Alman Siyasal Sistemi ve Devlet Erklerinin İç İçeliği İhsan Yılmaz Bay

Alman Siyasal Sistemi ve Devlet Erklerinin İç İçeliğiDevlet- Toplum- Hukuk- Kurumlar


Basım Tarihi
2016-04
Sayfa Sayısı
359
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1. Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786059293655
Boyut
16X24
Baskı
141,67 TL
(Bu ürünü aldığınızda 41 puan kazanacaksınız)
   41

İhsan Yılmaz BAYRAKTARLI

 

İÇİNDEKİLER / INHALTSANGABE

1. TAKDİM • VORWORT . xiv
2. KISALTMALAR • ABKÜRZUNGEN . XXİ
3. GİRİŞ • EINFÜHRUNG 1
4. DEMOKRASİNİN TEMEL İLKELERİ •
GRUNDELEMENTE DER DEMOKRATIE 5
4.1. KATILIMCI DEMOKRASİ VE MEŞRUİYET •
PARTIZIPATION UND LEGITIMATION . 7
4.2. HUKUK DEVLETİ • RECHTSSTAAT 10
4.3. ERKLER AYRILIĞI • GEWALTENTEILUNG . 18
4.3.1. TARİHSEL SÜREÇ •
HISTORISCHER RÜCKBLICK 19
4.3.1.1. Eflatun ve Aristoteles •
Platon und Aristoteles 19
4.3.1.2. Polybios 22
4.3.1.3. Cicero . 25
4.3.1.4. John Locke 29
4.3.1.5. Montesquieu . 31
4.3.2. ERKLER AYRILIGI KURAMINA GETİRİLEN ELEŞTİRİLER •
KRITIK DER GEWALTENTEILUNG 37
4.3.3. YATAY ERKLER AYRILIĞI •
HORIZONTALE GEWALTENTEILUNG 40
4.3.4. DİKEY ERKLER AYRILIĞI •
VERTIKALE GEWALTENTEILUNG 44
4.3.5. DÖNEMSEL SEÇİMLERLE İKTİDAR GÜCÜNÜ
SINIRLAMA •
ZEITLICHE GEWALTENTEILUNG 48
4.3.6. SOSYAL ERKLER AYRILIĞI VE DİĞER DENETİM
ORGANLARI •
SOZIALE GEWALTENTEILUNG UND ANDERE
KONTROLLMECHANISMEN 48
5. ALMAN ANAYASA HUKUKUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ •
EIN KURZER RÜCKBLICK AUF DAS DEUTSCHE
VERFASSUNGSRECHT . 51
5.1. PAUL KİLİSESİ ANAYASASI •
PAULSKIRCHENVERFASSUNG 51
5.2. 1871 İMPARATORLUK ANAYASASI •
DIE REICHSVERFASSUNG VON 1871 52
5.3. WEIMAR CUMHURİYETİ ANAYASASI •
DIE VERFASSUNG DER WEIMARER REPUBLIK 54
5.4. FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ANAYASASI •
ENTSTEHUNG DES GRUNDGESETZES . 60
6. SİYASAL SİSTEMİN BİLEŞENLERİ •
KOMPONENTE DES POLITISCHEN SYSTEMS 65
6.1. SİYASAL KÜLTÜR • POLITISCHE KULTUR
6.1.1. MEDYA • MEDIEN . 66
6.1.2. SİYASAL SİSTEMİN BİR BİLEŞENİ OLARAK SİVİL
TOPLUM KURULUŞLARI
INTERMEDIÄRES SYSTEM IN DER DEUTSCHE
DEMOKRATIE 70
6.2. SİYASİ PARTİLER • POLITISCHE PARTEIEN 75
6.2.1. BAŞLICA ALMAN SİYASİ PARTİLERİ •
EINZELNE PARTEIEN . 81
6.2.1.1. SPD . 81
6.2.1.2. CDU/ CSU . 83
6.2.1.3. FDP 85
6.2.1.4. BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN . 88
6.2.1.5. PDS/ DIE LINKE . 91
6.2.1.6. Aşırı Sağ ve Sol Partiler ve Diğerleri•
Rechts-und Linksextreme Parteien
und Andere 94
o Almanya Ulusal Demokratik
Partisi NPD
Nationaldemokratische Partei
Deutschlands NPD . 96
o Cumhuriyetçiler REP
Republikaner REP 98
6.2.2. PARTİ KAPATMA DAVALARI:
KP, SRPD VE NPD •
Parteiverbote: KPD, SRP und NPD 100
6.2.2.1. Kuramsal Temeller •
Theoretische Grundlagen 100
6.2.2.2. Anayasayı Koruma •
Schutz der Verfassung . 103
6.2.2.3. Almanya Sosyalist İmparatorluk Partisi
(SRPD) •
Sozialistische Reichspartei Deutschlands
SRP 106
6.2.2.4. Alman Komünist Partisi (KPD) •
Kommunistische Partei
Deutschlands KPD . 108
6.2.2.5. Bir Siyasi Parti Kapatma Denemesi
(NPD - HALK BİRLİĞİ) •
Der Verbotsversuch einer politischen
Partei (NPD-Volksunion) . 114
