecek karar 42 483

· AÇIKLAMA 483

İçtihatlar

· Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları 484

ÜÇÜNCÜ KISIM
TANIKLIK, BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ VE KEŞİF
BİRİNCİ BÖLÜM
TANIKLIK
Tanıkların çağrılması 43 493

· AÇIKLAMA 493

A) Giriş 493

B) Maddedeki Düzenleme 496

İçtihatlar

· Anayasa Mahkemesi Kararları 498

· Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları 502

Çağrıya uymayan tanıklar 44 503

· AÇIKLAMA 503

· ADALET BAKANLIĞI GENELGE No: 162 507

Tanıklıktan çekinme 45 508

· AÇIKLAMA 509

· İÇTİHAT 511

Meslek ve sürekli uğraşıları sebebiyle tanıklıktan çekinme 46 512

· AÇIKLAMA 512

Devlet sırrı niteliğindeki bilgilerle ilgili tanıklık 47 516

· AÇIKLAMA 516

I- Giriş 516

II- Demokratik Hukuk Devleti Yönündeki Gelişmeler 517

III- Düzenlemeler 519

A- 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Devlet Sırrı Konusundaki
Düzenlemeler 520

B- 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’ndaki Düzenlemeler 524

a- 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 47 nci Maddesindeki Düzenleme 524

aa- Devlet Sırrı Belli Suçlar İçin Kabul Edilmiştir 527

bb- Soruşturma Evresinde Devlet Sırrıyla İlgili Bilgilere
Ulaşılamaması 532

b- 5271 sayılı Yasa’nın 125 nci Maddesindeki Düzenleme 535

C- 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat
Teşkilatı Kanunu’ndaki Düzenlemeler 536

D- 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu’ndaki Düzenlemeler 536

İçtihatlar

· Anayasa Mahkemesi Kararı 537

· Yargıtay İçtihatları 543

Kendisi veya yakınları aleyhine tanıklıktan çekinme 48 548

· AÇIKLAMA 548

İçtihatlar

· Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları 551

Tanıklıktan çekinme sebebinin bildirilmesi 49 555

· AÇIKLAMA 555

Yemin verilmeyen tanıklar 50 557

· AÇIKLAMA 558

Tanıklıktan çekinebilecek kimsenin çekinmemesi 51 560

· AÇIKLAMA 560

Tanıkların dinlenmesi 52 561

· AÇIKLAMA 562

İçtihatlar

· Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları 566

· Daire Kararı 571

Tanığa görevinin önemini anlatma 53 572

· AÇIKLAMA 572

Tanıklara yemin verilmesi 54 573

· AÇIKLAMA 574

Yeminin biçimi 55 575

· AÇIKLAMA 575

İçtihatlar

· Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı 578

Yeminin yerine getirilmesi, sağır veya dilsizin yemini 56 578

· AÇIKLAMA 578

Tanığın tekrar dinlenmesi 57 579

· AÇIKLAMA 579

Tanığa ilk önce sorulacak hususlar ve tanığın korunması 58 580

· AÇIKLAMA 581

İçtihatlar

· Anayasa Mahkemesi Kararları 587

· Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları 589

Tanığa söylenecek şeyler ve sorulacak sorular 59 590

· AÇIKLAMA 590

· İçtihatlar 591

Tanıklıktan ve yeminden sebepsiz çekinme 60 592

· AÇIKLAMA 593

Tanığa verilecek tazminat ve giderler 61 596

· AÇIKLAMA 596

İKİNCİ BÖLÜM
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ
Bilirkişilere uygulanacak hükümler 62 598

· AÇIKLAMA 598

İçtihatlar

· Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları 600

Bilirkişinin atanması 63 606

· AÇIKLAMA 607

İÇTİHATLAR

· Anayasa Mahkemesi Kararları 608

· Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları 615

Bilirkişi olarak atanabilecekler 64 624

· AÇIKLAMA 625

İÇTİHATLAR

· Anayasa Mahkemesi Kararları 629

· Yargıtay Daire Kararları 635

Bilirkişiliği kabul yükümlülüğü 65 636

· AÇIKLAMA 636

İÇTİHATLAR

· Ceza Genel Kurulu Kararı 638

Atama kararı ve incelemelerin yürütülmesi 66 639

· AÇIKLAMA 640

İÇTİHATLAR

· Anayasa Mahkemesi Kararları 643

· Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları 650

· Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları 650

Bilirkişi raporu, uzman mütalaası 67 660

· AÇIKLAMA 661

İÇTİHATLAR

· Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları 663

Duruşmada bilirkişinin açıklaması 68 669

· AÇIKLAMA 669

Bilirkişinin reddi 69 670

· AÇIKLAMA 671

İÇTİHATLAR

· AİHM Kararı 672

· Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları 673

Bilirkişilikten çekinme, bilirkişi olarak dinlenemeyenler 70 674

· AÇIKLAMA 674

Görevini yapmayan bilirkişi hakkındaki işlem 71 675

· AÇIKLAMA 675

Bilirkişi gider ve ücreti 72 676

· AÇIKLAMA 676

Sahte para ve değerler üzerinde yapılacak incelemeler 73 677

· AÇIKLAMA 677

· İÇTİHATLAR 678

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
GÖZLEM ALTINA ALINMA, MUAYENE, KEŞİF VE OTOPSİ
Gözlem altına alınma 74 679

· AÇIKLAMA 679

İÇTİHATLAR

· Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı 681

· Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları 684

Şüpheli veya sanığın beden muayenesi ve vücudundan
örnek alınması 75 687

· AÇIKLAMA 688

Diğer kişilerin beden muayenesi ve vücuttan örnek alınması 76 691

· AÇIKLAMA 691

İÇTİHATLAR

· Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı 695

Kadının muayenesi 77 696

· AÇIKLAMA 696

Moleküler genetik incelemeler 78 697

· AÇIKLAMA 698

İÇTİHATLAR

· Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı 702

Hâkimin kararı ve inceleme yapılması 79 703

· AÇIKLAMA 703

Genetik inceleme sonuçlarının gizliliği 80 704

· AÇIKLAMA 705

Fizik kimliğin tespiti 81 705

· AÇIKLAMA 706

Yönetmelik 82 708

· AÇIKLAMA 709

Keşif 83 709

· AÇIKLAMA 709

İÇTİHATLAR

· Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları 711

Keşifte, tanık veya bilirkişinin dinlenmesinde bulunabilecekler 84 714

· AÇIKLAMA 714

Yer gösterme 85 716

· AÇIKLAMA 716

Ölünün kimliğini belirleme ve adlî muayene 86 720

· AÇIKLAMA 720

Otopsi 87 723

· AÇIKLAMA 723

· ADALET BAKANLIĞI GENELGE NO: 156 725

· İÇTİHATLAR 74

Yeni doğanın cesedinin adlî muayenesi veya otopsi 88 736

· AÇIKLAMA 736

Zehirlenme şüphesi üzerine yapılacak işlem 89 736

· AÇIKLAMA 736

Koruma Tedbirlerinin Ortak Özellikleri

1- Yasallık İlkesi 737

2- Delil Elde Etme Amacı 737

3- Zorlama Niteliği 739

4- Araç ve Geçici Olması 739

5- Birbirine Bağlı Oluş 740

6- Gecikmede Tehlike 740

7- Haklı Neden Olmalı 741

8- Orantılılık 741

9- Suç Şüphesinin Bulunması 742

10- Koruma Tedbirinin Bir Kararla Alınması Gerekir 742

DÖRDÜNCÜ KISIM
KORUMA TEDBİRLERİ
BİRİNCİ BÖLÜM
YAKALAMA VE GÖZALTI
Yakalama ve yakalanan kişi hakkında yapılacak işlemler 90 743

· AÇIKLAMA 744

İÇTİHATLAR

· Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları 760

· Anayasa Mahkemesi Kararı 777

Gözaltı 91 777

· AÇIKLAMA 780

İÇTİHATLAR

· Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları 793

Gözaltı işlemlerinin denetimi 92 797

· AÇIKLAMA 797

Yakalanan veya tutuklanan kişilerin nakli 93 798

· AÇIKLAMA 798

Yakalanan kişinin mahkemeye götürülmesi 94 799

· AÇIKLAMA 799

Yakalanan veya gözaltına alınanın durumunun yakınlarına
bildirilmesi 95 801

· AÇIKLAMA 801

İÇTİHATLAR

· Yargıtay Daire Kararı 804

Yakalamanın ilgililere bildirilmesi 96 807

· AÇIKLAMA 807

Yakalama tutanağı 97 808

· AÇIKLAMA 808

Yakalama emri ve nedenleri 98 809

· AÇIKLAMA 809

Yönetmelik 99 811

· AÇIKLAMA 811

İKİNCİ BÖLÜM
TUTUKLAMA
Tutuklama nedenleri 100 815

· AÇIKLAMA 817

I- Maddedeki Düzenleme 817

A- Tutuklama Nedenleri 817

B- Tutuklama Nedeninin Var Sayılması 820

C- Bazı Suçların İşlendiği Hususunda Kuvvetli Şüphe Nedenlerinin Bulunması Halinde Tutuklama Nedeninin Var Sayılması 821

D- Hapis Cezasının Üst Sınırına Göre Tutuklama Yasağı 822

E- Anayasa Mahkemesinin Değerlendirmesi 823

II- AİHM’nin Yaklaşımları 824

A- Giriş 824

B- Kavram 826

1- Kişi Özgürlüğü 828

2- Kişi Güvenliği 831

C- Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Konuyla İlgili İçtihatlar 832

1- Özgürlükten Yoksun Kılmanın Hukuka Uygun Olduğu
Durumlar 833

2- Özgürlüğü Kısıtlanan Kişinin Hakları 840

a- 5/2 nci madde ile ilgili kararlar 840

b- 5/3 nci madde ile ilgili kararlar 841

c- Kişi Güvenliği ile İlgili Kararları (m5/4) 845

d- Sözleşmenin 5/5 nci maddesi ile ilgili kararlar 846

D- Sonuç 847

İÇTİHATLAR

· Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları 848

· Anayasa Mahkemesi Kararları 851

Tutuklama kararı 101 910

· AÇIKLAMA 911

İçtihatlar

· Anayasa Mahkemesi Kararı 915

Tutuklulukta geçecek süre 102 915

· AÇIKLAMA 916

I- AİHS’nin 5 nci Maddesi Yönünden 916

II- CMK’nun 102 nci Maddesindeki Düzenleme 921

A- Sadece Soruşturma Evresinde Tutukluluk Süresi 921

B- Soruşturma ve Kovuşturma Evrelerinin Tümünde Tutukluluk Süresi 922

C- Çocuklar Bakımından Tutukluluk Süreleri 923

D- Tutukluluk Süresinin Uzatılması Kararı 924

E- Tutuklulukta Geçen Sürenin Hesabı 926

İçtihatlar

· Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları 933

· Anayasa Mahkemesi Kararları 937

· Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları 945

Cumhuriyet savcısının tutuklama kararının geri alınmasını
istemesi 103 951

· AÇIKLAMA 952

Şüpheli veya sanığın salıverilme istemleri 104 952

· AÇIKLAMA 953

İçtihatlar

· Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları 953

· Anayasa Mahkemesi Kararları 958

· Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları 964

Usul 105 965

· AÇIKLAMA 965

İçtihatlar

· Anayasa Mahkemesi Kararları 965

Salıverilenin yükümlülükleri 106 967

· AÇIKLAMA 968

Tutuklananın durumunun yakınlarına bildirilmesi 107 968

· AÇIKLAMA 968

Tutukluluğun incelenmesi 108 970

· AÇIKLAMA 970

İçtihatlar

· Anayasa Mahkemesi Kararı 972

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ADLÎ KONTROL
Adlî kontrol 109 973

· AÇIKLAMA 975

I- Giriş 975

II- Adli Kontrol 975

A- Kavram 975

a- Soruşturmada 978

b- Kovuşturmada 979

c- Tutuklama Yasağı Olan Hallerde 979

B- Adli Kontrol Koşulları 979

a- Yetişkinlerle İlgili Düzenlemeler 979

b- Çocuklarla İlgili Düzenlemeler 982

c- Birlikte Değerlendirme 984

III- Sonuçlar 987

İçtihatlar

· Anayasa Mahkemesi Kararı 991

Adlî kontrol kararı ve hükmedecek merciler 110 999

· AÇIKLAMA 999

Adlî kontrol kararının kaldırılması 111 1001

· AÇIKLAMA 1001

Tedbirlere uymama 112 1002

· AÇIKLAMA 1002

Güvence 113 1003

· AÇIKLAMA 1004

Önceden ödetme 114 1005

· AÇIKLAMA 1005

Güvencenin geri verilmesi 115 1006

· AÇIKLAMA 1006

· İçtihat 1008

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ARAMA VE ELKOYMA
Şüpheli veya sanıkla ilgili arama 116 1009

· AÇIKLAMA 1009

I- GİRİŞ 1009

II- ANAYASADAKİ DÜZENLEME 1010

A- Özel Hayatın Gizliliği 1010

B- Konut Dokunulmazlığı 1011

III- AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNDEKİ
DÜZENLEME 1012

VI- MADDEDEKİ DÜZENLEME 1016

A- Yakalama Amaçlı Arama 1016

B- Suç Delillerinin Elde Edilebileceği Makul Şüphesi 1016

C- Aranacak Yerler 1019

a- Konutta Arama 1019

aa- Konutun Hukuki Konusu 1020

bb- Konutun Maddi Konusu 1021

b- İşyeri veya Diğer Yerlerde Arama 1023

aa- İşyeri 1023

bb- Diğer Yerler 1024

D- Diğer Kişilerle İlgili Arama 1024

İçtihatlar

· Anayasa Mahkemesi Kararları 1025

· Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları 1030

· Danıştay Kararları 1042

Diğer kişilerle ilgili arama 117 1054

· AÇIKLAMA 1054

Gece yapılacak arama 118 1057

· AÇIKLAMA 1057

Arama kararı 119 1058

· AÇIKLAMA 1058

A- Arama Karar ve Emri 1059

a- Adli Aramada 1059

b- Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği ile getirilen düzenleme 1063

c- PVSK’daki Düzenleme 1065

d- PVSK’daki Önleme Araması 1065

e- PVSK’nun 4/A maddesindeki düzenlemeye göre 1068

f- PVSK’nunda Adlî Görev ve Yetkiler (Ek Madde 6) 1070

B- Adli Arama Karar veya Emrinde Yer Alacak Hususlar (m119/2) 1072

C- Arama Yapacak Olanların Kimlikleri (m119/3) 1073

D- Cumhuriyet Savcısı Hazır Olmaksızın Arama (m119/4) 1073

E- Askeri Mahallerde Arama (m119/5) 1073

F- Açıkça Arama Karar veya Emri Olmasa da Arama Yapılabilecek
Haller 1074

İçtihatlar

· Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı 1077

· Anayasa Mahkemesi Kararları 1079

· Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları 1097

Aramada hazır bulunabilecekler 120 1132

· AÇIKLAMA 1133

İçtihatlar

· Ceza Genel Kurulu Kararları 1139

Arama sonunda verilecek belge 121 1143

· AÇIKLAMA 1143

Belge veya kâğıtları inceleme yetkisi 122 1145

· AÇIKLAMA 1145

Eşya veya kazancın muhafaza altına alınması ve bunlara
elkonulması 123 1149

· AÇIKLAMA 1149

İstenen eşyayı vermeyenler hakkında yapılacak işlem 124 1151

· AÇIKLAMA 1151

İçeriği Devlet sırrı niteliğindeki belgelerin mahkemece
incelenmesi 125 1154

· AÇIKLAMA 1154

I- Giriş 1154

II- Demokratik Hukuk Devleti Yönündeki Gelişmeler 1155

III- Düzenlemeler 1157

A- 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Devlet Sırrı Konusundaki Düzenlemeler 1158

B- 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’ndaki Düzenlemeler 1162

a- 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 47 nci
Maddesindeki Düzenleme 1162

aa- Hangi suçlarla ilgili devlet sırrı? 1165

bb- Soruşturma Evresinde Devlet Sırrıyla İlgili Bilgilere
Ulaşılamaması 1170

b- 5271 sayılı Yasa’nın 125 nci Maddesindeki Düzenleme 1173

C- 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat
Teşkilatı Kanunu’ndaki Düzenlemeler 1175

D- 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu’ndaki Düzenleme 1176

İçtihatlar

· Anayasa Mahkemesi Kararı 1178

· Yargıtay Daire Kararı 1183

Elkonulamayacak mektuplar, belgeler 126 1188

· AÇIKLAMA 1188

Elkoyma kararını verme yetkisi 127 1189

· AÇIKLAMA 1190

Taşınmazlara, hak ve alacaklara elkoyma 128 1192

· AÇIKLAMA 1195

· İçtihat 1199

Postada elkoyma 129 1200

· AÇIKLAMA 1201

Avukat bürolarında arama, elkoyma ve postada elkoyma 130 1204

· AÇIKLAMA 1205

I- Giriş 1205

II- 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 58 nci Maddesindeki
Düzenleme 1207

III- CYY’nın 130 ncu Maddesindeki Düzenleme 1208

Elkonulan eşyanın iadesi 131 1211

· AÇIKLAMA 1211

İçtihatlar

· Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı 1212

· Anayasa Mahkemesi Kararı 1215

· Yargıtay Daire Kararı 1216

Elkonulan eşyanın muhafazası veya elden çıkarılması 132 1216

· AÇIKLAMA 1217

İçtihatlar

· Anayasa Mahkemesi Kararı 1218

Şirket yönetimi için kayyım tayini 133 1225

· AÇIKLAMA 1227

I- Giriş 1227

II- Kayyım Atama 1227

III- Kayyımın Ücreti 1230

IV- Başvuru 1230

V- Bu Madde Hükümlerinin Uygulanacağı Suçlar 1230

VI- Tazminat 1232

VII- Terörizmin Finansmanı 1232

Bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde arama,
kopyalama ve elkoyma 134 1233

· AÇIKLAMA 1234

I- Giriş 1234

II- Bilgisayar ve Bilgisayar Programı ile Kütüklerinde Arama,
Kopyalama ve Metin Haline Getirme 1235

III- Şifrenin Çözülmesi 1236

IV- Yedekleme 1236

V- Tutanak 1236

VI- Kopyalama 1236

BEŞİNCİ BÖLÜM
TELEKOMÜNİKASYON YOLUYLA YAPILAN İLETİŞİMİN DENETLENMESİ
İletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması 135 1237

· AÇIKLAMA 1246

I- Giriş 1247

II- İletişim Kavramı 1249

III- Koruma Tedbiri 1253

IV- İletişimin Denetlenmesi 1254

A- Koşulları 1255

a- Bir Suç Dolayısıyla Soruşturma veya Kovuşturmanın
Varlığı Aranmalı 1257

b- Suçun İşlendiğine İlişkin Somut Delillere Dayalı Kuvvetli Şüphe Sebepleri Olmalıdır 1260

c- Başka Suretle Delil Elde Edilmesi İmkânının
Bulunmaması 1262

d- Şüpheli veya Sanık Hakkında İletişimin Denetlenmesi 1263

e- Belirli Suçlarla İlgili Olarak İletişimin Denetlenmesi 1264

f- Tedbir Kararındaki Unsurlar 1269

aa- Tedbir Kararının Verilmesi 1269

bb- Tedbir Kararında Bulunması Gerekenler 1269

cc- Tedbir Yasakları 1270

g- Tedbirin Uygulanması 1270

aa- Tedbir Süresi Bakımından 1270

bb- Yerine Getirilmesi Bakımından 1271

h- Dinleme ve Kayda Almaya Yetkililer Dışındakilerin Elde
Ettikleri Bilgiler 1272