6.3. SEÇİM SİSTEMİ VE SEÇİMLER •
WAHLSYSTEM UND WAHLEN . 118
6.3.1. SEÇİMLERİN TEMEL İLKELERİ •
GRUNDSÄTZE DES WAHLSYSTEMS 119
6.3.2. ALMAN SEÇİM SİSTEMİNİN TARİHÇESİ
VE NİTELİĞİ
GENESE UND MERKMALE DES WAHLSYSTEMS 120
6.3.3 SEÇİM BÖLGELERİ VE ÇEVRELERİNİN
DÜZENLENMESİ •
GLIEDERUNG DES WAHLGEBIETES . 129
6.3.4. MİLLETVEKİLİ ADAYLIKLARININ BELİRLENMESİ •
KANDIDATENAUFSTELLUNG 134
6.3.5. YENİ SEÇİM YASASINA GÖRE ALMAN SEÇİM
SİSTEMİ •
WAHLSYSTEM NACH DEM NEUEN WAHLRECHT . 135
7. FEDERAL DEVLET ÖRGÜTLENMESİNDE ANAYASAL KURUMLAR •
VERFASSUNGSORGANE IM POLITISCHEN SYSTEM . 153
7.1. FEDERAL PARLAMENTO VE YASAMA YETKİSİ •
BUNDESPARLAMENT UND SEINE
GESETZGEBUNGSKOMPETENZ . 153
7.1.1. FEDERAL DEVLET ÖRGÜTLENMESİNDE YASAMA
YETKİSİ •
GESETZGEBUNGSKOMPETENZEN ZWISCHEN BUND
UND LÄNDERN . 155
7.1.1.1. Federal Parlamento’nun
Yasama Yetkisine Bırakılan Alanlar •
Ausschließliche Gesetzgebung
des Bundes 155
7.1.1.2. Yasama Yetkisi Federal Parlamento
Tarafından Üstlenilen Alanlar •
Konkurrierende Gesetzgebung
des Bundes 155
7.1.1.3. Teamülen Federal Parlamento’nun
Yasama Yetkisine Bırakılan Alanlar •
Ungeschriebene Gesetzgebungszuständigkeit
des Bundes 157
7.1.1.4. Eyalet Parlamentolarının
Yasama Yetkisine Bırakılan Alanlar •
Ausschließliche Gesetzgebung
der Länder . 157
7.1.2. YASA NEDİR? •
WAS IST GESETZ 160
7.1.3. YASA YAPMA SÜRECİ •
GESETZGEBUNGSVERFAHREN . 163
7.1.4. FEDERAL PARLAMENTONUN OLUŞUMU •
DEUTSCHER BUNDESTAG 168
7.1.4.1. Komisyonlar • Ausschüsse . 170
7.1.4.2. Milletvekilleri • Die Abgeordneten . 172
7.1.4.3. Parlamentonun Denetim Fonksiyonu •
Die Parlamentarische
Kontrollfunktion . 173
7.2. FEDERAL TEMSİLCİLER MECLİSİ • BUNDESRAT . 175
7.3. FEDERAL CUMHURBAŞKANI • BUNDESPRÄSIDENT . 182
7.4. HÜKÜMET KURULUŞU • REGIERUNGSBILDUNG . 188
7.4.1. ŞANSÖLYE VE BAKANLAR •
KANZLER UND MINISTER . 189
7.4.2. FEDERAL DEVLET VE YEREL YÖNETİM
POLİTİKALARI •
BUNDESSTAAT UND KOMMUNALPOLITIK . 195
7.5. ALMAN HUKUK SİSTEMİ •
DIE DEUTSCHE RECHTSORDNUNG . 198
7.5.1. YARGI VE YARGININ YAPISI •
JUSTІZ UND IHR AUFBAU . 204
7.5.1.1. Yargıç • Der Richter 210
7.5.1.2. Fahri Yargıç •
Laienrichter und Schöffe 214
7.5.1.3. Savcı • Der Staatsanwalt . 216
7.5.1.4. Avukat • Der Anwalt . 217
7.5.2. YARGIÇ VE YARGIÇLAR YASASI •
RICHTER UND RICHTERGESETZ 217
7.5.2.1. Gözetim Kurulu •
Dienstaufsicht 220
7.5.2.2. Yargıcın Hukuk Eğitimi •
Die Juristische Ausbildung zum
Richter . 221
7.5.2.3. Yargıçlar Seçim Kurulu •
Richterwahlausschuss . 224
7.5.2.4. Yargıç Atamaları •
Rekrutieren der Richter . 227
7.5.2.5. Yargıçların Siyasal Çalışmaları ve
Tarafsızlık •
Die politische Tätigkeit eines Richters
und seine Objektivität . 232
7.5.2.6. Alman Toplumunda Yargı Algısı •
Das Rechtsverständnis bzw.
Rechtsgefühl der deutschen
Bevölkerung gegenüber der
praktizierenden Justiz 239
7.5.3. YARGIYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER •
DIE WESENTLICHEN BEINFLUSSENDEN FAKTOREN
IN DER RECHTSSPRECHUNG . 243
7.5.3.1. Medyanın Etkisi •
Einfluss der Medien auf das
Gerichtsverfahren 244
7.5.3.2. Toplumsal Etkiler:
Din ve Diğer Faktörler •