ı- Tedbirin Sona Ermesi 1273

i- Tedbirlerde Öncelik Sorunu 1275

B- Delil Olarak Değerlendirme 1278

a- Anayasa’daki Düzenleme 1278

b- Ceza Yargılama Yasası’ndaki Düzenleme 1280

C- Şüpheli veya Sanıktan Başka Kimselerin İletişimlerinin
Denetlenmesi 1281

a- Şikayetçinin İletişiminin Denetlenmesi 1281

b- Üçüncü Kişilerin İletişimlerinin Denetlenmesi 1282

c- Müdafiin İletişiminin Denetlenememesi 1287

d- Tanıkların İletişimlerinin Denetlenememesi 1288

e- Bilirkişilerin İletişimlerinin Denetlenememesi 1289

V- İçtihatlardan Örnekler 1289

A- Anayasa Mahkemesi Kararları 1289

B- Yargıtay İçtihatları 1302

Müdafiin bürosu ve yerleşim yeri 136 1327

· AÇIKLAMA 1327

· Ceza Genel Kurulu Kararı 1332

Kararların yerine getirilmesi, iletişim içeriklerinin
yok edilmesi 137 1332

· AÇIKLAMA 1333

Yargıtay İçtihatları

· Daire Kararları 1336

Tesadüfen elde edilen deliller 138 1337

· AÇIKLAMA 1338

I- Giriş 1338

II- Birinci Fıkra 1338

III- İkinci Fıkra 1339

A- İletişimin Denetlenmesi Sırasında Tesadüfen Elde Edilen Delil 1339

B- Katalog Dışındaki Suça İlişkin Delil Elde Edilmesi 1341

İçtihatlar

· Ceza Genel Kurulu Kararları 1345

· Daire Kararları 1347

ALTINCI BÖLÜM
GİZLİ SORUŞTURMACI VE TEKNİK ARAÇLARLA İZLEME
Gizli soruşturmacı görevlendirilmesi 139 1349

· AÇIKLAMA 1350

I- Giriş 1350

II- Gizli Soruşturmacı 1352

III- Gizli Soruşturmacının Görevlendirilmesi 1354

IV- Katalog Suçlar (m139/7) 1357

V- Yönetmelik 1358

VI- Ölçülülük 1359

VII- Tesadüfi Delil 1361

İçtihatlar

· Ceza Genel Kurulu Kararları 1362

· Daire Kararları 1369

Teknik araçlarla izleme 140 1375

· AÇIKLAMA 1380

I- Giriş 1380

II- Teknik Araçla İzleme Kararı 1383

III- Teknik Araçlarla İzlemede Süre (m140/3) 1388

IV- Delillerin Kullanımı ve Yok Edilmesi 1388

V- Konutta Teknik Araçla İzleme Uygulanamaz 1389

VI- Teknik Araçla İzlemede Ölçülülük 1390

İçtihatlar

· Yargıtay Daire Kararları 1393

Yönetmelik 140/A 1395

· AÇIKLAMA 1395

YEDİNCİ BÖLÜM
KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT
Tazminat istemi 141 1396

· AÇIKLAMA 1397

I- Giriş 1397

II- Anayasa’daki Düzenleme 1398

III- AİHS’deki Düzenleme 1399


IV- 5271 Sayılı Yasa’nın 141 nci Maddesindeki Düzenleme 1400

A- Tazminat Gerektiren İşlemler 1401

B- Tazminat Hakkının Olduğunun İlgiliye Bildirilmesi 1404

C- Davanın Devlet Aleyhine Açılması 1405

D- Devletin Rücu 1405

İçtihatlar

· Anayasa Mahkemesi Kararları 1407

· Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları 1409

· Yargıtay Ceza Genel Kurul Kararları 1409

· Daire Kararları 1415

Tazminat isteminin koşulları 142 1421

· AÇIKLAMA 1422

I- Giriş 1422

II- 142 nci Maddedeki Düzenlemeler 1422

A- Dava Açma Süresi 1422

B- Davaya Bakacak Mahkeme 1424

C- Dava Dilekçesinde Bulunması Gereken Hususlar 1424

D- Dava Dilekçesindeki Eksikliklerin Giderilmesi 1424

E- Devlet Hazinesinin Davadan Haberdar Edilmesi 1425

F- Tazminat Miktarının Saptanması 1425

G- Mahkemenin Karar Vermesi 1425

H- Karara Karşı Yasa Yolu 1426

I- Avukatlık Ücreti 1426

İ- İcra Takip İşlemleri 1428

J- Tazminatın Belirlenmesi 1428

a- Maddi Tazminat 1428

b- Manevi Tazminat 1429

İçtihatlar

· Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları 1429

· Ceza Genel Kurulu Kararları 1430

· Daire Kararı 1439

Tazminatın geri alınması 143 1442

· AÇIKLAMA 1442

Tazminat isteyemeyecek kişiler 144 1445

· AÇIKLAMA 1446

İçtihatlar

· Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları 1447

BEŞİNCİ KISIM
İFADE VE SORGU
BİRİNCİ BÖLÜM
İFADE VEYA SORGU İÇİN ÇAĞRI
İfade veya sorgu için çağrı 145 1451

· AÇIKLAMA 1451

Zorla getirme 146 1451

· AÇIKLAMA 1452

I- Giriş 1452

II- CYY’nın 146 ncı Maddesindeki Düzenleme 1455

A- Zorla Getirme Konusunda Düzenleme 1455

B- Kimlik Bilgileri 1456

C- Zorla Getirme Kararının Bildirimi 1456

D- Zorla Getirme Kararının Verilmesi 1456

E- Zorla Getirme Kararının Başlama ve Kalkma Süresi 1456

F- Zorla Getirme Kararının Yerine Getirilememesi 1457

G- Şüpheli ve Sanıktan Başkası Hakkında Zorla Getirme 1457

H- Zorla Getirme Kararına Karşı Yasa Yolu 1458

İKİNCİ BÖLÜM
İFADE VE SORGU USULÜ
İfade ve sorgunun tarzı 147 1459

· AÇIKLAMA 1460

I- Giriş 1460

II- 147 nci Maddedeki Düzenlemeler 1460

A- Kimlik Saptanması 1461

B- Yüklenen Suçun (Suçların) Anlatılması 1461

C- Müdafi Seçme veya Baro Tarafından Görevlendirilmesini İsteme Hakkı 1461

D- Yakınlara Haber Verme 1462

E- Susma Hakkı 1463

F- Delillerin Toplanmasını İsteme 1465

G- Kişisel ve Ekonomik Durum Hakkında Bilgi Alma 1465

H- Teknik İmkanlardan Yararlanma 1465

İ- Tutanak 1466

İçtihatlar

· Anayasa Mahkemesi Kararı 1466

· Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları 1468

İfade alma ve sorguda yasak usuller 148 1471

· AÇIKLAMA 1472

I- Giriş 1472

II- 148 nci Maddedeki Düzenlemeler 1473

A- Özgür Beyan 1473

B- Yasaya Aykırı Vaat Yasağı 1475

C- Yasak Usulle Elde Edilen Delil 1475

D- Kollukça Alınan İfadenin Hükme Esas Alınması 1476

E- Şüphelinin Aynı Olay Nedeniyle İfadesinin Alınması 1476

· İçtihat 1476

ALTINCI KISIM
SAVUNMA
BİRİNCİ BÖLÜM
MÜDAFİ SEÇİMİ, GÖREVLENDİRİLMESİ,
GÖREV VE YETKİLERİ
Şüphelinin veya sanığın müdafi seçimi 149 1478

· AÇIKLAMA 1478

İçtihatlar

· Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları 1485

Müdafiin görevlendirilmesi 150 1488

· AÇIKLAMA 1489

İÇTİHATLAR

· Anayasa Mahkemesi Kararları 1491

· Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarından Örnek Yaklaşımlar 1495

· Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları 1499

· Daire Kararı 1511

Müdafi görevini yerine getirmediğinde yapılacak işlem ve müdafilik
görevinden yasaklanma 151 1511

· AÇIKLAMA 1513

I- Giriş 1513

II- Müdafiin Görevinin Sona Ermesi 1515

III- Avukatın Görevden Yasaklanması 1519

A- Yasaklama Koşulları 1519

B- Yasaklama Kararı Verilmesi 1522

C- Yeni Müdafi Görevlendirilme Bildirimi 1523

D- Ziyaret Yasağı 1523

E- Müdafi Hakkında Disiplin ve Adli Soruşturma 1523

İçtihatlar

· Anayasa Mahkemesi Kararları 1524

· Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları 1528

Şüpheli veya sanığın birden fazla olması hâlinde savunma 152 1534

· AÇIKLAMA 1534

İçtihatlar

· Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları 1534

Müdafiin dosyayı inceleme yetkisi 153 1536

· AÇIKLAMA 1537

İçtihatlar

· Anayasa Mahkemesi Kararı 1542

· AİHM Kararları 1543

· Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı 1545

Müdafi ile görüşme 154 1545

· AÇIKLAMA 1546

Kanunî temsilci veya eşin duruşmada hazır bulunması 155 1547

· AÇIKLAMA 1547

Müdafiin görevlendirilmesinde usul 156 1548

· AÇIKLAMA 1548

İKİNCİ KİTAP
SORUŞTURMA
BİRİNCİ KISIM
SUÇLARA İLİŞKİN İHBARLAR VE SORUŞTURMA
BİRİNCİ BÖLÜM
SORUŞTURMANIN GİZLİLİĞİ, SUÇLARIN İHBARI
Soruşturmanın gizliliği 157 1551