Beeinflusssung durch das soziale Umfeld:
Religion und weitere Faktoren 249
7.5.3.3. Üst Mahkemelerin Etkileri •
Einfluss der obergerichtlichen
Rechtsprechung . 253
7.5.4. GERİLİM DÖNEMLERİNDE HUKUK VE SİYASET
ARASINA SIKIŞMIŞ YARGIÇ- ÖRNEK OLAYLAR •
DER RICHTER ZWISCHEN RECHT UND POLITISCHER
MACHT WÄHREND DER SPANUNGSZEITRÄUME –
FALLBEISPIELE . 254
7.5.4.1. FeAnMa’nın Okullarda Haç Asma İle
İlgili Kararı •
Anbringen von Kreuzen in
Klassenräumen (Kruzifix- Streit) . 255
7.5.4.2. Ludin Örneklemesinde FeAnMa’nın
Başörtüsü Kararı •
Das Kopftuchurteil des
Verfassungsgerichts im Fall Ludin 258
7.5.4.3. FeAnMa’nin Başörtüsüyle İlgili 2015
Tarihli Yeni Kararı •
Das neue Kopftuchurteil des
Verfassungsgerichts vom 2015 . 264
7.6. FEDERAL ALMANYA ANAYASA MAHKEMESİ VE
KURUMSAL YAPISI •
DAS VERFASSUNGSGERICHT DER BUNDESREPUBLİK
DEUTSCHLAND UND SEINE STRUKTUR 271
7.6.1. TARİHİ GELİŞİMİ • ENTSTEHUNG 271
7.6.2. OLUŞUMU • ORGANISATІON . 274
7.6.3. ÜYE SEÇİMİ • WAHL DER RICHTER . 275
7.6.4. GÖREVLERİ • TÄTIGKEITSFELDER 280
7.6.4.1. Anayasa Organlarının ve Federatif
Anlaşmazlıkların Denetimi •
Organstreitigkeiten und föderative
Streitigkeiten . 282
7.6.4.2. Yasama İşlemlerinin Denetimi •
Kontrolle der Gesetzgebungsakten 282
xii
7.6.4.3. Anayasa Şikayeti •
Verfassungsbeschwerde . 285
7.6.4.4. Demokrasi ve Hukuk Devletini
Koruma •
Demokratie- und
Rechtsstaatssicherung 290
7.6.5. ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ
BAĞLAYICILIĞI •
WIRKSAMKEIT DER ENTSCHEIDUNGEN DES
VERFASSUNGSGERICHTS . 292
7.6.6. BİR ANAYASA ORGANI OLARAK SİYASAL YAPIDA
FEDERAL ANAYASA MAHKEMESİ •
BUNDESVERFASSUNGSGERICHT ALS EIN
VERFASSUNGSORGAN IM POLITISCHEN PROZESS . 292
8. ÖZET VE DEĞERLENDİRME •
SCHULUSSBETRACHTUNG . 297
8.1. DEMOKRATİK SİSTEMDE ERKLER
AYRILIĞI VE YARGI •
GEWALTENTEILUNG IM GEFÜGE DER DEMOKRATIE UND
GERICHTSBARKEIT 297
8.2. SEÇİM SİSTEMİ VE SEÇİMLER •
WAHLSYSTEM UND WAHLEN . 301
8.3. HUKUK VE YARGIÇ • RECHT UND RICHTER . 305
8.4. ANAYASA VE FEDERAL ANAYASA MAHKEMESİ •
GRUNDGESETZ UND DAS VERFASSUNGSGERICHT 306
8.5. BİR VATANDAŞ OLARAK YARGIÇ, HUKUK VE
MAHKEMELER •
DER RICHTER ALS BÜRGER, RECHT UND DIE GERICHTE . 311
9. EKLER/ OKUMA PARÇALARI • ANHÄNGE/ LESETEXTE 317
9.1. FRANZ KAFKA’DAN BİR ÖYKÜ: YASAYA AÇILAN KAPI . 317
9.2. EINE ERZÄHLUNG VON FRANZ KAFKA:
DIE TÜR ZUM GESETZ . 319
10. KAYNAKÇA • LITERATURVERZEICHNIS . 321
10.1. İNTERNET KAYNAKLARI • INTERNETVERZEICHNIS 338
10.2. ÇİZELGE KAYNAKÇASI • ABBILDUNGSVERZEICHNIS . 340
10.3. DİĞER KAYNAKÇALAR • ZUSÄTLICHE VERZEICHNIS 347
11. KAVRAM DİZİNİ • STICHWORTRESGISTER . 349

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
41,67   
41,67   
2
20,84   
41,67   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
41,67   
41,67   
2
20,84   
41,67   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
41,67   
41,67   
2
20,84   
41,67   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
41,67   
41,67   
2
20,84   
41,67   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
41,67   
41,67   
2
20,84   
41,67   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
41,67   
41,67   
2
   
   
Kapat