· AÇIKLAMA 1551

İhbar ve şikâyet 158 1557

· AÇIKLAMA 1558

I- Giriş 1561

II- Şikâyet 1561

A- Şikâyet Başvuru ve Süresi 1562

a- Şikâyet Hakkı 1562

b- Şikâyete Hakkı Olanlar 1563

c- Şikâyet Makamları 1566

d- Şikâyet Süresi 1568

B- Şikâyetten Vazgeçme 1569

a- İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Durum 1570

b- Vazgeçmenin Kabul Edilmemesi 1572

c- Hukuk Mahkemesinde Dava Açma Hakkı 1573

d- Mağdurun Hakları 1574

aa- Bazı Özel Durumlar 1574

bb- Suçun Mağduru ile Şikâyetçinin Hakları 1574

e- Çeklerle İlgili Özel Düzenleme 1575

İçtihatlar

· Anayasa Mahkemesi Kararları 1576

· Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları 1582

· Yargıtay Daire Kararları

Şüpheli ölümün ihbarı 159 1585

· AÇIKLAMA 1585

İKİNCİ BÖLÜM
SORUŞTURMA İŞLEMLERİ
Bir suçun işlendiğini öğrenen Cumhuriyet savcısının görevi 160 1587

· AÇIKLAMA 1588

İçtihatlar

· Anayasa Mahkemesi Kararları 1595

· Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları 1617

· Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları 1623

· Daire Kararları 1628

Cumhuriyet savcısının görev ve yetkileri 161 1630

· AÇIKLAMA 1632

İçtihatlar

· Anayasa Mahkemesi Kararı 1638

Soruşturmada Cumhuriyet savcısının hâkim kararı istemi 162 1640

· AÇIKLAMA 1640

Soruşturmanın sulh ceza hâkimi tarafından yapılması 163 1641

· AÇIKLAMA 1641

Adlî kolluk ve görevi 164 1646

· AÇIKLAMA 1647

Diğer kolluk birimlerinin adlî kolluk görevi 165 1648

· AÇIKLAMA 1648

Değerlendirme raporu yetkisi 166 1649

· AÇIKLAMA 1649

Yönetmelik 167 1649

· AÇIKLAMA 1649

· ADLÎ KOLLUK YÖNETMELİĞİ 1650

Adlî kolluğun olay yerinde aldığı tedbirlere uyulmaması halinde
yetkisi 168 1657

· AÇIKLAMA 1657

Soruşturma evresinde yapılan işlemlerin tutanağa
bağlanması 169 1658

· AÇIKLAMA 1659

İKİNCİ KISIM
KAMU DAVASININ AÇILMASI
BİRİNCİ BÖLÜM
KAMU DAVASININ AÇILMASI
Kamu davasını açma görevi 170 1662

· AÇIKLAMA 1663

I- Giriş 1663

II- Kamu Davasını Açma Görevi 1664

A- İzin Alınması 1664

a- TCY’dan Örnekler 1666

b- Diğer Yasalardan Örnekler 1666

1- 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin
Yargılanması Hakkında Yasadaki Düzenleme 1666

2- 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yasasında 1668

3- Zabıta Amirleri 1669

4- 1136 sayılı Avukatlık Yasasında 1669

5- 1512 sayılı Noterlik Yasasında 1669

B- Karar Alınması 1670

III- İddianamenin Düzenlenmesi 1675

IV- İddianamede Bulunması Gereken Hususlar (m170/3) 1681

V- Olaylar ve Deliller 1682

VI- Şüphelinin Lehine ve Aleyhine Hususlar 1682

VII- İddianamede Talep 1682

İçtihatlar

· Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları 1682

Kamu davasını açmada takdir yetkisi 171 1687

· AÇIKLAMA 1689

I- Giriş 1689

II- Kamu Davasının Açılmasında Takdir Yetkisi 1689

A- Birinci Fıkradaki Düzenleme 1690

B- İkinci Fıkradaki Düzenleme 1691

C- Üçüncü Fıkradaki Düzenleme (Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi) 1695

D- Altıncı Fıkradaki Düzenleme 1696

İçtihatlar

· Anayasa Mahkemesi Kararı 1697

İKİNCİ BÖLÜM
KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR,
İTİRAZ VE İDDİANAMENİN İADESİ
Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar 172 1699

· AÇIKLAMA 1699

İçtihatlar

· Anayasa Mahkemesi Kararları 173

Cumhuriyet savcısının kararına itiraz 173 1724

· AÇIKLAMA 1725

I- Giriş 1725

II- Maddedeki Düzenlemeler 1726

A- İtiraz Süresi 1727

B- İtiraz Dilekçesinin İçeriği 1728

C- İtiraz Merciinin Kararı 1729

D- İddianameyle Dava Açılmasına Karar Verme 1729

E- Bu Maddenin Uygulanamayacağı Haller 1730

F- İtirazın Reddedilmesi 1731

III- Avukatlık Yasasındaki Özel Düzenleme 1731

İçtihatlar

· Anayasa Mahkemesi Kararları 1732

· Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları 1737

· Daire Kararı 1740

İddianamenin iadesi 174 1742

· AÇIKLAMA 1743

I- Giriş 1743

II- 174 ncü Maddedeki Düzenlemeler 1744

A- İddianamenin İadesinde Amaç 1744

B- İddianamenin İadesine Karar Verme Nedenleri 1746

a) Mahkemenin Görevli ve Yetkili Olması 1746

b) İddianamenin İadesinde Süre 1747

C- İddianamenin İade Edilemeyeceği Hal 1754

D- İddianamenin Kabul Edilmesi (m174/3) 1755

E- İddianamenin İadesi Üzerine Eksikliklerin Tamamlanması 1755

F- İddianamenin İadesi Kararına Karşı İtiraz (m174/5) 156

İçtihatlar

· Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları 1757

· Daire Kararı 1760

II CİLT
ÜÇÜNCÜ KİTAP
KOVUŞTURMA EVRESİ
BİRİNCİ KISIM
KAMU DAVASININ YÜRÜTÜLMESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
DURUŞMA HAZIRLIĞI
İddianamenin kabulü ve duruşma hazırlığı 175 1801

· AÇIKLAMA 1801

İçtihatlar

· Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları 1803

İddianamenin sanığa tebliği ve sanığın çağrılması 176 1804

· AÇIKLAMA 1805

İçtihatlar

· Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları 1808

Sanığın savunma delillerinin toplanması istemi 177 1808

· AÇIKLAMA 1808

Çağrılması reddedilen tanığın ve uzman kişinin doğrudan mahkemeye getirilmesi 178 1810

· AÇIKLAMA 1810

Çağrılan tanıkların ad ve adreslerinin sanığa ve Cumhuriyet savcısına bildirilmesi 179 1812

· AÇIKLAMA 1812

Tanık ve bilirkişinin naiple veya istinabe yoluyla
dinlenmeleri 180 1812

· AÇIKLAMA 1813

Tanık ve bilirkişinin dinleneceği günün bildirilmesi 181 1815

· AÇIKLAMA 1816

İKİNCİ BÖLÜM
DURUŞMA
Duruşmanın açıklığı 182 1816

· AÇIKLAMA 1816

I- Giriş 1816

II- Yasadaki Düzenleme 1817

İçtihatlar

· Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları 1820

· Daire Kararları 1821

Ses ve görüntü alıcı aletlerin kullanılması yasağı 183 1821

· AÇIKLAMA 1821

Açıklığın kaldırılması hakkında karar 184 1823

· AÇIKLAMA 1823

Zorunlu kapalılık 185 1823

· AÇIKLAMA 1823

İçtihatlar

· Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları 1825

· Daire Kararları 1825

Kapalılık kararının ve nedenlerinin yazılması 186 1826

· AÇIKLAMA 1826

Kapalı duruşmada bulunabilme 187 1826

· AÇIKLAMA 1826

Duruşmada hazır bulunacaklar 188 1828

· AÇIKLAMA 1828

İçtihat

· Yargıtay Daire Kararı 1830

Birden çok Cumhuriyet savcısı ve avukatın duruşmaya
katılması 189 1830

· AÇIKLAMA 1830

Ara verme 190 1831

· AÇIKLAMA 1831

İçtihatlar

· Anayasa Mahkemesi Kararları 1833

· Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları 1840

Duruşmanın başlaması 191 1840

· AÇIKLAMA 1841

İçtihatlar

· Ceza Genel Kurulu Kararları 1847

· Daire Kararı 1854

Başkan veya hâkimin görevi 192 1854

· AÇIKLAMA 1854

Sanığın duruşmada hazır bulunmaması 193 1855

· AÇIKLAMA 1855

İçtihatlar

· Anayasa Mahkemesi Kararı 1857

· Ceza Genel Kurulu Kararları 1858

Sanığın mahkemeden uzaklaşması 194 1863

· AÇIKLAMA 1863

Sanığın yokluğunda duruşma 195 1865

· AÇIKLAMA 1865

Sanığın duruşmadan bağışık tutulması 196 1865

· AÇIKLAMA 1866

· CEZA MUHAKEMESİNDE SES VE GÖRÜNTÜ BİLİŞİM
SİSTEMİNİN KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 1875

İçtihatlar

· Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları 1880

· Yargıtay Daire Kararları 1893

Sanığın müdafi gönderebilmesi 197 1893

· AÇIKLAMA 1893

İçtihatlar

· Yargıtay Daire Kararı 1894

Sanık hazır bulunmaksızın yapılan duruşmada eski hâle getirme
koşulu 198 1895

· AÇIKLAMA 1895

İçtihatlar

· Anayasa Mahkemesi Kararı 1897

· Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı 1902

Sanığın zorla getirilebilmesi 199 1902

· AÇIKLAMA 1902

İçtihatlar

· Yargıtay Daire Kararı 1903

Sorgu sırasında sanığın mahkeme salonundan çıkarılabilmesi 200 1903

· AÇIKLAMA 1903

İçtihatlar

· Ceza Genel Kurulu Kararları 1904

Doğrudan soru yöneltme 201 1905

· AÇIKLAMA 1905

I- Giriş 1905

II- 5271 sayılı Yasa’nın 201 nci Maddesindeki Düzenleme 1906

İçtihatlar

· Ceza Genel Kurulu Kararı 1908

Tercüman bulundurulacak hâller 202 1909

· AÇIKLAMA 1910

İçtihatlar

· Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı 1913

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DURUŞMANIN DÜZEN VE DİSİPLİNİ
Hâkim veya başkanın yetkisi 203 1913

· AÇIKLAMA 1914

İçtihatlar

· Anayasa Mahkemesi Kararları 1915

· Ceza Genel Kurulu Kararı 1921

Sanığın dışarı çıkarılması 204 1921

· AÇIKLAMA 1921

Duruşma sırasında işlenen suç hakkında işlem 205 1923

· AÇIKLAMA 1923

Duruşma sırasında işlenen suç hakkında işlem 206 1924

· AÇIKLAMA 1924

§1 Delil Konusunda Genel Bilgiler 1924

I- Delil Nedir 1929

A- Delil Toplanması 1931

a- Delilde Kabul Edilebilirlik 1932

b- İkrarın Delil Gücü 1932

B- Delillerin İkamesi (Sunulması) 1935

a- Her Delil İçin Ayrı ve Özel Hüküm 1935

aa- Susma Hakkı 1935

bb- Telefon Dinlemeleri 1937

b- Delillerle İlgili Kimi Kurallar 1938

c- Delil Yaptırımları 1940

d- Delillerin Takdiri 1942

II- Delil Yasağı 1943

III- Hukuka Aykırı Delillerin Değerlendirilmesi 1946

§2 Delillerin Ortaya Konulması ve Reddi (m206) 1954

İçtihatlar

· Anayasa Mahkemesi Kararı 1957

· Ceza Genel Kurulu Kararları 1957

· Daire Kararları 1972

Delil ve olayın geç bildirilmesi 207 1974

· AÇIKLAMA 1974

· Ceza Genel Kurulu Kararı

Tanığın duruşma salonundan ayrılması 208 1975

· AÇIKLAMA 1975

Duruşmada anlatılması zorunlu belge ve tutanaklar 209 1976

· AÇIKLAMA 1976

İçtihatlar

· Ceza Genel Kurulu Kararları 1977

Duruşmada okunmayacak belgeler 210 1980

· AÇIKLAMA 1980

İçtihatlar

· Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı 1982

Duruşmada okunmasıyla yetinilebilecek belgeler 211 1982

· AÇIKLAMA 1982

İçtihatlar

· Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları 1983

Tanığın önceki ifadesinin okunması 212 1984

· AÇIKLAMA 1984

Sanığın önceki ifadesinin okunması 213 1985

· AÇIKLAMA 1985

İçtihatlar

· Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları 1988

Rapor, belge ve diğer yazıların okunması 214 1992

· AÇIKLAMA 1993

Dinleme ve okumadan sonra diyeceğin sorulması 215 1994

· AÇIKLAMA 1994

Delillerin tartışılması 216 1997

· AÇIKLAMA 1997

İçtihatlar

· Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları 2002

Delilleri takdir yetkisi 217 2009

· AÇIKLAMA 2009

İçtihatlar

· Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları 2013

· Anayasa Mahkemesi Kararı 2016

· Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları 2038

· Daire Kararları 2091

Ceza mahkemelerinin ek yetkisi 218 2094

· AÇIKLAMA 2094

İçtihatlar

· Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları 2102

BEŞİNCİ BÖLÜM
DURUŞMA TUTANAĞI
Duruşma tutanağı 219 2106

· AÇIKLAMA 2106

· İçtihatlar 2107

Duruşma tutanağının başlığı 220 2116

· AÇIKLAMA 2116

· İçtihatlar 2117

Duruşma tutanağının içeriği 221 2118

· AÇIKLAMA 2118

· İçtihatlar 2119

Duruşma tutanağının ispat gücü 222 2122

· AÇIKLAMA 2122

· İçtihatlar 2122

İKİNCİ KISIM
KAMU DAVASININ SONA ERMESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
DURUŞMANIN SONA ERMESİ VE HÜKÜM
Duruşmanın sona ermesi ve hüküm 223 2127

· AÇIKLAMA 2128

I- Giriş 2128

II- Birinci Fıkradaki Düzenleme (Hükümler) 2132

III- İkinci Fıkradaki Düzenleme (Beraat Kararı Verilecek Haller) 2137

A- Yüklenen Fiilin Kanunda Suç Olarak Tanımlanmamış Olması (m223/2-a) 2137

B- Yüklenen Suçun Sanık Tarafından İşlenmediğinin Sabit Olması (m223/2-b) 2141

C- Yüklenen Suç Açısından Failin Kast veya Taksirinin Bulunmaması (m223/2-c) 2143

D- Yüklenen Suçun Sanık Tarafından İşlenmesine Rağmen, Olayda Bir Hukuka Uygunluk Nedeninin Bulunması (m223/2-d) 2144

E- Yüklenen Suçun Sanık Tarafından İşlendiğinin Sabit Olmaması (m223/2-e) 2145

IV- Üçüncü Fıkradaki Düzenleme (Ceza Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilecek Haller) 2153

A- Kusur Bulunmaması Nedeniyle Ceza verilmesine Yer Olmadığı Kararı Verilen Haller (m223/3) 2158

B- İşlenen Fiilin Suç Olma Özelliğini Devam Ettirmesine Rağmen Ceza Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesi Halleri (m223/4) 2165

a) Etkin pişmanlık (m223/4-a) 2168

b) Şahsî cezasızlık sebebinin varlığı (m223/4-b) 2168

c) Karşılıklı hakaret (m223/4-c) 2168

d) İşlenen fiilin haksızlık içeriğinin azlığı (m223/4-d) 2169

V- Beşinci Fıkradaki Düzenleme 2169

VI- Altıncı Fıkradaki Düzenleme 2170

A- Akıl Hastalığı 2171

B- Yaş Küçüklüğü 2174

C- Sağır ve Dilsizler 2174

D- Geçici Nedenlerle Alkol veya Uyuşturucu Madde Etkisinde
Olma 2175

VII-Aynı Fiilden Dolayı Aynı Sanık Hakkında Hüküm Verilememesi
(Non Bis İn İdem Kuralı 2175

A- Kesin Hüküm 2178

B- Davanın Açılması 2179

C- Non Bis İn İdem İlkesinin AİHS’de Yer Alması 2180

D- AİHM’nin Diğer Kararlarında Non Bis İn İdem İlkesi 2188

E- Anayasadaki Düzenlemeler ve Non Bis İn İdem Prensibi 2190

a- Ne Bis İn İdem Konusunda Anayasa Mahkemesi Kararları 2191

b- Anayasa Mahkemesinin Bireysel Başvuru Üzerine Verdiği Karar 2198

F- Yargılamanın Yenilenmesi 2200

G- Ne Bis İn İdem Prensibi ve Soruşturma 2201

H- Ceza Yasasındaki Düzenlemeler 2202

I- Özel Yasalardaki Bazı Düzenlemeler 2205

a- Çevre Kanunu’ndaki Düzenleme 2205

b- Trafik Düzeni 2207

c- Türk Parasının Kıymetini Koruma 2210

d- Gümrük Kanunundaki Düzenleme 2211

e- Kabahatler Kanunundaki Düzenleme 2211

VIII- Sekizinci Fıkradaki Düzenleme 2215

A- TCY’daki Durma Nedenleri 2216

a- İzin Alınması 2218

aa- TCY’dan Örnekler 2220

bb- Diğer Yasalardan Örnekler 2220

1- 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Yasadaki Düzenleme 2220

2- 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Yasasında 2222

3- Zabıta Amirleri 2222

4- 1136 sayılı Avukatlık Yasasında 2223

5- 1512 sayılı Noterlik Yasasında 2223

b- Karar Alınması 2224

c- Bekletici Sorun 2227

ç- Kaçak Hakkında Yapılacak İşlem 2231

B- Özel Yasalardaki Durma Nedenleri 2233

a- 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan
Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziya Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Yasadaki
Düzenleme 2233

b- 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü
Yasasındaki Düzenleme 2235

c- 5271 sayılı Ceza Yargılama Yasasındaki Diğer
Düzenlemeler 2235

aa- Uzlaşma ile İlgili Düzenlemelerde 2235

bb- Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasında 2236

cc- Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesinde 2236

d- 5411 sayılı Bankacılık Yasasındaki Düzenleme 2236

e- 5395 sayılı Çocuk Koruma Yasasındaki Düzenleme 2237

C- Anayasada Yer Alan Durma Nedenleri 2237

a- Dokunulmazlık Konusunda Kararlar 2238

aa- Anayasa Mahkemesi Kararına Göre Dokunulmazlık 2238

bb- AİHM İkinci Daire Kararı 2238

cc- AİHM Büyük Daire Kararı 2240

b- Zamanaşımı Konusunda Kararlar 2240

aa- Yüce Divan Kararları 2240

1- Milletvekillerinin İşledikleri Suçlarda
Zamanaşımı 2240

2- Bakanların İşledikleri Suçlarda Dava
Zamanaşımı 2241

3- Karşıoylar 2244

bb- Yargıtay Kararları 2245

cc- Milletvekilleri Hakkında Durma Kararı Verilmesi 2249

IX- Dokuzuncu Fıkra (Durma, Düşme ve Ceza Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilemeyecek Hal) 2249

A- Giriş 2249

B- Ceza Muhakemesi Kanununda Yer Alan Düzenlemeler 2252

C- Yasama Dokunulmazlığı 2255

D- Memurlarla İlgili İzin Sistemi 2257

E- Bekletici Meselenin Varlığı Halinde de Zamanaşımı Durur 2258

F- Karşılaşılabilecek Birkaç Örnek Düzenleme 2259

H- Kaçak Hakkında Yapılacak İşlem (Durma) 2262

X- Onuncu Fıkradaki Düzenleme (Adli Yargı Dışındaki Bir Yargı Merciine Yönelik Görevsizlik Kararı Verme) 2264

· İçtihatlar 2265

Karar ve hükümlerde gerekli oy sayısı 224 2311

· AÇIKLAMA 2311

Hükmün konusu ve suçu değerlendirmede mahkemenin
yetkisi 225 2313

· AÇIKLAMA 2313

· İçtihatlar 2315

İKİNCİ BÖLÜM
SUÇ NİTELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
Suçun niteliğinin değişmesi 226 2324

· AÇIKLAMA 2324

· İçtihatlar 2326

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KARAR VE HÜKÜM
Müzakereye katılacak hâkimler 227 2333

· AÇIKLAMA 2333

Müzakerenin yönetimi 228 2335

· AÇIKLAMA 2335

Oyların toplanması 229 2335

· AÇIKLAMA 2335

· İçtihatlar 2337

Hükmün gerekçesinde gösterilmesi gereken hususlar 230 2338

· AÇIKLAMA 2339

I- Gerekçe Konusunda Diğer Maddelerdeki Düzenlemeler 2339

II- CYY’nın 34/1 ve 230 ncu Maddesinin Birlikte Dikkate Alınması 2341

III- CYY’nın 230 ncu Maddesinde Gerekçe 2342

· İçtihatlar 2346

Hükmün açıklanması ve hükmün açıklanmasının geri
bırakılması 231 2367

· AÇIKLAMA 2370

I- Giriş 2370

II- Maddedeki Düzenlemeler 2372

A- Hükmün Açıklanması 2372

B- Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması 2375

a- Hükmün Açıklanmasının Geri bırakılmasının Koşulları (m231/5-6-7-8-9) 2375

aa- Hükmolunan Ceza Tür ve Miktarı Bakımından 2375

bb- Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar
Verilebilmesinin Diğer Koşulları (m231/6) 2378

cc- Erteleme ve Seçenek Yaptırıma Çevirememe
(m231/7) 2385

dd- Denetim Süresi (m231/8) 2385

ee- Suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı zararın, aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi (m231/9) 2387

b- Denetim Süresinin Yasal Koşullara Uygun Geçirilmesi (m231/10) 2388

c- Denetim Süresi İçinde Yeni Bir Suç İşlenmesi veya Denetimli Serbestlik Tedbirlerine ilişkin Yükümlülüklere Aykırı Davranılması (m231/11) 2394

aa- Denetim Süresi İçinde Yeni Bir Kasıtlı Suç İşlenmesi 2394

bb- Denetimli Serbestlik Tedbirine İlişkin Yükümlülüklere Aykırı Davranılması Halinde Mahkeme Hükmü Açıklar (m231/11, ikinci cümle) 2398

cc- CYY’nın 254/2 nci Maddesindeki Özel Düzenleme 2400

d- Yasa Yolu (m231/12) 2402

e- Sisteme Kaydetme (m231/13) 2416

f- Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararının Uygulanamayacağı Haller (m231/14) 2416

aa- 5271 sayılı Yasadaki Düzenleme 2417

bb- Disiplin Suç ve Cezaları 2418

cc- 5941 sayılı Çek Yasası’ndaki Düzenleme 2419

dd- Disiplin ve Hapsen Tazyik Gerektiren Suçlar 2419

ee- Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi 2421

ff- Mahkeme Kararlarıyla Getirilen Yasaklar 2421

· İçtihatlar 2427

Hükmün gerekçesi ve hüküm fıkrasının içereceği hususlar 232 2489

· AÇIKLAMA 2490

I- Gerekçeyle İlgili Genel Düzenlemeler 2490

II- CYY’nın 232 nci Maddesindeki Düzenleme 2495

· İçtihatlar 2499

DÖRDÜNCÜ KİTAP
MAĞDUR, ŞİKÂYETÇİ, MALEN SORUMLU, KATILAN
BİRİNCİ KISIM
SUÇUN MAĞDURU İLE ŞİKÂYETÇİNİN HAKLARI
Suçun mağduru ile şikâyetçinin çağırılması 233 2528

· AÇIKLAMA 2528

· İçtihatlar 2529

Mağdur ile şikâyetçinin hakları 234 2529

· AÇIKLAMA 2531

· İçtihatlar 2535

Mağdur ile şikâyetçinin davete uymamaları 235 2553

· AÇIKLAMA 2553

Mağdur ile şikâyetçinin dinlenmesi 236 2555

· AÇIKLAMA 2556

I- Giriş 2556

II- CYY’nın 236 ncı Maddesindeki Düzenlemeler 2557

· İçtihatlar 2561

İKİNCİ KISIM
KAMU DAVASINA KATILMA
Kamu davasına katılma 237 2563

· AÇIKLAMA 2563

I- Giriş 2563

II- Katılma Koşulları 2566

A- Kamu Davasına Katılabilecekler 2567

B- Katılma Kararını Kural Olarak İlk Derece Mahkemesi Verir 2568

C- Katılma Kararı Konusunda Özel Durumlar 2571

· İçtihatlar 2584

Katılma usulü 238 2597

· AÇIKLAMA 2598

· İçtihatlar 2602

Katılanın hakları 239 2607

· AÇIKLAMA 2607

· İçtihatlar 2608

Katılmanın davaya etkisi 240 2609

· AÇIKLAMA 2609

Katılmadan önceki kararlara itiraz 241 2609

· AÇIKLAMA 2610

Katılanın kanun yoluna başvurması 242 2610

· AÇIKLAMA 2610

Katılmanın hükümsüz kalması 243 2612

· AÇIKLAMA 2612

· İçtihatlar 2617

BEŞİNCİ KİTAP
ÖZEL YARGILAMA USULLERİ
BİRİNCİ KISIM
GAİPLERİN VE KAÇAKLARIN YARGILANMASI, TÜZEL KİŞİLERİN SORUŞTURMADA VE KOVUŞTURMADA TEMSİLİ, BAZI SUÇLARA İLİŞKİN MUHAKEME USULÜ
BİRİNCİ BÖLÜM
GAİPLERİN YARGILANMASI
Gaibin tanımı ve yapılabilecek işlemler 244 2618

· AÇIKLAMA 2618

Gaibe ihtar 245 2620

· AÇIKLAMA 2620

Sanığa verilecek güvence belgesi 246 2620

· AÇIKLAMA 2620

İKİNCİ BÖLÜM
KAÇAKLARIN YARGILANMASI
Kaçağın tanımı 247 2621

· AÇIKLAMA 2622

I- Giriş 2622

II- CYY’nın 98 nci Maddesindeki Düzenleme 2622

III- CYY’nın 247 nci Maddesindeki Düzenlemeler 2623

A- Kaçağın Tanımı 2623

B- Kaçaklık Kararı 2624

a- Kaçaklık Kararının Belli Suçlar İçin Verilmesi 2624

b- Karar, Şüpheli veya Sanık Hakkında Verilebilir 2625

c- Zorla Getirme Kararının Yerine Getirilememesi 2626

d- Çağrının İlanı 2626

C- Kaçak Hakkında Yakalama ve Tutuklama Kararı Verilmesi 2626

D- Kaçak Hakkında Hüküm Verme 2627

E- Yasa Yoluna Başvurma 2628

F- Kaçak ile Gaiplik Farkı 2628

G- Zamanaşımı Yönünden Değerlendirme 2629

H- Kaçağa Müdafi Görevlendirme 2629

· İçtihatlar 2630

Zorlama amaçlı elkoyma ve teminat belgesi 248 2630

· AÇIKLAMA 2633

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TÜZEL KİŞİLERİN SORUŞTURMADA VE KOVUŞTURMADA TEMSİLİ
Tüzel kişinin temsili 249 2640

· AÇIKLAMA 2640

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
BAZI SUÇLARA İLİŞKİN MUHAKEME
Seri muhakeme usulü 250 2641

· AÇIKLAMA 2644

I- Giriş 2644

II- Seri Muhakeme Usulünün Uygulanacağı Suçlar 2645

III- Şüpheliye Seri Muhakeme Usulünün Bildirilmesi ve
Teklif Edilmesi 2646

IV- Cumhuriyet Savcısının Yaptırım Belirlemesi 2648

V- Seri Muhakeme Usulünün Uygulanmasının Talep Yazısı ile
İstenmesi 2649

VI- Mahkemece Verilecek Kararlar 2649

A- Talep Doğrultusunda Hüküm Verme 2649

B- Bu Usulün Uygulanmasından Vazgeçilmiş Sayılması 2650

VII- Seri Muhakeme Usulünün Uygulanamayacağı Haller 2650

A- Seri Muhakeme Usulünün Uygulanamayacağının Tespitiyle Evrakın (Dosyanın) Cumhuriyet Başsavcılığına Gönderilmesi 2650

B- İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Şüphelilerden Birinin Seri Muhakeme Usulünü Kabul Etmemesi 2650

C- Seri muhakeme usulü, yaş küçüklüğü ve akıl hastalığı ile sağır ve dilsizlik hâllerinde uygulanmaz (m250/12) 2651

D- Resmî mercilere beyan edilmiş olup da soruşturma dosyasında yer alan adreste bulunmama veya yurt dışında olma ya da başka bir nedenle şüpheliye ulaşılamaması hâlinde, seri muhakeme usulü uygulanmaz (m250/13) 2651

E- Soruşturma Evresi Sonunda Seri Muhakeme Usulü Uygulanacak Suçlarla İlgili Olarak Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesine Karar Verilmemiş Olunması 2651

VIII- Hükme Karşı Yasayolu 2652

IX- Yönetmelik Çıkarılması 2654

· CEZA MUHAKEMESİNDE SERİ MUHAKEME YÖNETMELİĞİ 2655

Basit yargılama usulü 251 2662

· AÇIKLAMA 2663

I- Giriş 2663

II- Basit Yargılama Usulünün Uygulanmasına Karar Verilmesi
Gerekir 2664

III- Karar Verilmesi 2666

IV- Basit Yargılama Usulünün Uygulanamayacağı Durumlar 2666

Basit yargılama usulünde itiraz 252 2667

· AÇIKLAMA 2668

I- Giriş 2668

II- İtiraz Üzerine Yapılacak İşlemler 2668

III- Yasa Yoluna Başvurma 2670

İKİNCİ KISIM
UZLAŞMA VE MÜSADERE
BİRİNCİ BÖLÜM
UZLAŞTIRMA
Madde Sayfa

253 2671

· AÇIKLAMA 2676

I- Kavram 2677

II- Uzlaştırma Koşulları 2678

A- Belli Suçlar Bakımından Uzlaşmaya Gidilebilir 2678

B- Uzlaştırma Girişimi İçin Gereken Koşullar 2680

III- Uzlaştırmanın Yapılamayacağı Haller 2682

A- Uzlaştırmaya Gidilemeyecek Suçlar 2682

B- Uzlaşma Kapsamında Olmayan Bir Suç ile Uzlaşma Kapsamında Kalan Suçun Birlikte İşlenmesi (m253/3) 2682

IV- Uzlaştırma İşlemleri 2683

V- Uzlaştırmacının Reddi 2687

VI- Uzlaştırmacıya Belge Örneği Verme 2688

VII- Uzlaştırmacı ve Cumhuriyet Savcısı Bağlantısı 2690

A- Cumhuriyet Savcısının Uzlaştırmacıya Talimat Vermesi 2690

B- Uzlaştırmacı Raporu 2690

C- Tarafların Kendi Aralarında Uzlaşmaları 2691

D- Bilgi ve Belgelerin Dosyada Saklanması 2692

VIII- Uzlaştırmanın Sonuçsuz Kalması 2692

IX- Uzlaşma Sonucunda Edimin Def’aten Yerine Getirilmesinde
Yapılacak İşlem 2693

A- Edimin İfa’sı Halinde Yapılacak İşlem 2693

B- Edimin Yerine Getirilmesinin İleri Bir Tarihe Bırakılması,
Takside Bağlanması veya Süreklilik Arzetmesi 2693

X- Uzlaştırma Müzakeresindeki Açıklamaların Delil Olarak Kullanılamaması 2694

XI- Uzlaşma Teklifinde Bulunulması Tarihi ile Uzlaştırmacının Raporunu Uzlaştırma bürosuna Verildiği Tarih Arasında Dava Süresinin İşlememesi 2694

XII- Uzlaştırmacı Ücreti ve Gider 2695

XIII- Yasa Yolu 2696

XIV- Uzlaştırma Bürosunun Kuruluşu 2697

XV- Uzlaştırmacıda Aranan Nitelikler 2697

İçtihatlar

· A- Anayasa Mahkemesi Kararları 2698

· B- Yargıtay Kararları 2705

Mahkeme tarafından uzlaştırma 254 2725

· AÇIKLAMA 2726

· İçtihatlar 2728

Birden çok fail bulunması hâlinde uzlaşma 255 2730

· AÇIKLAMA 2730

İKİNCİ BÖLÜM
MÜSADERE USULÜ
Başvuru 256 2731

· AÇIKLAMA 2731

· İçtihatlar 2734

Duruşma ve karar 257 2748

· AÇIKLAMA 2749

· İçtihat 2750

Kanun yolu 258 2750

· AÇIKLAMA 2750

Suç konusu olmayan eşyanın müsaderesi 259 2750

· AÇIKLAMA 2750

ALTINCI KİTAP
KANUN YOLLARI
BİRİNCİ KISIM
GENEL HÜKÜMLER
Kanun yollarına başvurma hakkı 260 2751

· AÇIKLAMA 2751

· İçtihatlar 2755

Avukatın başvurma hakkı 261 2760

· AÇIKLAMA 2760

Yasal temsilcinin ve eşin başvurma hakkı 262 2762

· AÇIKLAMA 2762

Tutuklunun kanun yollarına başvurması 263 2764

· AÇIKLAMA 2764

Kanun yolunun belirlenmesinde yanılma 264 2766

· AÇIKLAMA 2766

· İçtihatlar 2769

Cumhuriyet savcısının başvuru sonucunun kapsamı 265 2776

· AÇIKLAMA 2776

· İçtihatlar 2799

Başvurudan vazgeçilmesi ve etkisi 266 2800

· AÇIKLAMA 2800

· İçtihatlar 2809

İKİNCİ KISIM
OLAĞAN KANUN YOLLARI
BİRİNCİ BÖLÜM
İTİRAZ
İtiraz olunabilecek kararlar 267 2815

· AÇIKLAMA 2815

· İçtihatlar 2817

İtiraz usulü ve inceleme mercileri 268 2822

· AÇIKLAMA 2824

I- İtiraz Süresi 2824

II- Yöntemi 2824

III- İtiraz Üzerine Verilecek Kararlar 2824

A- Kararına İtiraz Edilen Yargıç veya Mahkemece Verilecek
Kararlar 2824

B- İtirazı İncelemeye Yetkili Merciler 2825

IV- İtiraz Kural Olarak Dosya Üzerinden İncelenir 2826

V- İtiraz Kararın Yerine Getirilmesini Durdurmaz 2826

· İçtihatlar 2826

İtirazın kararın yerine getirilmesinde etkisi 269 2830

· AÇIKLAMA 2830

İtirazın Cumhuriyet savcısına ve karşı tarafa tebliği ile inceleme ve
araştırma yapılması 270 2831

· AÇIKLAMA 2831

Karar 271 2832

· AÇIKLAMA 2833

I- Giriş 2833

II- Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararına Karşı
İtiraz Konusu 2835

A- İtirazın Kabul Edilmesi Üzerine Kararı Hangi Mahkeme
Verecek? 2839

B- Esastan Kararın Mercii Tarafından Verilmesi 2839

C- İtirazın Kabulü Kararından Sonra Esastan Kararın Hüküm Mahkemesince Verilmesi 2840

D- İtiraz İncelemesinde Sınırlama Var Mı? 2842

· İÇTİHATLAR 2847

İKİNCİ BÖLÜM
İSTİNAF
İstinaf 272 2853

· AÇIKLAMA 2854

· İÇTİHATLAR 2857

İstinaf istemi ve süresi 273 2858

· AÇIKLAMA 2859

Eski hâle getirme süresi içinde istinaf süresinin işlemesi 274 2861

· AÇIKLAMA 2861

İstinaf başvurusunun etkisi 275 2863

· AÇIKLAMA 2864

İstinaf isteminin hükmü veren mahkemece reddi 276 2865

· AÇIKLAMA 2865

İstinaf isteminin tebliği ve cevabı 277 2866

· AÇIKLAMA 2867

Dosyanın bölge adliye mahkemesinde tevzii 278 2867

· AÇIKLAMA 2868

· İçtihatlar 2868

Dosya üzerinde ön inceleme 279 2869

· AÇIKLAMA 2869

Bölge adliye mahkemesinde inceleme ve kovuşturma 280 2870

· AÇIKLAMA 2872

I- Giriş 2872

II- Maddedeki Düzenlemeler 2873

A- İstinaf Başvurusunun Esastan Reddi Kararı 2873

B- Hukuka Aykırılığın Düzeltilerek İstinaf Başvurusunun
Esastan Reddi Kararları 2874

C- Daha Az Cezayı veya Ceza Verilmemesini Gerektiren Hallerde Hukuka Aykırılığın Giderilmesi ve Esastan Red Kararı
Verilmesi 2875

D- Olayın Daha fazla Araştırılmasına Gerek Görülmemesi
Nedeniyle Esastan Red Kararı 2875

E- Hükmün Bozulması Kararları 2875

F- Duruşma Hazırlığı Kararı 2877

G- Yeniden Hüküm Verme 2877

III- İstinaf Başvurusu Üzerine Verilen Kararın Sirayeti 2877

Duruşma hazırlığı 281 2878

· AÇIKLAMA 2879

· İçtihatlar 2880

İstisnalar 282 2883

· AÇIKLAMA 2884

Sanık lehine başvurma hâlinde verilecek hüküm 283 2886

· AÇIKLAMA 2886

· İçtihatlar 2887

Direnme yasağı 284 2889

· AÇIKLAMA 2889

· İçtihatlar 2891

Özel kanunların temyize ilişkin hükümleri 285 2894

· AÇIKLAMA 2894

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TEMYİZ
Temyiz 286 2896

· AÇIKLAMA 2898

I- Giriş 2898

II- Temyiz Bir Davadır 2899

III- Temyizle İlgili Düzenlemeler 2905

A- Genel Açıklama 2905

B- CYY’nın 286 ncı Maddesindeki Düzenlemeler 2908

a- Temyiz Edilebilecek Hükümler 2908

b- Temyiz Edilemeyecek Hükümler 2908

c- Temyiz Edilemeyecek Kararlar Kapsamında Olsa da
Bazı Suçlarla İlgili Kararlar Temyiz Edilebilir 2909

· İçtihatlar 2911

Hükümden önceki kararların temyizi 287 2951

· AÇIKLAMA 2951

Temyiz nedeni 288 2952

· AÇIKLAMA 2953

I- Giriş 2953

II- Hukuka Aykırılıklar Arasında Ayrım 2954

III- Hukuka Aykırılık ve Yasaya Aykırılık 2960

IV- Temel Haklar Bakımından Değerlendirme 2966

· İçtihatlar 2967

Hukuka kesin aykırılık hâlleri 289 2975

· AÇIKLAMA 2975

I- Giriş 2975

II- Hukuka Aykırılıklar 2977

A- Nispi Temyiz Nedenleri 2978

B- Bozma Nedeni Sayılmayan Temyiz Nedenleri 2980

C- Temyiz Nedeni Olmayan Hukuka Aykırılıklar 2980

III- 289 ncu Maddedeki Düzenleme 2981

IV- 288, 289 ve 301 nci Maddelerin Bağlantısı 2985

V- Yargıtay Temyiz İncelemesinde Delil 2986

· İçtihatlar 2988

Sanığın yararına olan kurallara aykırılık 290 3026

· AÇIKLAMA 3026

· İçtihatlar 3028

Temyiz istemi ve süresi 291 3029

· AÇIKLAMA 3029

· İçtihatlar 3032

Eski hâle getirme süresi içinde temyiz süresinin işlemesi 292 3067

· AÇIKLAMA 3067

· İçtihatlar 3069

Temyiz başvurusunun etkisi 293 3070

· AÇIKLAMA 3070

Temyiz başvurusunun içeriği 294 3070

· AÇIKLAMA 3070

· İçtihatlar 3073

Temyiz gerekçesi 295 3073

· AÇIKLAMA 3074

Temyiz isteminin kabule değer sayılmamasından dolayı hükmü veren mahkemece reddi 296 3078

· AÇIKLAMA 3078

· İçtihatlar 3079

Temyiz dilekçesinin tebliği ve cevabı, Yargıtay Cumhuriyet
Başsavcılığının görevi 297 3079

· AÇIKLAMA 3080

· İçtihatlar 3083

Temyiz isteminin reddi 298 3092

· AÇIKLAMA 3092

· İçtihatlar 3093

Duruşmalı inceleme 299 3104

· AÇIKLAMA 3105

A- Giriş 3107

B- Yargıtay’da Duruşmalı İnceleme 3108

· İçtihatlar 3126

Duruşmada usul 300 3126

· AÇIKLAMA 3127

Temyizde incelenecek hususlar 301 3127

· AÇIKLAMA 3127

Temyiz isteminin esastan reddi veya hükmün bozulması 302 3129

· AÇIKLAMA 3130

· İçtihatlar 3135

Yargıtayca davanın esasına hükmedilecek hâller, hukuka
aykırılığın düzeltilmesi 303 3137

· AÇIKLAMA 3138

· İçtihatlar 3141

Yargıtay kararının gönderileceği merci 304 3145

· AÇIKLAMA 3146

Yargıtayda hükmün açıklanması 305 3148

· AÇIKLAMA 3148

Hükmün bozulmasının diğer sanıklara etkisi 306 3148

· AÇIKLAMA 3148

· İçtihatlar 3152

Davaya yeniden bakacak mahkemenin işlemler 307 3155

· AÇIKLAMA 3155

· İçtihatlar 3167

ÜÇÜNCÜ KISIM
OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI
BİRİNCİ BÖLÜM
CUMHURİYET BAŞSAVCISININ İTİRAZ YETKİSİ
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının itiraz yetkisi 308 3225

· AÇIKLAMA 3226

I- Giriş 3226

II- Önemi 3228

III- Koşulları 3230

A- Olağanüstü İtiraza Hangi Kararlar için Başvurulabileceği 3230

B- Ceza Daireleri Arasındaki Görevsizlik Kararı ve
Olağanüstü İtiraz 3235

C- Başvurunun Kim Tarafından Yapılacağı 3240

D- İtiraz Süresi 3241

E- İtirazın Değerlendirilmesi 3242

F- Sanık Lehine Temyizde Olağanüstü İtirazın Sanık Aleyhine Yapılması 3242

G- İtirazın Yapılacağı Yer 3244

H- CGK’nun Yasa Gereği Doğrudan İnceleme Yapması 3245

I- İtirazın Gerekçeli Olması 3245

İ- İtiraz Üzerine Verilecek Kararın Yayılma Etkisi 3246

J- Olağanüstü İtirazın Geri Alınması 3247

K- Olağanüstü İtiraz Yazısının (İtiraznamenin) Tebliği Sorunu 3248

· İçtihatlar 3248

Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığının itiraz
yetkisi 308/A 3274

· AÇIKLAMA 3274

İKİNCİ BÖLÜM
KANUN YARARINA BOZMA
Kanun yararına bozma 309 3278

· AÇIKLAMA 3279

I- Giriş 3279

II- Adalet Bakanlığı’nın Kanun Yararına Bozma İstemi 3284

III- Ceza Dairesinin Kararı 3284

IV- Bozma Nedenleri 3284

V- Kanun Yararına Bozma İstemi Üzerine Verilen Karara
Direnilemez 3287

VI- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının Kanun Yararına
Bozma Başvurusu 3288

VII- Yargıtay’ın Kararlarından Örnekler 3288

· İçtihatlar 3294

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının kanun yararına
başvurması 310 3365

· AÇIKLAMA 3365

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YARGILAMANIN YENİLENMESİ
Hükümlü lehine yargılamanın yenilenmesi nedenleri 311 3366

· AÇIKLAMA 3367

I- Giriş 3367

II- Yargılamanın Lehe Yenilenmesi Nedenleri 3369

A- Sahte Belge 3369

B- Yalancı Tanık 3372

C- Yargıcın Suç İşlemesi 3373

D- Hukuk Mahkemesi Hükmü 3374

D- Hukuk Mahkemesi Hükmü 3374

F- AİHM’nin Kararı 3375

III- İstisna Düzenleme 3375

IV- Aynı Yargıcın Birden Fazla Sanıktan Biriyle İlgili İnceleme Sonrası Diğer Sanık Hakkında Değerlendirme Yapması 3376

V- Anayasa Mahkemesi’nin Bireysel Başvuru Üzerine Verdiği
Kararlar Sonrası Yeniden Yargılama 3376

· İçtihatlar 3377

İnfazın geri bırakılması veya durdurulması 312 3379

· AÇIKLAMA 3379

Yargılamanın yenilenmesine engel olmayan hâller 313 3380

· AÇIKLAMA 3381

Sanık veya hükümlünün aleyhine yargılamanın yenilenmesi
nedenleri 314 3382

· AÇIKLAMA 3383

I- Sahte Belge 3384

II- Yargıcın Suç İşlemesi 3387

III- Sanığın İkrarı 3388

Yargılamanın yenilenmesinin kabul edilmeyeceği hâl 315 3391

· AÇIKLAMA 3391

Bir suça dayanan yenileme istemlerinin kabulü koşulları 316 3392

· AÇIKLAMA 3392

Yenileme istemi hakkında uygulanacak hükümler 317 3393

· AÇIKLAMA 3394

Yenileme isteminin kabule değer olup olmadığı kararı ve
mercii 318 3394

· AÇIKLAMA 3394

Yenileme isteminin kabule değer görülmemesi nedenleri ve
kabulü hâlinde yapılacak işlem 319 3395

· AÇIKLAMA 3395

· İçtihatlar 3396

Delillerin toplanması 320 3398

· AÇIKLAMA 3398

Yenileme isteminin esassız olmasından dolayı reddi, aksi takdirde
kabulü 321 3400

· AÇIKLAMA 3400

· İçtihatlar 3402

Duruşma yapılmaksızın yenileme isteminin incelenmesi 322 3404

· AÇIKLAMA 3405

I- Giriş 3405

II- Hüküm veya Karar 3406

III- Kararın İlânı 3407

Yeniden duruşma sonucunda verilecek hüküm 323 3410

· AÇIKLAMA 3410

YEDİNCİ KİTAP
YARGILAMA GİDERLERİ VE ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
BİRİNCİ KISIM
YARGILAMA GİDERLERİ
Yargılama giderleri 324 3412

· AÇIKLAMA 3412

· İçtihatlar 3413

Sanığın yükümlülüğü 325 3418

· AÇIKLAMA 3418

· İçtihatlar 3419

Bağlantılı davalarda giderler 326 3426

· AÇIKLAMA 3426

· İçtihatlar 3426

Beraat veya ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilmesi 327 3428

· AÇIKLAMA 3428

· İçtihatlar 3428

Karşılıklı hakaret hâllerinde gider 328 3429

· AÇIKLAMA 3429

Suç uydurma ve iftira gibi hâllerde gider 329 3429

· AÇIKLAMA 3429

Kanun yollarına başvuru sonucunda gider 330 3430

· AÇIKLAMA 3430

İKİNCİ KISIM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Adlî tatil 331 3431

· AÇIKLAMA 3431

· İçtihatlar 3432

Bilgi isteme 332 3435

· AÇIKLAMA 3435

Yönetmelik 333 3436

· AÇIKLAMA 3436

Yürürlük 334 3439

Yürütme 335 3439


5271 SAYILI KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER 3441

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
600,00   
600,00   
2
300,00   
600,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
600,00   
600,00   
2
300,00   
600,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
600,00   
600,00   
2
300,00   
600,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
600,00   
600,00   
2
300,00   
600,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
600,00   
600,00   
2
300,00   
600,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
600,00   
600,00   
2
   
   
Kapat